RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Tóth, Péter«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Tóth, Péter

RI opac: 73 Einträge

1Sammelwerk  Dialogues and disputes in Biblical disguise from Late Antiquity to the Middle Ages
Tóth, Péter [Hrsg.]. - London (2022)

2Sammelwerk  The Meditationes Vitae Christi reconsidered: New perspectives on text and image.
Flora, HollyTóth, Péter [Hrsg.]. - Turnhout (2021)

3Sachtitel  Varsóban orzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427) [Hungarian-related documents kept in Warsaw (1388-1427)]
Novák, ÁdámTóth, Péter [Hrsg.]. - Debrecen (2018)

4Sachtitel  Varsóban orzött magyar vonatkozású oklevelek (1350-1386) [Hungarian-related documents kept in Warsaw (1350-1386)]
Novák, ÁdámTóth, Péter [Hrsg.]. - Debrecen (2017)

5Sachtitel  [Bibliographie]
Tóth, Péter. (2016)
https://bl.academia.edu/PeterToth

6Sachtitel  [Bibliographie]
Tóth, Péter. (2016)
http://uni-miskolc.academia.edu/P%C3%A9terT%C3%B3th

7Monographie  Tanulmanyok a magyarorszagi jaszok es jaszsag közepkori törteneterol
Tóth, Péter. - Budapest (2013)

8Sachtitel  Historia Sancti Demetrii
Tóth, PéterCzagány, Zsuzsa [Bearb.]. - Lions Bay (2013)

9Sammelwerk  Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5.) eloadásai
Tóth, PéterSzabó, Pál [Hrsg.]. - Szeged (2010)

10Sammelwerk  Prelude to a United Europe: Greek cultural presence in Hungary from the 10th to the 19th century ; 28 March - 25 April 2008
Tóth, Péter [Bearb.]. - Budapest (2008)

11Sachtitel  Catalogus Codicum Latinorum Medii Aevi bibliothecae Universitatis Budapestinensis revisus et auctus
Tóth, Péter [Hrsg.]. - Budapest (2008)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/Budapest.pdf

12Sammelwerk  Miskolc története (Vol. 1-)
Tóth, Péter [Hrsg.]. - Miskolc (1996)

13Buchbeitrag  The earliest reference to the meditationes vitae Christi: new evidence for its date, authorship, and language.
Tóth, Péter. (2021) - In: The Meditationes Vitae Christi reconsidered. New perspectives on text and image S. 43-74

14Buchbeitrag  Introduction
Flora, HollyTóth, Péter. (2021) - In: The Meditationes Vitae Christi reconsidered. New perspectives on text and image S. 7-16

15Buchbeitrag  Güssingi glosszák. Ismeretlen magyar glosszák egy 15. századi sermonariumban
Tóth, Péter. (2020) - In: FS Edit Madas (2020) S. 305-327

16Buchbeitrag  Wisdom in Fragments: The Earliest Manuscript of the First Greek Life of St Pachomius
Tóth, Péter. (2020) - In: Essays Samuel Rubenson S. 13-34

17Buchbeitrag  New wine in old wineskin: Byzantine reuses of the apocryphal revelation dialogue
Tóth, Péter. (2017) - In: Dialogues and debates from late antiquity to late Byzantium S. 77-93

18Buchbeitrag  "Feldúlták és elfoglalták" - megjegyzések a morvák Kárpát-medencei jelenlétének kérdéséhez
Tóth, Péter. (2016) - In: Micae Mediaevales V S. 229-242

19Artikel  L'autore e la trasmissione delle Meditationes vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani
Falvay, DávidTóth, Péter. (2015) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 108 (2015) S. 403-430

20Buchbeitrag  New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi
Tóth, PéterFalvay, Dávid. (2014) - In: Devotional culture in late medieval England and Europe S. 17-106
http://www.academia.edu/10279750

21Buchbeitrag  A Königsbergi töredék és szalagjai újabb vizsgálata [Erneute Untersuchung der Königsberger Fragmente]
Tóth, Péter. (2014) - In: "Látjátok feleim...". Magyar nyelvemlékek S. 97-122
http://www.academia.edu/8056029

22Artikel  New Questions on Old Answers: Towards a Critical Edition of the Answers to the Orthodox of Pseudo-Justin
Tóth, Péter. (2014) - In: The journal of theological studies Bd. 65 (2014) S. 550-599
http://www.academia.edu/8736242

23Artikel  Az önkormányzat és a városigazgatás jogi háttere a középkori Miskolcon
Tóth, Péter. (2013) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 52 (2013) S. 221-225

24Artikel  'In volumine Longobardo': New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony's Seven Letters
Tóth, Péter. (2013) - In: Studia patristica Bd. 64 (2013) S. 47-58
http://www.academia.edu/6020481

25Buchbeitrag  Speaking Quotations in Interpretative Context: The Prophets' Discourse in the Netherworld as a Special Type of Biblical Exegesis
Tóth, Péter. (2013) - In: La littérature apocryphe chétienne et les écritures juives S. 247-275
https://www.academia.edu/3717471

26Buchbeitrag  A csanádi székeskáptalan vonzáskörzete a késö-középkorban (1354-1526). A területi kapcsolatok esete a káptalanba való bejutás módjai közül
Tóth, Péter. (2012) - In: Középkortörténeti tanulmányok 7 S. 117-134

27Buchbeitrag  Honey on the Brim of the Poison Cup: Translation and Propaganda: Rufinus's Latin Version of the Historia Monachorum.
Tóth, Péter. (2012) - In: Greek into Latin from Antiquity until the nineteenth century S. 117-129
https://www.academia.edu/3084710

28Buchbeitrag  La Vision du Christ dans le jardin de Gethsémani. Un exemplum théologique sous la forme d'un dialogue pseudo-apocryphe
Tóth, Péter. (2012) - In: Formes dialoguées dans la littérature exemplaire du Moyen âge S. 423-444
http://www.academia.edu/6203222

29Buchbeitrag  Way Out of the Tunnel? Three Hundred Years of Research on the Apocrypha: A Preliminary Approach
Tóth, Péter. (2012) - In: Retelling the Bible. Literary, historical, and social contexts S. 45-84
http://www.academia.edu/3024233

30Buchbeitrag  Give me another death! The Apocryphal Vision of Christ in the Garden of Gethsemane
Tóth, Péter. (2012) - In: Retelling the Bible. Literary, historical, and social contexts S. 85-115
http://www.academia.edu/3024520

31Artikel  Görög egyházatyák a Corvinában
Tóth, Péter. (2011) - In: Magyar könyvszemle Bd. 127 (2011) S. 137-148, 289-312

32Buchbeitrag  The Demons of the Air and the Water of the Nile Saint Anthony the Great on the Reason of the Inundation
Tóth, Péter. (2011) - In: Papers Ulrich Luft S. 293-299
http://www.academia.edu/3256387

33Buchbeitrag  Adatok az egri püspókség késö középkori egyházi topográfiájához
Tóth, Péter. (2010) - In: FS László Veres S. 315-327

34Artikel  Syriac versions of the "Historia monachorum in Aegypto"
Tóth, Péter. (2010) - In: Oriens christianus Bd. 94 (2010) S. 58-104
http://www.academia.edu/3207147

35Buchbeitrag  Pseudo-Apocryphal Dialogue as a Tool for the Memorization of Scholastic Wisdom: The Farewell of Christ to Mary and the Liber de vita Christi by Jacobus
Tóth, Péter. (2010) - In: The making of memory in the middle ages S. 161-198

36Artikel  Die sirmische Legende des heiligen Demetrius von Thessalonike: eine lateinische Passionsfassung aus dem mittelalterlichen Ungarn (BHL 2127)
Tóth, Péter. (2010) - In: Analecta Bollandiana Bd. 128 (2010) S. 348-392
http://www.academia.edu/2519290

37Artikel  Sirmian martyrs in exile: Pannonian case-studies and a re-evaluation of the St. Demetrius problem
Tóth, Péter. (2010) - In: Byzantinische Zeitschrift Bd. 103 (2010) S. 145-170
http://www.academia.edu/2519248

38Buchbeitrag  Sajószentpéter a középkorban
Tóth, Péter. (2009) - In: Sajószentpéter története. 1. Elözmények és középkor S. 87-237

39Buchbeitrag  Jakab Apostoltól Bonaventuraig: Egy ál-apokrif a Sermones dominicales passiós beszédében
Tóth, PéterFalvay, Dávid. (2009) - In: FS Edit Madas S. 313-340

40Buchbeitrag  Bevezetés
Tóth, Péter. (2009) - In: Sajószentpéter története. 1. Elözmények és középkor S. 3-5

41Buchbeitrag  Szent Márton bizánci legendája
Tóth, Péter. (2009) - In: A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei S. 5-22

42Artikel  "Regnum vacavit vero regimine". Egy krónikahely és annak értelmezése
Tóth, Péter. (2009) - In: Századok Bd. 143 (2009) S. 1413-1420

43Buchbeitrag  Lost in translation: an Evagrian term in the different versions of the "Historia Monachorum in Aegypto"
Tóth, Péter. (2009) - In: Origeniana nona. Origen and the religious practice of his time S. 613-621
https://www.academia.edu/3084525

44Artikel  Topográfiai és birtoktörténeti adatok Jászberény és környéke XIII-XIV. századi településtörténetéhez
Tóth, Péter. (2008) - In: Zounuk Bd. 23 (2008) S. 9-22

45Artikel  The Prophets' Cry in Limbo: Origin and History of a Special Scene in Medieval Plays
Tóth, Péter. (2008) - In: European medieval drama Bd. 12 (2008) S. 67-92
http://www.academia.edu/2519300

46Buchbeitrag  Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak: politikai látomások és boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években
Tóth, Péter. (2008) - In: Démonok, látók, szentek S. 69-100

47Artikel  Patronus regis - patronus regni: Kaiser Sigismund und die Verehrung des heiligen Sigismund in Ungarn.
Tóth, Péter. (2008) - In: Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. 119 (2008) S. 80-96
http://www.academia.edu/8055799

48Artikel  "Civitas Jasonia": a középkori jászsági városfejlödés némely sajátossága
Tóth, Péter. (2008) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 3 (2008) S. 449-455

49Buchbeitrag  Kiadatlan oklevelek a Jászság középkori történetéhez
Tóth, Péter. (2008) - In: FS Péter Bán S. 601-625

50Buchbeitrag  Lükopoliszi Szent János hagiográfiai dossziéja
Tóth, Péter. (2007) - In: Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II S. 122-148

51Buchbeitrag  "Némely alázatos doktor szíz Mária képében": 1506: Drámai szövegeink a középkorban
Tóth, Péter. (2007) - In: A magyar irodalom történetei. 1. A kezdetektöl 1800-ig S. 180-194

52Artikel  Lengyel-magyar kapcsolatok a 11. század végéig a középkori hagyományban
Tóth, Péter. (2007) - In: Limes. Komárom megyei tudományos szemle Bd. 20 (2007) S. 5-21

53Artikel  A jász kiváltságok
Tóth, Péter. (2006) - In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve Bd. 31 (2006) S. 5-13

54Buchbeitrag  A cigányok megjelenése a középkori Magyarországon
Tóth, Péter. (2005) - In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene S. 15-19

55Artikel  "Szent Zsigmondnak azt felnevezteté" Zsigmond és a magyarországi dinasztikus szentkultusz)
Tóth, Péter. (2005) - In: Századok Bd. 139 (2005) S. 367-383

56Artikel  Késöantik és középkori grammatikai hagyományok egy humanista Terentius-kódexben
Tóth, Péter. (2005) - In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei Bd. 12 (2005) S. 93-119

57Buchbeitrag  Egy borsodi mezöváros kapcsolatai a középkorban és a koraújkorban
Tóth, Péter. (2003) - In: Mikrotörténelem. Vívmányok és korlátok S. 266-273

58Buchbeitrag  A koraközépkori szerzetesi hagiográfia problémái: a Historia monachorum in Aegypto különbözö nyelvü recenziói
Tóth, Péter. (2002) - In: A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája S. 121-141

59Artikel  Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban: Szent Benedek magyarországi kultuszáról
Tóth, Péter. (2001) - In: Magyar könyvszemle Bd. 117 (2001) S. 3-19
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00028/0004-213.html

60Buchbeitrag  Bél Mátyás és a bányavárosok
Tóth, Péter. (2001) - In: FS Gusztáv Heckenast S. 126-134

61Artikel  A lázadók teste és az árulók büntetése. A pápai vallon zsoldosok kivégzése és a megtorlás hóhértechnológiájának kultúrtörténeti emlékei
Tóth, Péter. (1997) - In: Pápai múzeumi értesítö Bd. 7 (1997) S. 19-70

62Buchbeitrag  A pogánykori öskultusz emlékei Magyarországon
Tóth, Péter. (1996) - In: Ösök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából S. 29-52

63Buchbeitrag  Társadalom, Egyház, Müvelödés
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 383-414

64Buchbeitrag  Miskolc mezövárossá válása
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 337-364

65Buchbeitrag  Városigazgatás a középkori miskolcon
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 365-382

66Buchbeitrag  A pogány kori oskultusz emlékei Magyarországon
Tóth, Péter. (1996) - In: Társadalomtörténeti tanulmányok S. 20-35

67Buchbeitrag  Egy bortermelo mezo"város: Sajószentpéter a késo középkorban.
Tóth, Péter. (1995) - In: Mezováros - kisváros. A Hajnal István Kör keszthelyi konferenciája 1990, június 23-25 S. 55-61

68Buchbeitrag  Szempontok a borsodi mezovárosok középkori és koraújkori történetének vizsgálatához
Tóth, Péter. (1994) - In: Város és társadalom a XVI-XVIII. században S. 113-124

69Artikel  Kóborlás és letelepedés. A magyarországi cigányok feudális kori történetéhez
Tóth, Péter. (1994) - In: Levéltári évkönyv Bd. 7 (1994) S. 7-30

70Buchbeitrag  Szempontok a borsodi mezovárosok középkori és koraújkori történetének vizsgálatához
Tóth, Péter. (1994) - In: Város és társadalom a XVI-XVIII. században S. 113-124

71Buchbeitrag  Egy besenyo betelepülés helynévi emléke (kisérlet a Hatvan név magyarázatára)
Tóth, Péter. (1993) - In: FS Béla Kovács S. 247-259

72Artikel  Adatok Borsod megye Árpád-kori birtoktörténetéhez és történeti földrajzához
Tóth, Péter. (1985) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 22/23 (1985) S. 89-104
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=229674&mutat=http://epa.oszk.hu/02000/02030/00020/pdf/HOM_Evkonyv_22-23.pdf

73Artikel  Somogy megyére vonatkozó oklevelek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban
Tóth, Péter. (1984) - In: Somogy megye múltjából Bd. 15 (1984) S. 41-51

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.