RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Urbanczyk, Przemyslaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Urbanczyk, Przemyslaw

RI opac: 103 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016)
https://iaepan.academia.edu/PrzemyslawUrbanczyk

2Sammelwerk  Czersk - Wzgórze Zamkowe. Badania 1874-1983
Urbanczyk, PrzemyslawTrzeciecki, Maciej [Hrsg.]. - Czersk - Wzgórze Zamkowe (2016)

3Monographie  Co sie stalo w 966 roku?
Urbanczyk, Przemyslaw. - Poznan (2016)

4Monographie  ... mysli o sredniowieczu: [w 40-lecie pracy naukowej autora]
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wodzislaw Slaski (2013)

5Monographie  ... mysli o sredniowieczu: [w 40-lecie pracy naukowej autora]
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wodzislaw Slaski (2013)

6Monographie  Central Europe in the high Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900 - c. 1300
Berend, NoraUrbanczyk, PrzemyslawWiszewski, Przemyslaw. - Cambridge [u.a.] (2013)

7Sammelwerk  Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe
Garipzanov, Ildar H.Geary, Patrick JosephUrbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Turnhout (2008)

8Monographie  Trudne poczatki Polski
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

9Monographie  Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

10Monographie  Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter: ein historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa
Urbanczyk, Przemyslaw. - Frankfurt a. M. [u.a.] (2007)

11Sammelwerk  Nie-Slowianie o poczatkach Slowian
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2006)

12Sammelwerk  Polish lands at the turn of the first and the second millenia
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2004)

13Sammelwerk  The Neighbours of Poland in the 11th Century
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2002)

14Sammelwerk  Najstarsze dzieje Podlasia w swietle zródel archeologicznych
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Siedlce (2001)

15Sammelwerk  Europe around the year 1000
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2001)

16Monographie  Rok 1000: milenijna podróz transkontynentalna
Urbanczyk, Przemyslaw. - Warszawa (2001)

17Sammelwerk  The neighbours of Poland in the 10th century
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warsaw (2000)

18Sammelwerk  Archeologia w teorii i w praktyce
Buko, AndrzejUrbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

19Monographie  Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu.
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2000)

20Sammelwerk  Adalbertus. Wyniki programu badan interdyscyplinarnych
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1998)

21Sammelwerk  Early Christianity in Central and East Europe
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

22Sammelwerk  Origins of Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

23Buchbeitrag  Who were medieval "Wolinians"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 33-42

24Buchbeitrag  Central places as foundations of the early Piast state
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien S. 343-354

25Buchbeitrag  Early Medieval Strongholds in Polish Lands
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Fortified Settlements in Early Medieval Europe S. 95-106

26Artikel  Polabian Slavs and processes of political consolidation
Urbanczyk, Przemyslaw. (2015) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 245-256

27Buchbeitrag  Boleslav IV - the duke of Prague
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: The Great Moravian tradition and memory of Great Moravia S. 103-122

28Buchbeitrag  Archeologia grodzisk w badaniach wczesnych panstw Europy Srodkowej
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 27-36

29Buchbeitrag  Piast lands in the 10th century: "imitatio" or "refutatio imperii"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel S. 71-83

30Buchbeitrag  Archaeologia versus historiam, czyli razem czy osobno?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam S. 128-136

31Buchbeitrag  The eastern neighbours of the Piasts in the 10th century
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 71-80

32Buchbeitrag  Violent Peace in Medieval Iceland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 205-218

33Buchbeitrag  Political and economic status of the Odra estuary area at the turn of the 1st and the 2nd millennia AD
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 59-72

34Buchbeitrag  An archaeological contribution to the study of icelandic identity formation
Urbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Essays Sverre Bagge S. 176-218

35Buchbeitrag  Identities of the Saqdliba and the Rusiyya in Early Arabic Sources
Urbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Visions of community in the post-Roman world S. 459-476

36Artikel  Building the Legend of the Battle of Svoldr
Morawiec, JakubUrbanczyk, Przemyslaw. (2012) - In: Scandinavian Journal of History Bd. 37 (2012) S. 279-295

37Buchbeitrag  Before the Poles: problems of ethnic identification in Polish archaeology of the Early Middle Ages
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Archaeology of identity. Archäologie der Identität S. 203-210

38Buchbeitrag  A 'Roman' connection to the oldest burial in the Poznan Cathedral?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 553-566

39Buchbeitrag  What did early medieval authors know about structures of governance and religion in northern Central Europe? (A comment on M. Hardt)
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Trade and communication networks of the first millennium AD in the northern part of Central Europe S. 356-361

40Buchbeitrag  Who Named Poland?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Mittelalter - eines oder viele? S. 167-182

41Buchbeitrag  Poczatki miast sredniowiecznyca w pólnocnej Europie - dyskusja bez koiica?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 131-143

42Artikel  Archaeological view of Christianization on two sides of the Baltic Sea
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Archeologia polski Bd. 55 (2010) S. 89-102

43Buchbeitrag  From a stronghold to a town - the Polish case
Urbanczyk, Przemyslaw. (2010) - In: Making a medieval town. Patterns of early medieval urbanization S. 15-26

44Buchbeitrag  Early Slavs and modern Poland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskultur S. 263-270

45Buchbeitrag  Plemiona czy chaos? [Stämme oder Chaos?]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 13-20

46Buchbeitrag  Medieval Archaeology in Polish Historic-Political Discourse
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven S. 237-250

47Buchbeitrag  The Polish discussion on medieval deposits of hack-silver
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: FS Heiko Steuer (2009) S. 501-526

48Buchbeitrag  Stan chrystianizacji regionu baltyckiego w czasach Brunona z Kwerfurtu [Stand der Christianisierung der Ostseeregion in der Zeit des heiligen Bruno von Querfurt]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2009) - In: Swiety Brunon. Patron lokalny czy symbol jednosci Europy i powszechnosci kosciola. Praca zbiorowa S. 137-148

49Buchbeitrag  Na tropie pierwszego Islandczyka
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 69-78

50Buchbeitrag  Slavic and Christian Identities during the Transition to Polish Statehood
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe S. 205-222

51Buchbeitrag  On the reliability of Wulfstan's report
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Wulfstan's voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard S. 43-49

52Buchbeitrag  Introduction: Gentes, "Gentile" Identity, and State Formation in Early Medieval Europe
Garipzanov, Ildar H.Geary, Patrick JosephUrbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe S. 1-14

53Buchbeitrag  Rok 995 - Boleslaw Chrobry wsród chrzecijan i "barbarzyncow"
Urbanczyk, Przemyslaw. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 293-306

54Buchbeitrag  Kontynentalne tlo Zjazdu Gnieznienskiego
Urbanczyk, Przemyslaw. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 45-50

55Buchbeitrag  The kingdom of Poland with an Appendix on Polabia and Pomerania between paganism and Christianity
Urbanczyk, PrzemyslawRosik, Stanislaw. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 263-??

56Buchbeitrag  Zamiast wprowadzenia
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Nie-Slowianie o poczatkach Slowian S. 5-9

57Buchbeitrag  Polska archeologia wczesnego sredniowiecza a antropologia kulturowa
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 31-40

58Buchbeitrag  Polski wezel slowianski
Urbanczyk, Przemyslaw. (2006) - In: Nie-Slowianie o poczatkach Slowian S. 133-153

59Artikel  "Causa deponendi" wczesnosredniowiecznych "skarbów" srebrnych z pólnocnej Europy
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 605-618

60Buchbeitrag  "Causa deponendi" wczesnosredniowiecznych "skarbów" srebrnych z pólnocnej Europy
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 605-618

61Buchbeitrag  Early state formation in east Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (2005) - In: East Central and Eastern Europe in the early Middle Ages S. 139-151

62Buchbeitrag  The Castle Hill in Czersk - a historical summary.
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 271-284

63Buchbeitrag  Archaeology about Polish Lands at the Turn of the 1st and the 2nd Millenia. (Introduction)
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 5-14

64Buchbeitrag  Czy przeszlosc jest poznawalna?.
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 11-15

65Buchbeitrag  "Zamach stanu" w tradycji piastowskiej Anonima Galla
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Zamach stanu w dawnych spolecznosciach S. 219-226

66Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna architektura polska w kontekscie archeologicznym
Urbanczyk, Przemyslaw. (2004) - In: Poczatki architektury monumentalnej w Polsce S. 25-36

67Buchbeitrag  The politics of conversion in North Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: The cross goes north S. 15-27

68Buchbeitrag  Politická príslušnost Slezska v desátém století v nejnovejší polské historiografii. In
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 292-304

69Buchbeitrag  Do We Need Archaeology of Ethnicity?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2003) - In: Inventing the Pasts in North Central Europe S. 43-49

70Buchbeitrag  Kiedy byl rok 1000?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: FS Jan Tyszkiewicz S. 141-148

71Buchbeitrag  Neighbours and neighbourhoods
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: The Neighbours of Poland in the 11th Century S. 5-10

72Artikel  Ethnic aspects of the settlement of Iceland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: Collegium medievale Bd. 15 (2002) S. 155-165

73Buchbeitrag  Zjazd Gnieznienski w polityce imperialnej Ottona III
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: "Trakt cesarski": Ilawa - Gniezno - Magdeburg S. 49-90

74Buchbeitrag  Wczesna urbanizacja ziem polskich
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 37-47

75Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne skarby zlomu srebrnego [Viking-Age hoards of hack-silver]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 209-224

76Buchbeitrag  Najdawniejsze stolice panstwa piastowskiego [ The oldest capitals of the Piast state]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 235-245

77Buchbeitrag  The lower Vistula area as a 'region of power' and its continental contacts
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: Topographies of power in the early Middle Ages S. 509-532

78Buchbeitrag  Przemyslaw Urbanczyk: Paliusz Gaudentego
Urbanczyk, Przemyslaw. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 241-260

79Buchbeitrag  Poczatki panstw wczesnosredniowiecznych w Europie Srodkowowschodniej
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 53-70

80Buchbeitrag  It is Good to Have a Neighbour
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: The Neighbours of Poland in the 10th Century S. 1-5

81Buchbeitrag  Misja sw. Wojciecha do Prusów w swietle badan archeologicznych
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Swiety Wojciech i jego czasy S. 147-163

82Buchbeitrag  Bobrzanie znad Obry?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2000) - In: Slask okolo roku 1000 S. 261-266

83Artikel  North atlantic turf architecture as an example of environmental adaptation
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Archaeologia Polona Bd. 37 (1999) S. 119-134
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/577

84Buchbeitrag  Procesy centralizacji wladzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopanstwowych
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III S. 61-67

85Buchbeitrag  Archeologia o misji sw. Wojciecha do Prusów
Urbanczyk, Przemyslaw. (1999) - In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach sw. Wojciecha S. 119-127

86Buchbeitrag  Wprowadzenie
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Adalbertus. Wyniki programu badan interdyscyplinarnych S. 7-9

87Buchbeitrag  Die Burgwälle von Kwietniewo und Swiety Gaj, Wojwodschaft Elblag, Polen
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa S. 315-320

88Buchbeitrag  Christianization of early medieval societies: an anthropological perspective
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Conversion and Christianity in the North Sea World S. 129-133

89Buchbeitrag  Hipoteza "pomezanska" misji sw. Wojciecha do Prusów. [Die "pomesanische" Hypothese der Preussenmission des hl. Adalbert]
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 189-200

90Artikel  The Goths in Poland - where did they come from and when did they leave?
Urbanczyk, Przemyslaw. (1998) - In: European journal of archaeology Bd. 1 (1998) S. 397-415

91Buchbeitrag  Changes of power structure during the 1st millennium A.D. in the northern part of Central Europe
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Origins of Central Europe S. 39-44

92Buchbeitrag  St. Adalbert-Voitech - Missionary and politician
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 155-162

93Buchbeitrag  Archeologia o misji sw. Wojciecha do Prusów w 997 roku.
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Stad nasz ród. Swietowojciechowe sympozja gnieznienskie S. 22-29

94Buchbeitrag  The meaning of christianization for medieval pagan societies
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 31-38

95Buchbeitrag  Introduction
Urbanczyk, Przemyslaw. (1997) - In: Early Christianity in Central and East Europe S. 7-12

96Artikel  Struktury wladzy na ziemiach polskich w I tysiacleciu n.e
Urbanczyk, Przemyslaw. (1996) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 103, 4 (1996) S. 3-22

97Artikel  Program badawczy "Adalbertus"
Urbanczyk, Przemyslaw. (1996) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 44 (1996) S. 90-92

98Artikel  Czy istnieja archeologiczne slady masowych chrztów ludnosci wczesnopolskiej?
Urbanczyk, Przemyslaw. (1995) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 102, 1 (1995) S. 3-18

99Artikel  The origins of towns on the outskirts of medieval Europe - Poland, Norway and Ireland
Urbanczyk, Przemyslaw. (1994) - In: Archaeologia Polona Bd. 32 (1994) S. 109-127
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/483

100Artikel  Medieval Arctic Norway: discussion on the book by Przemyslaw Urbanczyk. Reply to comments
Urbanczyk, Przemyslaw. (1992) - In: Archaeologia Polona Bd. 30 (1992) S. 189-193
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/452

101Artikel  The Storvågan project 1985-86: preliminary report
Bertelsen, ReidarUrbanczyk, Przemyslaw. (1988) - In: Medieval archaeology Bd. 32 (1988) S. 221-223

102Artikel  Two perspectives on Vågan in Lofoten
Bertelsen, ReidarUrbanczyk, Przemyslaw. (1988) - In: Acta borealia. A Norwegian journal of circumpolar societies Bd. 5, 1-2 (1988) S. 98-110

103Artikel  Urbanczyk Geneza wczesnosredniowiecznych metalowych pochew broni bialej ze stanowisk kultury pruskiej [The Origins of Early Medieval, Metal Scabbards of Side Arms from Prussian Culture Sites]
Urbanczyk, Przemyslaw. (1978) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 26 (1978) S. 107-145

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.