RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Wyrwa, Andrzej Marek«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Wyrwa, Andrzej Marek

RI opac: 63 Einträge

1Sammelwerk  Bron drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa
Sankiewicz, PawelWyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Lednica (2018)

2Sachtitel  Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru cysterskiego w Leknie z 1153 roku
Wyrwa, Andrzej Marek [Bearb.]. - Poznán [u.a.] (2016)

3Sammelwerk  Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu (Vol. 2)
Krysztofiak, TeresaWyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Dziekanowice (2015)

4Sammelwerk  Terra palucensis et monasterium in Lokna: XXV lat badan archeologiczno-architektonicznych w leknenskim kompleksie osadniczym
Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Warszawa (2006)

5Sammelwerk  Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów sredniowiecza dedykovane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi
Sikorski, Dariusz AdamWyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2006)

6Monographie  Pietas ecclesiae et fides plebis: szkice z dziejów religijnosci i wierzen na ziemi leknenskiej od sredniowiecza do czasów nowozytnych
Wyrwa, Andrzej Marek. - Wagrowiec (2006)

7Sammelwerk  Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Srodkowej: materialy z siódmej Miedzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy
Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán (2004)

8Sachtitel  Dokument fundacyjny klasztoru cysterskiego w Leknie z roku 1153
Strzelecka, Anna [Bearb.]. Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán (2003)

9Sammelwerk  Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej. Materialy z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów ...
Wyrwa, Andrzej MarekDobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2000)

10Sammelwerk  Monasticon Cisterciense Poloniae. Bd. 1: Dzieje i kultura mskich klasztorów cysterskich na zemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitiej od sredniowiecza do czasów wspó-czesnych
Wyrwa, Andrzej MarekStrzelczyk, JerzyKaczmarek, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1999)

11Sammelwerk  Monasticon Cisterciense Poloniae. Bd. 2: Katalog mskich klasztorów cysterskich ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej
Wyrwa, Andrzej MarekStrzelczyk, JerzyKaczmarek, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1999)

12Sammelwerk  Studia i materialy do dziejów Paluk . 2: Osadnictwo i architektura w rejonie Lekna we wczesnym sredniowieczu
Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán (1995)

13Monographie  Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorow cysterskich linii altenberskiej: Lekno, Lad, Obra
Wyrwa, Andrzej Marek. - Poznán (1995)

14Sammelwerk  Studia i materialy do dziejów Paluk . 1: Osadnictwo i architektura w rejonie Lekna we wczesnym sredniowieczu
Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán (1989)

15Sammelwerk  Studia i materialy do dziejów Paluk, I. Osadnictwo i architektura w rejonie lekna we wczesnym sredniowieczu
Wyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán (1989)

16Buchbeitrag  Brakteaty cysterskie (?) z polowy XIII wieku z badan archeologiczno-architektonicznych kosciola pw. sw. Mikolaja w Tarnowie Pahickim
Szczurek, TadeuszWyrwa, Andrzej Marek. (2017) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2017) S. 527-550

17Buchbeitrag  "Dzwiek z przesztosci". Rekonstrukcja sredniowiecznego dzwonu (sygnaturki) z klasztora cysterskiego pw. NMP i sw. Piotra w Leknie
Wyrwa, Andrzej Marek. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 281-322

18Buchbeitrag  The staurotheke from Ostrów Lednicki
Górecki, JanuszWyrwa, Andrzej Marek. (2012) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence Tl. 2 S. 173-192

19Artikel  Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie - nowy punkt na mapie dróg do grobu sw. Jakuba w Composteli. [Jakobsmuscheln vom Schlossberg in Teschen - ein neuer Punkt auf der Karte der Wege nach Santiago de Compostela]
Gryc, JanaWyrwa, Andrzej Marek. (2010) - In: Archaeologia historica Bd. 35 (2010) S. 443-449
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128162

20Buchbeitrag  O stroju zakonnym cystersów w swietle wybranych zródel normatywnych i tradycji zakonnej. Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 547-564

21Buchbeitrag  "Ora et labora", czyli o porzdku modlitwy i pracy w klasztorze benedyktyriskim w Mogilnie w swietle wizytacji opata Mireckiego z 1707 roku
Wyrwa, Andrzej Marek. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 51-68

22Artikel  Klasztor pocysterski w Ladzie nad Warta: zarys historii budowy, stan badan archeologiczno-architektonicznych i wstepne wyniki sondazowych badan wykopaliskowych w 2006 roku (stan. L11-wirydarz)
Wyrwa, Andrzej Marek. (2008) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 44 (2008) S. 143-184

23Artikel  Szlak cysterski, jego idea i przebieg na ziemiach polskich
Wyrwa, Andrzej Marek. (2008) - In: Cistercium mater nostra Bd. 2, 1 (2008) S. 177-195

24Buchbeitrag  A Fortified and Sacred Site in Tekno until the Middle of the 12th Century. A Note
Wyrwa, Andrzej Marek. (2007) - In: Historiography (Quaestiones medii aevi novae 12) S. 341-362

25Buchbeitrag  Najstarsze zwiazki Wielkopolski z Europa (od drugiej polowy X do konca XIII wieku). Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 51-68

26Buchbeitrag  Alberyk z Trois-Fontaines i jego sredniowieczna Kronika swiata
Wyrwa, Andrzej Marek. (2006) - In: FS Jerzy Strzelczyk S. 319-344

27Buchbeitrag  Miedzy fantazja a rzeczywistoscia w badaniach dziejów, czyli kilka refleksji o potrzebie badan interdyscyplinarnych
Wyrwa, Andrzej Marek. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 555-564

28Artikel  Kto i jak dlugo budowal klasztory w sredniowieczul: od mitu do rzeczywistosci w swietle dzialalnosci budowlanej Cystersów
Wyrwa, Andrzej Marek. (2005) - In: Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne Bd. 7 (2005) S. 105-124

29Artikel  Tozsamosc kulturowa Europy w swietle organizacji wewnetrznej i powiazan filiacyjnych w zakonie cystersów w sredniowieczu
Wyrwa, Andrzej Marek. (2005) - In: Nasza przeszlosc Bd. 103 (2005) S. 225-246

30Artikel  Miedzy fantazja a rzeczywistoscia w badaniach dziejów, czyli kilka refleksji o potrzebie badan interdyscyplinarnych
Wyrwa, Andrzej Marek. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 555-564

31Buchbeitrag  Organizacja wewnetrzna w klasztorach cysterek Polskiej Prowincji Cystersów w swietle Statutów Edmunda od Krzyza z 1580 r.
Wyrwa, Andrzej Marek. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 52-61

32Buchbeitrag  Monumentalna i drewniana architektura sakralna w leknenskim kompleksie osadniczym do konca XIII wieku
Wyrwa, Andrzej Marek. (2004) - In: Poczatki architektury monumentalnej w Polsce S. 213-243

33Artikel  W kuchni i przy stole "szarych mnichów", czyli o wyz.ywieniu cystersów w swietle zródel normatywnych zakonu oraz wybranych zródel pisanych, archeologicznych i przyrodniczych
Wyrwa, Andrzej Marek. (2004) - In: Archaeologia historica polona Bd. 14 (2004) S. 51-113

34Buchbeitrag  Próby odrodzenia zycia zakonnego cysterek na ziemiach polskich przy pomocy klasztoru w Érd na Wegrzech
Wyrwa, Andrzej Marek. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 80-95

35Buchbeitrag  W kuchni i przy stole "szarych mnichów", czyli o wyzywieniu cystersów w swietle zródel normatywnych zakonu oraz wybranych zródel pisanych, archeologicznych i przyrodniczych
Wyrwa, Andrzej Marek. (2004) - In: Materialy z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii redniowiecza i Nowoytnoci Wyposa S. 51-113

36Buchbeitrag  Historia i badania archeologiczno-architektoniczne kosciola pw. sw. Krzyza w Leknie, stan. L 19 [History and archaeological-architectural research on the Holy Cross church at Lekno, site 19]
Wyrwa, Andrzej Marek. (2003) - In: Studia i materialy do dziejów Paluk 4 S. 13-65

37Buchbeitrag  Wystawa w Muzeum Regionalnym w Wagrowcu w 2000 roku "Lekno w panstwie pierwszych Piastów. X-XII wiek" [The exhibition on "Lekno in the first Piast state: From the 10th to the 12th century" in the Regional Museum in Wagrowiec in 2000]
Wyrwa, Andrzej Marek. (2003) - In: Studia i materialy do dziejów Paluk 4 S. 233-236

38Artikel  Ksztaltowanie sie; zakonu cystersów i rozwój jego siedzi klasztornej na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii. Zarys problemu. [The shaping of the Cistercian order and development of its monastic network in Western Pomerania and the New Margraviate. An outline of the problem.]
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: Zeszyty Bierzwnickie Bd. 4 (2002) S. 13-22

39Buchbeitrag  Biskup Chrystian i jego próba fundacji klasztoru cysterskiego w Prusach. [Bishop Christian and his attempt to found a Cistercian monastery in Prussia.]
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: Pelplin 725 rocznica powstania Opactwa Cysterskiego S. 303-330

40Buchbeitrag  Biskup Chrystian i jego próba fundacji klasztoru cysterskiego w Prusach
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin - 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego S. 303-329

41Buchbeitrag  Gród w leknie, jego miejsce i rola w sieci grodowej Wielkopolski w dobie zjazdu gnieznienskiego.
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: FS Benon Miskiewicz S. 149-171

42Artikel  Die "kölnischen Klöster" der Altenberger Linie in Gross-Polen
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: Analecta Cisterciensia Bd. 54 (2002) S. 186-216

43Artikel  Bischof Christian und seine nicht verwirklichte Stiftung in Preußen
Wyrwa, Andrzej Marek. (2002) - In: Analecta Cisterciensia Bd. 54 (2002) S. 245-269

44Buchbeitrag  Voraussetzungen und Motive der Ansiedlung von Zisterziensern in Großpolen.
Wyrwa, Andrzej Marek. (2001) - In: Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform S. 91-126

45Artikel  Drewniany, parafialny kosciól cystersów w Tarnowie Paluckim w swietle najnowszych badan [The wooden parish church of the Cistercians from Lekno at Tarnowo Paluckie in the light of recent investigations.]
Wyrwa, Andrzej Marek. (2001) - In: Nasza przeszlosc Bd. 96 (2001) S. 567-599

46Buchbeitrag  Ikonografia opactwa cysterskiego w Bledzewie jako zródlo do rekonstrukcji wygladu klasztoru
Wyrwa, Andrzej Marek. (2000) - In: FS Zbigniew Wielgosz S. 441-464

47Artikel  Romanische Architektur und ein Zisterzienserkloster
Wyrwa, Andrzej Marek. (2000) - In: Archäologie in Deutschland Bd. 16, 3 (2000) S. 50-52

48Buchbeitrag  Badania archeologiczno-architektoniczne w leknenskim kompleksie osadniczym w swietle najnowszych badan
Wyrwa, Andrzej Marek. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego S. 109-138

49Buchbeitrag  Powstanie, organizacja i charakter cysterskiego osrodka miejskiego w Wagrowcu
Wyrwa, Andrzej Marek. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 165-186

50Artikel  Gestaltung und Charakter der Filiationslinie des Altenberger Klosters in Europa
Wyrwa, Andrzej Marek. (1999) - In: Altenberger Blätter Bd. 3/4 (1999) S. 11-33

51Artikel  Obchody i miedzynarodowa konferencja naukowa poswiecona 900 rocznicy powstania zakonu cystersów
Wyrwa, Andrzej Marek. (1999) - In: Nasza przeszlosc Bd. 91 (1999) S. 347-362

52Artikel  Powstanie zakonu cystersów w swietle "Exordium Parvum" i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich
Wyrwa, Andrzej Marek. (1998) - In: Nasza przeszlosc Bd. 90 (1998) S. 5-34

53Buchbeitrag  Art. Zisterzienser, Zisterzienserinnen. C. Verbreitung in den übrigen Ländern Europas. IX. Polen (piastische Länder), Pommern
Wyrwa, Andrzej Marek. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 648

54Artikel  Rozwój sieci klasztornej zakonów mniszych, kanoniczych i zebrzacych na Kujawach i w Ziemi Dobrzynskiej w sredniowieczu
Wyrwa, Andrzej Marek. (1997) - In: Ziemia Kujawska Bd. 12 (1997) S. 53-80

55Artikel  Zloza surowców skalnych do produkcji spoiw mineralnych na terenie Wielkopolski i Kujaw w sredniowieczu
Skibinski, SlawomirWyrwa, Andrzej Marek. (1995) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia Bd. 286, 23 (1995) S. 165-175

56Buchbeitrag  Le destin et la protection du patrimoine cistercien en Pologne
Wyrwa, Andrzej Marek. (1994) - In: L'espace cistercien S. 335-348

57Artikel  Cystersi polscy i losy ich patrimonium do czasów wspólczesnych. Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. (1994) - In: Nasza przeszlosc Bd. 83 (1994) S. 13-34

58Buchbeitrag  Rozprzestrzenianie sie cystersów w Europie zachodniej i na ziemiach polskich
Wyrwa, Andrzej Marek. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 25-54

59Artikel  Cistercian Monasteries in Wielkopolska: Historical Background and State of Research
Wyrwa, Andrzej Marek. (1992) - In: Citeaux Bd. 43 (1992) S. 343-406

60Buchbeitrag  Etappen der Ortsveränderung der Zisterzienserklöster in Europa ab 11. bis 14. Jahrhundert. Die Zisterzienser-Filiationen auf dem polnischen Boden im 12. Jahrhundert
Wyrwa, Andrzej Marek. (1991) - In: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux S. 321-333

61Artikel  Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy
Wyrwa, Andrzej Marek. (1988) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 95, 1 (1988) S. 213-215

62Artikel  Les Cisterciens et la culture européenne au Moyen Âge: deuxième colloque cistercien international
Wyrwa, Andrzej Marek. (1988) - In: Citeaux Bd. 39 (1988) S. 167

63Artikel  Geschichte und Kultur der Zisterzienser in Polen und ihre europäischen Beziehungen
Wyrwa, Andrzej Marek. (1986) - In: Cistercienser Chronik Bd. 93 (1986) S. 55-57

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.