RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wachowski, Krzysztof«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wachowski, Krzysztof

RI opac: 95 Einträge

1Sammelwerk  Cmentarz Salwatora: pierwsza nekropola wroclawskich protestantów
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2015)

2Monographie  Emblemata mediaevalia profana: przyklad Polski
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (2013)

3Sammelwerk  Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia: Medieval and modern necropolis of Wroclaw. Bd. 1
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

4Sammelwerk  Ulice sredniowiecznego Wroclawia [Streets in medieval Wroclaw]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Bearb.]. - Wroclaw (2010)

5Sammelwerk  Slask w czasach Henryka IV Prawego
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2005)

6Sammelwerk  Neue Forschungen zur Archäologie des Mittelalters in Schlesien und Niedersachsen
Stephan, Hans-GeorgWachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

7Monographie  Schlesien in vorpiastischer Zeit
Wachowski, Krzysztof. - Dortmund (2000)

8Sammelwerk  Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta. Wroclaw a Europa Srodkowa
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

9Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Die "Revolution" des 13. Jahrhunderts]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1998)

10Monographie  Slask w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1997)

11Sammelwerk  Slask i Czechy a kultura wielkomorawska
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

12Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Das Schloß]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1996)

13Sammelwerk  Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto [Die Kultur des mittelalterlichen Schlesien und Böhmen. Die Stadt]
Wachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (1995)

14Monographie  Kultura karolinska a Slowianszczyzna Zachodnia
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1992)

15Monographie  Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku
Domanski, GrzegorzWachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1992)

16Monographie  Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Slasku
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw [u.a.] (1975)

17Buchbeitrag  Die Entstehung der Bürgerstadt Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 453-464

18Buchbeitrag  Das Heimische und das Fremde" in der Kulturlandschaft auf den polnischen Gebieten im Mittelalter
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2015) - In: FS Hans-Georg Stephan S. 317-346

19Buchbeitrag  Standard und Luxus im mittelalterlichen Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 151-172

20Artikel  "Rodzime i obce" w krajobrazie kulturowym sredniowiecznych ziem polskich ["Domestic and foreign" in cultural landscape of mediaeval Polish grounds]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2013) - In: Archaeologia historica polona Bd. 21 (2013) S. 127-170

21Buchbeitrag  Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wroclaw (Breslau)
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 335-348

22Buchbeitrag  Symbolika zapinek sredniowiecznych [Symbolism of medieval brooches]
Wachowski, Krzysztof. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 313-332

23Buchbeitrag  W lesic gaj, ale swiety. Uwagi o urzadzeniu i funkcjonowaniu giownego Sanktuarium w ziemi starogardzkiej (na podstawie przekazu Helmolda z Bozowa, XII w.)
Rosik, StanislawWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Studia z historii spolecznej S. 153-158

24Buchbeitrag  Blisko i daleko od morza. Kultura materialna miast hanzeatyckich
Wachowski, Krzysztof. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu S. 125-160

25Artikel  Krug für einen "Liebestrank" aus dem Dominikanerkloster zu Schweidnitz in Niederschlesien?
Wachowski, KrzysztofKast, Dobieslaw. (2011) - In: Offa Bd. 65/66 (2008/09) S. 191-197

26Buchbeitrag  Sredniowieczne cmentarzysko przy kosciele sw. Wojciccha we Wroclawiu
Wojcieszak, MagdalenaWachowski, Krzysztof. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 53-138

27Buchbeitrag  Militaria
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 179-183

28Buchbeitrag  Cmentarz przy kosciele klasztornym sw. Macieja we Wroclawiu
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 165-170

29Buchbeitrag  Relikwic swietych Liberaty, Teodozji i Konstancji z kosciola sw. Klary we Wroclawiu
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2010) - In: Sredniowieczne i nowozytne nekropole Wroclawia S. 241-245

30Buchbeitrag  Elementy kultury dworskiej. Zawieszka (?) w ksztalcie lipowego liscia
Wachowski, Krzysztof. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 184

31Buchbeitrag  Die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts in den Städten Schlesiens
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2009) - In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts S. 409-420

32Buchbeitrag  Artystyczne wyroby skorzane w poznym sredniowieczu. Problem wytworczosci w Europie Srodkowo-Wschodniej [Artistic leather products in late Middle Ages. Manufacturing problem in Middle-East Europe]
Wachowski, KrzysztofJaroch, Emilia. (2009) - In: Wytwórczosc w Polsce sredniowiecznej i nowozytnej S. 97-120

33Buchbeitrag  Poboznosc w miescie sredniowiecznym
Wachowski, Krzysztof. (2009) - In: Stan badan archeologicznych miast w Polsce (2009) S. 107-114

34Buchbeitrag  The uses of the Market Square in the light of the analysis of the metal finds
Wachowski, Krzysztof. (2008) - In: Archaeology of a pre-industrial town in Silesia. Case study Gliwice S. 51-59

35Buchbeitrag  Klucz do interpretacji tzw. opony z Bayeux - biskup Odon
Wachowski, Krzysztof. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 85-90

36Buchbeitrag  Mon cor plesor. Symbolika przedstawien i napisów na sredniowiecznych wyrobach kultury materialnej
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia S. 253-279

37Artikel  Ornamenta mediaevalia Silesiae
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Archaeologia Polona Bd. 45 (2007) S. 149-154

38Artikel  Durchbrochene Gürtelbeschläge des Adels in Ostmitteleuropa
Wachowski, Krzysztof. (2007) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 35 (2007) S. 207-220

39Buchbeitrag  Systemy odwaznikow w Polsce sredniowiecznej
Wachowski, Krzysztof. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 359-364

40Buchbeitrag  Henryk IV Prawy - homo oeconomicus czy homo ludens?
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 71-83

41Artikel  Sredniowieczne pielgrzymki mieszkanców Slaska [edieval Pilgrimages of the Inhabitants of Silesia]
Wachowski, Krzysztof. (2005) - In: Archeologia polski Bd. 50 (2005) S. 103-128

42Artikel  Wallfahrten schlesischer Bürger im Mittelalter
Wachowski, Krzysztof. (2005) - In: Jahrbuch für Volkskunde Bd. 28 (2005) S. 137-158

43Buchbeitrag  Wroclaw na przelomie sredniowiecza i nowozytnosci
Wachowski, Krzysztof. (2004) - In: Wroclaw na przelomie sredniowiecza i czasow nowozytnych S. 383-390

44Artikel  Wroclaw wobec Hanzy
Wachowski, KrzysztofWitkowski, Jacek. (2003) - In: Archeologia polski Bd. 48 (2003) S. 201-221

45Artikel  System wagowo-pieniezny i obrachunkowy na Dolnym Slasku po reformie Henryka III Bialego [The Monetary Weight and Accounting System in Lower Silesia After the Reform by Henryk III the White]
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 46 (2002) S. 59-66

46Artikel  Slaskie pojemniki na brakteaty na tle porównawczym. [Schlesische Brakteatendosen.]
Wachowski, KrzysztofWróbel, Marek. (2002) - In: Archeologia polski Bd. 47 (2002) S. 345-354

47Buchbeitrag  Arabski a karolinski system wagowo-pieniezny na ziemiach polskich [Arabic vs. Carolingian weighing-monetary system in Poland]
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 261-267

48Buchbeitrag  Problematyka cmentarzy przykoscielnych w sredniowiecznym Wroclawiu
Wachowski, Krzysztof. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 113-122

49Buchbeitrag  Die Frage des frühkarolingerzeitlichen Fundhorizonts in Polen vor dem Hintergrund des westlichen und südlichen Slawengebietes
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 421-427

50Buchbeitrag  Slask okolo roku 1000 [Silesia around the year 1000]
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 325-334

51Artikel  Spätmittelalterliche Gürtel des Adels in Schlesien im Lichte archäologischer Quellen.
Wachowski, Krzysztof. (2001) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 29 (2001) S. 87-112

52Buchbeitrag  Slask a Wielkie Morawy i Czechy. Aktualne dylematy historyka i archeologa