RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wachowski, Krzysztof«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wachowski, Krzysztof

RI opac: 95 Einträge

1Sammelwerk  Cmentarz Salwatora: pierwsza nekropola wroclawskich protestantów
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2015)

2Monographie  Emblemata mediaevalia profana: przyklad Polski
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (2013)

3Sammelwerk  Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia: Medieval and modern necropolis of Wroclaw. Bd. 1
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

4Sammelwerk  Ulice sredniowiecznego Wroclawia [Streets in medieval Wroclaw]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Bearb.]. - Wroclaw (2010)

5Sammelwerk  Slask w czasach Henryka IV Prawego
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2005)

6Sammelwerk  Neue Forschungen zur Archäologie des Mittelalters in Schlesien und Niedersachsen
Stephan, Hans-GeorgWachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

7Monographie  Schlesien in vorpiastischer Zeit
Wachowski, Krzysztof. - Dortmund (2000)

8Sammelwerk  Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta. Wroclaw a Europa Srodkowa
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

9Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Die "Revolution" des 13. Jahrhunderts]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1998)

10Monographie  Slask w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1997)

11Sammelwerk  Slask i Czechy a kultura wielkomorawska
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

12Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Das Schloß]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1996)

13Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Die Stadt]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1995)

14Monographie  Kultura karolinska a Slowianszczyzna Zachodnia
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1992)

15Monographie  Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku
Domanski, GrzegorzWachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1992)

16Monographie  Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Slasku
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw [u.a.] (1975)

17Buchbeitrag  Die Entstehung der Bürgerstadt Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 453-464

18Buchbeitrag  Das Heimische und das Fremde" in der Kulturlandschaft auf den polnischen Gebieten im Mittelalter
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2015) - In: FS Hans-Georg Stephan S. 317-346

19Buchbeitrag  Standard und Luxus im mittelalterlichen Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 151-172

20Artikel  "Rodzime i obce" w krajobrazie kulturowym sredniowiecznych ziem polskich ["Domestic and foreign" in cultural landscape of mediaeval Polish grounds]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2013) - In: Archaeologia historica polona Bd. 21 (2013) S. 127-170

21Buchbeitrag  Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wroclaw (Breslau)
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 335-348

22Buchbeitrag  Symbolika zapinek sredniowiecznych [Symbolism of medieval brooches]
Wachowski, Krzysztof. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 313-332

23Buchbeitrag  W lesic gaj, ale swiety. Uwagi o urzadzeniu i funkcjonowaniu giownego Sanktuarium w ziemi starogardzkiej (na podstawie przekazu Helmolda z Bozowa, XII w.)
Rosik, StanislawWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Studia z historii spolecznej S. 153-158

24Buchbeitrag  Blisko i daleko od morza. Kultura materialna miast hanzeatyckich
Wachowski, Krzysztof. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu S. 125-160

25Artikel  Krug für einen "Liebestrank" aus dem Dominikanerkloster zu Schweidnitz in Niederschlesien?
Wachowski, KrzysztofKast, Dobieslaw. (2011) - In: Offa Bd. 65/66 (2008/09) S. 191-197

26Buchbeitrag  Sredniowieczne cmentarzysko przy kosciele sw. Wojciccha we Wroclawiu
Wojcieszak, MagdalenaWachowski, Krzysztof. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 53-138

27Buchbeitrag  Militaria
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 179-183

28Buchbeitrag  Cmentarz przy kosciele klasztornym sw. Macieja we Wroclawiu
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 165-170

29Buchbeitrag  Relikwic swietych Liberaty, Teodozji i Konstancji z kosciola sw. Klary we Wroclawiu
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 241-245

30Buchbeitrag  Elementy kultury dworskiej. Zawieszka (?) w ksztalcie lipowego liscia
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 184

31Buchbeitrag  Die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts in den Städten Schlesiens
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2009) - In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts S. 409-420

32Buchbeitrag  Artystyczne wyroby skorzane w poznym sredniowieczu. Problem wytworczosci w Europie Srodkowo-Wschodniej [Artistic leather products in late Middle Ages. Manufacturing problem in Middle-East Europe]
Wachowski, KrzysztofJaroch, Emilia. (2009) - In: Wytwórczosc w Polsce sredniowiecznej i nowozytnej S. 97-120

33Buchbeitrag  Poboznosc w miescie sredniowiecznym
Wachowski, Krzysztof. (2009) - In: Stan badan archeologicznych miast w Polsce (2009) S. 107-114

34Buchbeitrag  The uses of the Market Square in the light of the analysis of the metal finds
Wachowski, Krzysztof. (2008) - In: Archaeology of a pre-industrial town in Silesia. Case study Gliwice S. 51-59

35Buchbeitrag  Klucz do interpretacji tzw. opony z Bayeux - biskup Odon
Wachowski, Krzysztof. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 85-90

36Buchbeitrag  Mon cor plesor. Symbolika przedstawien i napisów na sredniowiecznych wyrobach kultury materialnej
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia S. 253-279

37Artikel  Ornamenta mediaevalia Silesiae
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Archaeologia Polona Bd. 45 (2007) S. 149-154

38Artikel  Durchbrochene Gürtelbeschläge des Adels in Ostmitteleuropa
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 35 (2007) S. 207-220

39Buchbeitrag  Systemy odwaznikow w Polsce sredniowiecznej
Wachowski, Krzysztof. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 359-364

40Buchbeitrag  Henryk IV Prawy - homo oeconomicus czy homo ludens?
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 71-83

41Artikel  Sredniowieczne pielgrzymki mieszkanców Slaska [edieval Pilgrimages of the Inhabitants of Silesia]
Wachowski, Krzysztof. (2005) - In: Archeologia polski Bd. 50 (2005) S. 103-128

42Artikel  Wallfahrten schlesischer Bürger im Mittelalter
Wachowski, Krzysztof. (2005) - In: Jahrbuch für Volkskunde Bd. 28 (2005) S. 137-158

43Buchbeitrag  Wroclaw na przelomie sredniowiecza i nowozytnosci
Wachowski, Krzysztof. (2004) - In: Wroclaw na przelomie sredniowiecza i czasow nowozytnych S. 383-390

44Artikel  Wroclaw wobec Hanzy
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2003) - In: Archeologia polski Bd. 48 (2003) S. 201-221

45Artikel  System wagowo-pieniezny i obrachunkowy na Dolnym Slasku po reformie Henryka III Bialego [The Monetary Weight and Accounting System in Lower Silesia After the Reform by Henryk III the White]
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 46 (2002) S. 59-66

46Artikel  Slaskie pojemniki na brakteaty na tle porównawczym. [Schlesische Brakteatendosen.]
Wachowski, KrzysztofWróbel, Marek. (2002) - In: Archeologia polski Bd. 47 (2002) S. 345-354

47Buchbeitrag  Arabski a karolinski system wagowo-pieniezny na ziemiach polskich [Arabic vs. Carolingian weighing-monetary system in Poland]
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 261-267

48Buchbeitrag  Problematyka cmentarzy przykoscielnych w sredniowiecznym Wroclawiu
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 113-122

49Buchbeitrag  Die Frage des frühkarolingerzeitlichen Fundhorizonts in Polen vor dem Hintergrund des westlichen und südlichen Slawengebietes
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 421-427

50Buchbeitrag  Slask okolo roku 1000 [Silesia around the year 1000]
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 325-334

51Artikel  Spätmittelalterliche Gürtel des Adels in Schlesien im Lichte archäologischer Quellen.
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 29 (2001) S. 87-112

52Buchbeitrag  Slask a Wielkie Morawy i Czechy. Aktualne dylematy historyka i archeologa
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 167-177

53Buchbeitrag  Elementy stroju. Pas
Wachowski, Krzysztof. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 66-69

54Buchbeitrag  Okucia budowlane i urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza
Wachowski, Krzysztof. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 53-58

55Buchbeitrag  Archeologia a mozliwosci sledzenia przeobrazen ideologicznych w poludniowej Polsce w 9 wieku. [Archäologie und Möglichkeiten der Verfolgung ideologischer Umwälzungen Südpolens im 9. Jahrhundert]
Wachowski, Krzysztof. (1999) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie S. 13-16

56Buchbeitrag  Militaria
Wachowski, Krzysztof. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 183-186

57Buchbeitrag  Kult sw. Jadwigi trzebnickiej w sredniowieczu w swietle nowszych zrodel
Wachowski, Krzysztof. (1998) - In: Zycie codzienne w sredniowiecznym miescie S. 71-77

58Buchbeitrag  Przyczynek do poznania uzbrojenia krzyzackiego w XIII wieku
Wachowski, Krzysztof. (1998) - In: Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum S. 448-450

59Buchbeitrag  Mittelalterliche Kultur Schlesiens und Böhmens. "Revolution" des 13. Jh. Zusammenfassung
Wachowski, Krzysztof. (1998) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku S. 161-163

60Buchbeitrag  Pólnocny zasieg ekspansji Wielkich Moraw w swietle badan archeologicznych
Wachowski, Krzysztof. (1997) - In: Slask i Czechy a kultura wielkomorawska S. 21-23

61Buchbeitrag  Spätmittelalterliche Kultur Schlesiens und Böhmens. Die Burg
Wachowski, Krzysztof. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 113-115

62Buchbeitrag  Katalog. Naczynia gliniane.
Wachowski, Krzysztof. (1996) - In: Klejnoty monarsze. Skarb ze Srody Slaskiej S. 138-139

63Buchbeitrag  Katalog. Klejnoty.
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (1996) - In: Klejnoty monarsze. Skarb ze Srody Slaskiej S. 99-125

64Buchbeitrag  Uniwersytecka archeologia wczesnego sredniowiecza we Wroclawiu w latach 1945-1995
Wachowski, Krzysztof. (1995) - In: Piecdziesiat lat Katedry Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego S. 93-102

65Artikel  Sprzaczki profilowane z terenu Slaska
Wachowski, Krzysztof. (1995) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia archeologiczne Bd. 26 (1995) S. 247-251

66Artikel  Bemerkungen zur östlichen Verbreitung der sog. Harzer Gruppe hochmittelalterlicher Schreibgriffel in Schlesien
Wachowski, Krzysztof. (1995) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 25 (1995) S. 155-156

67Buchbeitrag  Spätmittelalterliche Kultur Schlesiens und Böhmens. Die Stadt. Zusammenfassung.
Wachowski, Krzysztof. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 165-169

68Buchbeitrag  Perspektywy badan na miastem póznosredniowiecznym na Slasku
Wachowski, Krzysztof. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 19-22

69Buchbeitrag  Carolingian Influences on the West Slavs' Arms and Armour
Wachowski, Krzysztof. (1994) - In: Les Influences orientales et occidentales sur l'armement de l'Europe Centrale au Moyen Âge S. 13-14

70Artikel  Profilierte Schnallen in Mittelosteuropa
Wachowski, Krzysztof. (1994) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 22 (1994) S. 181-186

71Artikel  Problem oddzialywan wielkomorawskich w poludniowej Polsce w swietle nowych badan [Großmährische Einflüße in Südpolen nach neuem Forschungsstand]
Wachowski, Krzysztof. (1994) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 42 (1994) S. 129-135

72Artikel  Sredniowieczne przybory kupieckie z Trzebnicy. Przyczynek do dziejów wymiany w Europie XIII w
Wachowski, KrzysztofKaminska, Halina. (1993) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 41 (1993) S. 71-83

73Artikel  Obol zmarlych na Slasku i w Malopolsce we wczesnym sredniowieczu [Obol der Gestorbenen in Schlesien und Kleinpolen]
Wachowski, Krzysztof. (1991) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 39 (1991) S. 123-138

74Artikel  Wplywy kulturowe na Slasku Górnym w VIII-IX wieku [Kultureinflüsse in Oberschlesien im 8./9. Jahrhundert]
Wachowski, Krzysztof. (1991) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 2 (1991) S. 133-145

75Buchbeitrag  Slask a Wielkie Morawy
Wachowski, Krzysztof. (1991) - In: Od plemienia do panstwa. Slask na tle wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny S. 41-47

76Artikel  Z badan nad kontaktami Slowian z kultura karolinska
Wachowski, Krzysztof. (1988) - In: Sprawozdania wroclawskiego towarzystwa naukowego Bd. 41 (1988) S. 70-72

77Artikel  Der karolingische Fundhorizont in Südpolen
Wachowski, Krzysztof. (1987) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 17 (1987) S. 523-528

78Artikel  Merowingische und karolingische Sporen auf dem Kontinent
Wachowski, Krzysztof. (1986 - 1987) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 14/15 (1986/87) S. 49-79

79Buchbeitrag  Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu
Wachowski, Krzysztof. (1984) - In: Studia nad kultura wczesnopolskiego Opola. Militaria-Wyroby bursztynowe S. 11-112

80Artikel  Das Problem der Chronologie der karolingischen Einflüsse auf das Gebiet von Jugoslawien
Wachowski, Krzysztof. (1983) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 11 (1983) S. 163-167

81Artikel  Sredniowieczna bron miotajaca na Slasku w swietle znalezisk z Ostrówka w Opolu
Wachowski, Krzysztof. (1982) - In: Archeologia polski Bd. 27 (1982) S. 167-202

82Artikel  Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Problemy kontaktów archeologicznych i politycznych
Wachowski, Krzysztof. (1982) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 30 (1982) S. 141-185

83Artikel  Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Studium archeologiczne kontaktów w zakresie kultury materialnej [Polen und Großmähren. Archäologische Studie zu den Kontakten auf dem Gebiet der materiellen Kultur]
Wachowski, Krzysztof. (1981) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 29 (1981) S. 151-197

84Artikel  Badania na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Starym Zamku, woj. wroclawskie w 1979 roku,
Wachowski, Krzysztof. (1981) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 22 (1981) S. 50-52

85Artikel  Uwagi o pochodzeniu wielkomorawskich ostróg tasmowatych [Bemerkungen über die Herkunft der grossmährischen Bandsporen]
Wachowski, Krzysztof. (1980) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 28 (1980) S. 219-224

86Artikel  Wyniki badan wykopaliskowych przeprowadzonych w 1978 w Niemczy, w woj. walbrzyskim
Wachowski, Krzysztof. (1980) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 21 (1980) S. 88-93

87Artikel  Chronologia i funkcja tzw. szpil pierscieniowatych w swietle znalezisk na Ostrówku w Opolu
Wachowski, Krzysztof. (1977) - In: Archeologia polski Bd. 22 (1977) S. 446-454

88Artikel  Z badan nad osadnictwem slowianskim w poczatkach wczesnego sredniowiecza na Slasku
Wachowski, Krzysztof. (1977) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 19 (1977) S. 56-60

89Artikel  Cmentarzysko szkieletowe z XI-XII w. w Niemczy, pow. dzierzoniowski
Wachowski, KrzysztofKazmierczyk, Józef. (1976) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia archeologiczne Bd. 9 (1976) S. 93-140

90Artikel  Wagi i odwazniki na Slasku na tle porównawczym [Waagen und Gewichte im frühmittelalterlichen Schlesien]
Wachowski, Krzysztof. (1974) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 22 (1974) S. 173-207

91Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko szkieletowe
Wachowski, KrzysztofRomanow, J.Miszkiewicz, Brunon. (1973) - In: Tomice, pow. Dzierzoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne S. 173-210

92Artikel  Nowe znaleziska wczesnosredniowiecznych wag i odwazników z terenu Slaska
Wachowski, Krzysztof. (1972) - In: Silesia antiqua Bd. 14 (1972) S. 201-205

93Artikel  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko szkieletowe we Wroclawiu-Oporowie
Wachowski, Krzysztof. (1972) - In: Silesia antiqua Bd. 14 (1972) S. 189-199

94Artikel  Sprawozdanie z badan powierzchniowo-weryfikacyjnych w dorzeczu Malej Slezy w 1972 roku
Domanski, GrzegorzLodowski, JerzyWachowski, Krzysztof. (1972) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 15 (1972) S. 71-74

95Buchbeitrag  Das Problem der Wanderung der Goten im Flußgebiet von Weichsel und Pripet
Wachowski, Krzysztof. (1938) - In: Conventus primus historicorum Balticorum Rigae S. 87-93

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.