RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Verdés Pijuan, Pere«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Verdés Pijuan, Pere

RI opac: 61 Einträge

1Sammelwerk  The Routledge handbook of public taxation in medieval Europe
Menjot, DenisCaesar, MathieuGarnier, FlorentVerdés Pijuan, Pere [Hrsg.]. - Abingdon [u.a.] (2023)

2Sammelwerk  El sistema financiero a finales de la Edad Media: agentes, instrumentos y métodos
Ortí Gost, PereVerdés Pijuan, Pere [Hrsg.]. - Valéncia (2020)

3Sammelwerk  Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez
Morelló Baget, JordiOrtí Gost, PereVerdés Pijuan, Pere [Hrsg.]. - Madrid (2018)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Verdés Pijuan, Pere. (2016)
http://csic.academia.edu/PVerd%C3%A9sPijuan

5Monographie  "Per Co que la vila no vage a perdicio": la gestio del deute public en un municipi català (Cervera, 1387 - 1516)
Verdés Pijuan, Pere. - Barcelona (2004)

6Monographie  Administrar les pecúnies e béns de la universitat. La política fiscal i les estratégies financeres di un municipi catalá a la Baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516)
Verdés Pijuan, Pere. - [Universitat de Barcelona] (2003)

7Monographie  Fiscalitat reial i finances municipals: les ajudes per a les guerres mediterrànies (Cervera, 1350-1356)
Verdés Pijuan, Pere. - Barcelona (1995)

8Buchbeitrag  General introduction
Menjot, DenisCaesar, MathieuGarnier, FlorentVerdés Pijuan, Pere. (2023) - In: The Routledge handbook of public taxation in medieval Europe S. 1-11

9Buchbeitrag  Public Debt in Late Medieval Crown of Aragon: A(Nother) Financial Revolution?
Reixach Sala, AlbertVerdés Pijuan, Pere. (2023) - In: Portugal in a European Context. Essays S. 247-277

10Buchbeitrag  History of taxation in medieval Europe: Sources, historiography and methods
Menjot, DenisCaesar, MathieuVerdés Pijuan, Pere. (2023) - In: The Routledge handbook of public taxation in medieval Europe S. 15-54

11Buchbeitrag  Hacia un estudio crítico de la contabilidad municipal en Cataluña a fines de la Edad Media
Verdés Pijuan, Pere. (2022) - In: En pro del común. La fiscalización de las cuentas públicas en la Corona de Aragón S. 301-335

12Artikel  La protesta fiscal: un indicador de la cultura política popular en la Corona de Aragón (siglos XIII-XVI)
Reixach Sala, AlbertVerdés Pijuan, Pere. (2022) - In: Studia historica. Historia medieval Bd. 40, 2 (2022) S. 35-57

13Buchbeitrag  A study of economic inequality in the light of fiscal sources: the case of Catalonia (14th-18th centuries)
Verdés Pijuan, Pere. (2020) - In: Disuguaglianza economica nelle società preindustriali S. 145-168

14Buchbeitrag  Los libros del Racional de Manresa (1408-1412): la clave de un sistema financiero municipal
Verdés Pijuan, Pere. (2020) - In: El sistema financiero a finales de la Edad Media S. 139-186

15Buchbeitrag  L'evolució dels ingressos fiscals del municipi de Cervera (1331-1516): un indicador de la conjuntura econòmica?
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó (1350-1450) S. 121-141

16Buchbeitrag  La "flequeria " de la villa de Cervera durante el siglo XV: la genesis del monopolio fiscal sobre la venta de pan
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: Homenaje Juan Antonio Bonachía Hernando S. 635-644

17Buchbeitrag  El principio de la causa impositionis en las tallas municipales de Cataluña a fines de la Edad Media
Verdés Pijuan, Pere. (2019) - In: Etudes Denis Menjot S. 93-104

18Artikel  Els caps de casa jueus a Cervera durant el segle XV
Rivera Sentís, F. XavierVerdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 23 (2018) S. 321-392

19Buchbeitrag  Omens, dolzens i similars a Cervera durant ei segle XV: els intents de crear un nou impost sobre la renda
Verdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Estudis Manuel Sánchez Martínez S. 417-462

20Artikel  La població de l'aljama de Cervera durant el segle XV a través de la quèstia dels jueus
Verdés Pijuan, Pere. (2018) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 23 (2018) S. 85-114

21Artikel  La contribució del Consell de Barcelona a les demandes de la Corona, 1387-1462
Verdés Pijuan, Pere. (2016) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 23 (2016) S. 81-104
https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/319558/409957

22Buchbeitrag  The crisis of public finances in the towns of late medieval Catalonia (1350-1500)
Ortí Gost, PereVerdés Pijuan, Pere. (2016) - In: Le Crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale S. 199-221

23Buchbeitrag  El mercado de la deuda pública en la Cataluña de los siglos XIV-XV
Verdés Pijuan, Pere. (2015) - In: Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano S. 243-272

24Buchbeitrag  Fiscalidad urbana y discurso franciscano en la corona de Aragón (s. XIV-XV)
Verdés Pijuan, Pere. (2015) - In: Fiscalità e religione nell'Europa cattolica. Idee, linguaggi e pratiche (secoli XIV-XIX) S. 71-110

25Buchbeitrag  L'organització militar d'un municipi medieval: Cervera, segle XV
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol S. 685-695

26Buchbeitrag  La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña durante la época bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media S. 131-168

27Buchbeitrag  La teoría del gasto público en la Corona de Aragón: El Dotzè del Crestià (1385)
Verdés Pijuan, Pere. (2013) - In: El Alimento del Estado y la salud de la Res Publica. Orígenes S. 73-96

28Artikel  "Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir": a propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2012) - In: Studia historica. Historia medieval Bd. 30 (2012) S. 129-153

29Buchbeitrag  Els municipis catalans a l'época de Jaume I
Verdés Pijuan, PereTurull Rubinat, Max. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 193-208

30Buchbeitrag  Las elites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico
Verdés Pijuan, Pere. (2011) - In: La corona de Aragón en el centro de su Historia, 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe S. 147-164
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/documents/10157/81f450be-7fb2-4eef-a492-d34e0647577d

31Artikel  "Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular": discurso fiscal e identidad política en Cervera durante el S. XV
Verdés Pijuan, Pere. (2011) - In: Hispania. Revista española de historia Bd. 71 (2011) S. 409-436

32Buchbeitrag  "Per tal que no calgués a logre manlevar": el endeudamiento a largo plazo de un municipio catalán durante la Baja Edad Media (Cervera, 1332-1386)
Verdés Pijuan, Pere. (2009) - In: La deuda pública en la Cataluña bajomedieval S. 21-100

33Buchbeitrag  La deuda pública en la documentación catalana
Marti, AlbertMorelló Baget, JordiOrtí Gost, PereSánchez Martínez, ManuelVerdés Pijuan, Pere. (2009) - In: La deuda pública en la Cataluña bajomedieval S. 335-462

34Artikel  La ciudad en el espejo: hacienda municipal e identidad urbana en la Cataluña bajomedieval
Verdés Pijuan, Pere. (2009 - 2010) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 16 (2009/10) S. 157-193

35Buchbeitrag  La fiscalidad sobre el azafrán: en la Cataluña del siglo XV
Verdés Pijuan, Pere. (2008) - In: Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España S. 223-244

36Buchbeitrag  Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)
Verdés Pijuan, Pere. (2008) - In: Villes en guerre, XIVe-XVe siècles S. 161-184

37Buchbeitrag  La Segarra a finals de l'Edat Mitjana
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: Patrimoni dispers. L'esplendor medieval a la Segarra S. 12-22

38Artikel  Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 13 (2007) S. 283-311
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/113889/189812

39Buchbeitrag  El pelegrinatge a Sant Jaume I Catalunya, segons la documentació municipal (S. XIV-XVI)
Verdés Pijuan, Pere. (2007) - In: El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes S. 179-187

40Artikel  Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media
Turull Rubinat, MaxVerdés Pijuan, Pere. (2006) - In: Anuario de historia del derecho español Bd. 76 (2006) S. 507-530

41Buchbeitrag  "Car vuy en la cort no s'i fa res sens diners". En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la Baja Edad Media
Verdés Pijuan, Pere. (2005) - In: Negociar en la Edad Media S. 185-214

42Artikel  Sobre la regalia d'establir "imposicions i barres" a catalunya: la convinença de Sant Joan Despí (1370)
Verdés Pijuan, Pere. (2005) - In: Initium Bd. 10 (2005) S. 545-578

43Buchbeitrag  La gestion de los impuestos indirectos municipales en las ciudades y villas de Catalunia: El caso de Cervera (s. XIV-XV)
Verdés Pijuan, Pere. (2004) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge 4 S. 173-189

44Artikel  Administrar les pecúnies e béns de la Universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi català a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516) [Tesis doctorals ]
Verdés Pijuan, Pere. (2004) - In: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics Bd. 15 (2004) S. 181-191

45Artikel  L'obreria de l'església de Santa Maria de Cervera ( s.XIV - XV )
Verdés Pijuan, Pere. (2003) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 16 (2003) S. 165-194

46Buchbeitrag  El veïnatge de Cervera durant el s. XV
Verdés Pijuan, Pere. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Tl. 3 S. 1085-1089

47Buchbeitrag  Evolution des dépenses de Cervera (1386-1516)
Verdés Pijuan, Pere. (2002) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge 3 S. 113-125

48Artikel  Une espècia autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV
Verdés Pijuan, Pere. (2001) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 31 (2001) S. 757-787
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/268/273

49Buchbeitrag  La consolodació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s. XIV: el cas de Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval S. 185-217

50Artikel  Les finances del "Clavari". Abast, límits i funcionament (Cervera, 1442)
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 29 (1999) S. 1133-1164

51Buchbeitrag  La levée de l'impôt indirect dans les municipalités catalanes. Les ordonnances du "butlletí" de Cervera (1460)
Verdés Pijuan, Pere. (1999) - In: La Fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Méditerranéen). Les systèmes fiscaux S. 447-462

52Buchbeitrag  Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)
Turull Rubinat, MaxVerdés Pijuan, Pere. (1999) - In: Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval S. 121-154

53Artikel  La carestia de blat de 1374 - 1376 a Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1998) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 12 (1998) S. 5-24

54Buchbeitrag  Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s. XIV
Verdés Pijuan, Pere. (1997) - In: Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana S. 383-422

55Buchbeitrag  Les sources fiscales et financières des municipalités catalanes aux XIVe et XVe siècles: le cas de Cervera
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1 S. 163-174

56Artikel  A propòsit del Privilegi General per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363).
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 8 (1996) S. 231-248

57Artikel  Els capítols de l'ajuda atorgada per la vila de Cervera al rei Pere el Cerimoniós l'any 1351
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 10 (1996) S. 249-259

58Artikel  Un llibre de "L'Obra dels Murs" de Cervera (1368)
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 10 (1996) S. 13-36

59Artikel  L'impacte de la fiscalitat reial a Cervera (1350-1356)
Verdés Pijuan, Pere. (1996) - In: L'avenç. Història dels països catalans Bd. 202 (1996) S. 22-25

60Artikel  Paisatge agrari i abastament a Cervera (1370-1380)
Verdés Pijuan, Pere. (1994) - In: Miscel.lània cerverina Bd. 9 (1994) S. 29-67

61Buchbeitrag  L'aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura i la política
Verdés Pijuan, Pere. (1994) - In: Actes del 1. Congres d'historia del notariat catala S. 14-130

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.