RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Weiler, Anton Gerard«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Weiler, Anton Gerard

RI opac: 58 Einträge

1Sammelwerk  Abastecer a Cidade na Europa medieval
Weiler, Anton GerardSilva, Gonçalo Melo daAguiar Andrade, Amélia [Hrsg.]. - Lisboa (2020)

2Monographie  Arnoldi Gheyloven Roterodami Gnotosolitos parvus: e codice Seminarii Leodiensis 6 F 18 editus
Arnoldus <Geilhoven>. Weiler, Anton Gerard [Hrsg.]. - Turnhout (2008)

3Monographie  Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de 'Gnotosolitos parvus' van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423: Een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer
Weiler, Anton Gerard. - Hilversum (2006)

4Monographie  Volgens de norm van de vroege kerk: De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland
Weiler, Anton Gerard. - Nijmegen (1997)

5Sammelwerk  De Middeleeuwen voorbij: humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd
Weiler, Anton Gerard. Bange, Petronella [Hrsg.]. - Nijmegen (1992)

6Sammelwerk  Willibrord, zijn wereld en zijn werk. Voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989
Bange, PetronellaWeiler, Anton Gerard [Hrsg.]. - Nijmegen (1990)

7Monographie  Willibrords missie: Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw: Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen
Weiler, Anton Gerard. - Hilversum (1989)

8Sammelwerk  La verità e le sue vittime
Beuken, W.Freyne, SeánWeiler, Anton Gerard [Hrsg.]. - Brescia (1988)

9Monographie  Birgitta van Zweden
Weiler, Anton GerardJelsma, A. J.. - 's-Hertogenbosch (1986)

10Sammelwerk  Geert Grote & moderne devotie: voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote Congres, Nijmegen, 27-29 september 1984
Andriessen, JozefBange, PetronellaWeiler, Anton Gerard [Hrsg.]. - Nijmegen (1985)

11Sammelwerk  Necrologie, kroniek en cartularium c.a. van het fraterhuis te Doesburg 1432-1559.
Weiler, Anton Gerard [Hrsg.]. - Leiden (1974)

12Monographie  Heinrich von Gorcum, seine Stellung in der Philosophie und Theologie des Spätmittelalters
Weiler, Anton Gerard. - Hilversum (1962)

13Monographie  Geschiedenis van de Kerk in Nederland
Weiler, Anton GerardJong, Otto J. deRogier, L. J.Moennich, Conrad Willem. - Utrecht (1962)

14Artikel  Arnold Gheyloven over de twaalf vruchten van de Heilige Geest, de drie theologische en de vier kardinale deugden in zijn Gnotosolitos siue Speculum conscientiae (ed. Brussel, 1476), boek 1, rubrieken 9, 12 en 13
Weiler, Anton Gerard. (2010) - In: Ons geestelijk erf Bd. 81 (2010) S. 243-309

15Artikel  De Getijden van de woestijn: volgens het hs. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, nr. 14.12
Weiler, Anton Gerard. (2009) - In: Ons geestelijk erf Bd. 80 (2009) S. 86-120

16Artikel  De Moderne Devotie in Holland tot circa 1400: verscheidenheid van leefvormen
Weiler, Anton Gerard. (2008) - In: Trajecta Bd. 17 (2008) S. 22-49

17Buchbeitrag  Word from the beginning. Principium in the "Imitatio Christi" of Thomas a Kempis
Weiler, Anton Gerard. (2008) - In: FS Kees Waaijman S. 427-440

18Artikel  Desiderius Erasmus of Rotterdam on Marriage and Divorce
Weiler, Anton Gerard. (2004) - In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis Bd. 84 (2004) S. 149-197

19Buchbeitrag  Nicholas of Cusa on harmony, concordance, consensus and acceptance as categories of reform in the church, in 'de Concordantia catholica'
Weiler, Anton Gerard. (2004) - In: Conflict and reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa S. 77-90

20Artikel  Sint Radboud, bisschop van Utrecht (Deventer) van 899-900 tot 917 - Pastor, geleerde, historicus, dichter en componist
Weiler, Anton Gerard. (2003) - In: Trajecta Bd. 12 (2003) S. 116-139

21Artikel  The requirements of the Pastor Bonus in the Late Middle Ages
Weiler, Anton Gerard. (2003) - In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis Bd. 83 (2003) S. 57-83

22Buchbeitrag  Erasmus als kunstcriticus in de geest van de Moderne Devotie
Weiler, Anton Gerard. (2000) - In: Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie S. 315-341

23Buchbeitrag  The Dutch Brethren of the Common Life, critical theology, northern humanism and Reformation
Weiler, Anton Gerard. (1999) - In: Northern Humanism in European Context, 1469-1625 S. 307-332

24Buchbeitrag  Art. Devotio moderna
Weiler, Anton Gerard. (1999) - In: Encyclopedia of the Renaissance Tl. 2 S. 149-151

25Buchbeitrag  Erasmus of Rotterdam's Institutum hominis christiani, a substitute for the mediaeval Liber Floretus
Weiler, Anton Gerard. (1996) - In: Essays L. J. Engels S. 359-363

26Buchbeitrag  Christelijke identiteit, morele vorming en laat-middeleeuws onderwijs
Weiler, Anton Gerard. (1995) - In: Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen S. 177-198

27Artikel  Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie
Weiler, Anton Gerard. (1995) - In: Ons geestelijk erf Bd. 69 (1995) S. 114-132

28Artikel  Het werk van professor Post. Een historische plaatsbepaling van het laatmiddeleeuwse Nederlandse katholicisme tussen protestantisme en humanisme
Weiler, Anton Gerard. (1995) - In: Trajecta Bd. 4 (1995) S. 226-240

29Artikel  Il significato della "devotio moderna" per la cultura europea
Weiler, Anton Gerard. (1994) - In: Cristianesimo nella storia Bd. 15 (1994) S. 51-69

30Buchbeitrag  De constructie van het zelf bij Geert Grote
Weiler, Anton Gerard. (1992) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 1 S. 225-239

31Buchbeitrag  Soziale und sozial-psychologische Aspekte der Devotio Moderna
Weiler, Anton Gerard. (1992) - In: Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter S. 191-201

32Artikel  De betekenis van de Moderne Devotie voor de Europese cultuur
Weiler, Anton Gerard. (1991) - In: Trajecta Bd. 1 (1991) S. 33-48

33Buchbeitrag  De eerste Utrechtse synode in de context van de laatmerovingische concilies
Weiler, Anton Gerard. (1991) - In: Opstellen J. C. P. A. van Laarhoven S. 55-67

34Buchbeitrag  Christendom en heilige natuur bij de Germanen
Weiler, Anton Gerard. (1990) - In: Willibrord, zijn wereld en zijn werk S. 203-220

35Buchbeitrag  La construction du soi dans les milieux de la Devotio Moderna
Weiler, Anton Gerard. (1989) - In: La dévotion moderne dans les pays bourguignons et rhénans S. 9-16

36Buchbeitrag  La systématique de la théologie morale selon Arnold Geilhoven
Weiler, Anton Gerard. (1988) - In: Terminologie de la vie intellectuelle au Moyen Âge S. 11-18

37Buchbeitrag  La cristianità e gli altri: la teoria medievale della guerra santa e giusta
Weiler, Anton Gerard. (1988) - In: La verità e le sue vittime S. 139-151

38Buchbeitrag  The foundations of the superior secular and spiritual powers according to William of Ockham's 'Octo Quaestiones de Potestate Papae'
Weiler, Anton Gerard. (1987) - In: Ockham and Ockhamists. Acts of the symposium S. 145-152

39Buchbeitrag  De problematiek van het clandestiene huwelijk in het middeleeuwse bisdom Utrecht
Bange, PetronellaWeiler, Anton Gerard. (1987) - In: Boer, De Nederlanden in de late middeleeuwen S. 393-409

40Artikel  De ontwikkeling van de middeleeuwse kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht inzake excommunicatie belopen vanwege clandestiene huwelijken, tot aan het concilie van Trente
Weiler, Anton Gerard. (1987) - In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland Bd. 29 (1987) S. 149-165

41Buchbeitrag  Document, beeld en idee: over onze kennis van de Middeleeuwen
Weiler, Anton Gerard. (1986) - In: Middeleeuwen tussen Erasmus en heden S. 121-134

42Buchbeitrag  Art. Grote, Gerhard
Weiler, Anton Gerard. (1985) - In: Theologische Realenzyklopädie Tl. 14 S. 274-277

43Artikel  De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie
Weiler, Anton Gerard. (1985) - In: Ons geestelijk erf Bd. 59 (1985) S. 403-420

44Artikel  Recent historiography on the Modern Devotion: some debated questions
Weiler, Anton Gerard. (1984) - In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland Bd. 26 (1984) S. 161-179

45Artikel  De laat-middeleeuwse crisis in de spiegel van de Tielse kroniek
Weiler, Anton Gerard. (1983) - In: De drie steden. Historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg Bd. 4, 3 (1983) S. 3-6

46Buchbeitrag  Het kerkelijk en godsdienstig leven circa 1384-1520
Weiler, Anton Gerard. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 378

47Buchbeitrag  De Nederlandse laat-middeleeuwse godsdienstigheid in Europees verband ; de reformatie in middeleeuws perspectief
Weiler, Anton Gerard. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 437-439

48Buchbeitrag  De ontwikkeling in filosofie en theologie in de late middeleeuwen
Weiler, Anton Gerard. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 426-436

49Buchbeitrag  De socioculturele en godsdienstige ontwikkelingen circa 1380-1520
Weiler, Anton Gerard. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 316-317

50Artikel  Christendom en humanisme in de Italiaanse Renaissance-pedadodiek
Weiler, Anton Gerard. (1978) - In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis Ser. NS, Bd. 59 (1978) S. 21-36

51Buchbeitrag  Les relations entre l'université de Louvain et l'université de Cologne au XVe siècle
Weiler, Anton Gerard. (1978) - In: The Universities in the Late Middle Ages S. 49-81

52Artikel  Tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, veranderingen in de Nederlanden: van scholastiek naar humanisme
Weiler, Anton Gerard. (1972) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 87 (1972) S. 1-25
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/w/Weiler__A._G._-_Tussen_Middeleeuwen_en_Nieuwe_Tijd._Verander.pdf

53Buchbeitrag  Cartularia van augustijner kloosters en huizen van de broeders en zusters van hat gemene leven in Gelderland en Overijssel
Weiler, Anton Gerard. (1971) - In: Bijdragen over Thomas a Kempis S. 54-66

54Buchbeitrag  Art. Heinrich von Gorkum, Theologe, * um 1378 Gorinchem (Diözese Utrecht), † 19.2.1431.
Weiler, Anton Gerard. (1969) - In: NDB Tl. 8 S. 409-410

55Artikel  Un traité de Jean de Nova Domo sur les universaux
Weiler, Anton Gerard. (1968) - In: Vivarium Bd. 6 (1968) S. 108-152

56Artikel  Deus in Terris: Mittelalterliche Wurzeln der totalitären Ideologie
Weiler, Anton Gerard. (1966) - In: Acta historiae Neerlandica Bd. 1 (1966) S. 22-52

57Buchbeitrag  Art. Utrecht
Weiler, Anton Gerard. (1965) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (2) Tl. 10 S. Sp. 586-588

58Artikel  Littérature récente sur les problèmes de gouvernement et d'autorité ecclésiastique dans le Bas Moyen Âge
Weiler, Anton Gerard. (1965) - In: Concilium. Revue Internationale de théologie Bd. 1, 7 (1965) S. 109-119

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.