RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Varadzin, Ladislav«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Varadzin, Ladislav

RI opac: 33 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Varadzin, Ladislav. (2016)
http://cas-cz.academia.edu/LadislavVaradzin

2Sammelwerk  Vyšehrad: knížecí a královská akropole: svedectví archeologie
Moucha, VáclavNechvátal, BorivojVaradzin, Ladislav [Hrsg.]. - Praha (2015)

3Artikel  In the shadow of Prague Castle? The earliest history of Vyšehrad Castle (c.950-1070)
Varadzin, Ladislav. (2020) - In: Early medieval Europe Bd. 28 (2020) S. 197-218

4Artikel  Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924-1936
Varadzin, Ladislav. (2020) - In: Archaeologia historica Bd. 45 (2020) S. 683-691

5Artikel  Sít, z níž nevyklouzne jediná ryba: pocátky farní organizace a archeologie
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2018) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 40, 9 (2018) S. 21-24

6Artikel  Proc ne Pražský hrad?: Archeologie a vznik predního politického centra raného ceského státu na Vyšehrade
Varadzin, Ladislav. (2018) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 40, 9 (2018) S. 10-13

7Buchbeitrag  Super altare in ecclesia tua. Die Anfänge der Pfarrorganisation in den böhmischen Ländern aus archäologischer Sicht
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2014) - In: Tradition - Umgestaltung - Innovation. Transformationsprozesse im hohen Mittelalter S. 357-372

8Buchbeitrag  Libuszyn w kontekscie historycznej interpretacji wczesnosredniowiecznych grodzisk srodkowoczeskich
Varadzin, Ladislav. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 257-268

9Artikel  Monumentální predrománská sakrální stavba na Vyšehrade
Nechvátal, BorivojVaradzin, Ladislav. (2014) - In: Akademický bulletin , 11 (2014) S. 10-12

10Artikel  Keramický soubor ze Zelcína, okr. Melník.
Varadzin, LadislavŠtefan, Ivo. (2012) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 16 (2012) S. 387-392

11Buchbeitrag  K poloze panovnické rezidence na Vyšehrade v raném stredoveku.
Varadzin, Ladislav. (2012) - In: Královský Vyšehrad 4 S. 56-68

12Artikel  Nové poznatky o predrománském kostele centrální dispozice na Vyšehrade (Predbežná zpráva)
Varadzin, LadislavNachvátal, Borivoj. (2012) - In: Pruzkumy památek Bd. 19, 2 (2012) S. 170-176

13Artikel  Rane stredoveké hradište Libušín. Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumu [The early medieval stronghold in Libušín. The main findings from a review of excavations]
Varadzin, Ladislav. (2012) - In: Archeologické rozhledy Bd. 64 (2012) S. 723-774

14Artikel  K železárské výrobe kolem prelomu 12. a 13. století v Knovízi, okr. Kladno [On 12th- 13th centuries ironworks in Knovíz, Central Bohemia]
Ježek, MartinRídký, JaroslavVaradzin, LadislavZavrel, Jan. (2011) - In: Archeologické rozhledy Bd. 63 (2011) S. 331-339

15Buchbeitrag  The Development of Premyslid Domain Strongholds in the Heart of Bohemia (A Contribution to the Discussion) .
Varadzin, Ladislav. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 405-410

16Artikel  Príspevek k datování rane stredovekých príkopu na Vyšehrade [Beitrag zur Datierung der frühmittelalterlichen Gräben auf dem Vyšehrad]
Svetlík, IvoVaradzin, Ladislav. (2011) - In: Zprávy památkové péce Bd. 71 (2011) S. 340-344

17Artikel  K vývoji hradišt v jádru Cech se zretelem k premyslovské doméne (príspevek do diskuse). [On the development of strongholds in the heart of Bohemia in regard to the Premyslid domain]
Varadzin, Ladislav. (2010) - In: Archeologické rozhledy Bd. 62 (2010) S. 535-554

18Artikel  Hrncírská výroba ve východní cásti strední Evropy 6. - 13. století v archeologických premenech [Pottery production in the Eastern part of Central Europe in the 6th to 13th century in archaeological sources]
Varadzin, Ladislav. (2010) - In: Archeologické rozhledy Bd. 62 (2010) S. 17-71

19Buchbeitrag  Pocátky farní organizace v Cechách a na Morave ve výpovedi archeologie
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 49-72

20Buchbeitrag  Zásobování rane stredovekého hradište Stará Boleslav keramikou. Príspevek k poznání distribuce keramiky v raném stredoveku [Die Versorgung des frühmittelalterlichen Burgwalls Stara Boleslav (Alt Bunzlau) mit Keramik. Ein Beitrag zur Erkennung der Keramikverteilung im Frühmittelalter]
Varadzin, Ladislav. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 99-114

21Buchbeitrag  Zásobování rane stredovekého hradište Stará Boleslav keramikou: Príspevek k poznání distribuce keramiky v raném stredoveku
Varadzin, Ladislav. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 99-113

22Artikel  Nález stredoveké studny a pece na parcele cp. 55 ve Slaném. [A medieval well and oven from plot no. 55 at Slaný]
Varadzin, Ladislav. (2007) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 11 (2007) S. 583-588

23Artikel  Archeologický výzkum v jihozápadní cásti Vyšehradu v roce 2004. [Eine archäologische Untersuchung im Südwestareal des Vyšehrads im Jahre 2004]
Varadzin, LadislavŠtefan, Ivo. (2007) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 11 (2007) S. 549-563

24Buchbeitrag  Pocátky farní organizace v Cechách a na Morave ve výpovedi archeologie
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2007) - In: Církevní topografie a farní sít pražské církevní provincie v pozdním stredoveku S. 33-53

25Buchbeitrag  Vyhodnocení archeologického výzkumu v okolí rotundy sv. Martina na Vyšehrade [Keramikfunde aus der Umgebung der St.-Martins-Rotunde auf dem Vyšehrad]
Varadzin, Ladislav. (2007) - In: Královský Vyšehrad 3 S. 290-306

26Artikel  Znacky na dnech keramických nádob ze Staré Boleslavi [Bodenmarken auf den Keramikgefäßen aus Stará Boleslav]
Varadzin, Ladislav. (2007) - In: Archeologické rozhledy Bd. 59 (2007) S. 53-79

27Artikel  Rane stredoveká podhradní osada v Pšovce u Melníka: Príspevek k datování mladohradištní keramiky stredoceského Polabi [Das Gelände der Laurentiuskirche der frühmittelalterlichen Siedlung unter den Mauern von Schopka bei Melnik]
Varadzin, LadislavŠtefan, Ivo. (2007) - In: Archeologické rozhledy Bd. 59 (2007) S. 116-129

28Artikel  Nálezy mincí na rane až vrcholne stredovekém pohrebišti u kostela Povýšení sv. Kríže ve Vrbné, okr. Melník [Coin finds from the early medieval and late medieval burial site near the Elevation of St. Cross Church in Vrbno, Melník district]
Militký, JiríPolanský, LubošŠtefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2006) - In: Numismatický sborník Bd. 21 (2006) S. 209-214

29Buchbeitrag  Nálezy mincí na rane až vrcholne stredovekém pohrebišti u kostela Povýšení sv. Kríže ve Vrbné okr. Melník. [Coin finds from the early medieval and late medieval burial site near the Elevation of St. Cross Church in Vrbno Melník district]
Militký, JiríPolanský, LubošŠtefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2006) - In: Nomine Liudmilam. Sborník prací k pocte svaté Ludmily S. 209-214

30Artikel  Archeologický výzkum zaniklé bocní lode konventní baziliky sv. Vavrince na Melníku-Pšovce
Varadzin, LadislavŠtefan, Ivo. (2006) - In: Pruzkumy památek Bd. 13, 2 (2006) S. 91-97

31Artikel  Ranì stredovìké osídlení ve Velvarech [Early Medieval settlement in Velvary]
Varadzin, Ladislav. (2005) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 9 (2005) S. 569-574

32Artikel  Znacky na dnech keramických nádob ve stredoveku
Varadzin, Ladislav. (2005) - In: Studia mediaevalia Pragensia Bd. 5 (2005) S. 165-199

33Artikel  Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kríže ve Vrbne u Melníka po povodni roku 2002. [Archäologische Erforschung der romanischen St. Kreuzeserhöhung-Kirche in Vrbno bei Melník nach dem Hochwasser im Jahr 2002]
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. (2005) - In: Archaeologia historica Bd. 30 (2005) S. 403-412

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.