RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Tóth, Péter«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Tóth, Péter

RI opac: 63 Einträge

1Sammelwerk  The Meditationes Vitae Christi reconsidered: New perspectives on text and image.
Flora, HollyTóth, Péter [Hrsg.]. - Turnhout (2021)

2Sammelwerk  Dialogues and disputes in Biblical disguise from Late Antiquity to the Middle Ages
Tóth, Péter [Hrsg.]. - London (2021)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Tóth, Péter. (2016)
http://uni-miskolc.academia.edu/P%C3%A9terT%C3%B3th

4Sachtitel  [Bibliographie]
Tóth, Péter. (2016)
https://bl.academia.edu/PeterToth

5Monographie  Tanulmanyok a magyarorszagi jaszok es jaszsag közepkori törteneterol
Tóth, Péter. - Budapest (2013)

6Sachtitel  Historia Sancti Demetrii
Tóth, PéterCzagány, Zsuzsa [Bearb.]. - Lions Bay (2013)

7Sammelwerk  Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5.) eloadásai
Tóth, PéterSzabó, Pál [Hrsg.]. - Szeged (2010)

8Sachtitel  Catalogus Codicum Latinorum Medii Aevi bibliothecae Universitatis Budapestinensis revisus et auctus
Tóth, Péter [Hrsg.]. - Budapest (2008)
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/Budapest.pdf

9Sammelwerk  Prelude to a United Europe: Greek cultural presence in Hungary from the 10th to the 19th century ; 28 March - 25 April 2008
Tóth, Péter [Bearb.]. - Budapest (2008)

10Sammelwerk  Miskolc története (Vol. 1-)
Tóth, Péter [Hrsg.]. - Miskolc (1996)

11Buchbeitrag  The earliest reference to the meditationes vitae Christi: new evidence for its date, authorship, and language.
Tóth, Péter. (2021) - In: The Meditationes Vitae Christi reconsidered. New perspectives on text and image S. 43-74

12Buchbeitrag  Wisdom in Fragments: The Earliest Manuscript of the First Greek Life of St Pachomius
Tóth, Péter. (2020) - In: Essays Samuel Rubenson S. 13-34

13Buchbeitrag  New wine in old wineskin: Byzantine reuses of the apocryphal revelation dialogue
Tóth, Péter. (2017) - In: Dialogues and debates from late antiquity to late Byzantium S. 77-93

14Buchbeitrag  "Feldúlták és elfoglalták" - megjegyzések a morvák Kárpát-medencei jelenlétének kérdéséhez
Tóth, Péter. (2016) - In: Micae Mediaevales V S. 229-242

15Artikel  L'autore e la trasmissione delle Meditationes vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani
Falvay, DávidTóth, Péter. (2015) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 108 (2015) S. 403-430

16Buchbeitrag  A Königsbergi töredék és szalagjai újabb vizsgálata [Erneute Untersuchung der Königsberger Fragmente]
Tóth, Péter. (2014) - In: "Látjátok feleim...". Magyar nyelvemlékek S. 97-122
http://www.academia.edu/8056029

17Buchbeitrag  New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi
Tóth, PéterFalvay, Dávid. (2014) - In: Devotional culture in late medieval England and Europe S. 17-106
http://www.academia.edu/10279750

18Artikel  New Questions on Old Answers: Towards a Critical Edition of the Answers to the Orthodox of Pseudo-Justin
Tóth, Péter. (2014) - In: The journal of theological studies Bd. 65 (2014) S. 550-599
http://www.academia.edu/8736242

19Buchbeitrag  Speaking Quotations in Interpretative Context: The Prophets' Discourse in the Netherworld as a Special Type of Biblical Exegesis
Tóth, Péter. (2013) - In: La littérature apocryphe chétienne et les écritures juives S. 247-275
https://www.academia.edu/3717471

20Artikel  'In volumine Longobardo': New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony's Seven Letters
Tóth, Péter. (2013) - In: Studia patristica Bd. 64 (2013) S. 47-58
http://www.academia.edu/6020481

21Artikel  Az önkormányzat és a városigazgatás jogi háttere a középkori Miskolcon
Tóth, Péter. (2013) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 52 (2013) S. 221-225

22Buchbeitrag  Honey on the Brim of the Poison Cup: Translation and Propaganda: Rufinus's Latin Version of the Historia Monachorum.
Tóth, Péter. (2012) - In: Greek into Latin from Antiquity until the nineteenth century S. 117-129
https://www.academia.edu/3084710

23Buchbeitrag  La Vision du Christ dans le jardin de Gethsémani. Un exemplum théologique sous la forme d'un dialogue pseudo-apocryphe
Tóth, Péter. (2012) - In: Formes dialoguées dans la littérature exemplaire du Moyen âge S. 423-444
http://www.academia.edu/6203222

24Buchbeitrag  A csanádi székeskáptalan vonzáskörzete a késö-középkorban (1354-1526). A területi kapcsolatok esete a káptalanba való bejutás módjai közül
Tóth, Péter. (2012) - In: Középkortörténeti tanulmányok 7 S. 117-134

25Buchbeitrag  Way Out of the Tunnel? Three Hundred Years of Research on the Apocrypha: A Preliminary Approach
Tóth, Péter. (2012) - In: Retelling the Bible. Literary, historical, and social contexts S. 45-84
http://www.academia.edu/3024233

26Buchbeitrag  Give me another death! The Apocryphal Vision of Christ in the Garden of Gethsemane
Tóth, Péter. (2012) - In: Retelling the Bible. Literary, historical, and social contexts S. 85-115
http://www.academia.edu/3024520

27Buchbeitrag  The Demons of the Air and the Water of the Nile Saint Anthony the Great on the Reason of the Inundation
Tóth, Péter. (2011) - In: Papers Ulrich Luft S. 293-299
http://www.academia.edu/3256387

28Artikel  Görög egyházatyák a Corvinában
Tóth, Péter. (2011) - In: Magyar könyvszemle Bd. 127 (2011) S. 137-148, 289-312

29Artikel  Syriac versions of the "Historia monachorum in Aegypto"
Tóth, Péter. (2010) - In: Oriens christianus Bd. 94 (2010) S. 58-104
http://www.academia.edu/3207147

30Buchbeitrag  Pseudo-Apocryphal Dialogue as a Tool for the Memorization of Scholastic Wisdom: The Farewell of Christ to Mary and the Liber de vita Christi by Jacobus
Tóth, Péter. (2010) - In: The making of memory in the middle ages S. 161-198

31Artikel  Die sirmische Legende des heiligen Demetrius von Thessalonike: eine lateinische Passionsfassung aus dem mittelalterlichen Ungarn (BHL 2127)
Tóth, Péter. (2010) - In: Analecta Bollandiana Bd. 128 (2010) S. 348-392
http://www.academia.edu/2519290

32Buchbeitrag  Adatok az egri püspókség késö középkori egyházi topográfiájához
Tóth, Péter. (2010) - In: FS László Veres S. 315-327

33Artikel  Sirmian martyrs in exile: Pannonian case-studies and a re-evaluation of the St. Demetrius problem
Tóth, Péter. (2010) - In: Byzantinische Zeitschrift Bd. 103 (2010) S. 145-170
http://www.academia.edu/2519248

34Buchbeitrag  Szent Márton bizánci legendája
Tóth, Péter. (2009) - In: A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei S. 5-22

35Buchbeitrag  Jakab Apostoltól Bonaventuraig: Egy ál-apokrif a Sermones dominicales passiós beszédében
Tóth, PéterFalvay, Dávid. (2009) - In: FS Edit Madas S. 313-340

36Artikel  "Regnum vacavit vero regimine". Egy krónikahely és annak értelmezése
Tóth, Péter. (2009) - In: Századok Bd. 143 (2009) S. 1413-1420

37Buchbeitrag  Lost in translation: an Evagrian term in the different versions of the "Historia Monachorum in Aegypto"
Tóth, Péter. (2009) - In: Origeniana nona. Origen and the religious practice of his time S. 613-621
https://www.academia.edu/3084525

38Buchbeitrag  Sajószentpéter a középkorban
Tóth, Péter. (2009) - In: Sajószentpéter története. 1. Elözmények és középkor S. 87-237

39Buchbeitrag  Bevezetés
Tóth, Péter. (2009) - In: Sajószentpéter története. 1. Elözmények és középkor S. 3-5

40Buchbeitrag  Kiadatlan oklevelek a Jászság középkori történetéhez
Tóth, Péter. (2008) - In: FS Péter Bán S. 601-625

41Artikel  Topográfiai és birtoktörténeti adatok Jászberény és környéke XIII-XIV. századi településtörténetéhez
Tóth, Péter. (2008) - In: Zounuk Bd. 23 (2008) S. 9-22

42Artikel  Patronus regis - patronus regni: Kaiser Sigismund und die Verehrung des heiligen Sigismund in Ungarn.
Tóth, Péter. (2008) - In: Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. 119 (2008) S. 80-96
http://www.academia.edu/8055799

43Artikel  The Prophets' Cry in Limbo: Origin and History of a Special Scene in Medieval Plays
Tóth, Péter. (2008) - In: European medieval drama Bd. 12 (2008) S. 67-92
http://www.academia.edu/2519300

44Artikel  "Civitas Jasonia": a középkori jászsági városfejlödés némely sajátossága
Tóth, Péter. (2008) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 3 (2008) S. 449-455

45Buchbeitrag  Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak: politikai látomások és boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években
Tóth, Péter. (2008) - In: Démonok, látók, szentek S. 69-100

46Artikel  Lengyel-magyar kapcsolatok a 11. század végéig a középkori hagyományban
Tóth, Péter. (2007) - In: Limes. Komárom megyei tudományos szemle Bd. 20 (2007) S. 5-21

47Buchbeitrag  "Némely alázatos doktor szíz Mária képében": 1506: Drámai szövegeink a középkorban
Tóth, Péter. (2007) - In: A magyar irodalom történetei. 1. A kezdetektöl 1800-ig S. 180-194

48Artikel  A jász kiváltságok
Tóth, Péter. (2006) - In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve Bd. 31 (2006) S. 5-13

49Artikel  "Szent Zsigmondnak azt felnevezteté" Zsigmond és a magyarországi dinasztikus szentkultusz)
Tóth, Péter. (2005) - In: Századok Bd. 139 (2005) S. 367-383

50Buchbeitrag  A cigányok megjelenése a középkori Magyarországon
Tóth, Péter. (2005) - In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene S. 15-19

51Artikel  Késöantik és középkori grammatikai hagyományok egy humanista Terentius-kódexben
Tóth, Péter. (2005) - In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei Bd. 12 (2005) S. 93-119

52Buchbeitrag  Egy borsodi mezöváros kapcsolatai a középkorban és a koraújkorban
Tóth, Péter. (2003) - In: Mikrotörténelem. Vívmányok és korlátok S. 266-273

53Buchbeitrag  A koraközépkori szerzetesi hagiográfia problémái: a Historia monachorum in Aegypto különbözö nyelvü recenziói
Tóth, Péter. (2002) - In: A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája S. 121-141

54Artikel  Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban: Szent Benedek magyarországi kultuszáról
Tóth, Péter. (2001) - In: Magyar könyvszemle Bd. 117 (2001) S. 3-19
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00028/0004-213.html

55Buchbeitrag  Bél Mátyás és a bányavárosok
Tóth, Péter. (2001) - In: FS Gusztáv Heckenast S. 126-134

56Buchbeitrag  A pogány kori oskultusz emlékei Magyarországon
Tóth, Péter. (1996) - In: Társadalomtörténeti tanulmányok S. 20-35

57Buchbeitrag  Miskolc mezövárossá válása
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 337-364

58Buchbeitrag  Városigazgatás a középkori miskolcon
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 365-382

59Buchbeitrag  Társadalom, Egyház, Müvelödés
Tóth, Péter. (1996) - In: Miskolc története S. 383-414

60Buchbeitrag  A pogánykori öskultusz emlékei Magyarországon
Tóth, Péter. (1996) - In: Ösök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából S. 29-52

61Artikel  Kóborlás és letelepedés. A magyarországi cigányok feudális kori történetéhez
Tóth, Péter. (1994) - In: Levéltári évkönyv Bd. 7 (1994) S. 7-30

62Artikel  Adatok Borsod megye Árpád-kori birtoktörténetéhez és történeti földrajzához
Tóth, Péter. (1985) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 22/23 (1985) S. 89-104
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=229674&mutat=http://epa.oszk.hu/02000/02030/00020/pdf/HOM_Evkonyv_22-23.pdf

63Artikel  Somogy megyére vonatkozó oklevelek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban
Tóth, Péter. (1984) - In: Somogy megye múltjából Bd. 15 (1984) S. 41-51

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.