RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Zerelik, Roscislaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Zerelik, Roscislaw

RI opac: 83 Einträge

1Sammelwerk  Cuius regio ? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) (Vol. 1-)
Harc, LucynaWiszewski, PrzemyslawZerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

2Monographie  Najstarszy kopiarz ksiazat olesnickich i kozielsko-bytomskich
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (2012)

3Sammelwerk  Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte. 1: Görlitz/Zgorzelec
Haslinger, PeterKreft, G.Strauchold, G.Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Marburg (2010)

4Sammelwerk  Dzieje parafii Swietej Elzbiety przy ul. grabiszynskiej we Wroclawiu
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

5Sammelwerk  Dzieje parafii Sw. Maurycego na Przedmiesciu Olawskim we Wroclawiu. Od poczatków osady walonskiej - poprzez czas Festung Breslau - do wspólczesnosci
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2007)

6Monographie  Dzieje parafii Sw. Maurycego na przedmisciu olawskim we Wroclawiu: od poczatków osady walonskiej - poprzez czas Festung Breslau - do wspólczesnósci
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (2007)

7Sammelwerk  Dziedzictwo kulturowe Zlotoryi na tle dziejów Slaska i Europy
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Zlotoryja (2007)

8Sammelwerk  Sroda Slaska. Dzieje miasta, wina i skarbów
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

9Monographie  Materialy genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty Ksiestwa Cieszynskiego
Szersznik, Leopold Jan. Gojniczek, WaclawZerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Cieszyn (2004)

10Sammelwerk  Studia i materialy z dziejów Slaska i Malopolski
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

11Sachtitel  Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach panstwowych dolnego Slaska. Bd. 9: Archiwa ksiazece i drobne akcesje [[Katalog der Dokumente, die in den staatlichen Archiven Niederschlesiens aufbewahrt werden. 9. Fürstenarchive und kleine Akzessionen], T. 1: (1401-1500)
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1998)

12Sachtitel  Staatsarchiv Breslau. Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 [ Archiwum Panstwowe we Wroclawiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku ]
Zerelik, RoscislawDeren, Andrzej [Bearb.]. - München (1996)

13Sammelwerk  Studia z dziejów Europy Zachodniej i Slaska
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1995)

14Sachtitel  Trzy zródla do dziejów spoleczno-gospodarczych sredniowiecznego Slaska
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1995)

15Monographie  Wroclawska miejska ksiega czynszów z polowy XIV wieku [ Das städtische Steuerbuch von Breslau in der Mitte des 14. Jahrhunderts ]
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1992)

16Sachtitel  Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach panstwowych dolnego Slaska. Bd. 3: 1328-1350
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1991)

17Monographie  Kancelaria biskupów wroclawskich do 1301 roku
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1991)

18Sachtitel  Nieznany rocznik Swidnicki z pierwszej polowy XVI wieku
Zerelik, Roscislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1990)

19Monographie  Dokumenty i kancelarie ksiazat glogowskich w latach 1250-1331 [Die Dokumente und Kanzleien der Glogauer Fürsten in den Jahren 1250-1331]
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1988)

20Buchbeitrag  Ze studiów nad uposazeniem klasztoru Cystersów w Henrykowie w sredniowieczu. Wykaz pitancji klasztoru henrykowskiego z pierwszej polowy XIV w.
Zerelik, Roscislaw. (2012) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz (2012) S. 29-42

21Buchbeitrag  Die Kontroverse um die Lokation von Liegnitz
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 181-204

22Buchbeitrag  Litera "W" w symbolice miejskiej. Maly herb Wroclawia
Zerelik, Roscislaw. (2010) - In: FS Kazimierz Jasinski (2010) S. 291ff.

23Buchbeitrag  "...eyn offen briff of papir mit angedrokten Ingsigil". W kwestii poczaticów dokumentu papierowego na Slasku na przykiadzie kancelarii ksiecia brzeskiego Ludwika I
Zerelik, Roscislaw. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 99-106

24Buchbeitrag  "... wider den Türeken gezogen." Die Adelsfamilie Promnitz und der Lausitzer Adel im Schutz des christlichen Glaubens im Türkenkrieg von 1566
Zerelik, Roscislaw. (2010) - In: Hereditas culturalis Soraviensis. Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur S. 35-44

25Artikel  Zapomniana kolekcja sredniowiecznych zródel slaskich: w XVIII-wiecznym rekopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu, Akc. 1950/1051
Mrozowicz, WojciechZerelik, Roscislaw. (2009) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 64 (2009) S. 261-272

26Buchbeitrag  Prawna ochrona herbu Wroclawia w pierwszej polowie XX wieku
Zerelik, Roscislaw. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 219-230

27Buchbeitrag  Swiety Gorazd II. Prawoslawny meczennik ziemi czeskiej, morawskiej i slaskiej
Zerelik, Roscislaw. (2009) - In: FS Krystyna Matwijowski S. 299-310

28Buchbeitrag  Kulturní dedictví Zlotoryje na pozadí slezských a evropský dejin
Zerelik, Roscislaw. (2007) - In: Dziedzictwo kulturowe Zlotoryi na tle dziejów Slaska i Europy S. 253-254

29Buchbeitrag  Symbolika miejska Zlotoryi
Zerelik, Roscislaw. (2007) - In: Dziedzictwo kulturowe Zlotoryi na tle dziejów Slaska i Europy S. 211-218

30Buchbeitrag  Inwentaryzacja dokumentów w sredniowiecznych archiwach slaskich
Zerelik, Roscislaw. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 47-54

31Buchbeitrag  Duchowienstwo parafii Sw.Maurycego poza murami Wroclawia w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2007) - In: Dzieje parafii Sw. Maurycego na Przedmiesciu Olawskim we Wroclawiu S. 39-44

32Buchbeitrag  Konrad II olesnicki panem zastawnym Retzu. Szczegól z dzialalnosci politycznej ksiazat olesnickich w trzeciej cwierci XIV wieku w swietle najstarszego kopiarza olesnickiego
Zerelik, Roscislaw. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 117-128

33Buchbeitrag  Die dynastischen Verflechtungen der schlesischen und niedersächsischen Herzöge
Zerelik, Roscislaw. (2005) - In: Niedersachsen - Niederschlesien. Der Weg beider in die Geschichte S. 95-101

34Artikel  "Fida memoriae custos est scriptura": o potrzebie tworzenia archiwów w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 627-644

35Buchbeitrag  "Fida memoriae custos est scriptura". O potrzebie tworzenia archiwów w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 627-643

36Buchbeitrag  Uwagi o dziejach Warzynia i kosciola w Warzyniu do roku 1945
Zerelik, RoscislawSzumilas, Józef. (2005) - In: Kosciól to Jezus Chrystus i ludzie S. 43-57

37Buchbeitrag  Lokacja, rozwój urbanistyczny i ustrój Olawy w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2004) - In: Olawa. Zarys monografii miasta S. 57-65

38Buchbeitrag  Stosunki spoleczne, narodowosciowe i gospodarcze w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2004) - In: Olawa. Zarys monografii miasta S. 66-76

39Artikel  W sprawie genezy herbu Wroclawia z 1530 roku
Zerelik, Roscislaw. (2004) - In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 3 (2004) S. 165-169
http://resgestae.up.krakow.pl/article/view/2542/2228

40Buchbeitrag  Dzieje polityczne Olawy i ziemi olawskiej w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2004) - In: Olawa. Zarys monografii miasta S. 44-56

41Artikel  W sprawie genezy herbu Wroclawia z 1530 roku
Zerelik, Roscislaw. (2004) - In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 21 (2004) S. 165-169

42Buchbeitrag  Lokacja miejska Glogowa przez ksiecia Konrada I Glogowskiego
Zerelik, Roscislaw. (2003) - In: Glogów - 750 lecie nadania praw miejskich S. 31-40

43Buchbeitrag  Dzieje Slask do roku 1526 [Geschichte Schlesiens bis zum Jahre 1526]
Zerelik, Roscislaw. (2002) - In: Historia Slaska (2002) S. 14-116

44Buchbeitrag  Ze studiów nad uposazeniem klasztoru Cystersów w Henrykowie w sredniowieczu. Rejestr czynszów opatów henrykowskich z pierwszej polowy XIV wieku.
Zerelik, Roscislaw. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 70-77

45Buchbeitrag  Sredniowieczny Boleslawiec
Zerelik, Roscislaw. (2001) - In: 750 lat Boleslawca, dzieje miasta i jego historyczne zwiazki ze Slaskiem, Luzycami i Czechami S. 7-17

46Buchbeitrag  Z dziejów zakonu celestynów na Slasku: Kopiarz wsi Kulin z 1512 roku
Zerelik, Roscislaw. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 187-201

47Buchbeitrag  Najdawniejsze dzieje ziemi boleslawieckiej
Zerelik, Roscislaw. (2001) - In: Boleslawiec. Zarys monografii miasta S. 18-25

48Buchbeitrag  Wykaz ryb Slaska z polowy XIV wieku
Witkowski, AndrzejZerelik, Roscislaw. (2001) - In: Studia i materialy z dziejów Slaska i Malopolski S. 167-178

49Buchbeitrag  Sredniowieczne archiwa cysterskie na Slasku
Zerelik, Roscislaw. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 353-362

50Buchbeitrag  Sobótka - miasto kanonikow regulárnych NMP na Piasku we Wroclawiu w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 187-198

51Buchbeitrag  [Breslauer Rathaus - Sitz der Kanzlei und des Stadtarchivs]
Zerelik, Roscislaw. (1999) - In: Wroclawski Rynek. Materialy konferencji S. 9-13

52Buchbeitrag  Schlesisches Urkundenbuch oder Schlesische Regesten? Überlegungen zur Kontinuität der Editionstätigkeit
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 163-170

53Buchbeitrag  Testament Franciszka Koeckritza zwanego Faberem, pisarza miasta Wroclawia w latach 1542-1565
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Zycie codzienne w sredniowiecznym miescie S. 93-101

54Artikel  Szkolnictwo na sredniowiecznym Slasku [Das Schulwesen im mittelalterlichen Schlesien]
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 53 (1998) S. 391-399

55Buchbeitrag  Dzieje polityczne Strzegomia i ziemi strzegomskiej (na tle dziejów ksiestwa swidnicko-jaworskiego)
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu S. 41-61

56Buchbeitrag  Rozwój spoleczno-gospodarczy Strzegomia
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu S. 62-76

57Buchbeitrag  Kultura sredniowiecznego Strzegomia
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu S. 78-79

58Buchbeitrag  Zmiany w slaskiej kulturze rekopismienniczej w XIII wieku
Zerelik, Roscislaw. (1998) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku S. 51-57

59Buchbeitrag  Wroclawska miejska ksiega czynszów z polowy XIV wieku
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1998) - In: Studia sredniowieczne (1992) S. 3-28

60Buchbeitrag  Slask a polityka Kazimierza Wielkiego w latach szesýcdziesiatych XIV wieku [Schlesien und die Politik Kasimirs des Großen in den 60iger Jahren des 14. Jahrhunderts]
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 139-157

61Buchbeitrag  Treuga pacis, czyli o niepokojnach na Slasku: Przyczynek do problemu etosu rycerstwa slaskiego w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. (1997) - In: Etos rycerski w Europie S. 107-111

62Buchbeitrag  Problem wiarygodnosci przekazu o smierci 70 mnichów krzeszowskich w czasie wojen husyckich. [Die Frage der Glaubwürdigkeit der Überlieferung vom Tode von 70 Grüssauer Mönche in der Zeit der Hussitenkriege]
Zerelik, Roscislaw. (1997) - In: Krzeszów. Uswiecony Laska S. 90-103

63Buchbeitrag  Kondycja slaskiej dyplomatyki. Stan i perspektywy badan.
Zerelik, Roscislaw. (1996) - In: Pomocné vedy historické a jejich místo mezi historickými obory S. 69-80

64Buchbeitrag  Kultura rekopismienna na slaskich dworach rycerskich w sredniowieczu.
Zerelik, Roscislaw. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 27-31

65Buchbeitrag  Archiwalia do badan kultury materialnej sredniowiecznego Wroclawia.
Zerelik, Roscislaw. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 107-109

66Buchbeitrag  Gliwice w latach 1355-1532
Zerelik, Roscislaw. (1995) - In: Historia Gliwic (1995) S. 44-62

67Buchbeitrag  "Wspólnota zmarlych" w swietle najstarszych wpisów do "Nekrologu henrykowskiego"
Zerelik, Roscislaw. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 199-210

68Artikel  "...Ego minimus fratrum... ". W kwestii autorstwa drugiej czesci Ksiegi Henrykowskiej
Zerelik, Roscislaw. (1994) - In: Nasza przeszlosc Bd. 83 (1994) S. 63-75

69Artikel  Kontrowersje wokól lokacji Legnicy
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1994) - In: Szkice legnickie Bd. 15 (1994) S. 9-33

70Buchbeitrag  Stan i perspektywy badan nad kancelariami górnoslaskimi w sredniowieczu i czasach nowozytnych
Zerelik, Roscislaw. (1994) - In: Stan i potrzeby badan nad historia Górnego Slaska S. 16-27

71Artikel  Jeszcze o uposazeniu klasztoru cystersów w Kamiencu Zabkowickim w polowie XIV wieku
Zerelik, Roscislaw. (1994) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 2 (1994) S. 107-113

72Buchbeitrag  Wplywy obce w kancelarii biskupów wroclawskich do 1301 roku
Zerelik, Roscislaw. (1993) - In: Kultura sredniowieczna slaska (1993) S. 33-44

73Artikel  Praktyczne wykorzystanie katalogu dostojniczego w kancelarii Henryka z Wierzbna biskupa wroclawskiego
Zerelik, Roscislaw. (1993 - 1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 48 (1993/94) S. 65-69

74Artikel  Czeskie przygotowania do wojny z Polska w 1370 r. w swietle nieznanego zródla slaskiego
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1993) - In: Studia i materialy do historii wojskowosci Bd. 35 (1993) S. 3-17

75Artikel  Ksiega podatkowa miasta Wroclawia z drugiej polowy XV wieku
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. (1992) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 47 (1992) S. 439-448

76Artikel  Kancelaria biskupów wroclawskich do 1301 roku
Zerelik, Roscislaw. (1990 - 1991) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia (1990/91) S. 402-406

77Artikel  Slask przed tysiacem lat. Poglady historiografii polskiej w sprawie przynaleznosci politycznej Slaska w X wieku
Zerelik, Roscislaw. (1990) - In: Slaski labirynt krajoznawczy Bd. 2 (1990) S. 158-166

78Artikel  Jan de Schellendorf. Z dziejów falszerstw na sredniowicznym Slasku
Zerelik, Roscislaw. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 221-238

79Artikel  Urzednicy skryptoriów klasztornych na Slasku do konca I poowy XIV w. Ze studiów nad dziaalnoscia; dyplomatyczna klasztorów slaskich [Beamte der Klosterskriptorien in Schlesien bis zum Ende der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts Aus den Forschungen zur diplomatischen Aktivität schlesischer Klöster]
Zerelik, Roscislaw. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 557-570

80Buchbeitrag  Dokumenty i kancelaria Konrada II. Grabatego, ksiecia zaganskiego
Zerelik, Roscislaw. (1989) - In: Studia z dziejów sredniowiecza polskiego i powszechnego S. 33-72

81Artikel  Sroda Slaska w sredniowieczu. Ze studiów nad topografia Srody Slaskiej do konca XV wieku
Zerelik, Roscislaw. (1989) - In: Slaski labirynt krajoznawczy Bd. 1 (1989) S. 15-21

82Artikel  Uwagi nad najnowszymi edycjami kodeksow slaskich [Bemerkungen über die neuesten Editionen der schlesischen Urkunden]
Zerelik, Roscislaw. (1986) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 41 (1986) S. 117-129

83Artikel  Dokumenty i kancelaria Henryka III Ksiecia Glogowskiego
Zerelik, Roscislaw. (1984) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia , 683 (1984) S. 3-100

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.