RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Van den Auweele, Dirk M. J.«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Van den Auweele, Dirk M. J.

RI opac: 51 Einträge

1Sammelwerk  Omtrent 1302
Trio, PaulHeirbaut, DirkVan den Auweele, Dirk M. J. [Hrsg.]. - Leuven (2002)

2Sachtitel  De ordonnantie van 20 juni 1474 voor de Raad van Brabant
Van den Auweele, Dirk M. J.Oosterbosch, Michel [Hrsg.]. - Bruxelles (1993)

3Sammelwerk  Uuytwysens d'archiven: handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 22-23 november 1990
Etamp, FredVan den Auweele, Dirk M. J. [Hrsg.]. - Leuven (1992)

4Sammelwerk  Langage et droit à travers l'histoire. Réalités et fictions
Dievoet, Guido vanGodding, PhilippeVan den Auweele, Dirk M. J. [Hrsg.]. - Leuven [u.a.] (1989)

5Sammelwerk  Lovanium docet: geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit (1425-1914). Tentoonstelling, Leuven, Centrale Bibliotheek, 25 mei - 2 juli 1988
Dievoet, Guido vanVan den Auweele, Dirk M. J.Stevens, FredOosterbosch, MichelCoppens, Chris [Hrsg.]. - Leuven (1988)

6Buchbeitrag  Omtrent de 'Speculator' van Burchard van Worms ( 1025): Een naschrift bij de historische millenniumdrukte
Van den Auweele, Dirk M. J.. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 90-100

7Buchbeitrag  11 juli 1302. De staatsrechterlijke prehistorie van de Guldensporenslag
Van den Auweele, Dirk M. J.. (2002) - In: Omtrent 1302 S. 13-36

8Buchbeitrag  11 juli 1302. De staatsrechtelijke prehistorie van de Guldensporenslag.
Van den Auweele, Dirk M. J.. (2002) - In: Omtrent 1302 S. 13-36

9Buchbeitrag  Over de grenzen van de macht. Denken over tyrannicide van de twaalfde tot de vijftiende eeuw
Van den Auweele, Dirk M. J.. (2000) - In: Koningsmoorden S. 49-69

10Buchbeitrag  De betekenis van de Renaissance voor het ontstaan van het moderne Europese statensysteem (1450-1600)
Lesaffer, RandallVan den Auweele, Dirk M. J.. (1998) - In: Opstellen Reginald de Schryver S. 461-485

11Buchbeitrag  Signum nominis: bijdrage tot de typologie van middeleeuwse notaristekens.
Oosterbosch, MichelVan den Auweele, Dirk M. J.. (1998) - In: Rechtshistorische opstellen A. Fl. Gehlen S. 9-27

12Buchbeitrag  La "première réception" du droit romain et ses répercussions sur la structure lexicale des langues vernaculaires
Hoecke, Willy vanVan den Auweele, Dirk M. J.. (1995) - In: Medieval Antiquity S. 197-217

13Buchbeitrag  Vergeten Handschriften. Het cartularium van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676)
Van den Auweele, Dirk M. J.Oosterbosch, Michel. (1995) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 2 S. 255-284

14Artikel  Varia juridica ex manuscriptis
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1994) - In: Standen en Landen. Nieuwsbrief , 4 (1994) S. 42-53

15Artikel  Rechtshistorisch onderzoek in België: 75 jaar canonistiek. Stand en standpunt
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1993) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 61 (1993) S. 349-364

16Buchbeitrag  Geschiedenis - Rechtsgeschiedenis - Recht
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1992) - In: Uuytwysens d'archiven. Handelingen S. 239-298

17Buchbeitrag  Imago fundatoris: Jean de Huldenberghe († 1459) et le prieuré de Notre-Dame à Bois-Seigneur-Isaac
Van den Auweele, Dirk M. J.Verrycken, Amber. (1992) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 1 S. 79-114

18Artikel  Varia juridica ex manuscriptis: Bronnen van het oude Brugse recht
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1992) - In: Standen en Landen. Nieuwsbrief , 2 (1992) S. 6-19

19Buchbeitrag  Consilia Iuridica Lovaniensia. À propos de trois recueils d'avis juridiques du XVe siècle
Van den Auweele, Dirk M. J.Oosterbosch, Michel. (1990) - In: Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata S. 105-148

20Buchbeitrag  Le développement du champ sémantique du droit romain dans le système lexical français. Une étude de la terminologie juridique dans la traduction par Jean d'Antioche 1282 du De inventione de Cicéron et de la Rhetorica ad Herennium
Hoecke, Willy vanVan den Auweele, Dirk M. J.. (1989) - In: Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Tl. 7 S. 512-521

21Artikel  Recht en politiek - omtrent 1302.
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1989) - In: Onze Alma Mater met Leuvense perspectieven Bd. 43 (1989) S. 75-96

22Buchbeitrag  La terminologie juridique dans la traduction par Jean d'Antioche 1282 du De inventione de Cicéron et de la Rhetorica ad Herennium
Hoecke, Willy vanVan den Auweele, Dirk M. J.. (1989) - In: Langage et droit à travers l'histoire. Réalités et fictions S. 216-221

23Artikel  Een gedateerd handschrift (1473) uit de prive-verzameling van Louis Gilliodts van Severen (1827-1925)
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1989) - In: Archives et bibliothèques de Belgique Bd. 60 (1989) S. 191-222

24Artikel  Henricus de Piro en de Leuvense Universiteit (1428-1431).
Dievoet, Guido vanVan den Auweele, Dirk M. J.Oosterbosch, Michel. (1989) - In: Ex officina. Bulletin Bd. 6, 3 (1989) S. 139-168

25Buchbeitrag  Henricus de Piro, Super institutis (Keulen, Conrad Winters, ca. 1482) - UB Leuven, inc. 196
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1988) - In: Lovanium docet. Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit (1425-1914). Tentoonstelling S. 47

26Buchbeitrag  Henricus de Piro, Compendium ... de censibus, redditibus seu pensionibus ... (Oppenheym, J. Köbel, 1514) - UB Leuven, Caa A 409
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1988) - In: Lovanium docet. Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit (1425-1914). Tentoonstelling S. 47-52

27Buchbeitrag  Henricus de Piro, Super institutis
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1988) - In: Lovanium docet. Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit (1425-1914). Tentoonstelling S. 46-47

28Buchbeitrag  De Renaissance van de twaalfde eeuw: een nieuwe orde als fundament der Westerse samenleving
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1984) - In: De twaalfde eeuw S. 73-100

29Artikel  A propos de la tradition manuscrite du De causa immediata ecclesiastice potestatis de Guillaume de Pierre Godin († 1336)
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1984) - In: Recherches de théologie ancienne et médiévale Bd. 51 (1984) S. 183-205

30Artikel  Note sur un manuscrit du Songe du Vergier
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1984) - In: Recherches de théologie ancienne et médiévale Bd. 51 (1984) S. 242-245

31Buchbeitrag  Les "Paweilhars" conservés à l'abbaye du Mont César à Louvain.
Van den Auweele, Dirk M. J.Macours, GeorgesRidder-Symoens, Hilde de. (1983) - In: Liber amicorum John Gilissen S. 363-388

32Buchbeitrag  Note sur les fragments gantois des Questiones sabbatine de Phillius Medicinensis
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1983) - In: Studies J. M. De Smet S. 147-158

33Buchbeitrag  Willem van Affligem en het dubbele baljuwschap van Thimere de Rogemez.
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1982) - In: Album amicorum Nicolas-Norbert Huyghebaert Tl. 1 S. 99-112

34Buchbeitrag  De evolutie van het recht in het Zuiden 12de-14de eeuw
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1982) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 3 S. 145-163

35Artikel  Willem van Affligem en het dubbele baljuwschap van Thimere de Rogemez
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1982) - In: Sacris erudiri Bd. 25 (1982) S. 99-112

36Artikel  Le Codex Gandavensis 1429, un Parcensis précieux
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1982) - In: Recherches de théologie ancienne et médiévale Bd. 49 (1982) S. 205-221

37Artikel  De bibliotheek van Mr. Filips Wielant (1483)
Van den Auweele, Dirk M. J.Tournoy, GilbertMontballyu, J.. (1981) - In: Lias Bd. 8 (1981) S. 145-187

38Buchbeitrag  Le prieuré de Notre-Dame à Bois-Seigneur-Isaac face aux deux pouvoirs
De Keyser, RaphaëlVan den Auweele, Dirk M. J.. (1981) - In: FS Jan Buntinx S. 227-255

39Buchbeitrag  Un abrégé flamand du "De regimine principum" de Gilles de Rome
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1980) - In: Mélanges Hildebrand Bascour S. 327-358

40Artikel  La collection de Thérouanne en IX livres à l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin: Le Codex Gandavensis 235
Waelkens, Laurent L.Van den Auweele, Dirk M. J.. (1980) - In: Sacris erudiri Bd. 24 (1980) S. 115-153

41Artikel  Recht in Vlaanderen of enkele facetten van het recht en de gerechtelijke organisatie in het oude graafschap Vlaanderen
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1978) - In: Het Houtland (1978) S. 1-32

42Artikel  Een Vlaamse bewerking van het Tractatus de Regimine Principum van Egidius Romanus
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1977) - In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde Bd. 31 (1977) S. 243-258

43Artikel  Membra disiecta Flandrensia. Fragments de manuscrits conservés à la Bibliothèque universitaire de Gand
Van den Auweele, Dirk M. J.Welkenhuysen, Andries. (1977) - In: Archives et bibliothèques de Belgique Bd. 48 (1977) S. 107-142

44Artikel  Note sur le "Grecismus" d'Evrard de Béthune. A propos de deux fragments de manuscrits
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1977) - In: Archives et bibliothèques de Belgique Bd. 48 (1977) S. 630-635

45Artikel  Een fragmentaire tekstgetuige van het Brugse "Grootprivilegie" (1304)
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1976) - In: Het Brugs Ommeland Bd. 16 (1976) S. 135-142

46Artikel  Van sekulier tot regulier. De merkwaardige ommekeer in het leven van de lembeekse pastoor Willem van Hollebeke († 1466)
Michem, FransVan den Auweele, Dirk M. J.. (1976) - In: Appeltjes van het Meetjesland Bd. 27 (1976) S. 163-167

47Artikel  Een Brugse strafbedevaart naar St. Jacob te Compostella (1294)
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1975) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 112 (1975) S. 359-368

48Artikel  Membra disiecta Lovaniensia
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1975) - In: Arca Lovaniensis Bd. 4 (1975) S. 304-311

49Artikel  Catalogues de manuscrits et ordinateur. A propos d'un répertoire des manuscrits de droit romain
Balberghe, Emile vanVan den Auweele, Dirk M. J.. (1975) - In: Scriptorium Bd. 29 (1975) S. 111-115

50Artikel  Fragmenta disjecta van een digestum vetus met glossa ordinaria (de Accursius)
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1974) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 111 (1974) S. 106-113

51Artikel  De Brugse gijzelaarslijsten van 130, 1305 en 1328. Een komparatieve analyse
Van den Auweele, Dirk M. J.. (1973) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 110 (1973) S. 105-167

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.