RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wiszewski, Przemyslaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wiszewski, Przemyslaw

RI opac: 110 Einträge

1Sammelwerk  Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies: Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, III
Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Turnhout (2023)

2Sammelwerk  Inter-Ethnic Relations and the Functioning of Multi-Ethnic Societies: Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, II
Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Turnhout (2022)

3Sammelwerk  Démystifier l'Europe centrale. Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle
Csukovits, EniköNejedlý, MartinMarin, OlivierWiszewski, Przemyslaw [Bearb.]. Cevins, Marie-Madeleine de [Hrsg.]. - Paris (2021)

4Sammelwerk  Memories in Multi-Ethnic Societies: Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I
Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Turnhout (2020)

5Monographie  Deutsch-Polnische Geschichte 1: Neue Nachbarn in der Mitte Europas: Polen und das Reich im Mittelalter
Kersken, NorbertWiszewski, Przemyslaw. - Darmstadt (2020)

6Monographie  Neue Nachbarn in der Mitte Europas. Polen und das Reich im Mittelalter
Kersken, NorbertWiszewski, Przemyslaw. - Darmstadt (2020)

7Monographie  WBG Deutsch-polnische Geschichte. Mittelalter: Neue Nachbarn in der Mitte Europas ; Polen und das Reich im Mittel
Kersken, NorbertWiszewski, Przemyslaw. - Darmstadt (2014)

8Sammelwerk  Potestas et societas. Wladza w sredniowiecznej Europie
Wiszewski, PrzemyslawWojtkowiak, Joanna [Hrsg.]. - Wroclaw (2014)
http://www.academia.edu/26011954

9Sammelwerk  Consensus or violence?: cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.)
Mozdzioch, SlawomirWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

10Monographie  Central Europe in the high Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900 - c. 1300
Berend, NoraUrbanczyk, PrzemyslawWiszewski, Przemyslaw. - Cambridge [u.a.] (2013)

11Sammelwerk  Cuius regio ? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) (Vol. 1-)
Harc, LucynaWiszewski, PrzemyslawZerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

12Sammelwerk  Scandinavian culture in medieval Poland
Mozdzioch, SlawomirStanislawski, Blazej M.Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

13Monographie  Ilustrowany poczet wladczyn polskich
Wiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2010)

14Monographie  Domus Bolezlai: values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966-1138)
Wiszewski, Przemyslaw. - Leiden [u.a.] (2010)

15Monographie  Domus Bolezlai: w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastow (do okolo 1138 roku)
Wiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

16Sammelwerk  Meetings with emotions. Human past between anthropology and history ; (historiography and society from the 10th to the 20th century). Studies
Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

17Sammelwerk  Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

18Sammelwerk  Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - s.l. (2007)

19Monographie  Bystrzyca Klodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wiekow
Ruchniewicz, MalgorzataRosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2007)

20Monographie  Wielki poczet polskich wladców
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2006)

21Sammelwerk  Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura wokól interdyscyplinarnosci badan historycznych ; [... uczestników VI Interdyscyplinarnych Spotkan' Historycznych "Ad Fontes" (Jamrozowa Polana, 4 - 7 maja 2005 r.)]
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

22Monographie  Olesnica od czasów najdawniejszych po wspólczesnosc [Oels - von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart]
Mrozowicz, WojciechWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2006)

23Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Mieszka I do Wladyslawa Laskonogiego
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

24Sammelwerk  Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego [Causa creandi. Über die Pragmatik der historischen Quelle]
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2005)

25Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Henryka Brodatego do Kazimierza Jagiellonczyka
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

26Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Jana Olbrachta do królów zaborowych
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

27Sammelwerk  Ad fontes. O naturze zródla historycznego
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

28Sammelwerk  Origines mundi, gentium et civitatum
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

29Buchbeitrag  Ethnic Differences and Political Activities within Silesian Societies (Thirteenth–Fifteenth Centuries)
Wiszewski, Przemyslaw. (2023) - In: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies 3 S. 23-43

30Buchbeitrag  Introduction. Legal Norms and Political Actions in Multi-Ethnic Societies
Wiszewski, Przemyslaw. (2023) - In: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies 3 S. 9-22

31Buchbeitrag  Cooperation or Conflict within Medieval and Early Modern Multi-Ethnic Political Communities (Eastern and Southern Europe)? False Dilemma. Concluding Remarks
Wiszewski, Przemyslaw. (2023) - In: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies 3 S. 315-330

32Buchbeitrag  Historiographies centre-européennes et mythes des origines
Kalhous, DavidTringli, IstvánWiszewski, Przemyslaw. (2021) - In: Démystifier l'Europe centrale S. 67-94

33Buchbeitrag  L'écheveau diplomatique centre-européen
Antonín, RobertWiszewski, Przemyslaw. (2021) - In: Démystifier l'Europe centrale S. 95-124

34Buchbeitrag  Versus Lubenses: Ethnic Differences, Political Identification, and the Cohesion of Social Groups in Thirteenth- and Fourteenth-Century Silesia
Wiszewski, Przemyslaw. (2021) - In: Historiography and identity 6. Competing narratives of the past in Central and Eastern Europe, c.1200-c.1600 S. 305-324

35Buchbeitrag  Vere Polonia ceca prius erat... Process of nation-making in the "Chronicle" of Anonymous called Gallus (1st half of the 12th century)
Wiszewski, Przemyslaw. (2021) - In: La nació a l'Edat Mitjana S. 91-112

36Buchbeitrag  L'impossible monarchie? Principes, acteurs et symboles du jeu politique en Europe centrale
Antonín, RobertCsukovits, EniköWiszewski, Przemyslaw. (2021) - In: Démystifier l'Europe centrale S. 125-153

37Buchbeitrag  From the Duchy of Few to the Homeland of Many: Regional Identity in Silesian Medieval and Early Modern Historiography
Wiszewski, Przemyslaw. (2020) - In: Historiography and the shaping of regional identity in Europe. Regions in Clio's looking glass S. 91-116

38Buchbeitrag  Cohesion of multi-ethnic societies in medieval and early modern Europe
Wiszewski, Przemyslaw. (2020) - In: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I S. 11-17

39Buchbeitrag  Multi-ethnicity and memory in medieval and modern societies
Wiszewski, Przemyslaw. (2020) - In: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I S. 19-28

40Buchbeitrag  Multi-ethnicity or the network of local and regional identities in Silesian medieval historiography
Wiszewski, Przemyslaw. (2020) - In: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I S. 139-160

41Buchbeitrag  Jak Czescy husyci stali sie aktualnym problemem historii socjalistycznej Polski? Ewa Maleczynska i obecnosc husytów na Slasku
Wiszewski, Przemyslaw. (2020) - In: Marxismus a medievistika. Spolecné osudy? S. 193-204

42Buchbeitrag  Region as a Fluid Social Construct in Medieval Central Europe (11th-15th C.)
Wiszewski, Przemyslaw. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities S. 279-292

43Buchbeitrag  The Power of a Prince: Vincentius on the Dynasty's Source of Power
Wiszewski, Przemyslaw. (2017) - In: Writing history in medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the 'Chronica Polonorum' S. 199-220

44Buchbeitrag  Polityka i osadnictwo. Przypadek pogranicza czesko-slaskiego w XIII wieku
Wiszewski, Przemyslaw. (2017) - In: FS Marta Mlynarska-Kaletynowa S. 195-208

45Buchbeitrag  Dlaczego jedna kronika? O nieunitarystyczna analiza genezy dziela Anónima
Wiszewski, Przemyslaw. (2017) - In: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem S. 211-222

46Buchbeitrag  Multi-Layered Identity of the Medieval Silesias: Between Macro-Region and Locality
Wiszewski, Przemyslaw. (2016) - In: Collective Identity in the Context of Medieval Studies S. 81-96

47Artikel  Cuius ius? O istocie wladzy - dyskusja miedzy Luksemburgami i slaskimi Piastami.
Wiszewski, Przemyslaw. (2015) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Bd. 7, 1 (2015) S. 160-171

48Buchbeitrag  Conceptions of the Thirteenth Century Piast Power and Communication Between Dukes and their People: Histoire Croisée and Medieval Sources.
Wiszewski, Przemyslaw. (2014) - In: Processes of cultural exchange in Central Europe, 1200-1800 S. 241-273

49Buchbeitrag  Miedzy obrazem a rzeczywistoscia. Wladza ksiazeca w kronice mistrza Wincentego
Wiszewski, Przemyslaw. (2014) - In: Potestas et societas. Wladza w sredniowiecznej Europie S. 83-110
http://www.academia.edu/26011954

50Buchbeitrag  Politics and change: the Silesian dukes and the transformation of the land in the thirteenth and fourteenth centuries
Wiszewski, Przemyslaw. (2013) - In: Landscapes and societies in medieval Europe East of the Elbe S. 183-203

51Buchbeitrag  Different Visions for Different Publicity? Early Piasts' Propaganda of Power (up to 1054)
Wiszewski, Przemyslaw. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 315ff.

52Buchbeitrag  Herzogliche Stifter und Frauenklöster in Schlesien (13. - Mitte 14. Jahrhundert)
Wiszewski, Przemyslaw. (2013) - In: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen S. 455-482

53Artikel  Destrukcyjne czy spajajace region?: grupy spoleczne na sredniowiecznym Slasku w kontekscie aktywnosci politycznej (czwarta cwierc XII-XV w.).
Wiszewski, Przemyslaw. (2012) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 67, 3 (2012) S. 103-137

54Buchbeitrag  Poszukiwana - poszukiwany, czyli Wanda i Leszek albo kto zostal przebrany? O integralnosci narracji dziejopisarskiej i wielosciuprawnionych interpretacji na przykladzie Kroniki MistrzaWincenteg
Wiszewski, Przemyslaw. (2012) - In: FS Jacek Banaszkiewicz S. 145-160

55Buchbeitrag  Historia bez przysziosci? Esej na marginesie wspólczesnych uwarunkowan nauk historycznych
Wiszewski, Przemyslaw. (2012) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz (2012) S. 121-140

56Artikel  Destrukcyjne czy spajajace region? Grupy spoleczne na sredniowiecznym Slasku w kontekscie atywnosci politycznej: czwarta cwierc XII-XV w.
Wiszewski, Przemyslaw. (2012) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 67, 4 (2012) S. 103-138

57Artikel  Region wroclawski - region slaski: podzialy terytorialne a ksztaltowanie wspólnoty regionalnej w XI - pierwszej polowie XIII w.: esej zródlowy
Wiszewski, Przemyslaw. (2011) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 66, 3 (2011) S. 11-25

58Buchbeitrag  Spór o honor pierwszych Piastów i ich miejsce wsród arystokracji Rzeszy: Przekaz Thietmara z Merseburga
Wiszewski, Przemyslaw. (2011) - In: Spory o cest ve stredoveku a raném novoveku S. 11-45

59Buchbeitrag  "Chrzescijanski ksiaze Henryk" - wokól poboznosci ksiecia slaskiego Henryka I Brodatego
Wiszewski, Przemyslaw. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 187-222

60Buchbeitrag  Owoc ostateczny. Czy pochówki zaprowadzq nas do swiata wartosci Piastow?
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Tak wiec po owocach poznacie ich S. 149-160

61Buchbeitrag  Bruno jako opiekun dworu Boleslawa Chrobrego. Przyczynek do dziejów komunikacji pierwszych Piastów z elitami Rzeszy
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Brun z Kwerfurtu. Osoba - dzielo - epoka S. 209-226

62Buchbeitrag  Dlaczego cesarz zostal kuchcikiem, a Piastowie przestali byc krolami? Przyczynek zródloznawczy z historii mentalnosci i polityki XIII-wiecznych Slazaków
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 91-98

63Buchbeitrag  Dagotne iudex - Mieszko I wobec Rzeszy
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 441-453

64Buchbeitrag  Rex in regno suo? Wokól wyobrazen i propagandy wladzy królewskiej Piastow (do 1296 r.)
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 416-483

65Artikel  Czy wroclawianie chcieli zmian?: sredniowieczne koncepcje dziejów miasta w wybranych dzielach historiografii wroclawskiej
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 65, 3 (2010) S. 249-262

66Buchbeitrag  Dagome Iudex et Ote senatrix - on the place of the Polish ruler in the anstocratic circle of the Holy Roman Empire at the close of the tenth Century
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge S. 111-124

67Buchbeitrag  How many sources in a source... On the multiplicity of voices in the narration structure in the Chronicle by Gallus Anonymous
Wiszewski, Przemyslaw. (2010) - In: Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiograpy S. 1-18

68Buchbeitrag  Czyja tradycja? Z rozwazan nad uwarunkawaniami ksztaltonania tozsamosci Piastów i Polaków w XI-XII wieku
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 361-366

69Artikel  Struktura, fabula i historia. Wokól opowiesci o odzyskaniu wzroku przez Mieszka (Galli Anonymi Cronicae, I, 4) [Struktur, Fabel und Geschichte. Die Erzählung über das Wiedergewinnen des Augenlichtes von Mieszko I. (Galli Anonymi Cronica ducum Poloniae, I, 4)]
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 5 (2009) S. 45-64
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2009.002/6552

70Artikel  Struktura, fabula i historia: wokól opowiesci o odzyskaniu wzroku przez Mieszka ("Galli Anonymi Cronicae", I, 4) [Struktur, Fabel und Geschichte: Die Erzählung über das Wiedergewinnen des Augenlichtes von Mieszko I. ("Galli Anonymi Cronica ducum Poloniae", I, 4)]
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 5 (2009) S. 45-64, 215-237

71Buchbeitrag  Polska w kronice Mistrza Wincentego. Ze studiow nad terminologia dziela i hierarchiami wartosci w Polsce pelnego sredniowiecza
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 75-90

72Buchbeitrag  Nowe jak stare, czyli o tradycjach z falsyfikatów lubiaskiego dokumentu fundacyjnego (XIII - XIV w.)
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 411-427

73Artikel  Henryk Brodaty konfratrem slaskich zakonników?: uwagi na marginesie dwóch dokumentów z 1204 roku
Wiszewski, Przemyslaw. (2009) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 64, 2/3 (2009) S. 555-559

74Buchbeitrag  How Far Can You Go with Emotions? The Gniezno Meeting of the Emperor Otto III and Boleslaw the Brave in the year 1000
Wiszewski, Przemyslaw. (2008) - In: Meetings with emotions. Human past between anthropology and history S. 77-88

75Buchbeitrag  Religijnosc sredniowiecznych zakonnic na ziemiach polskich. Problem modeli i zródel na przykladzie opactwa w Trzebnic) (XIII-XV w.)
Wiszewski, Przemyslaw. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 S. 353-380

76Buchbeitrag  Introduction
Wiszewski, Przemyslaw. (2008) - In: Meetings with emotions. Human past between anthropology and history S. 9-20

77Buchbeitrag  Mniszki w "czasach przemian". Szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV-pocz. XVII wieku
Wiszewski, Przemyslaw. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 429-466

78Buchbeitrag  Wokól prawdy o smierci biskupa Stanislawa. Bardzo konserwatywny esej na marginesie rozterek dwudziestowiecznej mediewistyki polskiej (Tadeusz Wojciechowski, Marian Plezia, Gerard Labuda)
Wiszewski, Przemyslaw. (2008) - In: Mediewistyka polska w XX wieku S. 77-92

79Buchbeitrag  Mieszko I jako komes i margrabia w pamieci mnichow z Fuldy
Wiszewski, Przemyslaw. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 189-198

80Artikel  Kobieta, ksiaze, chrzest i zrodla tradycji rodowej Piastów (Thietmar, IV, 55-56) - szkic problemu
Wiszewski, Przemyslaw. (2007) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 4 (2007) S. 11-16, 163-168

81Buchbeitrag  Zwischen Chor und Krypta: Die schlesischen Herzöge, Zisterzienser und Zisterzienserinnen im 12. - 14. Jahrhundert
Wiszewski, Przemyslaw. (2007) - In: Adlige - Stifter - Mönche. Zum Verhältnis zwischen Klöstern und mittelalterlichem Adel S. 225-260

82Artikel  Kobieta, ksiaze, chrzest i zródla tradycji rodowej Piastów (Thietmar, IV, 55-56) [Die Frau, Der Fürst, die Taufe und die Quellen der Familientradition der Piasten (Thietmar, IV, 55-56) - Problementwurf]
Wiszewski, Przemyslaw. (2007) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 4 (2007) S. 11-16, 163-168

83Buchbeitrag  Griphus rex... wokól natury wladcy w "Kronice" Kadlubka
Wiszewski, Przemyslaw. (2007) - In: FS Marie Bláhová S. 403-413

84Buchbeitrag  Badania nad sredniowieczna sfragistyka Kosciola slaskiego
Wiszewski, Przemyslaw. (2006) - In: Pieczecie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badan S. 119-133

85Buchbeitrag  Miedzy konwencja polityka i moda. Sredniowieczne slaskie pieczecie miejskie z wizerunkami swietych
Wiszewski, Przemyslaw. (2006) - In: Formula, archetyp, konwencja w zródle historycznym S. 263-312

86Buchbeitrag  Niejednoznaczna starosc Mieszka Starego w "Kronice Polskiej" Wincentego zwanego Kadlubkiem
Wiszewski, Przemyslaw. (2006) - In: Starosc - wiek spelnienia. Funeralia Lednickie, spotkanie 8 S. 237-240

87Buchbeitrag  Die Erwartungen des Historikers und die Möglichkeiten des Herausgebers: Zur Edition der frühneuzeitlichen Briefe der Liegnitz-Brieger Piasten
Wiszewski, Przemyslaw. (2005) - In: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003-2004 S. 271-282

88Buchbeitrag  "Dedit se et omnia sua... beato Bartholomeo". Wokól motywacji czynnosci dewocyjnych i sporów ekonomicznych na XIII-wiecznym Slasku
Wiszewski, Przemyslaw. (2005) - In: Do, ut des - dar, pochówek, tradycja S. 301-308

89Artikel  Piate kolo i zloty dzban, czyli profetyczna wizja w "Kronice" Kadlubka (III, 26)
Wiszewski, Przemyslaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 479-495

90Buchbeitrag  Miedzy zródlem a historiografia. Kilka uwag o mozliwosciach wykorzystania zródel do dziejów klasztoru Bernardynów w Jaworze
Wiszewski, Przemyslaw. (2005) - In: Bernardyni na Slasku w póznym sredniowieczu S. 134-153

91Buchbeitrag  Piate kolo i zloty dzban, czyli profetyczna wizja w "Kronice" Kadlubka (III, 26).
Wiszewski, Przemyslaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 479-495

92Buchbeitrag  Herb malo uzyteczny. O slabosci tradycji heraldycznej wybranych klasztorów zenskich na Slasku (XIII - 1. polowa XIX w.)
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Polska heraldyka koscielna. Stan i perspektywy badan S. 59-77

93Artikel  Swiat wedlug Ambrozego Bitschena, czyli jak XV-wieczny mieszkaniec Legnicy mógl postrzegac swoje miejsce we wszechswiecie
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Szkice legnickie Bd. 25 (2004) S. 29-86

94Buchbeitrag  At the beginnings of the Piast dynastic tradition: the ancestors of Mieszko in the "Chronicle" by Gallus Anonymous
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Family (Quaestiones medii aevi novae 9) S. 153-182

95Buchbeitrag  Opactwo cysterek trzebnickich w krajobrazie religijnym póznosredniowiecznego Slaska (druga polowa XIV - pierwsza cwierc XVI w.).
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 497-504

96Buchbeitrag  Dlaczego Henryk syn Boleslawa Wysokiego zostal Brodatym, czyli wokól róznych znaczen brody ksiecia
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V S. 41-59

97Buchbeitrag  At the Beginnings of the Piast Dynastic Tradition. The Ancestors of Mieszko in the "Chronicle" by Gallus Anonymous
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Family (Quaestiones medii aevi novae 9) S. 153-182

98Artikel  Co wynika z dokumentu, czyli o niedyplomatycznym wykorzystaniu XIII-wiecznych dyplomatów lubiaskich
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 331-336

99Artikel  Przodkowie Mieszka w Kronice Anonima zwanego Gallem. Wokól narodzin tradycji genealogicznej Piastów
Wiszewski, Przemyslaw. (2004) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 16 (2004) S. 7-66

100Buchbeitrag  Zycie zakonne w oczach elity intelektualnej Slaska sredniowiecznego i nowozytnego. Przemiany pewnego motywu.
Wiszewski, Przemyslaw. (2003) - In: Studia z historii sredniowiecza (2003) S. 183-216

101Buchbeitrag  Miejsce gospodarki w swiecie wedlug Ludolfa z Zagania (na marginesie "Katalogu opatów zaganskich").
Wiszewski, Przemyslaw. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 314-323

102Buchbeitrag  Nonnenklöster in Schlesien bis 1810. Forschungsstand und Forschungsperspektiven
Wiszewski, Przemyslaw. (2002) - In: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum S. 327-336

103Buchbeitrag  Zakonnicy i dworzanie - tradycje fundacji klasztorów w sredniowiecznym dziejopisarstwie slaskim (XII-XV w.).
Wiszewski, Przemyslaw. (2001) - In: Origines mundi, gentium et civitatum S. 179-198

104Buchbeitrag  Francuskie lilie w herbie biskupstwa wroclawskiego. Przyczynek do sposobu recepcji wyobrazen ikonograficznych w sredniowieczu
Wiszewski, Przemyslaw. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 92-99

105Buchbeitrag  Stifterfamilie und Konvent. Soziale Wechselbeziehungen zwischen schlesischen Nonnenklöstern und Ritterfamilien im späten Mittelalter
Wiszewski, Przemyslaw. (2000) - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung S. 87-103

106Buchbeitrag  Cysterki trzebnickie w spoleczenstwie slaskim (czwarta dwiero XIII wieku - pierwsza polowa XIV wieku)
Wiszewski, Przemyslaw. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 705-718

107Buchbeitrag  Zwiazki fundatorów z klasztorami zenskimi na Slasku (XIII - polowa XIV w.). Wybrane aspekty
Wiszewski, Przemyslaw. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 303-332

108Buchbeitrag  The effigies of the Blessed Virgin Mary or saints on the medieval seals of Silesian cities and towns, since the 13th to the middle of the 16th century
Wiszewski, Przemyslaw. (1999) - In: Fonctions sociales et politiques du culte des saints S. 183-208

109Buchbeitrag  Mniszki benedyktynskie i ich rodziny w sredniowieczu na przykladzie opactw slaskich od drugiej polowy XVI w. (Legnica, Lubomierz, Strzegom)
Wiszewski, Przemyslaw. (1998) - In: Kobieta i rodzina w sredniowieczu i na progu czasów nowozytnych S. 69-90

110Buchbeitrag  Legnickie opactwo benedyktynek Bozego Ciala w spoleczenstwie slaskim
Wiszewski, Przemyslaw. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 75-90

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.