RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wólkiewicz, Ewa«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wólkiewicz, Ewa

RI opac: 43 Einträge

1Sammelwerk  Habitus facit hominem. Spoleczne funkcje ubioru w sredniowieczu i epoce nowozytnej
Wólkiewicz, EwaSaczynska, MonikaPauk, Marcin Rafal [Hrsg.]. - Warszawa (2017)

2Sammelwerk  Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.-15. Jahrhundert)
Vercamer, GrischaWólkiewicz, Ewa [Hrsg.]. - Wiesbaden (2016)

3Monographie  Kapitula kolegiacka sw. Mikolaja w Otmuchowie. Dzieje - organizacja - sklad osobowy (1386-1477)
Wólkiewicz, Ewa. - Opole (2004)

4Buchbeitrag  Czerwone birety. Nie - liturgiczny strój biskupów w póznym sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2017) - In: Habitus facit hominem. Spoleczne funkcje ubioru w sredniowieczu i epoce nowozytnej S. 87-110

5Buchbeitrag  Inszenierte Macht der kirchlichen Herrscher. Die Amtsantritte der Breslauer Bischöfe im Spätmittelalter
Wólkiewicz, Ewa. (2017) - In: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437) S. 83-106

6Buchbeitrag  Spójrz, co kula ta wie: polityka pamieci w nowozytnych miastach slaskich
Wólkiewicz, Ewa. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy S. 516-561

7Buchbeitrag  Spójrz, co kula ta wie: polityka pamieci w nowozytnych miastach slaskich.
Wólkiewicz, Ewa. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy tozsamosci spolecznej w sredniowieczu S. 516-561

8Buchbeitrag  Constitutio nuptialis. Nyska ustawa weselna z 1464 r.
Wólkiewicz, Ewa. (2016) - In: Pravní kultura stredoveku S. 199-215

9Buchbeitrag  Ego, qui principis ordine dego. Das Problem der fürstlichen Titulatur der Breslauer Bischöfe im 14.-15. Jahrhundert
Wólkiewicz, Ewa. (2016) - In: Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich S. 305-318

10Artikel  Das Kanzleiwesen der Stadt Neisse bis zum Jahr 1400
Wólkiewicz, Ewa. (2016) - In: Krakowskie studia z historii panstwa i prawa Bd. 9 (2016) S. 279-392

11Buchbeitrag  Kariery "w cieniu katedry". Oficjalowie wro-clawscy w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 285-308

12Buchbeitrag  Formy dobrocinnosti ve slezskych mestech ve stredoveku
Wólkiewicz, Ewa. (2013) - In: Milosrdenství ve stredovekých mestech S. 69-102

13Artikel  Ceremonie pogrzebowe biskupów wroclawskich (1300-1600)
Wólkiewicz, Ewa. (2012) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 60 (2012) S. ??

14Artikel  Struktury administracyjne Slaska od XII do XV stulecia jako czynnik spójnosci i dezintegracji prawnoustrojowej
Pauk, Marcin RafalWólkiewicz, Ewa. (2012) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 67 (2012) S. 53-77

15Buchbeitrag  Der Zorn des Bischofs. Konflikte der Breslauer Bischöfe mit ihren Untertanen im Spätmittelalter
Wólkiewicz, Ewa. (2012) - In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter S. 253-276

16Buchbeitrag  Fundacje altaryjne w miastach slaskich w sredniowieczu.
Wólkiewicz, Ewa. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu S. 161-186

17Buchbeitrag  Duchowieristwo kapitulne na Slasku. Glówne problemy badawcze [Die Stiftsgeistlichkeit in Schlesien. Hauptaufgaben der Forschung]
Wólkiewicz, Ewa. (2011) - In: Kapituly v zemich Koruny ceske a v Uhrach ve stredoveku S. 231-252

18Artikel  Kuchnia plebana: zwyczajna i nadzwyczajna konsumpcja na parafii sw. Jakuba w Nysie (1505-1508)
Wólkiewicz, Ewa. (2011) - In: Przeglad historyczny Bd. 102 (2011) S. 609-635
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s609-635/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s609-635.pdf

19Buchbeitrag  Póznosredniowieczna rezydencja jako zjawisko spoleczne w badaniach niemieckich
Wólkiewicz, Ewa. (2011) - In: Historia spoleczna poznego sredniowiecza. Nowe badania S. 159-168

20Artikel  Formy dobroczynnosci w miastach slaskich w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2010) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 58 (2010) S. 211-230

21Buchbeitrag  Pleban i "bracia mniejsi" - konflikt o wiernych w póznosredniowiecznej Nysie [Pfarrer und "mindere Brüder" - der Kampf um die Gläubigen im spätmittelalterlichen Neisse]
Wólkiewicz, Ewa. (2010) - In: Klasztor w Kosciele sredniowiecznym i nowozytnym S. 335-348, 349

22Artikel  Stary czlowiek i miasto: starosc i ludzie starzy w szesnastowiecznych pamietnikach slaskich
Wólkiewicz, Ewa. (2010) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 58 (2010) S. 47-60

23Buchbeitrag  Biskup, zcunek i szíachta. Stoszowie w sluzbie biskupów wroclawskich.
Wólkiewicz, Ewa. (2010) - In: Rody na Slasku, Rusi Czerwonej i w Malopolsce. Sredniowiecze i czasy nowozytne S. 186-205

24Artikel  Grube cialo: Spoleczne postrzeganie otylosci w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2009) - In: Przeglad historyczny Bd. 100 (2009) S. 495-524
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3-s495-524/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n3-s495-524.pdf

25Buchbeitrag  Ministri enim altaris ministri curie facti sunt. Ottonsko - salicki "system" Kosciola Rzeszy i jego oddzialywanie w Europie Srodkowej XI - XII wieku
Pauk, Marcin RafalWólkiewicz, Ewa. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 105-137
https://www.academia.edu/2389303

26Buchbeitrag  Patrimonium sancti lohannis. U poczatków wladziwa biskupiego w ziemi otmuchoutsko-nyskiej [Anfänge der Bischofsmacht im Ottmachau-Neisse-Land]
Wólkiewicz, Ewa. (2008) - In: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu S. 225-232

27Buchbeitrag  Pinguis pastor, oves macre. W kwestii organizacji dworu biskupa wroclawskiego Jodoka z Rormberka (1456-1467)
Wólkiewicz, Ewa. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 363-385

28Buchbeitrag  Die Aufzeichnungen des Michael Weber aus Neisse. Zur Edition eines bürgerlichen Tagebuchs aus dem 16. Jahrhundert.
Wólkiewicz, Ewa. (2008) - In: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-2007 S. 275-285

29Artikel  Syndycy wroclawscy w sredniowieczu i czasach nowozytnych [Breslauer Syndici in Mittelalter und Früher Neuzeit]
Wólkiewicz, Ewa. (2008) - In: Documenta Pragensia Bd. 27 (2008) S. 149-176

30Buchbeitrag  Okolicznosci fundacji XV-wiecznej nastawy oltarza glównego w kosciele sw. Jakuba w Nysie
Wólkiewicz, Ewa. (2008) - In: Nysa. Sztuka w dawnej stolicy ksiestwa biskupiego S. 99-104

31Buchbeitrag  Rezydencja biskupów wroclawskich w Nysie [Die Residenz der Breslauer Bischöfe in Neisse]
Wólkiewicz, Ewa. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 301-318

32Artikel  "Viri docti et secretorum conscii": Personel kancelaryjny Wroclawia w póznym sredniowieczu ["Viri docti et secretorum concii". Kanzleipersonal in Breslau im späten Mittelalter]
Wólkiewicz, Ewa. (2006) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 61 (2006) S. 21-43

33Buchbeitrag  Urzednicy i sluzby municypalne w miastach pózosredniowiecznego Slaska. Zarys problematyki.
Wólkiewicz, Ewa. (2006) - In: Sociální svet stredovekého mesta S. 135-163

34Buchbeitrag  Organizacja konsystorza wroclawskiego w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 240-261

35Buchbeitrag  inter plebejos in cimiterio. Miejsca pochówków w miastach slaskich w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 307-330

36Buchbeitrag  Fronleichnamsverehrung und die Wallfahrt nach Wilsnack im mittelalterlichen Schlesien
Wólkiewicz, Ewa. (2006) - In: Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts- und Kommunikationszentrum Nord- und Mitteleuropas S. 65-77

37Artikel  "Ex plebe humili?" O pochodzeniu i rodzinie biskupa wroclawskiego Piotra Nowaka (1448-1456) [Ex plebe humili? Über die Herkunft und Familie des Breslauer Bischofs Peter Nowak (1448-1456)]
Wólkiewicz, Ewa. (2004) - In: Roczniki historyczne Bd. 70 (2004) S. 183-196

38Artikel  Twórcy retabulum w kosciele sw. Jakuba w Nysie: W kwestii wyposazenia wnetrz koscielnych w polowie XV wieku [Retabelanfertigung in der St. Jacobuskirche in Neisse. Zur Frage der kirchlichen Innenausstattung in der Mitte des 15. Jahrhunderts]
Wólkiewicz, Ewa. (2004) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 52 (2004) S. 453-460

39Buchbeitrag  Zwischen Kathedrale und Residenz: Zu den Beziehungen von Breslauer Bischöfen und Bürgern von Breslau und Neisse im Spätmittelalter
Wólkiewicz, Ewa. (2004) - In: Bischof und Bürger. Herrschaftsbeziehungen in den Kathedralstädten des Hoch- und Spätmittelalters S. 243-257

40Buchbeitrag  Capitaneus Slesie. Królewscy namiestnicy Ksiestwa wroclawskiego i Slaska w XIV i XV wieku. [Capitaneus Slesie. The king's deputies in the duchy of Wroclaw and Silesia in the 14th and 15th centuries.]
Wólkiewicz, Ewa. (2002) - In: FS Henryk Samsonowicz (2002) S. 169-225

41Buchbeitrag  Wyksztalcenie akademickie pralatów i kanoników kapitul kolegiackich w XV wieku (Opole - Glogówek - Otmuchów/Nysa). [Die Hochschulausbildung der Prälaten und Kanoniker der Stiftskapitel im 15. Jahrhundert (Oppeln - Oberglogau - Ottmachau/Neiße).]
Wólkiewicz, Ewa. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 263-279

42Artikel  Testament Anny Isenecher jako zródlo do badan mikrohistorycznych. Próba ustalenia kregu towarzyskiego slaskiej mieszczanki z XIV wieku
Wólkiewicz, Ewa. (2000) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 6 (2000) S. 385-399

43Buchbeitrag  Mieszczanie w klasztorze. Sklad osobowy konwentu božogrobców w Nysie w sredniowieczu Originaltitel
Wólkiewicz, Ewa. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 427-448

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.