RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 147

Suchergebnisse

Suchbegriffe: 118556274


1Artikel  The Jerusalem Miniatures in Maerlants Rijmbijbel 10 B 21 and in the Hornby Book of Hours. Questions of Context and Meaning
Chavannes-Mazel, Claudine A.. (2011) - In: Quaerendo Bd. 41 (2011) S. 139-154

2Artikel  Oriëntalisme in de middeleeuwen: De representatie van Mohammed in Jacob van Maerlants "Spiegel historiael"
Vermeiren, David. (2010) - In: Queeste Bd. 17 (2010) S. 159-180

3Artikel  Die Martin-Gedichte des Jacob van Maerlant in der lateinischen Übertragung des Jan Bukelare
Haye, Thomas. (2010) - In: Sacris erudiri Bd. 49 (2010) S. 407-438

4Artikel  Maerlants Fische: Ein Vergleich zwischen dem Fischebuch in Jacobs van Maerlant Der naturen bloeme und seiner lateinischen Vorlage
Berteloot, Amand. (2009) - In: Reinardus Bd. 21 (2009) S. 16-31

5Monographie  Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno: de kracht van woorden, de pracht van beelden
Chavannes-Mazel, Claudine A.. Dalen-Oskam, Karina H. vanKuiper, Willem [Bearb.]. - Den Haag (2008)

6Artikel  Old Friends: David and Jonathan in the Vulgate, the Historia Scholastica of Peter Comestor, the Weltchronik of Rudolf von Ems, and the Rijmbijbel of Jacob van Maerlant
Sherwood-Smith, Maria C.. (2007) - In: Oxford German studies Bd. 36 (2007) S. 163-183

7Buchbeitrag  Het raadsel van de verdwenen beestjes: over de twee Haagse handschriften met Maerlants 'Der naturen bloeme'
Jongen, Ludo. (2007) - In: Studies Anne S. Korteweg S. 191-193

8Buchbeitrag  Jacob van Maerlant (ca. 1230-ca. 1290)
Claassens, Geert H. M.. (2006) - In: Key figures in medieval Europe S. 353-354

9Buchbeitrag  The reception of Artistotele's 'Ethica Nicomachea' in the 'Heimelijkheid der heimelijkheden (Secret of secrets)' by Jacob van Maerlant
Borghart, Pieter. (2006) - In: Medieval manuscripts in transition. Tradition and creative recycling S. 61-80

10Artikel  Oude fragmenten van Jacob van Maerlants Rijmbijbel in handschriften uit het Agnietenklooster te Arnhem
Kienhorst, Hans. (2005) - In: Leuvense bijdragen Bd. 94 (2005) S. 163-188

11Buchbeitrag  Schlangen, Monster, Fabelwesen. Jacob van Maerlant "Der naturen bloeme" - unter besonderer Berücksichtigung der Detmolder Handschrift aus den späten 13. Jahrhundert
Hellfaier, Detlev. (2005) - In: FS Hajo van Lengen S. 223-234

12Buchbeitrag  Art. Jacob van Maerlant
Biesheuvel, Ingrid E.Palmer, Nigel F.. (2004) - In: Verfasserlexikon Tl. 11 S. Sp. 747-755

13Monographie  Jacob Van Maerlant's "Der Naturen Bloeme" as encyclopaedic narrative
Theron, Elizabeth Rabie. - [University of South Africa] (2003)

14Monographie  Reyne dachcortinghe ende ware leringhe . Zur Beziehung zwischen Text und Bildprogramm in einer Handschrift der Rijmbijbel des Jacob van Maerlant
Witthaut, Dirk. - [Universität Köln] (2003)
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:38-12794

15Sammelwerk  In de voetsporen van Jacob van Maerlant: Liber amicorum Raf De Keyser Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek
Bauer, Raoul [Hrsg.]. - Leuven (2002)

16Artikel  Dat seste boec van serpenten. En onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants "der naturen bloeme"
Voort, Marcel van der. (2002) - In: Queeste Bd. 9 (2002) S. 67-72

17Buchbeitrag  'A ve vinculum caritatis': Gillis de Wevel in de ban van Jacob van Maerlant
Verbeke, Werner. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 244-257

18Monographie  Dat seste boec van serpenten: Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme"
Voort, Marcel van der. - Hilversum (2001)

19Buchbeitrag  Die Tierwelt in zwei mittelniederländischen Enzyklopädien: Jacob van Maerlants "Der Naturen Bloeme" und die niederländische Übersetzung von Bartholomaeus' Anglicus "De proprietatibus rerum"
Bogaart, Saskia. (2001) - In: Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld S. 83-103

20Buchbeitrag  Onderzoek naar het slangenboek in Maerlants Der Naturen Bloeme. Een verslag
Voort, Marcel van der. (2001) - In: Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld S. 217-232

RI-Opac SucheTreffer: 147