RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Vanícek, Vratislav«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Vanícek, Vratislav

RI opac: 27 Einträge

1Monographie  Svatý Václav: panovník a svetec v raném stredoveku
Vanícek, Vratislav. - Praha [u.a.] (2014)

2Monographie  Sobeslav I.: Premyslovci v kontexty evropských dejin v letech 1092 - 1140 [Sobieslav I. - Ein Przemyslide im Kontext der europäischen Geschichte 1092-1140]
Vanícek, Vratislav. - Praha (2007)

3Monographie  Velké dejiny zemí Koruny ceské [ Große Geschichte der Länder der Böhmischen Krone]
Vanícek, Vratislav. - Praha [u.a.] (2000)

4Sammelwerk  Velké dejiny zemí Koruny ceské (Vol. 1-2)
Bláhová, MarieFrolík, JanProfantová, NadjaVanícek, Vratislav [Bearb.]. - Praha (1999 - 2000)

5Artikel  Sacrum dynastie Premyslovcu na pocátku stredoveku [Sacrum in Premyslid dynasty in Early Middle Ages]
Vanícek, Vratislav. (2016) - In: Historia slavorum occidentis , 2 (2016) S. 30-63

6Buchbeitrag  Wok I. von Rosenberg († 1262)
Vanícek, Vratislav. (2015) - In: Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie S. 42-45

7Artikel  Paradoxy marxistické medievistiky z pohledu soucasnosti: koncept státotvorné družiny raného stredoveku v ceské a nemecké historiografii
Vanícek, Vratislav. (2013) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 4 (2013) S. 13-42
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2013-t1(4)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2013-t1(4)-s13-42/Historia_Slavorum_Occidentis-r2013-t1(4)-s13-42.pdf

8Artikel  Pobyty a emigrace ceské elity v Polsku v 10. - 12. Století a jejich širší interpretacní souvislosti (965-1125)
Vanícek, Vratislav. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 116-151
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s116-151/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s116-151.pdf

9Buchbeitrag  "Otakarovská" stredovýchodní Evropa a ríšské interregnum (1245/50 - 1273)
Vanícek, Vratislav. (2011) - In: Pocta králi. K 730. výrocí smrti ceského krále S. 15-45

10Buchbeitrag  Královská hodnost jako nástroj modernizace a politickeho vlivu Przemyslovcu ve 13. stoleti
Vanícek, Vratislav. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku S. 41-92

11Buchbeitrag  Polsky královsky titul Vratislava II. (tradice, kontinuita a inovace v II. století)
Vanícek, Vratislav. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 141-174

12Buchbeitrag  "Stredoveka modernizace" jako koncept strukturální promeny pro stredovychodní Evropu
Vanícek, Vratislav. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 11-38

13Buchbeitrag  Spiritualisierung des Adelsethos: 'miles Christianus, militia Dei': zur strukturalen Typologie der frühen Eliten
Vanícek, Vratislav. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 89-116

14Buchbeitrag  "Bohemi, infestissimi Polonorum inimici"? Literárni emoce a politicke reality od Galla Anonyma po Jindricha z Isernie
Vanícek, Vratislav. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 31-62

15Buchbeitrag  Interpretace vztahu mezi Piastovci a Premyslovci v dile Galla Anonyma, Wincenty Kadlubka, a jejich sirsi historicky kontext
Vanícek, Vratislav. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 110-146

16Buchbeitrag  Premysl Otakar II.
Vanícek, Vratislav. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 103-116

17Buchbeitrag  Sakralita ceské panovnické hodnosti, dynastie Premyslovcu a Vyšehradu v promenách christianizace a stredoveké modernizace [Die Sakralität der tschechischen Herrscherwürde, der Premysliden-Dynastie und des Vyšehrads im Wandel der Christianisierung und der mittelalterlichen Modernisierung.]
Vanícek, Vratislav. (2007) - In: Královský Vyšehrad 3 S. 17-59

18Buchbeitrag  Sociální mentalita ceské šlechty: urozenost, rytírství, reprezentace. (Obecné souvislosti, pojetí družiny, "modernizacní" trend.)
Vanícek, Vratislav. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 141-188

19Buchbeitrag  Strukturální vývoj sociálních elit v ceských zemích do roku 1310. Základní vývojové tendence metodologické souvislosti [Zur strukturellen Entwicklung der sozialen Eliten in der böhmischen Ländern bis 1310. Grundlegende Entwicklungstendenzen und methodologische Zusammenhänge.]
Vanícek, Vratislav. (2003) - In: Genealogia. Stan i perspektywy badan nad spoleczenstwem Polski S. 233-300

20Buchbeitrag  Rodová politika Vítkovcu a strukturální promeny jihoceského regionu v soustátí krále Premysla II. Otakara [Die Familienpolitik der Witigonen und die strukturellen Veränderungen der südböhmischen Region im Staatenverband König Premysl II. Ottokars]
Vanícek, Vratislav. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 77-93

21Buchbeitrag  Die Familienpolitik der Witigonen und die strukturellen Veränderungen der südböhmischen Region im Staatenverband König Przemysl II. Ottokars
Vanícek, Vratislav. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 85-105

22Buchbeitrag  Die mittelalterlichen Grundlagen der tschechisch-deutschen Nachbarschaft
Vanícek, Vratislav. (1992) - In: Bayerisch-böhmische Nachbarschaft S. 39-58

23Artikel  Predpoklady a formování slechtické "obce ceského království" (zemské obce).
Vanícek, Vratislav. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 13-55

24Artikel  Záviš z Falkenštejna a ceská šlechta
Vanícek, Vratislav. (1990) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 24 (1990) S. 185-201

25Artikel  Šlechta a ceský stát za vlády Premyslovcu. K formování ideologie ceské šlechty od 11. do pocátku 14. století. [Adel und böhmischer Staat unter der Herrschaft der Premysliden. Zur Herausbildung der Ideologie des böhmischen bildung der Ideologie des böhmischen Adels vom 11. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts
Vanícek, Vratislav. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 65-107

26Artikel  Vítkovci a ceský stát v letech 1169-1278 [Die Witigonen und der böhmische Staat in den Jahren 1169-1278]
Vanícek, Vratislav. (1981) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 29 (1981) S. 89-110

27Artikel  Vzestup rodu Vítkovcu v letech 1169-1269. [Zum Aufstieg der Familie Wittiko]
Vanícek, Vratislav. (1979) - In: Folia historica Bohemica Bd. 1 (1979) S. 93-108

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.