RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Uhlír, Zdenek«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Uhlír, Zdenek

RI opac: 51 Einträge

1Monographie  Karel IV.: sen gotické svobody
Uhlír, Zdenek. - Praha (2017)

2Monographie  Jan Hus: problém prijmout svobodu
Uhlír, Zdenek. - Praha (2015)

3Monographie  Zakon a pismo: rukopisy ceske reformace 14. - 16. stoleti
Modráková, RenátaUhlír, Zdenek. - Praha (2009)

4Monographie  Law and scripture: manuscripts of the Czech reformation of the 14th - 16th centuries
Modráková, RenátaUhlír, Zdenek. - Praha (2009)
https://www.academia.edu/12522550

5Monographie  Velislavova bible = Velislai biblia picta
Uhlír, Zdenek. - Praha (2007)

6Sammelwerk  Codex gigas - Dáblova bible. Tajemství nejvetší knihy sveta
Boldan, KamilDragoun, MichalFoltýn, DušanMarek, JindrichUhlír, Zdenek [Bearb.]. - Praha (2007)

7Monographie  Príbehy z Dalimila. Parížský zlomek latinského prekladu
Ježková, AlenaUhlír, Zdenek. - Praha (2006)

8Monographie  Mistri a studenti Karlovy univerzity ve stredoveku a jejich dílo v dobovém kontextu: Národní Knihovna CR, Zradlová kaple Klementina, 15 ríjna-2. listopadu 1998 [ Magister und Studenten der Karls-Universität im Mittelalter und ihr Werk im zeitgenössischen Kontext]
Uhlír, Zdenek. - Praha (1998)

9Sammelwerk  Hutský z Krivoklátu, Matyáš: Historické obrazy života a umucení svatého Václava, knížete ceského. Matyáš Hutský z Krivoklátu, Praha 1585. Cod. Ser. n. 2633 Rakouské národní knihovny ve Vídni. = Icones Historici, Vitam et Martyrium Sancti Venceslai, Principis Bohemiae, designantes
Uhlír, Zdenek [Hrsg.]. - Praha (1997)

10Monographie  Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním stredoveku [ Literarische Quellen zur Verehrung des Heiligen Wenzel im Spätmittelalter]
Uhlír, Zdenek. - Praha (1996)

11Buchbeitrag  Pocátky reformního kazatelství v ceskych zemích ve tretí ctvrtiné 14. století
Uhlír, Zdenek. (2016) - In: Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku S. 11-18

12Buchbeitrag  Bibliografie
Uhlír, Zdenek. (2016) - In: FS Zdenek Uhlír S. 9-28

13Artikel  Ekonomické myšlení a pocátky ceské reformace
Uhlír, Zdenek. (2015) - In: Studia historica Brunensia Bd. 62 (2015) S. 181-199

14Buchbeitrag  'Quadragesimale' Milice z Kromeríže
Uhlír, Zdenek. (2014) - In: Kaznodziejstwo sredniowieczne, Polska na tle Europy S. 49-55

15Buchbeitrag  Lichva v ceských predhusitských a husitských polemikách.
Uhlír, Zdenek. (2014) - In: Poohrí 4 S. 9-25

16Buchbeitrag  Milíc z Kromeríže a kazatelský styl jeho homilií.
Uhlír, Zdenek. (2012) - In: FS Alena Richterová S. 25-34

17Buchbeitrag  Stredoevropský kulturní region ve stredoveku a raném novoveku v ceském pohledu. [The Central European Cultural Region in the Middle Ages and Early Modern Period from the Czech Perspective]
Uhlír, Zdenek. (2011) - In: Ctyri podoby jedné kultury S. 9-33

18Buchbeitrag  Stredoveke kazatelske sbirky a jejich misto v procesu kazani
Uhlír, Zdenek. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 211-220

19Buchbeitrag  Central European Preaching in the High and Late Middle Ages and its Polymorphic Unity
Uhlír, Zdenek. (2010) - In: Rediscover. Final conference proceedings S. 109-?

20Buchbeitrag  Manuscriptorium Digital Library and ENRICH Project: Means for Dealing with Digital Codicology and Palaeography
Uhlír, ZdenekKnoll, Adolf. (2009) - In: Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter Tl. 1 S. 67-78

21Buchbeitrag  Prokop Písar: úredník, nebo intelektuál? [Prokop der Schreiber: Beamter oder Intellektueller?]
Uhlír, Zdenek. (2008) - In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním S. 69-78

22Buchbeitrag  Manuscriptorium: evropská digitální knihovna rukopisu s plnými texty
Uhlír, Zdenek. (2008) - In: Problematika historických a vzácných knižních fondu Cech, Moravy a Slezska 16 S. 103-108

23Artikel  Prokop Písar: úredník, nebo intelektuál? [Prokop der Schreiber: Beamter oder Intellektueller?]
Uhlír, Zdenek. (2008) - In: Documenta Pragensia Bd. 27 (2008) S. 69-78

24Buchbeitrag  Heinrich Bitterfeld aus Brieg/Brzeg OP und sein Ablasstraktat im Rahmen seiner Reformtätigkeit
Uhlír, Zdenek. (2008) - In: Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität S. 682-688

25Buchbeitrag  Codex gigas. Jeho obsah a funkce
Uhlír, Zdenek. (2007) - In: Codex gigas - Dáblova bible. Tajemství nejvetší knihy sveta S. 17-44

26Buchbeitrag  Fenomén jménem Codex gigas
Uhlír, Zdenek. (2007) - In: Codex gigas - Dáblova bible. Tajemství nejvetší knihy sveta S. 15-16

27Buchbeitrag  Texte über den Aberglauben in den tschechischen Handschriftensammlungen des Mittelalters
Uhlír, Zdenek. (2006) - In: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse S. 85-120

28Buchbeitrag  Hagiografie mezi slovesným a výtvarným vyjádrením [Hagiographie zwischen der literarischen und bildenden Äusserung]
Uhlír, Zdenek. (2006) - In: Schodištní cykly velké veže hradu Karlštejna. Stav po restaurování S. 64-70

29Buchbeitrag  Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostredí: Obsahová dimenze versus technické moduly.
Marek, JindrichUhlír, Zdenek. (2005) - In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním svete 2004 S. 69-77

30Buchbeitrag  The Bohemian Reformation: Sanctity and/or Piety
Uhlír, Zdenek. (2004) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 5 Tl. 1 S. 13-32

31Buchbeitrag  Poslední soud a jiný život v pozdním stredoveku. [Das jüngste Gericht und das andere Leben im Spätmittelalter]
Uhlír, Zdenek. (2004) - In: FS Rostislav Nový (2004) S. 35-50

32Buchbeitrag  Rukopisná práce na prahu tretího tisíciletí: oslnení technikou? [Handschriftenarbeit an der Schwelle zum dritten Jahrtausend: von der Technik geblendet?]
Uhlír, Zdenek. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 133-158

33Artikel  Eklesiologie v ceském sporu o Urbana VI.
Uhlír, Zdenek. (2002) - In: Teologická reflexe Bd. 8 (2002) S. 17-40

34Buchbeitrag  The Anonymous Treatise De suffragiis defunctorum in the Catholic and Utraquist Context
Uhlír, Zdenek. (2002) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 4 S. 161-176

35Buchbeitrag  Myšlení o církvi na úsvitu ceské reformace
Uhlír, Zdenek. (2000) - In: M. Jan Hus a M. Štepán z Pálce S. 41-46

36Artikel  Martyrologia v kotextu hagiografických pramenu ceského stredoveku. [Martyrologien im Kontext hagiographischer Quellen des böhmischen Mittelalters]
Uhlír, Zdenek. (1999 - 2000) - In: Miscellanea oddelení rukopisu a starých tisku Bd. 16 (1999/2000) S. 38-51

37Artikel  Dušicková kázání v rukopisech pozdního stredoveku 1. Rozpad heortologického systému. [Die Allerseelenpredigten in den Handschriften des Spätmittelalters. 1. Der Zerfall des heortologischen Systems]
Uhlír, Zdenek. (1998) - In: Miscellanea oddelení rukopisu a starých tisku Bd. 15 (1998) S. 15-47

38Buchbeitrag  Die Legende des Matthias Hutský aus Krivoklát über den heiligen Wenzel als ein Werk der Renaissance-Hagiographie.
Uhlír, Zdenek. (1998) - In: Rudolf II, Prague and the World S. 281-285

39Buchbeitrag  Der Geist des frommen Schrifttums in Böhmen zur Zeit König Johanns von Luxemburg
Uhlír, Zdenek. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 278-290

40Buchbeitrag  Thanatologicko - eschatologická problematika v asketicko - mystických traktátech Stephana Landskrony, O.E.S.A [Die thanatologisch-eschatologische Problematik in asketisch-mystischen Traktaten Stephan Landskronas, O.E.S.A ]
Uhlír, Zdenek. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 681-692

41Artikel  Svatoivanská legenda v 15. a 16. století
Uhlír, Zdenek. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 267-280

42Artikel  Neznámý pramen k obležení Tábora Albrechtem Rakouským roku 1438
Uhlír, Zdenek. (1992) - In: Táborský archiv Bd. 4 (1992) S. 39-41

43Buchbeitrag  Liceociáta Valentina ze Zelené Hory, O.E.S.A. "Opusculum ex floribus scripturarum colletum de arte moriendi" z roku 1484 ["Opusculum ex floribus scripturarum collectum de arte moriendi" des Lizenziaten Valentin von Grünberg, O.E.S.A., vom Jahre 1484]
Uhlír, Zdenek. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 137-143

44Artikel  Duchovenstvo pražského okolí a Praha v dobe predhusitské.
Uhlír, Zdenek. (1991) - In: Documenta Pragensia Bd. 9, 2 (1991) S. 319-339

45Artikel  Poutnictví v Lounech v dobe predhusitské
Uhlír, Zdenek. (1990) - In: Sborník Okresního Archivu v Lounech Bd. 3 (1990) S. 6-13

46Artikel  Svatováclavská hagiografie a homiletika v Cechách 14. a 15. století
Uhlír, Zdenek. (1990) - In: Strahovská knihovna Bd. 20/21 (1985/86) S. 5-24

47Artikel  Sermon Tradet autem frater fratrem in mortem jako pramen.
Uhlír, Zdenek. (1990) - In: Studie a zprávy Bd. 10 (1988) S. 45-76

48Artikel  Národnostní promeny 13. století a ceský nacionalismus. [Nationale Wandlungen im 13. Jahrhundert und der tschechische Nationalismus]
Uhlír, Zdenek. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 143-170

49Artikel  Vaclavska hagiografie a homiletika v cechach 14. a 15. stoleti
Uhlír, Zdenek. (1986) - In: Wiener slavistisches Jahrbuch Bd. 32 (1986) S. 151ff.

50Artikel  Pojem zemské obce v tzv. Kronice Dalimilove jako základní prvek její ideologie. ["Landesgemeinde" in der Chronik des sogenannten Dalimils als Grundbegriff ihrer Ideologie]
Uhlír, Zdenek. (1985) - In: Folia historica Bohemica Bd. 9 (1985) S. 7-32

51Artikel  Otázka stavovství v dobe predhusitské [Problematik der Stände in der vorhussitischen Zeit]
Uhlír, Zdenek. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 57-64

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.