RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 27

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Aguelo Mas, Jordi


1Sachtitel  [Bibliographie]
Aguelo Mas, Jordi. (2016)
http://independent.academia.edu/JordiAgueloMas

2Artikel  Fonts per a l'estudi del Solsonès medieval i proposta interpretativa del Solsonès sota domini emiral a través de la toponímia
Aguelo Mas, Jordi. (2014) - In: Oppidum. Revista cultural del Solsonès Bd. 12 (2014) S. 16-40

3Buchbeitrag  Contextos ceràmics al voltant del moment fundacional de Barcino: darreres intervencions
Aguelo Mas, Jordi. (2010) - In: Contextos ceràmics i cultural material d'època augustal a l'Occident romà S. 171-197

4Sammelwerk  Contextos ceràmics i cultural material d'època augustal a l'Occident romà. Actes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d'abril de 2007
Aguelo Mas, JordiBelmonte, C.Huertas, J. [Hrsg.]. - Barcelona (2010)

5Artikel  Una àrea funerària a Barcino (segles IV-VI dC): l'exemple de Santa Caterina
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, Josefa. (2009) - In: Gausac Bd. 34/35 (2009) S. 237-245

6Artikel  Sobre la firmitas dels edificis medievals. Els sistemes de fonament documentats al convent de Santa Caterina de Barcelona
Aguelo Mas, JordiHuertas, Josefa. (2007) - In: Arqueologia medieval (Barcelona) Bd. 3 (2007) S. 54-61
http://www.raco.cat/index.php/ArqueologiaMedieval/article/view/254560/341507

7Artikel  Les excavacions a l'antic convent de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès)
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, JosefaPuig Verdaguer, Ferrán. (2005) - In: Tribuna d'arqueologia (2001/02) S. 207-222

8Artikel  Santa Caterina de Barcelona: assaig d'ocupació i evolució
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, JosefaPuig Verdaguer, Ferrán. (2005) - In: Quarhis Bd. 1 (2005) S. 11-43

9Artikel  El món de la mort entre els segles XIII i XIX al convent de predicadors de Santa Caterina de Barcelona
Aguelo Mas, JordiHuertas, Josefa. (2005) - In: Arqueologia medieval (Barcelona) Bd. 1 (2005) S. 56-71
http://www.raco.cat/index.php/ArqueologiaMedieval/article/view/254587/341534

10Buchbeitrag  Un conjunt de materials del segle XV del jaciment de l'antic mercat de Santa Caterina de Barcelona
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, Josefa. (2003) - In: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès S. 290-294

11Buchbeitrag  Debat-discussió: L'arqueologia dels monestirs en els darrers temps. Aportacions i problemes
Aguelo Mas, Jordiu.a.. (2003) - In: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès S. 193-202

12Buchbeitrag  Les polseres de vidre del convent de Santa Caterina
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, Josefa. (2003) - In: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès S. 869-871

13Buchbeitrag  Arqueologia i conjunts monàstics: recull bibliogràfic
Aguelo Mas, Jordi. (2003) - In: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès S. 169-182

14Buchbeitrag  El convent de Santa Caterina de Barcelona: l'aportació de l'arqueologia
Puig Verdaguer, FerránHuertas Arroyo, JosefaAguelo Mas, Jordi. (2003) - In: II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès S. 78-86

15Buchbeitrag  El convent de Santa Caterina de Barcelona
Aguelo Mas, JordiHuertas Arroyo, JosefaPuig Verdaguer, Ferrán. (2002) - In: L'art gòtic a Catalunya Tl. 1 S. 211-218

16Artikel  Sobre els orígens i la formació del terme de Sant Cugat. Del segle XI al XX
Aguelo Mas, Jordi. (2001) - In: Gausac Bd. 19 (2001) S. 25-40

17Buchbeitrag  Una nau gòtica inacabada al monestir de Sant Cugat del Vallès
Aguelo Mas, JordiArtigues Conesa, Pere LluísSarda, MariaVila, Josep Maria. (2000) - In: Actes. Ir. Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya S. 432-441

18Buchbeitrag  Senyors i pagesos a la quadra de Vilanova, del Baró Palou o de Sant Pere d'Octavià
Aguelo Mas, Jordi. (2000) - In: XLII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos S. 390-398

19Buchbeitrag  Vestigis preromànics i alt-medievals de l'ala NE del monestir de Sant Cugat del Vallès
Aguelo Mas, JordiArtigues Conesa, Pere LluísSarda, MariaVila, Josep Maria. (2000) - In: Actes. Ir. Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya S. 350-355

20Artikel  1969. Excavacions arqueològiques al monestir de Sant Cugat del Vallès
Aguelo Mas, JordiRodríguez, Alba. (1999) - In: Gausac Bd. 15 (1999) S. 61-68

RI-Opac SucheTreffer: 27