RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wójcik, Marek L.«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wójcik, Marek L.

RI opac: 45 Einträge

1Monographie  Chwile strachu i trwogi: kleski zywiolowe, konflikty zbrojne i tumulty w sredniowiecznym Wroclawiu
Wójcik, Marek L.. - Raciborz (2008)

2Monographie  Próba utworzenia Uniwersytetu we Wroclawiu w roku 1505
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (2005)

3Sammelwerk  Czlowiek - obraz - tekst
Wójcik, Marek L. [Hrsg.]. - Dzierzoniów (2005)

4Monographie  Dokumenty i kancelarie ksiazat opolsko-raciborskich do poczatków XIV wieku [Urkunden und Kanzleien der Fürsten von Oppeln- Ratibor bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts]
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (1999)

5Monographie  Ród Gryfitów do kolca XIII wieku: pochodzenie, genealogia, rozsiedlenie [Der Gryfitenstamm bis Ende des XIII. Jahrhunderts]
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (1993)

6Artikel  Slaska pieczec Jana Hinczy z Rogowa z 1435 r. Przyczynek do dziejów herbu Dzialosza
Wójcik, Marek L.. (2021) - In: Studia zródloznawcze Bd. 59 (2021) S. 39-51
http://www.studia-zrodloznawcze.pl/images/Tom_59_2021/04_Wojcik.pdf

7Artikel  Czternastowieczna nieznana pieczec Wieruszowa. Przyczynek do badan nad najstarsza heraldyka miasta i jego wlascicieli [The unknown fourteenth-century seal of Wieruszów: A contribution to research on the oldest coats of arms of the town and of its owners]
Wójcik, Marek L.. (2020) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 16 (2020) S. 69-95

8Buchbeitrag  Seals of the Wives of Silesian Knights in the Pre-Hussite Age (1259-1414)
Wójcik, Marek L.. (2019) - In: A companion to seals in the Middle Ages S. 310-331

9Buchbeitrag  Diploma Opoliense. Das Formular der Oppelner Herzogsurkunden im 13. Jahrhundert
Wójcik, Marek L.. (2016) - In: Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters S. 119-148

10Buchbeitrag  Nieznana pieczec Elzbiety von Parch witz. Sfragistyczny przyczynek do badan nad zyciorysem szlachetnej pani z dynastycznym rodowodem
Wójcik, Marek L.. (2015) - In: Kobiety i wladza w czasach dawnych S. 217-228

11Artikel  Nieznana pieczec kanonika wroclawskiego Gerlacha z Pogorzeli. XIII-wieczne znalezisko z okolic Strzegomia
Wójcik, Marek L.. (2013) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 68, 4 (2013) S. 135-146

12Artikel  Polemiki i dysyskusje: Mieszczanin czy rycerz? Przyczynek do biografii Heinka z Glubczyc [Polemics and discussions: A townsman or a knight? A contribution to the biography of Heinko from Glubczyce]
Wójcik, Marek L.. (2013) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 9 (2013) S. 187-200

13Buchbeitrag  Kolekcja odlewow sredniowiecznych pieczeci slaskich Franza Paula von Smitmcra w zbiorach Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu
Wójcik, Marek L.. (2012) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz (2012) S. 63-90

14Buchbeitrag  Od Helmu Do Herbu - Przyczynek Do Badan Nad Heraldyzacja Znaku Rycerstwa Slaskiego
Wójcik, Marek L.. (2011) - In: Pieczecie herbowe. Herby na pieczeciach S. 251-272

15Artikel  Slaskie baktriany: próba interpretacji symboliki wielblada w heraldyce rycerstwa slaskiego na przykladzie czternastowiecznych pieczeci rodzin von Exau i von Grebelwitz
Wójcik, Marek L.. (2011) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 7 (2011) S. 66-76

16Buchbeitrag  Rozbrat Jemielnicy z Rudami. Ze studiów nad wzajemnymi relacjami górnoslaskich cystersów [The Breach of Jemielnica with Rudy. Studies on interrelations between Cistercians in the Upper Silesia]
Wójcik, Marek L.. (2010) - In: Klasztor w Kosciele sredniowiecznym i nowozytnym S. 409-425, 426

17Artikel  Pieczec Ottona von Kittlitz: osobliwy zabytek sfragistyki recerskiej z konca XIV w.
Wójcik, Marek L.. (2010) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 65, 1 (2010) S. 3-20

18Artikel  Kto byl mezem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta swidnickiego?: przyczynek do genealogii panów von Parchwitz
Wójcik, Marek L.. (2010) - In: Rocznik lubelskiego towarzystwa genealogicznego Bd. 2 (2010) S. 13-23

19Artikel  "Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iam professus": nieznany syn Wlodka, ksiecia zatorskiego
Wójcik, Marek L.. (2010) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 6 (2010) S. 199-214

20Buchbeitrag  Od Wladyslawa Semkowicza da Tomasza Jurka, czyli sto lat polskich badan genealogicznych nad slaskim rycerstwem
Wójcik, Marek L.. (2010) - In: Rody na Slasku, Rusi Czerwonej i w Malopolsce. Sredniowiecze i czasy nowozytne S. 20-41

21Buchbeitrag  Niedrukowany dokument Leszka, ksiecia raciborskiego z data 3 maja 1326 roku
Wójcik, Marek L.. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 113-124

22Buchbeitrag  Herby, helmy i klejnoty: Uniwersalne i swoiste tresci obrazowe pieczeci rycerstwa slaskiego
Wójcik, Marek L.. (2008) - In: Wokól znaków i symboli. Herby, pieczecie i monety S. 49-66

23Artikel  Dyplomatyka ksiestwa opolskiego w XIII wieku [ Die Diplomatik des Oppelner Fürstentums im 13. Jahrhundert]
Wójcik, Marek L.. (2007) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 4 (2007) S. 101-116

24Artikel  O kontrasigillach pieczeci ksieznej swidnickiej Agnieszki. Uwagi na marginesie szkicu Mieczyslawy Chmielewskiej "Pieczecie Agnieszki, ksieznej swidnickiej (1338-1392)"
Wójcik, Marek L.. (2007) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 62 (2007) S. 250-256

25Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie regionu (do 1526 roku)
Mrozowicz, WojciechRosik, StanislawWójcik, Marek L.. (2006) - In: Dolny Slask. Monografia historyczna S. 15-187

26Buchbeitrag  Sredniowieczne pieczecie rycerstwa slaskiego
Wójcik, Marek L.. (2006) - In: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badan S. 251-284

27Artikel  Heraldyka miast Ziemi Klodzkiej wczoraj i dzis. [Die Wappenkunde der Städte des Glatzer Landes gestern und heute]
Wójcik, Marek L.. (2005) - In: Kladský sborník Bd. 6 (2005) S. 171-193

28Artikel  Appendix do najnowszych badan nad testamentem Mieszka II Otylego, ksiecia opolsko-raciborskiego
Wójcik, Marek L.. (2005) - In: Wieki stare i nowe Bd. 4 (2005) S. 57-73

29Buchbeitrag  Piastowie górnoslascy a opactwo tynieckie w sredniowieczu
Wójcik, Marek L.. (2005) - In: Klasztor w panstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 65-90

30Buchbeitrag  Cysterki trzebnickie wobec klesk elementarnych w sredniowieczu
Wójcik, Marek L.. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 516-529

31Buchbeitrag  Heraldyka klasztorów cysterskich na Slasku
Wójcik, Marek L.. (2004) - In: Polska heraldyka koscielna. Stan i perspektywy badan S. 43-58

32Artikel  Swieccy fundatorzy instytucji dobroczynnych w Kosciele starozytnym
Wójcik, Marek L.. (2002) - In: Vox patrum Bd. 42/43 (2002) S. 327-338

33Buchbeitrag  Cztery dokumenty Boleslawa I opolskiego dla cystersów henrykowskich z data; 17 XI 1301 roku: Problem autentycznos'ci i okolicznosci powstania
Wójcik, Marek L.. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 155-167

34Artikel  Kleski elementarne w sredniowiecznym Wroclawiu. 2: Anomalie klimatyczno-meteorologiczne
Wójcik, Marek L.. (2001) - In: Rocznik wroclawski Bd. 7 (2001) S. 123-132

35Buchbeitrag  Malopolanin czy Polabianin? Glos w dyskusji nad problemem pochodzenia Jaksy
Wójcik, Marek L.. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 261-273

36Artikel  Kleski elementarne w sredniowiecznym Wroclawiu. 1: Pozary i zarazy
Wójcik, Marek L.. (2000) - In: Rocznik wroclawski Bd. 6 (2000) S. 27-39

37Buchbeitrag  Sredniowieczne pieczecie cystersów rudzkich
Wójcik, Marek L.. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 405-418

38Buchbeitrag  Beginki glubczyckie
Wójcik, Marek L.. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 583-590

39Artikel  Jeszcze o dokumencie Mieszka opolskiego z 1232 (1282?) roku. (Glos na marginesie sporu o poczatki Skoczowa)
Wójcik, Marek L.. (1999) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 54 (1999) S. 519-528

40Artikel  : "...dominus Kolhardus cancellarius..." Czy istnial urzad kanclerza na dworze Wladyslawa, ksiecia opolskiego (1246-1282)?
Wójcik, Marek L.. (1999) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 54 (1999) S. 455-465

41Buchbeitrag  Przyczynek do dziejów kancelarii bytomskiej na przelomie XIII i XIV wieku: O dacie zawarcia umowy zastawnej pomiedzy Kazimierzem, ksieciem bytomskim i Piotrem z Paniów
Wójcik, Marek L.. (1997) - In: Bytom. Wykopaliska, zabytki, dokumenty, wspomnienia S. 100-108

42Buchbeitrag  Problem proweniencji kancelaryjnej dokumentu ksieznej Jadwigi dla cysterek trzebnickich z data 24 VIII 1242
Wójcik, Marek L.. (1995) - In: Ksiega Jadwizanska S. 223-231

43Buchbeitrag  State of Research on a Daily Life of Monks and Canons Regular in East-Central Europe during Middle and Modern Ages
Derwich, MarekSpychala, MarekWójcik, Marek L.Tarnas-Tomczyk, AgataZurek, Adam. (1995) - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge S. 51-98
http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/Download/Autori_D/RM-Derwich-Monks.zip
http://www.rmoa.unina.it/1648/

44Buchbeitrag  Poczatki skryptorium dokumentowego klasztoru cystersów w Rudach
Wójcik, Marek L.. (1995) - In: Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski. Materialy z ogílnopolskiej konferencji S. 263-280

45Artikel  W sprawie wiarygodnosci przywileju ksiecia slaskiego Henryka Brodatego dla gosci osmiu wsi klasztoru Najswietszej Marii Panny na Piasku we Wroclawiu z 1221 r. [Zur Frage der Glaubwürdigkeit des Vorrechts des schlesischen Fürsten Heinrichs des Bärtigen für Gäste der 8 Dörfer des Klosters Unseren Lieben Frau auf dem Sand zu Breslau aus dem Jahr 1221]
Wójcik, Marek L.. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 527-542

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.