RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Veszprémy, László«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Veszprémy, László

RI opac: 227 Einträge

1Sammelwerk  Studies on the Illuminated Chronicle
Bak, János M.Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2018)

2Sachtitel  The Illuminated chronicle. Chronicle of the deeds of the Hungarians from the fourteenth century illuminated codex / Chronica de gestis Hungarorum e codice picto saec. XIV.
Bak, János M.Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2018)

3Sammelwerk  Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektol 1526-ig
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2017)

4Sammelwerk  Örzök, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határorizet, határvadászok a középkortól napjainkig
Pósán, LászlóVeszprémy, LászlóBoda, JózsefIsaszegi, Janos [Hrsg.]. - Budapest (2017)

5Sammelwerk  Elfeledett háborúk: Középkori csaták és várostromok, 6-16. század
Pósán, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2016)

6Sammelwerk  Kis magyar hadtörténet
Veszprémy, László. Hermann, Róbert [Hrsg.]. - Budapest (2013)

7Sammelwerk  "A hadtáp volt maga a fegyver". Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseirol
Pósán, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2013)

8Monographie  Anonymi bele regis notarii Gesta Hungarorum = Anonymus, notary of King Béla: The Deeds of the Hungarians
AnonymusRuggero di Puglia. Bak, János M.Rady, Martyn C.Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2010)

9Monographie  Gesta Hungarorum / Anonymi Bele Regis Notarii = The deeds of the Hungarians / Anonymus, notary of King Béla;
Anonymus <Belae Regis Notarius>. Rady, Martyn C.Veszprémy, LászlóBak, János M. [Hrsg.]. - Budapest [u.a.] (2010)

10Sammelwerk  A Képes Krónika könyve
Veszprémy, LászlóWehli, TündeHapák, József. Országos Széchényi, Könyvtár [Bearb.]. - Budapest (2009)

11Sammelwerk  The book of Illuminated chronicle
Veszprémy, LászlóWehli, TündeHapák, József. - Budapest (2009)

12Sammelwerk  Rex invictissimus: hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2008)

13Sammelwerk  Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai
Veszprémy, László. - Budapest (2008)

14Sammelwerk  Egy elfeledett diadal: a 907. évi pozsonyi csata
Torma, Béla GyulaVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2008)

15Sammelwerk  Lovagvilág Magyarországon: lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon ; válogatott tanulmányok [The age of chivalry in Hungary: knights, crusaders and military engineers in mediaeval Hungary]
Veszprémy, László. - Budapest (2008)

16Sammelwerk  A korai stratégiai gondolkodás: tanulmányok
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2005)

17Sammelwerk  Szent István és az államalapítás
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2002)

18Sammelwerk  A millennium of Hungarian military history
Veszprémy, LászlóKirály, Béla K. [Hrsg.]. - Boulder, Colo. (2002)

19Sammelwerk  "Kard és Koszorú". Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei
Hausner, GáborKincses, Mária KatalinVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (2001)

20Sammelwerk  Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum (Vol. 1-2)
Szovák, KornélVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1999)

21Sachtitel  Gesta Hungarorum. The Deeds of the Hungarians by Simon of Kéza
Veszprémy, LászlóSchaer, Frank [Hrsg.]. - Budapest (1999)

22Monographie  Gesta Hungarorum / Simon
Simon <de Keza>. Veszprémy, László [Hrsg.]. - New York, NY [u.a.] (1999)

23Sammelwerk  Honfoglalás és nyelvészet
Kovács, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1997)

24Sammelwerk  A Honfoglaláskor írott forrásai
Kovács, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1996)

25Sammelwerk  Honfoglaló öseink
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1996)

26Monographie  Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte
Anonymus <Belae Regis Notarius>. Veszprémy, László [Bearb.]. Silagi, Gabriel [Hrsg.]. - Sigmaringen (1991)

27Monographie  Magyar Herold: forrásközlö, családtörténeti és címertani évkönyv
Veszprémy, László. - Budapest (1984)

28Buchbeitrag  Szent László és a "keresztes szentek" a 12. században
Veszprémy, László. (2021) - In: Szent László emlékkönyv S. 80-99

29Buchbeitrag  Forrásközlemény Szent István korai tiszteletéhez Bambergben
Veszprémy, László. (2020) - In: FS Edit Madas (2020) S. 507-518

30Artikel  A tatárjárás: Magyarország ismét bekerül a nyugat-európai világképbe. Az elbeszélo források tanúsága
Veszprémy, László. (2020) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 133 (2020) S. 459-485

31Artikel  Szent László keresztes hadjárata és a XII. századi keresztes szentek
Veszprémy, László. (2020) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 133 (2020) S. 776-804

32Buchbeitrag  The knightly culture of the Hungarian barons of the Angevin period: ideals and practice
Veszprémy, László. (2019) - In: Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins S. 297-314

33Buchbeitrag  László király a keresztes hadak élén
Veszprémy, László. (2019) - In: Szent László kora és kultusza. Tanulmánykötet Szent László tiszteletére S. 24-33

34Buchbeitrag  Die ungarische Chronik des 14. Jahrhunderts als Quelle für die nicht ungarländischen Geschichtsschreiber des 15.-16. Jahrhunderts
Veszprémy, László. (2019) - In: Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th-17th Centuries) S. 139-157

35Artikel  King St Ladislas, chronicles, legends and miracles
Veszprémy, László. (2018) - In: Saeculum Christianum Bd. 25 (2018) S. 140-163

36Buchbeitrag  A bambergi lovas szobra és Szent István
Veszprémy, László. (2018) - In: FS József Laszlovszky S. 316-320

37Buchbeitrag  Hunok és magyarok: "Csupán Hunniának ne volnának meg a maga költeményei és legendái Attiláról?"
Veszprémy, László. (2018) - In: FS István Petrovics S. 325-332

38Buchbeitrag  A német-magyar határ a 10-11. században
Veszprémy, László. (2017) - In: Örzök, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határorizet, határvadászok a középkortól napjainkig S. 215-238

39Buchbeitrag  Szabács viadala 1475-1476 fordulóján
Veszprémy, László. (2017) - In: "Vár állott ...". Tudományos történeti konferenciák Vajdahunyadvár, 2013-2016 S. 11-20

40Artikel  Anonymus, az Excidium Troiae és a XII. századi reneszánsz
Veszprémy, László. (2017) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 142 (2017) S. 3-16

41Buchbeitrag  Zarándokok és zarándoklatok a 11. századi Magyarországon
Veszprémy, László. (2017) - In: Európa és Magyarország Szent László korában S. 57-70

42Buchbeitrag  Buda: From a Royal Palace to an Assaulted Border Castle, 1490-1541
Veszprémy, László. (2016) - In: Medieval Buda in Context S. 497-512

43Buchbeitrag  A "posadai" csata. Károly Róbert 1330-as havasalföldi hadjárata
Veszprémy, László. (2016) - In: Elfeledett háborúk - Középkori csaták és várostromok, 6-16. század S. 232-246

44Buchbeitrag  Famous debates on source criticism in nineteenth-twentieth, century Hungary: the new foundations of medieval studies
Veszprémy, László. (2015) - In: La naissance de la médiévistique. Les historiens médiévistes et leurs sources en Europe S. 491-504

45Artikel  "Vilissimi et pessimi". Megjegyzések a katonai segédnépek XII-XIII. századi magyarországi történetéhez
Veszprémy, László. (2015) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 128 (2015) S. 146-161

46Artikel  A pityergo Árpádtól a könnyezö Szent Lászlóig: A könnyekre fakadó hadvezér a Névtelen Gesztája 39. és a Krónikaszerkesztés 121., 137. fejezetében
Veszprémy, László. (2015) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 138 (2015) S. 17-32

47Artikel  A Lech mezei csatához vezeto út. Magyar kalandozók német földön 954-ben
Veszprémy, LászlóTorma, Béla Gyula. (2015) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 128 (2015) S. 3-30

48Buchbeitrag  Hungary, Warfare in Medieval and Early Modern
Veszprémy, LászlóSzabó, János B.. (2014) - In: Oxford bibliographies online
https://www.oxfordbibliographies.com

49Buchbeitrag  Korhüség és forrásérték a magyar Krónika egyes fejezeteiben
Veszprémy, László. (2014) - In: FS László Solymosi S. 809-823

50Artikel  Károly Róbert magyar király 1330. évi havasalföldi hadjárata és az ún. posadai csata historiográfiája
Veszprémy, LászlóSomogyi, Gréta. (2014) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 127 (2014) S. 23-40

51Artikel  Itt a magyar, hol a magyar? Megjegyzések a korai nyugati magyar kalandozások (907-933) forrásaihoz és idorendjéhez
Veszprémy, László. (2014) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 127 (2014) S. 77-90

52Buchbeitrag  Zsigmond és a husziták küzdelmének elso évei. A hadvezér és diplomata konfliktusa
Veszprémy, László. (2014) - In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris S. 442ff.

53Buchbeitrag  Szempontok az Árpád-kori hadseregellátás problémájához
Veszprémy, László. (2013) - In: "A hadtáp volt maga a fegyver" S. 189-211

54Buchbeitrag  Umwälzungen im Ungarn des 13. Jahrhundert: Vom "Blutvertrag" zu den ersten Ständeversammlungen
Veszprémy, László. (2013) - In: Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa S. 383-402

55Buchbeitrag  L'ordine di San Giorgio
Veszprémy, László. (2013) - In: L'Ungheria angioina S. 263-282

56Artikel  A magyarországi hun hagyomány legkorábbi írott forrásai és európai kapcsolatuk
Veszprémy, László. (2013) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 135 (2013) S. 25-44

57Buchbeitrag  Telling and retelling of early history between the Middle Ages and the 18th century: the Hungarian raids. The cases of the battles of Pressburg (907) and Lechfeld (955)
Veszprémy, László. (2012) - In: Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis S. 1189-1198

58Buchbeitrag  A Ké pes Krónika és Anonymus kéziratának utóéletéhez
Veszprémy, László. (2012) - In: FS István Draskóczy S. 587-596

59Buchbeitrag  AZ augsburgi csata (955) historiográfiája: a történeti kritika kezdetei
Veszprémy, László. (2012) - In: FS Márta F. Font S. 517-530

60Buchbeitrag  'More paganismo': Reflections on the Pagan and Christian Past in the Gesta Hungarorum of the Hungarian Anonymous Notary
Veszprémy, László. (2011) - In: Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery S. 183-201

61Buchbeitrag  A Szent György-lovagrend: a kutatás állása
Veszprémy, László. (2011) - In: Károly Róbert és Székesfehérvár S. 63-77

62Buchbeitrag  Les premières traces de la pensée militaire hongroise avant la bataille de Mohâcs (1526)
Veszprémy, László. (2011) - In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles S. 11-28

63Artikel  A kenyérmezei csata (1479) emlékezete
Veszprémy, László. (2010) - In: Szabolcs-Szatmar-Beregi szemle Bd. 45 (2010) S. 33-41

64Buchbeitrag  A korai magyar évkönyvekröl. Kapcsolatok és kölcsönzések az évkönyvek, kronikák es kronikakivonatok között
Veszprémy, László. (2010) - In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban S. 11-22

65Buchbeitrag  The State and military affairs in east-central Europe, 1380-c. 1520s
Veszprémy, László. (2010) - In: European warfare 1350 - 1750 S. 96-109

66Buchbeitrag  Megjegyzések Anonymus stilusáról és szóhasználatáról
Veszprémy, László. (2010) - In: FS Ferenc Makk (2010) S. 453-460

67Artikel  Egy késõközépkori világkrónika a Mátyás-kori historiográfiában. Johannes de Utino latin nyelvü krónikájának hazai recepciója
Veszprémy, László. (2010) - In: Századok Bd. 144 (2010) S. 465-484

68Buchbeitrag  Relacions d'histôria cultural. Cróniques i trobadors catalanoaragonesos a Hongria. Al limit de la realitat i la ficció
Veszprémy, László. (2009) - In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'edat mitjana S. 235-244

69Buchbeitrag  A Képes Krónika a nemzet könyvtárában
Veszprémy, László. (2009) - In: A Képes Krónika könyve S. 11-36

70Buchbeitrag  A krónikás nevet - Cum vultu hilari et iocoso
Veszprémy, László. (2009) - In: FS Iván Bertényi S. 397-404

71Artikel  Magyar király a Szentföldön: II. András keresztes hadjárata, 1217-1218
Veszprémy, László. (2009) - In: Historia (Budapest) Bd. 31, 4 (2009) S. 3-9

72Buchbeitrag  The Illuminated Chronicle in the Library of the Nation
Veszprémy, László. (2009) - In: The book of Illuminated chronicle S. 11-36

73Artikel  Szabács ostroma (1475-1476)
Veszprémy, László. (2009) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 122 (2009) S. 36-61

74Buchbeitrag  King Sigismund of Luxemburg at Golubac (Galamboc)
Veszprémy, László. (2009) - In: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries S. 291-308

75Artikel  Új kiadványok Anonymus Gesta Hungarorumáról
Veszprémy, László. (2009) - In: Magyar könyvszemle Bd. 125 (2009) S. 110-114

76Buchbeitrag  P. dictus magister (Anonymus): Gesta Hungarorum
Veszprémy, László. (2009) - In: "Látjátok feleim...". Magyar nyelvemlékek S. 218-219

77Buchbeitrag  The first centuries, 1000-1526
Veszprémy, László. (2009) - In: On the stage of Europe. The millennial contribution of Hungary S. 19-99

78Buchbeitrag  A muhi csata, 1241. április 11
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 125-132

79Buchbeitrag  A középkori zászlóhasználat kezdetei Magyarországon, Kézai Simon olvasatában
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 146-154

80Buchbeitrag  Haditechnikai újítások és kéziratok Zsigmond környezetében
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 187-202

81Buchbeitrag  Csatamének, paripák és hátaslovak: a középkori hadilovakról
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 155-170

82Buchbeitrag  Aventinus híradása a magyarok 907. évi gyözelméröl: csata Pozsonynál
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 20-42

83Artikel  Az invesztitúra harcok királyképe német földön és Magyarországon: László és Salamon propagandája és anak utóélete
Veszprémy, László. (2008) - In: Arrabona Bd. 46 (2008) S. 37-52

84Buchbeitrag  Bevezetö
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 7-9

85Buchbeitrag  Páncél és páncélosok említései a krónikákban és oklevelekben
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 127-135

86Buchbeitrag  A Szent György lovagrend megalapítása Károly Róbert udvarában
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 171-183

87Buchbeitrag  A várostromok kora
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 69-82

88Buchbeitrag  A középkori hadtörténetírás és forrásai
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 13-19

89Buchbeitrag  Nagy Lajos harcai a "török" ellen. A mariazelli hagyomány
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 193-200

90Buchbeitrag  Szent István felövezéséröl
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 66-77

91Buchbeitrag  Egy sikeres Árpád-házi hadvezér: V. István
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 133-140

92Buchbeitrag  A velencei-padovai magyar háborúk 1378-1381-ben
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 201-207

93Buchbeitrag  Nagy Lajos elsö nápolyi hadjárata 1347-1348-ban,
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 163-170

94Buchbeitrag  II. András keresztes háborúja 1217-1218-ban
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 117-124

95Buchbeitrag  Magyarország és a keresztes hadjáratok
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 78-118

96Buchbeitrag  A morvamezei ütközet 1278-ban
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 141-150

97Buchbeitrag  A Fischa menti csata 1146-ban
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 105-109

98Buchbeitrag  III. Henrik 1051-1052-es hadjáratai
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 99-104

99Buchbeitrag  Bombardes, arquebuses et manuscrits de l'art militaire. L'apparition des armes à feu en Hongrie jusqu'en 1526
Veszprémy, László. (2008) - In: Armes et cultures de guerre en Europe centrale XVe siècle - XIXe siècle S. 139-154

100Buchbeitrag  Az 1167. évi zimonyi ütközet
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 111-116

101Buchbeitrag  Lovaspecsétek Magyarországon
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 119-126

102Buchbeitrag  Bibliográfia
Veszprémy, László. (2008) - In: Egy elfeledett diadal. A 907. évi pozsonyi csata S. 221-226

103Buchbeitrag  Osztrák-magyar harcok az Árpád-kor végén
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 151-156

104Buchbeitrag  "Reddidit amissum fugiens Germanus honorem": az 1459-es körmendi ütközetek historiográfiájához
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 43-49

105Buchbeitrag  Válogatott források
Veszprémy, LászlóSzenthe, Gergely. (2008) - In: Egy elfeledett diadal. A 907. évi pozsonyi csata S. 211-220

106Buchbeitrag  Das Verhältnis von Schrift und Bild in ungarischen Handschriften vor 1300
Veszprémy, LászlóWehli, Tünde. (2008) - In: Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge S. 95-112

107Buchbeitrag  A pozsonyi csata 907-ben
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 83-90

108Buchbeitrag  Mátyás serege Körmendnél 1459-ben
Veszprémy, László. (2008) - In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon S. 153-160

109Buchbeitrag  Szent Rasso és a kalandozó magyarok
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 53-65

110Buchbeitrag  Az elsö Velence elleni hadjárat Zára ostroma 1345-46-ban
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 157-162

111Buchbeitrag  Nagy Lajos litván hadjáratai 1351-1352-ben
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 177-184

112Buchbeitrag  A számszeríj használatának kezdetei Magyarországon, Anonymus olvasatában
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 136-145

113Buchbeitrag  Nagy Lajos második nápolyi hadjárata 1347-1348-ban
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 171-176

114Buchbeitrag  A második magyar-velencei háború: Dalmácia visszafoglalása
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 185-192

115Buchbeitrag  A merseburgi csata 933-ban és az augsburgi csata 955-ben
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Az Árpád- és Anjou-kor csatái S. 91-98

116Buchbeitrag  Egy korareneszánsz haditechnikai kézirat és szerzöje: Mariano di Jacopo detto il Taccola: De rebus militaribus-A hadi eszközökröl
Veszprémy, László. (2008) - In: Veszprémy, Lovagvilág Magyarországon S. 203-218

117Buchbeitrag  A csata utóélete a történetírásban
Veszprémy, László. (2008) - In: Egy elfeledett diadal. A 907. évi pozsonyi csata S. 201-210

118Artikel  Aventinus híradása a magyarok 907. évi gyozelmérol. Csata Pozsonynál
Veszprémy, László. (2007) - In: Történelmi szemle Bd. 49 (2007) S. 1-17

119Buchbeitrag  Eine wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Die Pressburger Schlacht aus Sicht der Ungarn
Veszprémy, László. (2007) - In: Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich S. 99ff

120Buchbeitrag  Ungarn im Europa des frühen 13. Jahrhunderts
Veszprémy, László. (2007) - In: Elisabeth von Thüringen - eine europäische Heilige. 3. Thüringer Landesausstellung. Aufsätze S. 59-66

121Buchbeitrag  Nagy Lajos harcai a "török" ellen
Veszprémy, László. (2007) - In: FS Tibor Ács S. 355-365

122Buchbeitrag  II. András magyar király keresztes hadjárata, 1217-1218
Veszprémy, László. (2006) - In: Magyarorszag es a keresztes haboruk. Lovagrendek es emlekeik S. 99-112

123Buchbeitrag  Militärtechnische Innovationen und Handschriften aus dem Umfeld Sigismunds
Veszprémy, László. (2006) - In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg S. 287-291

124Artikel  A keresztes lovagrendek: fekete, fehér és vörös kereszt
Veszprémy, László. (2006) - In: Rubicon Bd. 17, 8 (2006) S. 42-47

125Buchbeitrag  Royal Saints in Hungarian Chronicles, Legends and Liturgy
Veszprémy, László. (2006) - In: The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300) S. 217-245

126Buchbeitrag  A magyar östörténet és a honfoglalás a középkori magyar krónikákban
Veszprémy, László. (2005) - In: Csodaszarvas. Östörténet, vallás és néphagyomány S. 97-116

127Artikel  Anonymus Itáliában?
Veszprémy, László. (2005) - In: Századok Bd. 139 (2005) S. 335-351

128Buchbeitrag  Csatamének, paripák és hátaslovak: a középkori hadilovakról
Veszprémy, László. (2005) - In: FS Géza Perjés S. 155-170

129Buchbeitrag  Lotaringiai szentek hazai liturgikus könyveinkben [Lorrainese saints in Hungarian liturgy books]
Veszprémy, László. (2005) - In: FS Géza Érszegi S. 369-373

130Buchbeitrag  The Birth of a Structured Literacy in Hungary
Veszprémy, László. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 163-181

131Buchbeitrag  Servientes, sergaints: katonai reformok a 12-13. századi Magyarországon és Európában
Veszprémy, László. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 151-155

132Buchbeitrag  Chronicles in Charters. Historical Narratives (Narrationes) in Charters as Substitutes for Chronicles in Hungary
Veszprémy, László. (2004) - In: The Medieval chronicle 3 S. 184-199

133Artikel  Megjegyzések korai elbeszélö forrásaink történetéhez
Veszprémy, László. (2004) - In: Századok Bd. 138 (2004) S. 325-348

134Buchbeitrag  Megjegyzések Szent István "Intelmei"-hez
Veszprémy, László. (2004) - In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról S. 311-325

135Artikel  Mint békák a mocsárban. Püspökök gyülése a Duna mellett 796-ban
Veszprémy, László. (2004) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 19, 2 (2004) S. 53-71

136Artikel  Grüninger ösnyomtatványának töredéke a Hadtörténeti Könyvtárban
Veszprémy, László. (2004) - In: Hadtörténelmi közlemények Bd. 117 (2004) S. 727-729

137Artikel  Adémar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai. Textus és Kontextus
Veszprémy, László. (2003) - In: Századok Bd. 137 (2003) S. 459-467

138Artikel  Hadügy a kora középkori Nyugat-Európában
Veszprémy, László. (2002) - In: Nemzetvédelmi egyetemi közlemények Bd. 6 (2002) S. 185-196

139Artikel  The crusade of Andrew II, King of Hungary, 1217-1218
Veszprémy, László. (2002) - In: Iacobus Bd. 13/14 (2002) S. 87-110

140Artikel  Az augsburgi csata, 955. augusztus 10.
Veszprémy, László. (2002) - In: Rubicon Bd. 13, 2 (2002) S. 4-5

141Artikel  Friedensbegriff um 1300 in Ungarn: Von "tranquillitas regni" zu "pulchritudo pacis"
Veszprémy, László. (2002) - In: Magyar könyvszemle Bd. 118 (2002) S. 38-40

142Buchbeitrag  Die Ostmark (Bayern-Österreich) und Ungarn
Veszprémy, László. (2002) - In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa S. 99-112

143Buchbeitrag  A millennium of Hungarian military history
Veszprémy, László. (2002) S. 26-53

144Buchbeitrag  The invented 11th century of Hungary
Veszprémy, László. (2002) - In: The Neighbours of Poland in the 11th Century S. 137-154

145Artikel  A kenyérmezei csata, 1479. október 13.
Veszprémy, László. (2002) - In: Rubicon Bd. 13, 2 (2002) S. 14-15

146Artikel  Hungary's conversation to Christianity: the establishment of Hungarian statehood and its consequences to the thirteenth century
Veszprémy, László. (2001) - In: Hungarian studies review Bd. 28 (2001) S. 73-92
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=1464809&mutat=http://epa.oszk.hu/00000/00010/00035/pdf/HSR_2001_1-2_073-092.pdf

147Buchbeitrag  Some remarks on recent historiography of the crusade of Nicopolis (1396)
Veszprémy, László. (2001) - In: The Crusades and the Military Orders S. 223-230

148Buchbeitrag  Kaiser Karl der Große und Ungarn
Veszprémy, László. (2001) - In: FS András Vizkelety S. 195-204

149Artikel  Hadügy a kora középkori Nyugat-Európában
Veszprémy, László. (2001) - In: Nemzetvédelmi egyetemi közlemények Bd. 6 (2001) S. 185-196

150Artikel  Kronika anonymného notára krála Bela: Gesta Hungarorum
Veszprémy, László. (2001) - In: Magyar könyvszemle Bd. 117 (2001) S. 267-269

151Artikel  Kiegészítések az Assisiben található Árpád-kori ferences Missaléhoz
Veszprémy, László. (2001) - In: Magyar könyvszemle Bd. 117 (2001) S. 100-101
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00028/0001-219.html

152Buchbeitrag  On the margins of book and charter palaeography. The dating of some Hungarian manuscripts from the eleventh to the thirteenth century.
Veszprémy, László. (2000) - In: Dating undated medieval charters S. 193-205

153Buchbeitrag  "Latrunculi, cursatores, hussarones": megjegyzések Kézai latinságához
Veszprémy, László. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 673-681

154Buchbeitrag  König Stephan der Heilige
Veszprémy, László. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 875-879

155Buchbeitrag  Gesta Hungarorum. Die Anfänge nationaler Chronistik im Mittelalter
Veszprémy, László. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 868-870

156Buchbeitrag  Königin Gisela von Ungarn.
Veszprémy, László. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 608-612

157Artikel  Az Esztergomi Egyház a magyar müvelödés századaiban (kódexek, kéziratok, metszetek)
Veszprémy, László. (2000) - In: Magyar könyvszemle Bd. 116 (2000) S. 534-536
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00027/0007-20a.html

158Artikel  Buda és Pest legkorábbi ostromai a kezdetektöl 1542-ig
Veszprémy, László. (2000) - In: Budapesti negyed Bd. 29/30 (2000) S. 3-24

159Buchbeitrag  Hadszervezet Szent István korában
Veszprémy, László. (2000) - In: Államalapítás, társadalom, müvelödés S. 31-41

160Buchbeitrag  A könnyülovasság problémái az Árpád-kori évszázadokban
Veszprémy, László. (2000) - In: "Huszárok a történelem forgószínpadán" S. 17-24

161Buchbeitrag  A kereszténység védöbástyája
Veszprémy, László. (2000) - In: Romlás és reménység. Magyar évszázadok S. 33-47

162Artikel  Hadügy a kora középkori Nyugat-Európában
Veszprémy, László. (2000) - In: Társadalom és honvédelem Bd. 4 (2000) S. 106-117

163Artikel  A magyarországi latinság szótára: V. köt.
Veszprémy, László. (2000) - In: Magyar könyvszemle Bd. 116 (2000) S. 115-117

164Buchbeitrag  Ungarn - ein historischer Überblick.
Veszprémy, László. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 542-550

165Buchbeitrag  Conversion in chronicles: the Hungarian case
Veszprémy, László. (2000) - In: Christianizing peoples and converting individuals S. 133-145

166Artikel  A keresztes eszme születése
Veszprémy, László. (2000) - In: Vigilia Bd. 65 (2000) S. 832-836

167Artikel  Mítosz és történelem a 13. századi Európában: Adalék Kézai communitas-elméletének hátteréhez
Veszprémy, László. (2000) - In: Századok Bd. 134 (2000) S. 245-249

168Artikel  Szent István "Intelmei" a magyar kultúrtörténetben
Veszprémy, László. (2000) - In: Balassagyarmati honismereti híradó Bd. 22 (2000) S. 34-43

169Buchbeitrag  Lovaspecsétek Magyarországon
Veszprémy, László. (2000) - In: Megpecsételt történelem S. 119-126

170Artikel  Der heilige Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker
Veszprémy, László. (1999) - In: Bohemia Bd. 40 (1999) S. 87-102
https://www.bohemia-online.de

171Buchbeitrag  "Dux et praeceptor Hierosoliminatorum". König Ladislaus als imaginärer Kreuzritter
Veszprémy, László. (1999) - In: FS János M. Bak S. 470-477

172Buchbeitrag  Historical past and political present in the Latin chronicles of Hungary (12th-13th centuries)
Veszprémy, László. (1999) - In: The Medieval chronicle 1 S. 260-268

173Artikel  Reizner János élete és munkássága
Veszprémy, László. (1999) - In: Magyar könyvszemle Bd. 115 (1999) S. 370-371
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00022/0006-194.html

174Buchbeitrag  "Reddidit amissum fugiens Germanus honorem": az 1459-es körmendi ütközetek historiográfiájához
Veszprémy, László. (1998) - In: FS Iván Borsa S. 319-325

175Artikel  11th and 13th Century Liturgical Manuscripts (mostly from Zagreb) as Historical Sources
Veszprémy, László. (1998) - In: Povijesni prilozi Bd. 17 (1998) S. 261-267
https://hrcak.srce.hr/file/157873

176Artikel  Megjegyzések Anonymus krónikájának fordításáról
Veszprémy, László. (1998) - In: Századok Bd. 132 (1998) S. 932-940

177Artikel  Zsigmond, a katonai reformer? A haditechnikai irásbeliség és a technikai újítások kora [Sigismund, ein Militärreformer? Die Zeit der kriegstechnischen Schriften und der technischen Neuerungen]
Veszprémy, László. (1998) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 111 (1998) S. 657-665
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00006/pdf/memoria.pdf

178Artikel  A nikápolyi hadjárat értékelése az újabb hadtörténetírásban
Veszprémy, László. (1998) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 111 (1998) S. 603-609
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00006/pdf/memoria.pdf

179Artikel  A 12. századi magyar kódexírás alakulása
Veszprémy, László. (1998) - In: Századok Bd. 132 (1998) S. 222-230

180Artikel  Szent Adalbert és Magyarország
Veszprémy, László. (1998) - In: Ars Hungarica Bd. 26 (1998) S. 321-337

181Artikel  Megjegyzések az Anonymus-gestában elöorduló néhány nem magyarországi helynévro"l. A "Senones"-kérdés.
Veszprémy, László. (1998) - In: Magyar nyelv Bd. 94 (1998) S. 165-169

182Buchbeitrag  A honfoglalás és a középkori magyarországi latin krónikák múltképe
Veszprémy, László. (1997) - In: A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság S. 203-211

183Artikel  Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben
Domokos, GyörgyHausner, GáborVeszprémy, László. (1997) - In: Magyar könyvszemle Bd. 113 (1997) S. 33-57
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00012/0005-84.html

184Artikel  Középkori követök: Tüzérség löpor nélkül
Veszprémy, László. (1997) - In: Rubicon Bd. 71 (1997) S. 12-15

185Artikel  Eruditio militaris: Katonai olvasmánykultúra
Domokos, GyörgyHausner, GáborVeszprémy, László. (1997) - In: Iskolakultúra Bd. 7, 5 (1997) S. 40-47

186Buchbeitrag  Martin von Troppau in der ungarischen Historiographie des Mittelalters
Veszprémy, László. (1997) - In: Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien S. 225-236

187Buchbeitrag  La biblioteca nell'inventario della fine del secolo undicesimo (1093-1095)
Veszprémy, László. (1997) - In: Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma S. 83-99

188Artikel  Az Ösgesztától Bonfiniig. A Magyarok Krónikájának évszázadai
Veszprémy, László. (1997) - In: Iskolakultúra Bd. 7, 11 (1997) S. 29-38

189Artikel  A nikápolyi hadjárat és értékelése
Veszprémy, László. (1997) - In: Iskolakultúra Bd. 7, 3 (1997) S. 48-59

190Buchbeitrag  Pannonhalmi oklevelek a 13-14. században
Veszprémy, László. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 471-480

191Artikel  Troppaui Márton (Martin von Troppau) a középkori magyar historiográfiában
Veszprémy, László. (1996) - In: Századok Bd. 130 (1996) S. 978-985

192Buchbeitrag  Nyugati források a 9. századi Pannoniáról
Veszprémy, László. (1996) - In: A Honfoglaláskor írott forrásai S. 153-162

193Artikel  Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei
Veszprémy, László. (1996) - In: Magyar könyvszemle Bd. 112 (1996) S. 419-420

194Artikel  A magyar honfoglalás évfordulójára
Veszprémy, László. (1996) - In: Új Honvédségi szemle Bd. 50, 5 (1996) S. 1-18

195Buchbeitrag  A pannonhalmi bencés apátság könyvei a 11. század végi összeírás alapján
Veszprémy, László. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 327-332

196Buchbeitrag  A honfoglalás a középkori magyar historiográfiában [The conquest in medieval Hungarian historiography.]
Veszprémy, László. (1996) - In: Honfoglaló öseink S. 195-206

197Buchbeitrag  A magyar katonai gondolkodás a Mohács elötti latin nyelvü forrásokban
Veszprémy, László. (1995) - In: A Magyar katonai gondolkodás története S. 11-22

198Buchbeitrag  La tradizione unno-magiara nella Cronaca universale di fra' Paolino da Venezia
Veszprémy, László. (1995) - In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo S. 355-375

199Artikel  Mythical origins of the Hungarian medieval legislation
Veszprémy, László. (1995) - In: Parliaments, estates and representation Bd. 15 (1995) S. 67-72

200Artikel  Az 1167-es magyar zászlóskocsitól (carroccio) a székesfehérvári zászlóbontásig. A magyar hadi zászlóhasználat kezdetei
Veszprémy, László. (1995) - In: Történelmi szemle Bd. 37 (1995) S. 209-216

201Artikel  Szent Rasso és a kalandozó magyarok
Veszprémy, László. (1995) - In: Századok Bd. 129 (1995) S. 1065-1073

202Artikel  Névtelenek, krónikák: Árpád-kori történeti irodalmunk újabb stílusproblémái
Veszprémy, László. (1995) - In: Buksz Bd. 7 (1995) S. 172-176

203Artikel  A magyar hadtörténet fényes lapjai: Hadszervezet az Árpád-házi királyok alatt
Veszprémy, László. (1995) - In: Rubicon Bd. 49 (1995) S. 1-6

204Artikel  Közös motívumok a 12?13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában
Veszprémy, László. (1994) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 9, 1 (1994) S. 36-48

205Artikel  Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez
Veszprémy, László. (1994) - In: Iskolakultúra Bd. 4, 15/16 (1994) S. 28-35

206Buchbeitrag  A Gertrúd királyné keríto szerepérol kialakult legenda jogi hátteréröl
Veszprémy, László. (1994) - In: FS József Gerics S. 81-84

207Artikel  Az Anjou-kori lovagság egyes kérdései
Veszprémy, László. (1994) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 107, 1 (1994) S. 3-18

208Artikel  A számszeríj használatának kezdetei Magyarországon, Anonymus olvasatában
Veszprémy, László. (1993) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 106 (1993) S. 3-19

209Artikel  Kézai Simon a 'fajtiszta' Magyarországról
Veszprémy, László. (1993) - In: Magyar könyvszemle Bd. 109 (1993) S. 430-433
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00355/pdf/MKSZ_EPA00021_1993_109_04_430-459.pdf

210Artikel  A nyitrai Evangelistarium, az úgynevezett Szelepcsényi-kódex
Veszprémy, László. (1993) - In: Ars Hungarica Bd. 21, 1 (1993) S. 5-9

211Artikel  Anonymus Gestájának néhány hadtörténeti vonatkozása
Veszprémy, László. (1993) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 106, 2 (1993) S. 3-19

212Artikel  Anonymus Gestájának kézirata
Veszprémy, László. (1992) - In: Magyar könyvszemle Bd. 108 (1992) S. 44-52
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00348/pdf/mk_1992_1_44-52.pdf

213Artikel  Névmutató
Veszprémy, László. (1992) - In: Magyar könyvszemle Bd. 108 (1992) S. 1-30

214Artikel  "Álom és hazugság" Anonymusnál
Veszprémy, László. (1991) - In: Magyar könyvszemle Bd. 107 (1991) S. 109-113
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00345/pdf/mk_1991_1-2_109-113.pdf

215Buchbeitrag  A színlelt visszavonulás középkori megítéléséröl
Veszprémy, László. (1991) - In: FS Mátyás Unger S. 1-5

216Artikel  A hun-magyar hagyomány alakulása és a tatárjárás
Veszprémy, László. (1991) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 104, 1 (1991) S. 22-33

217Artikel  Középkori forrástanulmányok: A vitézek rendje Szent István Nagyobb legendájában?
Veszprémy, László. (1991) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 104, 3 (1991) S. 58-59

218Artikel  Névmutató
Veszprémy, László. (1991) - In: Magyar könyvszemle Bd. 107 (1991) S. 1-19
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00345/pdf/mk_1991_1-2_nevmutato.pdf

219Artikel  Ransanus krónikája Géza-Sz.t. István fejezetének forrásproblémája
Veszprémy, László. (1990) - In: Magyar könyvszemle Bd. 106 (1990) S. 99-112
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00344/pdf/mk_1990_3-4_099-112.pdf

220Artikel  A magyar honfoglalás útirányának hagyománya elbeszélö forrásainkban
Veszprémy, László. (1990) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 103, 2 (1990) S. 1-21

221Buchbeitrag  Legkorábbi hazai sacramentariumaink
Veszprémy, László. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról S. 121-135

222Artikel  Magyar vonatkozású források Otranto ostromáról 1480-81
Veszprémy, László. (1990) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 103, 1 (1990) S. 105-112

223Artikel  Szent István felövezéséröl
Veszprémy, László. (1989) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 102 (1989) S. 3-13

224Buchbeitrag  Magyarország és Európa István király korában
Veszprémy, László. (1988) - In: Hadszervezet és honvédelem István király korában S. 7-21

225Buchbeitrag  Illusztrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában
Veszprémy, László. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 212-225

226Artikel  Egy XII. századi sermonarium-töredék (Sermones de psalmo XLIX Augustini et Caesarii Arelatensis)
Veszprémy, László. (1986) - In: Magyar könyvszemle Bd. 102 (1986) S. 53-60
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00329/pdf/MKSZ_EPA00021_1986_102_01_053-098.pdf

227Artikel  Anastasius esztergomi érsek müveltségéröl
Veszprémy, László. (1985) - In: Magyar könyvszemle Bd. 101 (1985) S. 137-141
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00327/pdf/MKSZ_EPA00021_1985_101_02_133-158.pdf#page=5

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.