RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Vries, Oebele«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Vries, Oebele

RI opac: 70 Einträge

1Monographie  Ferdban: Oudfriese oorkonden en hun verhaal
Vries, Oebele. - Gorredijk (2021)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Vries, Oebele. (2016)
http://rug.academia.edu/OebeleVries

3Sammelwerk  De taal van recht en vrijheid: studies over middeleeuws Friesland
Vries, Oebele. Dellen, Saskia van [Bearb.]. Tjerk Popkema, AnneNijdam, HanJensma, Goffe [Hrsg.]. - Gorredijk (2012)

4Monographie  Nederland in de Middeleeuwen: de canon van ons middeleeuws verleden
Kuipers, Jan J. B.. Jensma, GoffeVries, Oebele [Bearb.]. - Zutphen (2011)

5Sammelwerk  De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811
Vries, Oebeleu.a. [Hrsg.]. - Hilversum (1999)

6Sammelwerk  Approaches to Old Frisian philology
Bremmer, Rolf HendrikJohnston, Thomas Stanley BakerVries, Oebele [Hrsg.]. - Amsterdam (1998)

7Monographie  "Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal": De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580)
Vries, Oebele. - Leeuwarden (1993)

8Monographie  Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid
Vries, Oebele. - Leeuwarden (1986)

9Monographie  Correcties op P. Sipma, oudfriesche oorkonden I-III: aangevuld met een overzicht van schrijvershanden
Vries, Oebele. - Groningen (1984)

10Buchbeitrag  Een fooi voor Grote Pier. Gelres landrentmeester Henrick de Groiff, erfvoogd van Erckelens' missie in Friesland in 1518
Vries, Oebele. (2021) - In: FS Hans Mol S. 207-218

11Artikel  Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid
Vries, Oebele. (2019) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 81 (2019) S. 3-14

12Buchbeitrag  Binna skelde: on the Interpretation of a Frisian Martial Expression (Binna skelde: zur Deutung eines Ausdrucks des friesischen Fehdewesens)
Vries, Oebele. (2017) - In: FS Rolf H. Bremmer S. 457-475

13Artikel  'Binna skelde': zur Deutung eines Ausdrucks des friesischen Fehdewesens
Vries, Oebele. (2017) - In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Bd. 77 (2017) S. 457-475

14Artikel  Frisonica libertas: Frisian freedom as an instance of medieval liberty
Vries, Oebele. (2015) - In: Journal of Medieval History Bd. 41 (2015) S. 229-248

15Buchbeitrag  Landstände ohne Landesherrschaft: die Herausbildung der Landstände in Westfriesland im 15. Jahrhundert
Vries, Oebele. (2015) - In: 550 Jahre Grafschaft Ostfriesland und die Herausbildung der Ostfriesischen Landstände S. 30-39

16Artikel  Waren die Strandfriesen wirklich Nordfriesen?
Vries, Oebele. (2014) - In: Nordfriesisches Jahrbuch Ser. NF, Bd. 49 (2014) S. 1-26

17Buchbeitrag  Thet is ac londriucht. Landrechte und Landrecht im mittelalterlichen Friesland
Vries, Oebele. (2014) - In: Directions for old Frisian philology S. 571-588

18Buchbeitrag  Tweemaal panding van paarden ten laste van Gerkesklooster. Vertaling van en commentaar bij twee Oudfriese documenten uit de vijftiende eeuw
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 187-203

19Buchbeitrag  Asega, is het dingtijd?
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 19-42

20Buchbeitrag  Toe aer heer ende aegh syoen (' Zu Ohrenhör und Augensicht'). Eine altfriesische alliterierende Paarformel im Sinnbereich des Zeugenbeweises
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 371-382

21Buchbeitrag  Also dat ujy habbetferdban kloppet. Die Terminologie des Friedebannes bei der Eigentumsübergabe von Immobilien in der altfriesischen Urkundensprache
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 243-261

22Buchbeitrag  Seka mit brande ende mit breke. Oudfriese terminologie met betrekking tot het rechtsinstituut 'woesting'
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 284-307

23Buchbeitrag  In een werheyde dissis meckbrewis. Altfriesische Eheverträge, insbesondere ihre Terminologie
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 346-370

24Buchbeitrag  De Aldfryske pearformule fry ende freesk
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 67-77

25Buchbeitrag  Wolde enych man vor den stellinck clagen omme doetgelde. Het middeleeuwse landrecht van Stellingwerf
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 383-415

26Buchbeitrag  Die Terminologie des schiedsgerichtlichen Verfahrens in der altfriesischen Urkundensprache
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 225-242

27Buchbeitrag  Ic ontsidse jemme ende jemme onderseten. Bemerkungen zum friesischen Fehdewesen sowie zur Fehdeterminologie
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 153-179

28Buchbeitrag  Her Bendix is urbeck fonden. Die altfriesische Terminologie im Bereich des Zivilsrechtes
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 307-345

29Buchbeitrag  Staatsvorming in Zwitserland en Friesland in de late middeleeuwen. Een vergelijking
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 78-98

30Buchbeitrag  Nijaer is sijd ende pliga altijnna in Freesland. Die Terminologie bei der Ausübung des Näherrechts im Altfriesischen
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 262-283

31Buchbeitrag  De 'Hafturfehde', in bysundere foarm fan de 'freedeed'
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 180-186

32Buchbeitrag  De Steden oan it roer. It tiidrek fan stedske supremasy yn Fryslan (1482-1486)
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 118-152

33Buchbeitrag  Die Friesische Freiheit: ein Randproblem des Reiches
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 43-66

34Artikel  De'stemmen' in Oostergo en Westergo, de pre-landsheerlijke staten van Friesland
Vries, Oebele. (2012) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 15 (2012) S. 60-82

35Buchbeitrag  Een communalistische voorloper van het Hof van Friesland. De Colleges van recht en raad van Oostergo en Westergo
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 99-117

36Buchbeitrag  Rekonstruksje fan in bloedfete mei it Gerkeskleaster as partij
Vries, Oebele. (2012) - In: Vries, De taal van recht en vrijheid S. 204-224

37Artikel  Toe aer heer ende aegh syoen ('Zu Ohrenhör und Augensicht') Eine altfriesische alliterierende Paarformel im Sinnbereich des Zeugenbeweises
Vries, Oebele. (2011) - In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Bd. 67 (2011) S. 315-329

38Buchbeitrag  "Toe aer beer ende aegh syoen" ('Zu Ohrenhör und Augensicht'). Eine altfriesische alliterierende Paarformel im Sinnbereich des Zeugenbeweises
Vries, Oebele. (2011) - In: FS Arend Quak S. 315-328

39Artikel  Wolde enych man vor den stellinck clagen omme doetgelde. Het middeleeuwse landrecht van Stellingwerf
Vries, Oebele. (2011) - In: Pro memorie Bd. 13 (2011) S. 2-29
https://promemorie.verloren.nl/files/documents/15667146.pinn.LR_pm20111.pdf

40Buchbeitrag  De plaats van de abdij van Aduard in her politieke krachtenveld
Vries, Oebele. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 203-225

41Buchbeitrag  In een werheyde dissis meckbrewis Altfriesische Ehevertrage, insbesondere ihre Terminologie
Vries, Oebele. (2008) - In: Essays Tette Hofstra S. 241-264

42Buchbeitrag  "Her Bendix is wrbeck fonden". Die altfriesische Terminologie im Bereich des Zivilprozessrechtes
Vries, Oebele. (2007) - In: Advances in Old Frisian philology S. 427-462

43Artikel  Eine abwechslungsreiche Sprachlandschaft: die Sprachen der nordöstlichen Niederlande mit Einschluss Ostfrieslands
Vries, Oebele. (2006) - In: Niederdeutsches Wort Bd. 46 (2006) S. 5-26

44Buchbeitrag  "Ic ontsidse jemme ende jemme onderseten". Bemerkungen zum friesischen Fehdewesen sowie zur Fehdeterminologie
Vries, Oebele. (2005) - In: FS Hajo van Lengen S. 121-141

45Buchbeitrag  Die Friesische Freiheit: ein Randproblem des Reiches
Vries, Oebele. (2003) - In: Die Friesische Freiheit des Mittelalters. Leben und Legende S. 266-293

46Buchbeitrag  Art. Frisian literature
Vries, Oebele. (2003) - In: Dictionary of the Middle Ages, Supplement 1 S. 204-207

47Artikel  'Seka mit brande ende mit breke': Oudfriese terminologie met betrekking tot het rechtsinstituut 'woesting'
Vries, Oebele. (2002) - In: Pro memorie Bd. 4 (2002) S. 148-166

48Buchbeitrag  Zeitschriften und Reihenwerke der Frisistik: Westfriesisch
Vries, Oebele. (2001) - In: Handbuch des Friesischen S. 64-68

49Buchbeitrag  Friesland
Vries, Oebele. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 252-256

50Buchbeitrag  Die Verdrängung des Altfriesischen als Schreibsprache
Vries, Oebele. (2001) - In: Handbuch des Friesischen S. 606-612

51Buchbeitrag  Geschichte Westfrieslands in der Neuzeit
Vries, Oebele. (2001) - In: Handbuch des Friesischen S. 671-676

52Buchbeitrag  Geschichte der Friesen im Mittelalter: West- und Ostfriesland
Vries, Oebele. (2001) - In: Handbuch des Friesischen S. 538-549

53Artikel  Tweemaal panding van paarden ten laste van Gerkesklooster: vertaling van en commentaar bij twee Oudfriese documenten uit de vijftiende eeuw
Gerbenzon, PieterHempenius-Van Dijk, B. S.Vries, Oebele. (2001) - In: Pro memorie Bd. 3 (2001) S. 19-31

54Buchbeitrag  Die altfriesischen Urkunden
Vries, Oebele. (2001) - In: Handbuch des Friesischen S. 594-601

55Artikel  De stêden oan it roer. It tiidrek fan stedske supremasy yn Fryslân (1482-1486)
Vries, Oebele. (2000) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 62 (2000) S. 73-99

56Buchbeitrag  Een communalistische voorloper van het Hof van Friesland: de colleges van recht en raad van Oostergo en Westergo
Vries, Oebele. (2000) - In: 500 Jaar Hof van Friesland S. 25-40

57Buchbeitrag  Metodyk Aldfryske tekstútjeften
Vries, Oebele. (1999) - In: In Skiednis fan 'e Fryske taalkunde S. 95-110

58Buchbeitrag  Staatsvorming in Zwitserland en Friesland in de late middeleeuwen. Een vergelijking
Vries, Oebele. (1999) - In: Fryslân, staat en macht 1450-1650 S. 26-42

59Buchbeitrag  "Nijaer is sijd ende pliga allijnna in Freesland": Die Terminologie bei der Ausübung des Näherrechts im Altfriesischen.
Vries, Oebele. (1998) - In: Approaches to Old Frisian philology S. 319-340

60Buchbeitrag  "Enen doetslach an de Westvrezen": rond de slag bij Oxwerderzijl
Vries, Oebele. (1998) - In: Opstellen F. J. Bakker S. 46-60

61Buchbeitrag  The importance of legal history for Old Frisian lexicography
Vries, Oebele. (1997) - In: Dictionaries of Medieval Germanic Languages S. 135-147

62Buchbeitrag  Friesland in de Habsburgse tijd: Bestuurlijke achtertuin van Holland?
Vries, Oebele. (1997) - In: Negen eeuwen Friesland-Holland S. 134-142

63Artikel  Het raadselachtige rechtswoord "heidenmoord"
Vries, Oebele. (1996) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 112 (1996) S. 65-75

64Buchbeitrag  Bestond er bij de Groningers vóór de Reductie een Fries besef?
Vries, Oebele. (1994) - In: Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 S. 223-235

65Buchbeitrag  Die Terminologie des schiedsgerichtlichen Verfahrens in der altfriesischen Urkundensprache
Vries, Oebele. (1992) - In: Friesische Studien 1 S. 29-52

66Artikel  Die Verdrängung des Altfriesischen durch die niederländische Schreibsprache
Vries, Oebele. (1990) - In: Niederdeutsches Wort Bd. 30 (1990) S. 83-96

67Artikel  De skriuwtaal fan de haadlingen en hearskippen yn Westerlauwersk Fryslân (1460-1580)
Vries, Oebele. (1990) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 52 (1990) S. 1-17

68Buchbeitrag  Zu einem Wörterbuch der altfriesischen Urkundensprache?
Vries, Oebele. (1990) - In: Aspects of old Frisian philology S. 483-494

69Artikel  De skriuwtaalwiksel Frysk-Nederlânsk by de Fryske gritenijgerjochten
Vries, Oebele. (1989) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 51 (1989) S. 1-13

70Artikel  Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne
Vries, Oebele. (1981) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 43 (1981) S. 217-239

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.