RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Takács, Miklós«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Takács, Miklós

RI opac: 74 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Takács, Miklós. (2016)
https://mta.academia.edu/Mikl%C3%B3sTak%C3%A1cs

2Sammelwerk  A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai
Varga, Pal S.Száraz, OrsolyaTakács, Miklós [Hrsg.]. - Debrecen (2013)

3Sammelwerk  Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója [Ausgrabung und Rekonstruktion eines Grubenhauses aus der Árpádenzeit]
Bencze, ZoltánGyulai, FerencSabján, TiborTakács, Miklós. - Budapest (1999)
https://www.academia.edu/3772756

4Monographie  A bélakúti/péterváradi ciszterci apátság [Die Zisterzienserabtei von Belefons/Peterwardein]
Takács, Miklós. - s.l. (1989)
https://www.academia.edu/16446316

5Monographie  Die arpadenzeitlichen Tonkessel in Karpatenbecken
Takács, Miklós. - Budapest (1986)

6Buchbeitrag  Changing political landscapes in the ninth-century central Carpathian basin: Interpreting recent settlement excavation data
Takács, Miklós. (2018) - In: Imperial spheres and the Adriatic S. 225-240

7Buchbeitrag  Die ersten Schritte der Archäologie der Völkerwanderungszeit und des Mittelalters in den südlichen Gebieten des Karpatenbecken
Takács, Miklós. (2018) - In: FS Falko Daim S. 405-418

8Buchbeitrag  Felfüggesztésre alkalmatlan cserépbográcsok különbözo variánsairól (On Clay Cauldron Variants without Suspensions)
Takács, MiklósPópity, Dániel. (2017) - In: Hadak útján XXII. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXII S. 393-416

9Buchbeitrag  The investigation of traces of religious cults and practices in the medieval rural archaeology of Hungary
Takács, Miklós. (2017) - In: Religion, Cults & Rituals. In the medieval rural environment S. 291-302

10Buchbeitrag  The archaeological Investigation of medieval agrarian tools and techniques in Hungary - an overview of some rarely quoted analyses
Takács, Miklós. (2016) - In: Agrarian technology in the medieval landscape S. 385-394

11Buchbeitrag  The Ninth-Century Carpathian Basin on the North-Western Edge of the First Bulgarian State. An Overview of Some Hypotheses and Remarks and Their Evaluation
Takács, Miklós. (2016) - In: FS Csanád Bálint S. 501-518

12Buchbeitrag  The archaeological investigation of medieval agrarian tools and techniques in Hungary - an overview of some rarely quoted analyses
Takács, Miklós. (2016) - In: Agrarian technology in the medieval landscape S. 385-394

13Buchbeitrag  A Medium Regni falusias településeinek anyagi kultúrája az Árpád és az Anjou korban [The material culture of 11th - 14th c. rural settlements in the central parts of the Hungarian Kingdom]
Takács, Miklós. (2015) - In: In medio regni Hungariae S. 1-20
https://www.academia.edu/32876586

14Buchbeitrag  Die ungarische Staatsgründung als Modellwechsel und/oder möglicher Akkulturationsprozess. Die Aussagekraft der archäologischen Funde und Befunde
Takács, Miklós. (2014) - In: Akkulturation im Mittelalter S. 165-206
http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/41866/35517

15Buchbeitrag  A magyarországi, 11. századi, ortodox monostortemplomok térszerkezete
Takács, Miklós. (2014) - In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc S. 295-324

16Buchbeitrag  Die Frage der Herrschaft in der mittelalterlichen Siedlungsarchäologie Ungarns. Überblick über eine selten analysierte Problematik in drei zeitlichen Abschnitten
Takács, Miklós. (2013) - In: Hierarchies in rural settlements S. 407-422

17Buchbeitrag  Byzanz und die Steppenvölker im frühmittelalterlichen Donaurraum
Bollók, ÁdamTakács, Miklós. (2012) - In: Das goldene Byzanz und der Orient S. 171-181

18Buchbeitrag  Crafts in the Árpád-era
Takács, Miklós. (2012) - In: The History of Handicraft in Hungary S. 39-53
https://www.academia.edu/11429362

19Buchbeitrag  Die Chronologie der Siedlungen und besonders der Siedlungskeramik des Karpatenbeckens des 8.-11. Jahrhunderts im Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Datierungsmöglichkeiten und ihren Einwänden
Takács, Miklós. (2012) - In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik S. 145-168

20Buchbeitrag  A KompoIt-Kistéri-tanyai kézzel formait és utánkorongolt cserépbográcsok [Die handgeformten und nachgedrehten Tonkessel von Kompolt-Kisteri-tanya]
Takács, MiklósVaday, Andrea. (2012) - In: Studies Éva Garam S. 743-768

21Artikel  Beköszönto - Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2009-2010. évi muködésérol
Szepessy, TiborBálint, CsanádTakács, Miklós. (2011) - In: Antik Tanulmányok Bd. 55 (2011) S. 1-4

22Buchbeitrag  Die sogennante Palmettenornamentik der christlichen Bauten des 11. Jahrhunderts im mittelalterlichen Ungarn
Takács, Miklós. (2010) - In: Byzanz - das Römerreich im Mittelalter Tl. 3 S. 411-415

23Artikel  Összerbek a Kárpát-medencében?: A magyar-szerb kapcsolat valószínütlen elözményei
Takács, Miklós. (2010) - In: Historia (Budapest) Bd. 32, 1/2 (2010) S. 3-5

24Artikel  Das Formenspektrum der Tonkessel im Karpatenbecken
Takács, Miklós. (2010) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 40 (2010) S. 139-154

25Buchbeitrag  Österreichische Importgefäße aus der Árpádenzeit
Takács, Miklós. (2010) - In: Der pannonische Raum um die Jahrtausendwende (vom 9. bis zum 12. Jahrhundert) S. 131-143

26Artikel  De administrando imperio kao izvor za ranu povijest Madara, kao i o vezama Madara sa susjednim narodima u 10. stoljec'u [De administrando imperio as a source for the early history of the Hungarians, as well as for the relations between the Hungarians and their neighbours in the 10th. c.]
Takács, Miklós. (2010) - In: Radovi. Zavod za Hrvatsku Povijest Bd. 42 (2010) S. 49-64

27Buchbeitrag  A nagyberuházásokhoz kapcsolödö megelözö feltárások az Arpád-kori telepkutatás szemszögeböl [Excavations Linked to or Preceding Major Construction Projects from the Perspective of Research into Arpádian-era - Eleventh-Thirteenth-century- Settlements]
Takács, Miklós. (2010) - In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon S. 907-918

28Artikel  Müemlékek a két világ határán: 15. századi szerb ortodox templomok a történelmi Magyarországon
Takács, Miklós. (2010) - In: Historia (Budapest) Bd. 32, 1/2 (2010) S. 10-11

29Buchbeitrag  Árpád-kori falusias települesek kutatasa Magyarorszagon 1990 es 2005 között [The Researching of Arpédian-era Eleventh-Thirteenth-century Village-like Settlements in Hungary Between 1990 and 2005]
Takács, Miklós. (2010) - In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon S. 1-68

30Artikel  Über die Chronologie der mittelalterlichen Siedlungsgrabungen in Ungarn
Takács, Miklós. (2009) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 60 (2009) S. 223-252

31Buchbeitrag  Historische und archäologische Erforschung der westungarischen Komitatszentren und ihrer Umgebung
Takács, Miklós. (2008) - In: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren S. 401-422

32Buchbeitrag  Handwerkliche Produktion in den dörflichen Siedlungen im arpádenzeitlichen Ungarn (10. bis 13. Jahrhundert)
Takács, Miklós. (2007) - In: Ruralia 6 S. 53-70

33Buchbeitrag  Kurze Darstellung der siedlungsarchäologischen Ergebnisse
Takács, Miklós. (2007) - In: Heldengrab im Niemandsland. Ein frühungarischer Reiter aus Niederösterreich S. 15-20

34Buchbeitrag  Siedlungsgeschichtliche Auswertung
Takács, Miklós. (2006) - In: Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich) S. 211-252

35Artikel  Három nézopont a honfoglaló magyarokról [Three opinions regarding the Hungarian conquerors]
Takács, Miklós. (2006) - In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Bd. 1 (2006) S. 67-98

36Buchbeitrag  The importance of water in the life of rural settlements of Mediaeval Hungary
Takács, Miklós. (2005) - In: Ruralia 5 S. 222-232

37Buchbeitrag  The settlement archaeology of Hungary from the 8th to the 11th century, presented on the basis of several recently excaveted sites
Takács, Miklós. (2005) - In: Campagne medievali. Strutture materiali, economia e società nell'insediamento rurale S. 277ff.

38Artikel  A Ménfocsanak - Szeles duloi lelohelyen 1990-91-ben feltárt, Árpád-kori veremházak
Takács, Miklós. (2005) - In: Arrabona Bd. 43, 1 (2005) S. 537-566
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_GYMS_ARABONA44_1_2/?pg=542

39Buchbeitrag  Kézmuvesség az Árpád-korban [Das Handwerk in der Árpádenzeit]
Takács, Miklós. (2005) - In: A magyar kézmüvesipar története S. 72-85

40Buchbeitrag  A balkáni vlachok kutatásának régészeti vetülete
Takács, Miklós. (2004) - In: FS János Bollók S. 239-269

41Buchbeitrag  Medieval Material Culture - Medieval Archaeology
Kocsis, EditLaszlovszky, JózsefSabján, TiborTakács, MiklósTomka, Gábor. (2003) - In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millenium S. 397-404

42Artikel  Urzeitliche und mittelalterliche Brunnen bei Lebeny
Nemeth, Gabriella T.Takács, Miklós. (2003) - In: Antaeus Bd. 26 (2003) S. 97-139

43Buchbeitrag  Medieval Villages and their Fields
Bálint, MariannaLaszlovszky, JózsefRomhányi, Beatrix F.Sabján, TiborTakács, Miklós. (2003) - In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millenium S. 383-388

44Buchbeitrag  Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. - ein Zeitalter einheitlicher Grubenhäuser?
Takács, Miklós. (2002) - In: Ruralia 4 S. 272-290

45Buchbeitrag  Az újvidéki táj középkori településtörténete és müemlékei
Takács, Miklós. (2002) - In: A honfoglalástól Mohácsig. Millenniumi S. 45-79

46Buchbeitrag  Az Árpád-kori köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre
Takács, Miklós. (2001) - In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig S. 7-54

47Buchbeitrag  Az észak-adriai térség és Magyarország 11-12. századi, korinthizáló oszlopföinek levélornamentikája
Takács, Miklós. (2000) - In: A középkori Dél-Alföld és Szer S. 523-558

48Buchbeitrag  Népvándorláskor-kutatások Kis-Jugoszláviában, az 1990-es években. Istrazivanja epohe Seobe Naroda u Jugoslaviji u 1990-tim godinama [Völkerwanderungszeitforschung in den 90er Jahren in Kleinjugoslawien]
Takács, Miklós. (2000) - In: Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája S. 393-414

49Buchbeitrag  A györ-homokgödröki 10-11. századi temetörészletek és középkori település [Fragments of Cemeteries from the 10-11th centuries and Medieval Settlement at Györ-Homokgödrök]
Takács, MiklósPaszternák, István. (2000) - In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája S. 253-309

50Buchbeitrag  Nucleated and/or dispersed settlements from the Arpadian and the Angevin Age in the West Hungarian region of Kisalföld
Takács, Miklós. (2000) - In: Ruralia 3 S. 240-251

51Buchbeitrag  Wirtschafts- und Siedlungswesen in Ungarn zur Zeit der Staatsgründung.
Takács, Miklós. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 121-125

52Buchbeitrag  Die Lebensweise der Ungarn im 10. Jahrhundert im Spiegel der verschiedenen Quellengattungen
Takács, Miklós. (2000) - In: The Neighbours of Poland in the 10th Century S. 157-192

53Artikel  Polírozott kerámia a kora középkori Kisalföldön
Takács, Miklós. (2000) - In: Arrabona Bd. 38 (2000) S. 7-50
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_GYMS_ARABONA38_1_2/?pg=8

54Artikel  Einige Aspekte der Siedlungsgeschichte des südlichen Drittels des Donau-Theiss-Zwischenstromlandes von der awarischen Landnahme bis zum Ende des 11. Jahrhunderts
Takács, Miklós. (1999) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 51 (1999) S. 457-472

55Buchbeitrag  How did conquering Hungarians prepare and serve their food?
Takács, Miklós. (1998) - In: Tender meat under the saddle S. 98-119

56Buchbeitrag  Dörfliche Siedlungen der Árpádenzeit (10.-13. Jh.) in Westungarn
Takács, Miklós. (1998) - In: Ruralia 2 S. 181-191

57Artikel  Ornamentale Beziehungen zwischen der Steinmetzkunst von Ungarn und Dalmatien im XI. Jahrhundert
Takács, Miklós. (1997) - In: Hortus artium medievalium Bd. 3 (1997) S. 165-178

58Artikel  Középkori buzogányok a kajárpéci Helytörténeti Gyüjteményböl / [Massues medievales de Kajarpec]
Takács, Miklós. (1997) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1997) S. 215-219

59Artikel  Kisfazék - bögre - csupor
Takács, Miklós. (1997) - In: A Magyar Mezögazdasági Múzeum közleményei (1995/97) S. 61-72

60Buchbeitrag  Art. Ungarn. A. Archäologie und Siedlungsgeschichte
Takács, Miklós. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1224-1226

61Buchbeitrag  A honfoglalás kori edénymüvesség
Takács, Miklós. (1997) - In: Honfoglalás és néprajz S. 205-224

62Buchbeitrag  A honfoglalás és korai Árpád-kori edénymüvesség térképezése
Takács, Miklós. (1997) - In: Honfoglalás és Árpád-kor. A "Verecke híres útján" tudományos konferencia anyagai S. 69-103

63Buchbeitrag  Die awarischen Siedlungen von Lébény
Takács, Miklós. (1996) - In: Hunnen und Awaren. Reitervölker aus dem Osten. Burgenländische Landesausstellung S. 379-382

64Buchbeitrag  Honfoglalás és kora árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán [Erschließung von Siedlungen aus der Zeit der Landnahme und der frühen Arpadenzeit an der westungarischen Strecke der Autobahn M1]
Takács, Miklós. (1996) - In: A Magyar honfoglalás korának régészeti emlékei S. 197-217

65Artikel  Mithay Sándor középkori leletmentései Györ környékén
Takács, Miklós. (1996) - In: Pápai múzeumi értesítö Bd. 6 (1996) S. 287-295

66Buchbeitrag  Die awarenzeitlichen Siedlungen von Lébény.
Takács, Miklós. (1996) - In: Reitervölker aus dem Osten - Awaren und Hunnen. Katalog S. 378-382

67Artikel  Árpád-kori településrészlet Kajárpéc-Pokolfadombon
Takács, Miklós. (1993) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1993) S. 201-230

68Buchbeitrag  Art. Pécsvárad
Takács, Miklós. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1849

69Buchbeitrag  Art. Peterwardein
Takács, Miklós. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1942-1943

70Artikel  Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die "sächsische Kirche" von Novo Brdo
Takács, Miklós. (1991) - In: Südost-Forschungen Bd. 50 (1991) S. 31-60

71Artikel  A kisalföldi, Árpád-kori cserépbográcsok pontosabb idörendje. (Egy kísérlet a leletanyag rendszerezésére)
Takács, Miklós. (1991 - 1992) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 30/31, 2 (1991/92) S. 447-486
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=228738&mutat=http://epa.oszk.hu/02000/02030/00026/pdf/HOM_Evkonyv_30-31_2.pdf

72Buchbeitrag  Mediaeval Pottery
Takács, Miklós. (1989) - In: The Roman Fort at Acs-Vaspuszta (ad Statuas) in Hungary S. 709-719
https://www.academia.edu/12826417

73Artikel  Sapaturile arheologice de la Cicau. [Recherches archeologiques effectuees a C.]
Winkler, IuditaTakács, MiklósPaius, G.. (1979) - In: Acta Musei Napocensis Bd. 16 (1979) S. 465-479

74Artikel  Asezarea prefeudala de la Cicau, jud. Alba. [Un site de l'epoque de Grandes Invasions a C., distr. de Alba]
Winkler, IuditaTakács, MiklósPaius, G.. (1978) - In: Acta Musei Napocensis Bd. 15 (1978) S. 263-272

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.