RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Urbanczyk, Przemyslaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Urbanczyk, Przemyslaw

RI opac: 109 Einträge

1Monographie  Boleslaw Chrobry - lew ryczacy
Urbanczyk, Przemyslaw. - Torun (2017)

2Sammelwerk  The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages (Vol. 1-5)
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

3Monographie  Co sie stalo w 966 roku?
Urbanczyk, Przemyslaw. - Poznan (2016)

4Sammelwerk  Czersk - Wzgórze Zamkowe. Badania 1874-1983
Urbanczyk, PrzemyslawTrzeciecki, Maciej [Hrsg.]. - Czersk - Wzgórze Zamkowe (2016)

5Sammelwerk  The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages (Vol. 1-5)
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

6Sachtitel  [Bibliographie]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016)
https://iaepan.academia.edu/PrzemyslawUrbanczyk

7Monographie  ... mysli o sredniowieczu: [w 40-lecie pracy naukowej autora]
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wodzislaw Slaski (2013)

8Monographie  Central Europe in the high Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900 - c. 1300
Berend, NoraUrbanczyk, PrzemyslawWiszewski, Przemyslaw. - Cambridge [u.a.] (2013)

9Sammelwerk  "Neslované" o pocátcích Slovanu
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Praha (2011)

10Sammelwerk  Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe
Garipzanov, Ildar H.Geary, Patrick JosephUrbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Turnhout (2008)

11Monographie  Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

12Monographie  Trudne poczatki Polski
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

13Monographie  Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter: ein historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa
Urbanczyk, Przemyslaw. - Frankfurt a. M. [u.a.] (2007)

14Sammelwerk  Nie-Slowianie o poczatkach Slowian
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2006)

15Sammelwerk  Polish lands at the turn of the first and the second millenia
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2004)

16Sammelwerk  The Neighbours of Poland in the 11th Century
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2002)

17Sammelwerk  Europe around the year 1000
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2001)

18Sammelwerk  Najstarsze dzieje Podlasia w swietle zródel archeologicznych
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Siedlce (2001)

19Monographie  Rok 1000: milenijna podróz transkontynentalna
Urbanczyk, Przemyslaw. - Warszawa (2001)

20Monographie  Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu.
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2000)

21Sammelwerk  The neighbours of Poland in the 10th century
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2000)

22Sammelwerk  Archeologia w teorii i w praktyce
Buko, AndrzejUrbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

23Sammelwerk  Adalbertus. Wyniki programu badan interdyscyplinarnych
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1998)

24Sammelwerk  Early Christianity in Central and East Europe
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

25Sammelwerk  Origins of Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

26Buchbeitrag  Who were medieval "Wolinians"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 33-42

27Buchbeitrag  Early Medieval Strongholds in Polish Lands
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Fortified Settlements in Early Medieval Europe S. 95-106

28Buchbeitrag  Central places as foundations of the early Piast state
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien S. 343-354

29Artikel  Polabian Slavs and processes of political consolidation
Urbanczyk, Przemyslaw. (2015) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 245-256

30Buchbeitrag  Boleslav IV - the duke of Prague
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: The Great Moravian tradition and memory of Great Moravia S. 103-122

31Buchbeitrag  Piast lands in the 10th century: "imitatio" or "refutatio imperii"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel S. 71-83

32Buchbeitrag  Archeologia grodzisk w badaniach wczesnych panstw Europy Srodkowej
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 27-36

33Buchbeitrag  Political and economic status of the Odra estuary area at the turn of the 1st and the 2nd millennia AD
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 59-72

34Buchbeitrag  Violent Peace in Medieval Iceland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 205-218

35Buchbeitrag  The eastern neighbours of the Piasts in the 10th century
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 71-80

36Buchbeitrag  Archaeologia versus historiam, czyli razem czy osobno?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam S. 128-136

37Buchbeitrag  Identities of the Saqdliba and the Rusiyya in Early Arabic Sources
Urbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Visions of community in the post-Roman world S. 459-476

38Artikel  Building the Legend of the Battle of Svoldr
Morawiec, JakubUrbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Scandinavian Journal of History Bd. 37 (2012) S. 279-295

39Buchbeitrag  An archaeological contribution to the study of icelandic identity formation
Urbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Essays Sverre Bagge S. 176-218

40Buchbeitrag  Eschatologia chrzescijanska a rytual pogrzebowy [Christian Eschatology and Funerary RituaI]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2011) - In: "In silvis, campis... et urbe". Sredniowieczny obrzadek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim S. 33-44

41Artikel  Slowianska farma, czyli archeologia o ksztaltowaniu sie islandzkiej tozsamosci
Urbanczyk, Przemyslaw. (2011) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 118 (2011) S. 611-631

42Artikel  Archaeological view of Christianization on two sides of the Baltic Sea
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Archeologia polski Bd. 55 (2010) S. 89-102

43Buchbeitrag  A 'Roman' connection to the oldest burial in the Poznan Cathedral?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 553-566

44Buchbeitrag  From a stronghold to a town - the Polish case
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Making a medieval town. Patterns of early medieval urbanization S. 15-26

45Buchbeitrag  Who Named Poland?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Mittelalter - eines oder viele? S. 167-182

46Buchbeitrag  Before the Poles: problems of ethnic identification in Polish archaeology of the Early Middle Ages
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Archaeology of identity. Archäologie der Identität S. 203-210

47Buchbeitrag  What did early medieval authors know about structures of governance and religion in northern Central Europe? (A comment on M. Hardt)
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Trade and communication networks of the first millennium AD in the northern part of Central Europe S. 356-361

48Buchbeitrag  Poczatki miast sredniowiecznyca w pólnocnej Europie - dyskusja bez koiica?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 131-143

49Buchbeitrag  The Polish discussion on medieval deposits of hack-silver
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: FS Heiko Steuer (2009) S. 501-526

50Buchbeitrag  Stan chrystianizacji regionu baltyckiego w czasach Brunona z Kwerfurtu [Stand der Christianisierung der Ostseeregion in der Zeit des heiligen Bruno von Querfurt]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Swiety Brunon. Patron lokalny czy symbol jednosci Europy i powszechnosci kosciola. Praca zbiorowa S. 137-148

51Buchbeitrag  Medieval Archaeology in Polish Historic-Political Discourse
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven S. 237-250

52Buchbeitrag  Plemiona czy chaos? [Stämme oder Chaos?]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 13-20

53Buchbeitrag  Early Slavs and modern Poland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskultur S. 263-270

54Buchbeitrag  Na tropie pierwszego Islandczyka
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 69-78

55Buchbeitrag  Slavic and Christian Identities during the Transition to Polish Statehood
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe S. 205-222

56Buchbeitrag  Rok 995 - Boleslaw Chrobry wsród chrzecijan i "barbarzyncow"
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 293-306

57Buchbeitrag  Introduction: Gentes, "Gentile" Identity, and State Formation in Early Medieval Europe
Garipzanov, Ildar H.Geary, Patrick JosephUrbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe S. 1-14

58Buchbeitrag  On the reliability of Wulfstan's report
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Wulfstan's voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard S. 43-49

59Buchbeitrag  The kingdom of Poland with an Appendix on Polabia and Pomerania between paganism and Christianity
Urbanczyk, PrzemyslawRosik, Stanislaw. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 263-??

60Buchbeitrag  Kontynentalne tlo Zjazdu Gnieznienskiego
Urbanczyk, Przemyslaw. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 45-50

61Buchbeitrag  Polski wezel slowianski
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Nie-Slowianie o poczatkach Slowian S. 133-153

62Buchbeitrag  Polska archeologia wczesnego sredniowiecza a antropologia kulturowa
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 31-40

63Buchbeitrag  Zamiast wprowadzenia
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Nie-Slowianie o poczatkach Slowian S. 5-9

64Artikel  "Causa deponendi" wczesnosredniowiecznych "skarbów" srebrnych z pólnocnej Europy
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 605-618

65Buchbeitrag  Early state formation in east Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: East Central and Eastern Europe in the early Middle Ages S. 139-151

66Buchbeitrag  "Causa deponendi" wczesnosredniowiecznych "skarbów" srebrnych z pólnocnej Europy
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 605-618

67Buchbeitrag  "Zamach stanu" w tradycji piastowskiej Anonima Galla
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Zamach stanu w dawnych spolecznosciach S. 219-226

68Buchbeitrag  Czy przeszlosc jest poznawalna?.
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 11-15

69Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna architektura polska w kontekscie archeologicznym
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Poczatki architektury monumentalnej w Polsce S. 25-36

70Buchbeitrag  The Castle Hill in Czersk - a historical summary.
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 271-284

71Buchbeitrag  Archaeology about Polish Lands at the Turn of the 1st and the 2nd Millenia. (Introduction)
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 5-14

72Buchbeitrag  Politická príslušnost Slezska v desátém století v nejnovejší polské historiografii. In
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 292-304

73Buchbeitrag  Do We Need Archaeology of Ethnicity?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: Inventing the Pasts in North Central Europe S. 43-49

74Buchbeitrag  The politics of conversion in North Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: The cross goes north S. 15-27

75Buchbeitrag  Vlesova kniga - oszustwo niedoskonaie
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: FS Wojciech Szymanski S. 91-100

76Buchbeitrag  Kiedy byl rok 1000?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: FS Jan Tyszkiewicz S. 141-148

77Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne skarby zlomu srebrnego [Viking-Age hoards of hack-silver]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 209-224

78Artikel  Ethnic aspects of the settlement of Iceland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: Collegium medievale Bd. 15 (2002) S. 155-165

79Buchbeitrag  Zjazd Gnieznienski w polityce imperialnej Ottona III
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: "Trakt cesarski": Ilawa - Gniezno - Magdeburg S. 49-90

80Buchbeitrag  Wczesna urbanizacja ziem polskich
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 37-47

81Buchbeitrag  Neighbours and neighbourhoods
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: The Neighbours of Poland in the 11th Century S. 5-10

82Buchbeitrag  The lower Vistula area as a 'region of power' and its continental contacts
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: Topographies of power in the early Middle Ages S. 509-532

83Buchbeitrag  Przemyslaw Urbanczyk: Paliusz Gaudentego
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 241-260

84Buchbeitrag  Najdawniejsze stolice panstwa piastowskiego [ The oldest capitals of the Piast state]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 235-245

85Buchbeitrag  Bobrzanie znad Obry?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Slask okolo roku 1000 S. 261-266

86Buchbeitrag  It is Good to Have a Neighbour
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: The Neighbours of Poland in the 10th Century S. 1-5

87Buchbeitrag  Misja sw. Wojciecha do Prusów w swietle badan archeologicznych
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Swiety Wojciech i jego czasy S. 147-163

88Buchbeitrag  Poczatki panstw wczesnosredniowiecznych w Europie Srodkowowschodniej
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 53-70

89Artikel  North atlantic turf architecture as an example of environmental adaptation
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Archaeologia Polona Bd. 37 (1999) S. 119-134
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/577

90Buchbeitrag  Archeologia o misji sw. Wojciecha do Prusów
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach sw. Wojciecha S. 119-127

91Buchbeitrag  Procesy centralizacji wladzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopanstwowych
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III S. 61-67

92Buchbeitrag  Wprowadzenie
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Adalbertus. Wyniki programu badan interdyscyplinarnych S. 7-9

93Buchbeitrag  Hipoteza "pomezanska" misji sw. Wojciecha do Prusów. [Die "pomesanische" Hypothese der Preussenmission des hl. Adalbert]
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 189-200

94Buchbeitrag  Die Burgwälle von Kwietniewo und Swiety Gaj, Wojwodschaft Elblag, Polen
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa S. 315-320

95Buchbeitrag  Christianization of early medieval societies: an anthropological perspective
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Conversion and Christianity in the North Sea World S. 129-133

96Artikel  The Goths in Poland - where did they come from and when did they leave?
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: European journal of archaeology Bd. 1 (1998) S. 397-415

97Buchbeitrag  Archeologia o misji sw. Wojciecha do Prusów w 997 roku.
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Stad nasz ród. Swietowojciechowe sympozja gnieznienskie S. 22-29

98Buchbeitrag  Changes of power structure during the 1st millennium A.D. in the northern part of Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Origins of Central Europe S. 39-44

99Buchbeitrag  Introduction
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 7-12

100Buchbeitrag  The meaning of christianization for medieval pagan societies
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 31-38

101Buchbeitrag  St. Adalbert-Voitech - Missionary and politician
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 155-162

102Artikel  Struktury wladzy na ziemiach polskich w I tysiacleciu n.e
Urbanczyk, Przemyslaw. (1996) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 103, 4 (1996) S. 3-22

103Artikel  Program badawczy "Adalbertus"
Urbanczyk, Przemyslaw. (1996) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 44 (1996) S. 90-92

104Artikel  Czy istnieja archeologiczne slady masowych chrztów ludnosci wczesnopolskiej?
Urbanczyk, Przemyslaw. (1995) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 102, 1 (1995) S. 3-18

105Artikel  The origins of towns on the outskirts of medieval Europe - Poland, Norway and Ireland
Urbanczyk, Przemyslaw. (1994) - In: Archaeologia Polona Bd. 32 (1994) S. 109-127
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/483

106Artikel  Medieval Arctic Norway: discussion on the book by Przemyslaw Urbanczyk. Reply to comments
Urbanczyk, Przemyslaw. (1992) - In: Archaeologia Polona Bd. 30 (1992) S. 189-193
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/452

107Artikel  The Storvågan project 1985-86: preliminary report
Bertelsen, ReidarUrbanczyk, Przemyslaw. (1988) - In: Medieval archaeology Bd. 32 (1988) S. 221-223

108Artikel  Two perspectives on Vågan in Lofoten
Bertelsen, ReidarUrbanczyk, Przemyslaw. (1988) - In: Acta borealia. A Norwegian journal of circumpolar societies Bd. 5, 1-2 (1988) S. 98-110

109Artikel  Urbanczyk Geneza wczesnosredniowiecznych metalowych pochew broni bialej ze stanowisk kultury pruskiej [The Origins of Early Medieval, Metal Scabbards of Side Arms from Prussian Culture Sites]
Urbanczyk, Przemyslaw. (1978) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 26 (1978) S. 107-145

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.