RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Trio, Paul«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Trio, Paul

RI opac: 92 Einträge

1Monographie  Des familles nobles prises en tenaille entre intérêts souverains et urbains: Gand, la famille De Liedekerke-Herzele et le comte de Flandre (aux treizième et quatorzième siècles)
Trio, Paul. - Leuven (2017)

2Sammelwerk  Tijd voor Oudenaarde
Trio, PaulCastelain, RikKerkhoven, Geertrui vanDe Smet, Marjan [Hrsg.]. - Oudenaarde (2012)

3Monographie  Geëxamineert de tijtels ende pampieren. Het verhaal van de Zonnebeekse augustijnerabdij 1072-1796. Een bijdrage tot de Vlaamse kloostergeschiedenis
Trio, PaulDe Smet, M.Bostyn, F.. - Roeselare (2009)

4Sammelwerk  The use and abuse of sacred places in late medieval towns
Trio, PaulDe Smet, Marjan [Hrsg.]. - Leuven (2006)

5Sammelwerk  De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis
Decavele, JohanMaeyer, Jan deQuaghebeur, P.Trio, Paul [Hrsg.]. - Drongen [u.a.] (2006)

6Sammelwerk  Processions and church fabrics in the Low Countries during the Late Middle Ages: an inquiry into secular influence on ecclesiastical and religious matters on a local urban level
De Smet, MarjanKuys, Jan A. E.Trio, Paul. - Kortrijk (2006)

7Sammelwerk  Omtrent 1302
Trio, PaulHeirbaut, DirkVan den Auweele, Dirk M. J. [Hrsg.]. - Leuven (2002)

8Monographie  La confrérie nommée 'kalande': réminiscence d'une organisation à base décanale, dans le comté de Flandre au Moyen Âge
Carnier, MarcTrio, Paul. - Kortrijk (1997)

9Monographie  Pieter Lansaem. Bijdrage tot de studie van de jaargetijdenstichtingen te Ieper in de late Middeleeuwen
Trio, Paul. - Ieper (1993)

10Monographie  Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen
Trio, Paul. - Leuven (1993)

11Monographie  De Gentse broederschappen (1182-1580). Ontstaan, naamgeving, materiële uitrusting, structuur, opheffing en bronnen
Trio, Paul. - Gent (1990)

12Monographie  De Sint-Maartenskathedraal te Ieper. 60 jaar kerkwijding 1930-1990. Een bundel studies
Constandt, Hugo J.Trio, Paul. - Ieper (1990)

13Monographie  De O.L.V.-Broederschap van de scholieren van Parijs te Ieper gedurende de late middeleeuwen (ca. 1330-1600) (Vol. 2)
Trio, Paul. - Leuven (1981)

14Buchbeitrag  De benoeming van de Haarlemse rector circa 1550 als uiting van een veranderend stedelijk onderwijslandschap
Trio, Paul. (2021) - In: FS Hans Mol S. 263-276

15Buchbeitrag  Confraternities as Such, and as a Template for Guilds in the Low Countries during the Medieval and the Early Modern Period
Trio, Paul. (2019) - In: A companion to medieval and early modern confraternities S. 23-44

16Buchbeitrag  Ypres as a Historiographical Breeding Ground in Late Medieval Flanders. Origin and Interconnectedness of Urban and Regional Historiography
Trio, Paul. (2019) - In: Urban history writing in Northwest Europe (15th-16th centuries) S. 81-94

17Buchbeitrag  Ypres as a Historiographical Breeding Ground in Late Medieval Flanders. Origin and Interconnectedness of Urban and Regional Historiography
Trio, Paul. (2019) - In: Urban history writing in Northwest Europe (15th-16th centuries) S. 81-95

18Artikel  Gouden Middeleeuwen
Trio, Paul. (2018) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 155 (2018) S. 359-363

19Buchbeitrag  Colard Mansion and the Bruges Guild of Book Producers and Merchants (1457/58-1484)
Trio, Paul. (2018) - In: Colard Mansion. Incunabula, prints and manuscripts in medieval Bruges S. 43-52

20Artikel  Problemen met de verkoop in 1468 van een diamant door Bernard van Huerne aan de Brusselaar Willem vanden Heetvelde
Trio, Paul. (2017) - In: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Bd. 54 (2017) S. 263-275

21Artikel  De aansluiting in 1360 van de Ieperling Pieter Paeldinc in het Oudenaardse gilde van de kruisboogschutters van Sint-Joris tegen de achtergrond van de vroegste geschiedenis van deze schuttersvereniging
Trio, Paul. (2016) - In: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Bd. 53 (2016) S. 121-134

22Artikel  Strijden op diverse fronten ter redding van het zielenheil. De stichtingen van priester en meester Pieter van Beselare te Ieper uit het begin van de 15de eeuw
Trio, Paul. (2015) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 152 (2015) S. 285-324

23Buchbeitrag  The Use of Ornaments according to the Ordinal of the Parish Church of St. Nicholas in Diksmuide (Flanders)
Trio, Paul. (2015) - In: Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte S. 231-250

24Artikel  Een overzicht van oude renten in het bezit van de Ieperse O.L.V.-broederschap. Een uitgave met commentaar omtrent het beheer en de identificatie van de schenkers
Trio, Paul. (2015) - In: Westhoek Bd. 31 (2015) S. 117-132

25Artikel  De waarde van een pand te Oudenaarde in 1386 en de schenking van enkele fragmenten van het Rijmboek van Martijn van Torhout
Trio, Paul. (2015) - In: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Bd. 52 (2015) S. 23-37

26Artikel  Spanningen tussen het Ieperse stadsbestuur en het Godshuis Belle in de vijftiende eeuw
Trio, PaulMus, Octaaf. (2014) - In: Westhoek Bd. 30 (2014) S. 131-159

27Artikel  Ontwikkelingen te Oudenaarde in de late middeleeuwen op kerkelijk, godsdienstig en charitatief vlak.
Trio, Paul. (2013) - In: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Bd. 50 (2013) S. 325-356

28Artikel  Een nieuwe grondslag voor het onderzoek naar de middeleeuwse adellijke families Van Gavere-Van Liedekerke-Van Herzele
Trio, Paul. (2013) - In: Het land van Aalst Bd. 65 (2013) S. 29-76, 77-120

29Buchbeitrag  Stevig uitgebouwde structuren kaderden het godsdienstige en charitatieve leven in de late middeleeuwen
Trio, Paul. (2012) - In: Tijd voor Oudenaarde S. 127-144

30Buchbeitrag  Obituaries or anniversary books: handle with care!: the example of the Ypres confraternity of Our Lady
Trio, Paul. (2011) - In: Studies Truus van Bueren S. 179-193

31Buchbeitrag  Les soins du corps et de l'âme à la lumière de l'éternité (Bas Moyen Âge)
Trio, Paul. (2010) - In: Entre paradis et enfer. Mourir au Moyen Âge S. 236-243

32Buchbeitrag  What Factors Contributed to the Establishment of the Mendicant Orders in Thirteenth-Century Ypres
Trio, Paul. (2010) - In: Franciscan organisation in the mendicant context S. 97-112

33Artikel  Een lijst van gestorven leden van de Ieperse O.L.Vrouwebroederschap van Parijse scholieren Parijs uit 1438-39, uitgave en situering
Trio, Paul. (2010) - In: Westhoek Bd. 26 (2010) S. 15-38

34Buchbeitrag  Moordende concurrentie op de memoriemarkt. Een eerste verkenning van het fenomeen jaargetijde in de Lage Landen in de late middeleeuwen (ca 1250 tot 1550)
Trio, Paul. (2010) - In: Herinnering in geschrift en praktijk in religieuze gemeenschappen uit de Lagen Landen, 1000-1500 S. 141-156

35Buchbeitrag  De la mort à la résurrection
Trio, Paul. (2010) - In: Entre paradis et enfer. Mourir au Moyen Âge S. 194-197

36Artikel  De plaats van het Kortrijkse Sion binnen de brede religieuze hervormingsbeweging in Vlaanderen gedurende de late middeleeuwen
Trio, Paul. (2010) - In: De Leiegouw Bd. 52 (2010) S. 217-228

37Buchbeitrag  De zorg voor lichaam en ziel in het licht van de eeuwigheid (late middeleeuwen)
Trio, Paul. (2010) - In: Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen, 600-1600 S. 236-243

38Buchbeitrag  The Emergence of New Devotions in Late Medieval Urban Flanders (Thirteenth-Fifteenth Centuries). Struggle and Cooperation between Church/Clergy and Urban Government/Bourgeoisie
Trio, Paul. (2010) - In: Städtische Kulte im Mittelalter S. 327-338

39Buchbeitrag  Les collégiales médiévales en Flandre (environ 1300-1500): entre pouvoir et service
Trio, Paul. (2010) - In: Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims S. 29-40

40Buchbeitrag  The Challenge for a Medieval Center of Industrial Growth: Ypres and the Drinking-Water Problem
Trio, Paul. (2009) - In: The nature and function of water, baths, bathing, and hygiene S. 381-406

41Buchbeitrag  The Social Positioning of Late Medieval Confraternities in Urbanized Flanders: from Integration to Segregation
Trio, Paul. (2009) - In: Mittelalterliche Bruderschaften in europäischen Städten S. 99-110

42Buchbeitrag  The Chronicle Attributed to 'Olivier van Diksmuide': a Misunderstood Town Chronicle of Ypres from Late Medieval Flanders
Trio, Paul. (2008) - In: The Medieval chronicle 5 S. 211ff.

43Artikel  De Digitale Ontsluiting van het Zonnebeekse Abdijarchief (Doza). Een primeur in Vlaanderen en een aanzet tot verder historisch onderzoek
Trio, Paul. (2007) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 144 (2007) S. 371-392

44Artikel  Handel en wandel met een heilige. Organisatie van en deelnemers aan de laatmiddeleeuwse Sint-Lievensprocessie vanuit de Gentse Sint-Baafsabdij naar Sint-Lievens-Houtem (tot 1540)
Trio, Paul. (2007) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 61 (2007) S. 83-104

45Buchbeitrag  Lay persons in power: The crumbling of the clerical monopoly on urban devotion in Flanders, as a result of the rise of lay confraternities in the late middle ages
Trio, Paul. (2006) - In: Early modern confraternities in Europe and the Americas S. 53-63

46Buchbeitrag  Genealogy, heraldry and prosopography: research possibilities for 13th century Ypres ?,
Trio, Paul. (2006) - In: Genealogica et heraldica. Patrimoine du futur. Actes du XXVI Congrès S. 389-402

47Buchbeitrag  Een middelgrote norbertijnengemeenschap in de Gentse marge. 1136/1138-ca. 1580
Trio, Paul. (2006) - In: De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis S. 45-63

48Buchbeitrag  Bouwstenen voor de middeleeuwse architectuurgeschiedenis
Coomans, ThomasMaeyer, Jan deQuaghebeur, P.Trio, Paul. (2006) - In: De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis S. 95-105

49Artikel  De grote sterfte van 1438-39 in Ieper. Nieuwe inzichten op basis van een rekening van de O.L.V.-broederschap van Parijse scholieren
Trio, Paul. (2006) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 143 (2006) S. 226-275

50Buchbeitrag  Old Stories and New Themes: an Overview of the Historiography of Confraternities in the Low Countries from the Thirteenth to the Sixteenth Centuries
Hoven van Genderen, Bram van denTrio, Paul. (2006) - In: Religious and Laity in Western Europe, 1000-1400. Interaction, Negotiation, and Power S. 357-384

51Buchbeitrag  Lay persons in power: the crumbling of the clerical monopoly on urban devotion in Flanders, as a result of the rise of lay confraternities in the late Middle Ages
Trio, Paul. (2006) - In: Early modern confraternities in Europe and the Americas S. 53-63

52Buchbeitrag  Lijst van de abten. 1136-1797
Trio, PaulPut, Eddy. (2006) - In: De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis S. 481

53Artikel  Van gebedsverbroedering naar broederschap: De evolutie van het 'fraternitas'-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Trio, Paul. (2006) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 9 (2006) S. 7-46

54Artikel  The involvement of the late medieval urban authorities in the Low Countries with regard to the introduction of the franciscan observance.
De Smet, M.Trio, Paul. (2006) - In: Revue d'histoire ecclésiastique Bd. 101 (2006) S. 37-88

55Buchbeitrag  'Pro animabus nostris et antecessorum nostrorum in elemosinam'. Memorieviering in de middeleeuwse norbertijnenabdij van Drongen (tot ca. 1580)
Trio, Paul. (2006) - In: Memorievieringen bij Norbertijnen S. 47-52

56Buchbeitrag  Begijnen en bedelorden in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de dertiende en veertiende eeuw
Trio, Paul. (2004) - In: Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom S. 35-49

57Artikel  Confraternities in the Low Countries and the increase of written source material in the Middle Ages
Trio, Paul. (2004) - In: Frühmittelalterliche Studien Bd. 38 (2004) S. 415-426

58Buchbeitrag  Kerk en religie in de Middeleeuwen
Trio, Paul. (2003) - In: Geschiedenis van Deinze. 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd S. 251-290

59Artikel  Van gebedsverbroedering naar broederschap: De evolutie van het 'fraternitas'-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen.
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Trio, Paul. (2003) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 6 (2003) S. 7-48

60Buchbeitrag  Les confréries comme expression de solidarité et de conscience urbaine aux Pays-Bas à la fin du Moyen Âge
Trio, Paul. (2003) - In: Memoria, Communitas, Civitas S. 131-141

61Buchbeitrag  De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de 15de eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever,
Trio, Paul. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 362-373

62Buchbeitrag  Vlaanderen de Leeuw. Het relaas van de slag bij Kortrijk opnieuw aan de bronnen getoetst
Trio, Paul. (2002) - In: Omtrent 1302 S. 81-110

63Artikel  De verhouding tussen Kerk en stad in de Nederlanden in de late Middeleeuwen, onderzocht aan de hand van het interdict
Smet, Marjan deTrio, Paul. (2002) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 5 (2002) S. 247-274

64Artikel  De instelling van jaargetijden (anniversaria) in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen: een eerste balans
Trio, Paul. (2001) - In: Signum Bd. 13 (2001) S. 31-37

65Artikel  Begijnen, begarden en tertiarissen in het middeleeuwse Ieper.
Simons, WalterTrio, Paul. (2001) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 4 (2001) S. 118-167

66Buchbeitrag  Aspects de la dévotion populaire à l'église Saint-Jean et à l'église Saint-Bavon jusque vers 1560
Trio, Paul. (2000) - In: La cathédrale Saint-Bavon de Gand du Moyen Âge au baroque S. 12-45

67Buchbeitrag  Vlaanderen in de twaalfde eeuw. een hoogtepunt in de geschiedenis van het graafschap
Trio, Paul. (2000) - In: Thomas Becket in Vlaanderen S. 17-36

68Artikel  Pestlijders, joden en geselbroeders
Trio, Paul. (2000) - In: Signum Bd. 12 (2000) S. 91-94

69Buchbeitrag  Art. Ypres (fiammingo Ieper, Ipre, Ipere, Ypra, Ypera, Villa Iprensis nei docc. medievali)
Trio, Paul. (2000) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 11
http://www.treccani.it/enciclopedia/ypres_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

70Buchbeitrag  Volksdevotionele aspecten in de Sint-Jans- en de Sint-Baafskerk (tot omstreeks 1560).
Trio, Paul. (2000) - In: De Sint-Baafskathedraal in Gent. Van Middeleeuwen tot barok S. 12-45

71Buchbeitrag  Bestuursinstellingen van de stad Ieper.
Trio, Paul. (1997) - In: De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 S. 333-362

72Buchbeitrag  Ganda en Blandinium tijdens de late middeleeuwen. Een historisch overzicht (13de-15de eeuw).
Trio, Paul. (1997) - In: Ganda en Blandinium S. 41-72

73Buchbeitrag  L'enlumineur à Bruges, Gand et Ypres (1300-1450): son milieu socio-économique et corporatif
Trio, Paul. (1995) - In: Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumination Around 1400 in Flanders and Abroad S. 721-729

74Artikel  Trompers, pipers en luders in de Gentse Sint-Baafsabdij. (14de-16de eeuw). Over de muzikale opluistering van enkele processies
Bouckaert, BrunoTrio, Paul. (1994) - In: Musica antiqua. Actuele informatie over oude muziek Bd. 11 (1994) S. 150-155

75Buchbeitrag  The Archives of Confraternities in Ghent and Music
Trio, PaulHaggh, Barbara H.. (1994) - In: Musicology and Archival Research. Musicologie et Recherches en Archives S. 44-90

76Artikel  Middeleeuwse broederschappen in de Nederlanden. Een balans en perspectieven voor verder onderzoek
Trio, Paul. (1994) - In: Trajecta Bd. 3 (1994) S. 97-109

77Buchbeitrag  Les confréries des Pays-Bas face au problème de la pauvreté (XVème-XVIème siècle)
Trio, Paul. (1994) - In: Confraternite, chiese e società S. 277-288

78Buchbeitrag  De inclusio van Melle uit 1447: bijdrage tot de insluiting van Windesheimse kloosters
De Keyser, RaphaëlTrio, Paul. (1992) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 1 S. 189-202

79Artikel  Het middeleeuwse corporatiewezen in de Nederlanden
Trio, Paul. (1992) - In: Standen en Landen. Nieuwsbrief , 2 (1992) S. 20-33

80Buchbeitrag  Het testament van de Ieperling Piet Paelding (1306). Een nieuw licht op de oorsprong van de Ieperse O.L. V.-broederschap van studenten van Parijs.
Trio, Paul. (1992) - In: Liber Amicorum O. Mus S. 233-246

81Artikel  Middeleeuwse pelgrimsbroederschappen te Oudenaarde
Trio, Paul. (1991) - In: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Bd. 28 (1991) S. 131-152

82Buchbeitrag  De Ieperse Sint- Pieterskerk: enige aspecten van haar middeleeuws kerkelijk en religieus leven.
Trio, Paul. (1991) - In: Tien eeuwen Sint-Pietersparochie te Ieper S. 121-136

83Artikel  Het cartularium van de Ieperse leprozerie (ca. 1325) en de nota's van de rechtshistoricus A.-E. Gheldolf (1806-1868)
Trio, Paul. (1991) - In: Archives et bibliothèques de Belgique Bd. 62 (1991) S. 219-227

84Buchbeitrag  Ieperse begrafenistarieven uit eind XV -begin XVIde eeuw
Trio, Paul. (1990) - In: De Sint-Maartenskathedraal te Ieper S. 109-121

85Buchbeitrag  Armenzorg te Gent. Een onderzoek naar de steunverlening aan armen bij de broederschappen in de late middeleeuwen
Trio, Paul. (1989) - In: FS Achiel De Vos S. 181-187

86Artikel  Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden
Trio, Paul. (1989) - In: Bulletin de la Commission Royale Bd. 155 (1989) S. 279-308

87Artikel  Broederschappen bij Bedelorden in de Nederlanden gedurende de Late Middeleeuwen. Enkele bedenkingen bij de bronnen en de mogelijkheden van het onderzoek
Trio, Paul. (1988) - In: Historica Lovaniensia Bd. 218 (1988) S. 47-62

88Buchbeitrag  Broederschappen bij bedelorden in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen. Enkele bedenkingen bij de bronnen en de mogelijkheden van het onderzoek.
Trio, Paul. (1987) - In: Godsdienst, Mentaliteit en Dagelijks Leven S. 46-64

89Artikel  Een handschrift van de clericale O.L.V. - Broederschap van studenten van Parijs te Ieper, bewaard in het Rijksarchief te Brugge (XIVde eeuw)
Trio, Paul. (1985) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 122 (1985) S. 5-25

90Artikel  A medieval students confraternity at Ypres: the Notre Dame confraternity of Paris students
Trio, Paul. (1985 - 1986) - In: History of Universities Bd. 5 (1985/86) S. 15-53

91Artikel  Financing of university students in the Middle Ages: a new orientation.
Trio, Paul. (1984) - In: History of Universities Bd. 4 (1984) S. 1-24

92Artikel  De statuten van de laat-middeleeuwse clericale O.L.V.- broederschap van de studenten van Parijs te Ieper.
Trio, Paul. (1982) - In: Bulletin de la Commission Royale Bd. 148 (1982) S. 91-141

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.