RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Vareka, Pavel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Vareka, Pavel

RI opac: 61 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Vareka, Pavel. (2016)
https://zcu.academia.edu/PavelVa%C5%99eka

2Monographie  Stredoveké osídlení Rokycanska
Rožmberský, PetrVareka, Pavel. - Praha (2013)

3Monographie  Archeologie stredovekého domu: promeny vesnického obydlí v Evrope v prubehu staletí ; 6. - 15 století
Vareka, Pavel. - Plzen (2004)

4Sammelwerk  Sedmdesát neustupných let. Sborník k sedmdesátým narozeninám Evžena Neustupného
Šmejda, LadislavVareka, Pavel [Hrsg.]. - Plzen (2003)

5Artikel  Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and United Kingdom - Results of the CARE project 2020
Lewis, CarenzaVareka, PavelLonden, Heleen vanVerspay, JohanMarciniak, ArkadiuszKajda, KorneliaKobialka, Dawid. (2021) - In: Medieval Settlement Research Group Annual Report Bd. 36 (2021) S. 81-91

6Artikel  Archaeology of the St. Nicholas Church in demolished village of Libkovice (Liquitz) - excavations in 1995-1996 (North Bohemian Brown Coal Mining Area): a contribution to the research of medieval village churches in Bohemia
Vareka, Pavel. (2020) - In: Archaeologia historica Bd. 45 (2020) S. 185-204

7Artikel  Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK - results of the CARE project 2019
Londen, Heleen vanVareka, PavelU. a.. (2020) - In: Medieval Settlement Research Group Annual Report Bd. 35 (2020) S. 80-92

8Buchbeitrag  The formation of the three-compartment rural house in medieval Central Eurpe as a cultural synthesis of different building traditions
Vareka, Pavel. (2018) - In: Buildings of medieval Europe. Studies in social and landscape contexts S. 139-155

9Artikel  Archaeology of the 16th-20th century in the Czech republic.
Krajíc, RudolfMerínský, ZdenekVareka, Pavel. (2017) - In: Archaeologia historica Bd. 42 (2017) S. 367-399

10Artikel  Archeologické relikty ústredí partyzánské brigády Mistra Jana Husa v areálu stredovekého rýžovište zlata (k.ú. Zbyslavec, okr. Chrudim)
Musil, JanNetolický, PetrVareka, Pavel. (2016) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 29 (2016) S. 189-207

11Artikel  Die Rekonstruktion eines spätmittelalterlichen Dorfhauses im archäologischen Park Prag-Liboc
Vareka, Pavel. (2016) - In: Fines Transire Bd. 25 (2016) S. 167-180

12Artikel  Zaniklá stredoveká a casne novoveká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany)
Vareka, Pavel. (2016) - In: Archeologie západních Cech Bd. 10 (2016) S. 156-167

13Artikel  Tvrze na Kladensku [Festen in der Region Kladno]
Novák, DavidVareka, Pavel. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 439-471
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130323

14Artikel  Zaniklá stredoveká a casne novoveká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany)
Vareka, Pavel. (2014) - In: Archeologie západních Cech Bd. 7 (2014) S. 131-143

15Artikel  Zaniklý pozdne stredoveký dvur u Olešné na Rokycansku
Vareka, Pavel. (2014) - In: Archeologie západních Cech Bd. 8 (2014) S. 134-143

16Buchbeitrag  Die früh- und hochmittelalterliche Besiedlung in der Umgebung von Plzen am Beispiel der Kreise Plzen-mesto und Rokyzany
Vareka, PavelHolata, LukášRožmberský, PetrSchejbalová, Zdenka. (2013) - In: Fines Transire. 21. 22. bis 25. Juni 2011 in Stríbro S. 111-128

17Artikel  Tvrze na Berounsku [Festen in der Region Beroun]
Novák, DavidVareka, Pavel. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 491-506
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128335

18Artikel  Príspevek k podobe vesnického domu ze sklonku stredoveku na Ceskobudejovicku. Soubor mazanic s otisky konstrukcí z Cešnovic [Ein Beitrag zur Form des spätmittelalterlichen Dorfhauses im Gebiet von Ceské Budejovice. Ein Hüttenlehmkomplex mit Konstruktionsabdrücken von Cešnovice]
Vareka, Pavel. (2013) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 26 (2013) S. 207-236

19Artikel  Tvrze na Rokycansku [Festen in der Region Rokycany]
Novák, DavidVareka, Pavel. (2012) - In: Archaeologia historica Bd. 37 (2012) S. 445-459
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128271

20Artikel  Poklad pražských grošu Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených pri archeologickém výzkumu v Rokycanech [A hoard of the Prague grossi struck under Charles IV and Wenceslas IV and a group of lost coins found during the archaeological excavations in Rokycany]
Hána, JiríMilitký, JiríVareka, Pavel. (2012 - 2013) - In: Numismatický sborník Bd. 27 (2012/13) S. 77-93

21Artikel  Vesnické zázemí stredoveké Nové Plzne [Das dörfliche Hinterland des mittelalterlichen Neu Pilsen]
Vareka, PavelRožmberský, PetrHolata, LukášSchejbalová, Zdenka. (2012) - In: Archaeologia historica Bd. 37 (2012) S. 289-318
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128256

22Artikel  Stredoveké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí [Die Besiedelung der Region Rokycany im Mittelalter und die Problematik von Dorfwüstungen]
Vareka, PavelHolata, LukášRožmberský, PetrSchejbalová, Zdenka. (2011) - In: Archaeologia historica Bd. 36 (2011) S. 319-342
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128206

23Artikel  F. X. Franc a zaniklé stredoveké vesnice. [F. X. Franc und untergegangene mittelalterliche Dörfer]
Vareka, PavelVeselá, Renata. (2010) - In: Archeologie západních Cech Bd. 1 (2010) S. 37-41

24Artikel  Prispevek ke studiu žijících vsí stredovekého puvodu. Pozustatky zástavby z pozdního stredoveku na parcele c. p. 121 v Mikulcicích. [A contribution to research on extant villages of Medieval origin. The remains of Late Medieval buildings on house lot No. 121 in Mikulcice]
Vareka, PavelKostrouch, FrantišekKocár, PetrSuvová, Zdenka. (2010) - In: Prehled výzkumu Bd. 51 (2010) S. 249-265

25Artikel  Ceská archeologie na rozcestí.
Bouzek, JanGojda, MartinKlápšte, JanMachácek, JiríMerínský, ZdenekPodborský, VladimírVareka, Pavel. (2010) - In: Archeologické rozhledy Bd. 62 (2010) S. 712-714

26Artikel  Zaniklé stredoveké vesnice na Blovicku (Plzenský kraj). [Untergegangene mittelalterliche Dörfer in der Gegend um Blovice (Pilsener Land)]
Vareka, PavelHolata, LukášPrerostová, HanaŠvejnoha, Josef. (2008) - In: Archaeologia historica Bd. 33 (2008) S. 85-100

27Artikel  Archeologický výzkum vesnic stredovekého puvodu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. [Die archäologische Grabung der nach 1945 verschwundenen Dörfer mittelalterlichen Ursprungs in der Tachauer Gegend]
Vareka, PavelBalý, RadekFunk, LukášGalusová, Lucie. (2008) - In: Archaeologia historica Bd. 33 (2008) S. 101-117

28Artikel  Zaniklá stredoveká vesnice Borek v Plzni-Bolevci. [Das untergegangene mittelalterliche Dorf Borek in Plzen-Bolevec]
Rožmberský, PetrVareka, PavelVeselá, Renata. (2007) - In: Sborník Západoceského muzea v Plzni. Historie Bd. 18 (2007) S. 175-191

29Artikel  Nové nálezy v zaniklé stredoveké vesnici Lažany na Cernokostelecku. [New finds from deserted medieval village Lažany on Cernokostelecko region]
Hložek, JosefVareka, Pavel. (2003) - In: Sborník Muzea stredního Posázaví Bd. 2 (2003) S. 51-56

30Artikel  Keramika pozdního stredoveku až pocátku novoveku z areálu bývalých kasáren Jirího z Podebrad na námestí Republiky v Praze 1 (zjištovací výzkum v letech 1998-1999) [Ceramics of the late middle ages to the beginning of the early modern period in the area of the former George of Podebrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998-1999)]
Vareka, Pavel. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 217-249

31Artikel  Zjištovací archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jirího z Podebrad na námestí Republiky v Praze 1 v letech 1998-1999 [Test trenching in 1998-99 in the area of the former George of Podebrady barracks on nám. Republiky in Prague 1]
Ernée, MichalKašák, KarelKovácik, PetrVareka, Pavel. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 155-169

32Artikel  Novoveké artefakty z bývalého kapucínského kláštera v areálu nekdejších kasáren Jirího z Podebrad na námestí Republiky v Praze 1 (zjištovací výzkum v letech 1998-1999) [Early modern artefacts from the former capuchin monastery in the area of the former George of Podebrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998-1999)]
Dohnal, MartinVareka, Pavel. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 251-294

33Artikel  Osídlení ze 12.-13. století v areálu bývalých kasáren Jirího z Podebrad na námestí Republiky v Praze 1 (zjištovací výzkum v letech 1998-1999) [12th - 13th century settlement in the area of the former George of Podebrady barracks on nám. Republiky in Prague 1 (test trenching in 1998-1999)]
Ernée, MichalKašák, KarelKovácik, PetrVareka, Pavel. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 171-187

34Artikel  Nálezy skla z poslední etapy výzkumu sídlištního areálu u kostela sv. Petra na Novém Meste pražském. [Glasfunde aus der letzten Forschungsphase der Siedlung bei der St. Peterskirche in der Strasse Na Porící in Prag]
Bureš, MichalKašpar, VojtechVareka, Pavel. (2000) - In: Historické sklo Bd. 2 (2000) S. 17-27

35Artikel  Rane stredoveké sídlište u Pyšel okr. Praha-východ. Príspevek k poznání osídlení dolního Posázaví. [Early medieval settlement near to Pyšely, Praha-východ district. Contribution to the settlement study of the lower Sázava-river region]
Vareka, Pavel. (1999) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 3 (1999) S. 523-530

36Artikel  Zaniklý sídlištní komplex - Ústupenice na Sedlcansku (okr. Príbram). Archeologický výzkum mlýna z pozdního stredoveku (predbežná zpráva) [Verwüsteter Siedlungskomplex Ústupenice auf dem Sedlcansko-Gebiet (Bez. Príbram). Archäologische Erforschung einer Mühle aus dem Spätmittelalter (Vorbericht)]
Kašpar, VojtechSmejtek, LuborVareka, Pavel. (1999) - In: Archaeologia historica Bd. 24 (1999) S. 101-109

37Artikel  Archeologie stredovekého vesnického domu. (Formování tradicní vesnické architektury v Evrope). [Archäologie des mittelalterlichen Dorfhauses. (Formierung der traditionellen Dorfarchitektur in Europa)]
Vareka, Pavel. (1998) - In: Ceský lid Bd. 85 (1998) S. 1-33

38Artikel  The erratic character of ceramic production in the high and later middle ages in Bohemia
Vareka, Pavel. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 50 (1998) S. 123-137

39Artikel  Ausgrabungen auf der Parzelle des Sixta-Hauses Nr. 553/I in der Prager Alstadt
Bureš, MichalFinková, KaterinaKaspar, VojtechPetrícková, JitkaVareka, Pavel. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 50 (1998) S. 603-618

40Buchbeitrag  Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag
Ernée, MichalVareka, Pavel. (1998) - In: Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen S. 217-230

41Artikel  Záchranný archeologický výzkum pozdne stredovekého domu v Sedlcanech - predbežná zpráva. [Rescue excavations of the late medieval house in Sedlcany - preliminary report]
Vareka, Pavel. (1997) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 1 (1997) S. 399-406

42Buchbeitrag  Pozustatky lokacního domu v cp. 289 v Plzni: Méne známá stavební tradice v Cechách vrcholného a pozdního stredoveku
Novácek, KarelVareka, Pavel. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 488-497

43Buchbeitrag  The formation of the high medieval tenements along the Old Town Square in Prague
Bureš, MichalKašpar, VojtechVareka, Pavel. (1997) - In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" Conference S. 205-210

44Artikel  Zbraslav v raném stredoveku. Pohrebište na Zbraslavském námestí. [Zbraslav in the early Middle Ages: cemetery in the Zbraslav square]
Bernat, JiríLutovský, MichalVareka, Pavel. (1997) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 1 (1997) S. 341-381

45Artikel  Archeologický výzkum žijících vesnic stredovekého puvodu v Cechách. [Archaeological research of present-day villages of a medieval origin in Bohemia]
Novácek, KarelVareka, Pavel. (1997) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 1 (1997) S. 429-444

46Artikel  Záchranné archeologické výzkumy v Rakovníku v roce 1996 [Rescue excavations in Rakovník in 1996]
Vareka, Pavel. (1997) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 1 (1997) S. 411-422

47Artikel  Hmotná kultura sídlištního komplexu u sv. Petra na Porící ve vrcholném a pozdním stredoveku - výzkum v letech 1988-1990. (Nálezy z kosti, kamene, bronzu, skla a keramické plastiky) [Die materielle Kultur des Siedlungskomplexes bei St. Peter auf dem Poritsch (Na Porící) im Hoch- und Spätmittelalter anhand der Grabung 1988-90. Knochen-, Stein-, Bronze- und Glasfunde, Keramikfiguren]
Vareka, PavelBureš, Michal. (1997) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 13 (1997) S. 145-156

48Artikel  Nové doklady osídlení 13. století na Ceskokrumlovsku [New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Ceský Krumlov Region]
Ernée, MichalVareka, PavelZavrel, Petr. (1997) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 10 (1997) S. 41-57

49Artikel  Cešnovice: archeologický výzkum stredoveké a novoveké vesnice na Ceskobudejovicku I. Pozdne stredoveký dum v usedlosti cp. 13 [Archaeological Research of the Present - Day Village of the Medieval Origin I. The Late Medieval House within the Farm No. 13]
Militký, JiríVareka, Pavel. (1997) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 10 (1997) S. 58-79

50Artikel  Záchranný archeologický výzkum na Konopišti (okr. Benešov) v roce 1992
Vareka, Pavel. (1995) - In: Castellologica bohemica Bd. 4 (1995) S. 327-330

51Artikel  Zur Konstruktion des mittelalterlichen Dorfhauses in Böhmen und Mähren
Vareka, Pavel. (1994) - In: Jahrbuch für Hausforschung Bd. 42 (1994) S. 253-266

52Buchbeitrag  Preliminary Report on the medieval site near to St. Peter's church, Prague.
Bureš, MichalKašpar, VojtechVareka, Pavel. (1994) - In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993 S. 205-214

53Buchbeitrag  Libkovice, okr. Most - záchranný archeologický výzkum (predbežná zpráva)
Novácek, KarelVareka, Pavel. (1994) - In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993 S. 223-224

54Artikel  Záchranný archeologický výzkum na Konopišti okr. Benešov v roce 1992
Vareka, Pavel. (1994) - In: Castellologica bohemica Bd. 4 (1994) S. 327-330

55Artikel  Konstrukce stredovekého vesnického domu v Cechách a na Morave, 10.-15. století [Constructions of medieval village houses in Bohemia and Moravia in archeological data, 10th-15th centuries]
Vareka, Pavel. (1994) - In: Ceský lid Bd. 81 (1994) S. 185-200

56Buchbeitrag  Customs and rites connected with the building process of a rural house and its importance for the study of archaic notions about space and landscape.
Vareka, Pavel. (1994) - In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993 S. 139-144

57Artikel  Libkovice - vývoj a zánik severoceské vesnice
Novácek, KarelVareka, Pavel. (1993) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 15 (1993) S. 49-51

58Artikel  Povrchový pruzkum hradu Príbenicky (okr. Tábor).
Vareka, Pavel. (1993) - In: Castellologica bohemica Bd. 3 (1993) S. 95-110

59Artikel  Mazanice - stredoveký stavební materiál v archeologických pramenech a problematika jeho interpretace.
Vareka, Pavel. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 105-110

60Artikel  Príspevek k problematice vypovídacích možností konstrukcních reliktu stredovekého vesnického domu [Ein Beitrag zur Problematik der Aussagemöglichkeiten von Konstruktionsrelikten eines mittelalterlichen Dorfhauses]
Vareka, Pavel. (1991) - In: Archeologické rozhledy Bd. 43 (1991) S. 585-592

61Artikel  Stavební obetiny z ceské a moravské stredoveké vesnice v archeologických pramenech [Die Bauopfer des böhmischen und mährischen mittelalterlichen Dorfes in den archäologischen Quellen]
Vareka, Pavel. (1991) - In: Ceský lid Bd. 78 (1991) S. 117-119

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.