RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Velicka, Tomáš«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Velicka, Tomáš

RI opac: 34 Einträge

1Sammelwerk  Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten
Velicka, Tomáš [Hrsg.]. - Berlin (2021)

2Monographie  Johann von Görlitz: der dritte Sohn Karls IV.
Bobková, LenkaVelicka, Tomáš. Holá, MladaZdichynec, Jan [Bearb.]. - Görlitz (2019)

3Monographie  Sepsání - užívání - uchovávání: panovnické listiny v živote ceských královských mest ve stredoveku
Velicka, Tomáš. - Litomerice (2018)

4Monographie  Korunní zeme v dejinách ceského státu.: tretí syn Karla IV. VII Jan Zhorelecký
Bobková, LenkaVelicka, Tomáš. Holá, MladaZdichynec, Jan [Bearb.]. - Praha (2016)

5Monographie  Jan Zhorelecký: tretí syn Karla IV.
Bobková, LenkaVelicka, Tomáš. - Praha (2016)

6Buchbeitrag  Platnost listin sesazeného krále. Právní akty ceského krále Jindricha Korutanského po roce 1310
Velicka, Tomáš. (2021) - In: FS Ivan Hlavácek (2021) S. 288-308

7Buchbeitrag  Die deutsche Sprache in den Kanzleien der ersten Luxemburger in Böhmen (1310-1378)
Velicka, Tomáš. (2021) - In: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas S. 169-190

8Buchbeitrag  Einleitung
Velicka, TomášHlavácek, Ivan. (2021) - In: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas S. 1-6

9Buchbeitrag  Pokus o definici Lounska v dobe predhusitské (správní a sociální aspekty).
Velicka, Tomáš. (2019) - In: Poohrí 8 S. 59-72

10Artikel  Instrukce pro hornolužické zemepanské úredníky v 16. století
Velicka, Tomáš. (2019) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Bd. 11, 2 (2019) S. 125-134

11Artikel  Pásy jako odevní doplnek v Praze 14. až 16. století v písemných pramenech
Velicka, Tomáš. (2019) - In: Pražský sborník historický Bd. 47 (2019) S. 313-377

12Buchbeitrag  Nejstarší registra mestské korespondence v zemích Koruny ceské (do roku 1500).
Velicka, Tomáš. (2018) - In: Úrední písemná kultura v ceských a moravských mestech ve stredoveku a raném novoveku S. 259-282

13Buchbeitrag  Krížova sbírka stredovekých a rane novovekých písemností v SOkA Louny
Velicka, Tomáš. (2018) - In: Poohrí 7 S. 15-30

14Artikel  Knižní kultura v pozdne stredovekých Lounech a pocátky tamní historiografie (do poloviny 16. století) [Book culture in late medieval Louny and the beginnings of historiography there (to the mid-16th century)]
Velicka, Tomáš. (2018) - In: Studie o rukopisech Bd. 48 (2018) S. 79-115

15Artikel  Die Urkunden und die Kanzlei des Herzogs Johann von Görlitz (1370-1396)
Velicka, TomášHolá, Mlada. (2018) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 64 (2018) S. 305-358

16Artikel  Zemepanské písemnosti pro slezská mesta (do roku 1360). Pokus o statistický prehled.
Velicka, Tomáš. (2017) - In: Slezsky sbornik Bd. 115, 1 (2017) S. 17-45

17Artikel  Postoloprtské klášterní kroniky 17. a 18. století.
Velicka, Tomáš. (2017) - In: Porta Bohemica Bd. 8 (2017) S. 41-82

18Buchbeitrag  Najnowsze czeskie badania nad pamiecia sredniowieczna
Velicka, Tomáš. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy tozsamosci spolecznej w sredniowieczu S. 83-101

19Artikel  Zemepanské konfirmacní listiny pro slezská mesta do pocátku 15. století
Velicka, Tomáš. (2016) - In: Roczniki historyczne Bd. 82 (2016) S. 7-62

20Buchbeitrag  Die Arengen königlicher Urkunden in Böhmen 1310-1419: Das Beispiel der für Städte ausgestellten Urkunden
Velicka, Tomáš. (2016) - In: Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters S. 61-94

21Buchbeitrag  Zbožné donace žateckých meštanu v dobe predhusitské.
Velicka, Tomáš. (2015) - In: Poohrí 5 S. 9-28

22Artikel  Od latiny k nemcine: slezská mesta jako vydavatel i príjemce nemeckých a latinských písemností ve 14. století. T
Velicka, Tomáš. (2015) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Bd. 7, 1 (2015) S. 113-129

23Artikel  Jazyk v písemné komunikaci královských mest ceského severozápadu ve stredoveku.
Velicka, Tomáš. (2015) - In: Porta Bohemica Bd. 7 (2015) S. 57-109

24Artikel  Markrabata z Vohburku, ceské zeme a Chebsko ve 12. století [The Margraves from Vohburg, the Czech Lands and the Cheb District in the Twelfth Century]
Velicka, Tomáš. (2015) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 7 (2015) S. 37-54

25Artikel  Neznámé písemnosti ceských panovníku a církevních predstavitelu doby predhusitské pro Louny
Velicka, Tomáš. (2015) - In: Archivni casopis Bd. 65 (2015) S. 229-251

26Artikel  Nejstarší kopiár mesta Svídnice
Velicka, Tomáš. (2014) - In: Slezsky sbornik Bd. 112 (2014) S. 251-274

27Artikel  Lantkrabata z Leuchtenberka v politice lucemburských králu a jejich lenní knihy s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku
Velicka, Tomáš. (2014) - In: Sborník muzea Karlovarského kraje Bd. 22 (2014) S. 185-212

28Buchbeitrag  Od spolupráce ke konkurenci: lounští a jejich vztahy k jiným mestum ve stredoveku.
Velicka, Tomáš. (2014) - In: Poohrí 4 S. 47-68

29Artikel  Zemepanské konfirmacní listiny pro ceská a slezská mesta do 1419 roku
Velicka, Tomáš. (2014) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 7 (2014) S. 212-233
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t2(7)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t2(7)-s212-233/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t2(7)-s212-233.pdf

30Buchbeitrag  Nejstarší kadanský kopiár - príspevek k pozdne stredoveké mestské diplomatice.
Velicka, Tomáš. (2013) - In: Poohrí 3 S. 96-115

31Artikel  Lounsky mestsky kopiar v kontextu vyvoje pozdne stredovekych mestskych kopiaru [Louny town cartulary in the context of the development of late medieval town cartularies]
Velicka, Tomáš. (2013) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 5 (2013) S. 75-100

32Artikel  Mesta v žateckém kraji a královští úredníci v dobe predhusitské.
Velicka, Tomáš. (2013) - In: Porta Bohemica Bd. 6 (2013) S. 146-193

33Buchbeitrag  Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úredníky v dobe predhusitské.
Velicka, Tomáš. (2012) - In: Poohrí 2 S. 233-244

34Buchbeitrag  Kamenecké nekrologium a jeho využití pro dejiny Kladska a na konci 13. století
Velicka, Tomáš. (2012) - In: Trzecie polsko-czeskie forum mlodych mediewistów S. 271-287

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.