RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 19

Suchergebnisse

Suchbegriffe: 119236303


1Monographie  Analyse van de structuur van Jan van Boendales Boec vander Wraken
Mansy, Margot. - [Université de Louvain] (2002 - 2003)

2Buchbeitrag  Boendale of 'Antwerpse school'? Over het auteurschap van Melibeus en Dietsche doctrinale
Reynaert, Joris. (2002) - In: Al t'Antwerpen in die stad

3Sammelwerk  Al t'Antwerpen in die stad: Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd
Anrooij, Wim van [Hrsg.]. - Amsterdam (2002)

4Buchbeitrag  Het Antwerpen van Jan van Boendale
Uytven, Raymond van. (2002) - In: Al t'Antwerpen in die stad S. 17-29

5Buchbeitrag  Jan van Boendale (ca. 1280-1351)
Claassens, Geert H. M.. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 405-407

6Artikel  Stand van zaken: Jan van Boendale en de Antwerpse school.
Anrooij, Wim van. (2000) - In: Nederlandse letterkunde Bd. 5 (2000) S. 86-99

7Buchbeitrag  Maerlant, Boendale oder Velthem? Mögliche Quellen der 'Karlmeinet'-Kompilation
Anrooij, Wim van. (1999) - In: Gedenkschrift Hartmut Beckers S. 9-20

8Artikel  '...dat anxtelike oordeel groot...'. Jan van Boendales visie op de absolute gerechtigheid bij het Laatste Oordeel (ca. 1330)
Leeuwen, Jacoba van. (1998) - In: Trajecta Bd. 7 (1998) S. 97-110

9Artikel  Boendales Boec van der wraken: datering en ontstaansgeschiedenis
Anrooij, Wim van. (1995) - In: Queeste Bd. 2 (1995) S. 40-53

10Artikel  Boendales Jans teesteye: een structurele analyse
Kinable, Dirk. (1995) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 111 (1995) S. 323-345

11Buchbeitrag  A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale's 'How Writers Should Write'
Gerritsen, Willem PieterDijk, Hans vanLie, Orlanda S. H.Buuren, Alfons M. J. van. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 245-260

12Artikel  Het tijdsbeeld in Boendale's Jans Teesteye
Kinable, Dirk. (1993) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 109 (1993) S. 125-152

13Artikel  Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?
Stein, Robert. (1991) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 106 (1991) S. 185-197
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Jan_van_Boendales_Brabantsche_Yeesten._Antithese.pdf

14Artikel  Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche Yeesten?
Stein, Robert. (1990) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 106 (1990) S. 262-280

15Buchbeitrag  Buigt Jan van Boendale Enicheit om tot 'privé'?
Pleij, Herman. (1990) - In: Vragende wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis S. 17-24

16Buchbeitrag  Denken over de geschiedenis in veertiende-eeuws Brabant: Jan van Boendale's Der Leken Spiegel
Davidse, Jan. (1986) - In: Studies A. H. Bredero S. 11-27

17Artikel  Walter Bosch, monnik van Affligem, en zijn twee bewerkingen van Jan Van Boendale's Brabantsche Feesten.
Ampe, Albert. (1977) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 60 (1977) S. 3-84

18Artikel  Nationaal gevoel en stedelijke politieke visies in het 14de eeuwse Brabant. Het voorbeeld van Jan van Boendale.
Gerven, Jan van. (1976) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 59 (1976) S. 145-164

19Buchbeitrag  Art. Boendale, Jan
Martin,. (1876) - In: ADB 3 S. 30

RI-Opac SucheTreffer: 19