RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 53

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Henryk Łowmiański


1Buchbeitrag  Henryk Lowmianski, prekursor "metody strukturalnej" w historiografii polskie
Labuda, Gerard. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 827-840

2Monographie  U podstaw panstwowosci slowianskiej
Lowmianski, Henryk. Kijas, Artur [Bearb.]. - Poznán (2009)

3Artikel  Why Did the Polanian Tribe Unite the Polish State?
Lowmianski, Henryk. (2009) - In: Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities Bd. 97 (2009) S. 175-181

4Sammelwerk  Akty Cechow Wilenskich: 1495 - 1759
Lowmianski, Henryk [Hrsg.]. - Poznán (2006)

5Buchbeitrag  Zagadnienia gospodarcze wczesnofeudalnego panstwa polskiego. [Les problèmes économiques de l'Etat polonais des premiers temps de la féodalité.]
Lowmianski, Henryk. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 2 S. 15-35

6Buchbeitrag  Dynastia Piastów we wczesnym sredniowieczu
Lowmianski, Henryk. (2002) - In: Poczatki panstwa polskiego. Ksiega Tysiaclecia Tl. 1 S. 111-162

7Monographie  Polityka Jagiellonów
Lowmianski, Henryk. Pietkiewicz, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1999)

8Monographie  Zaludnienie panstwa litewskiego w wieku XVI: zaludnienie w roku 1528
Lowmianski, Henryk. - Poznán (1998)

9Buchbeitrag  Maria i Henryk Lowmianski - badacze dziejów miasta Wilna
Kiaupa, Zigmantas. (1995) - In: FS Henryk Lowmianski (1995) S. 58-66

10Sammelwerk  Profesor Henryk Lowmianski. Zycie i dzielo. Materialy z sezji naukowej poswieconej dziesiatej rocznicy smierci Uczonego (Poznan 7-8 X 1994 r.)
Kijas, ArturPietkiewicz, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1995)

11Buchbeitrag  Henryk Lowmianski a badania nad ustrojem i prawem Wielkiego Ksiestwa Litewskiego
Zakrzewski, Andrzej B.. (1995) - In: FS Henryk Lowmianski (1995) S. 67-72

12Buchbeitrag  Henryk Lowmianski jako historyk Slowian Polabskich
Myslinski, Kazimierz. (1995) - In: FS Henryk Lowmianski (1995) S. 13-22

13Monographie  Les Slaves et leurs voisins dans l'Antiquité et au Moyen Âge: opera minora
Lowmianski, Henryk. Bardach, Juliusz [Hrsg.]. - Wroclaw [u.a.] (1993)

14Monographie  Prusy, Litwa, Krzyzacy [Preußen und Litauen zur Zeit des Deutschen Ordens. - Aufsatzsammlung]
Lowmianski, Henryk. - Warszawa (1989)

15Monographie  Studia nad dziejami Slowianszczyzny, Polski i Rusi w wiekach srednich [Studies in the history of the Slavs, Poland and Russia in the Middle Ages]
Lowmianski, Henryk. - Poznán (1986)

16Monographie  Poczatki Polski. 6,1: Polityczne i spoleczne procesy ksztaltowania sie narodu do poczatku wieku XIV
Lowmianski, Henryk. - Warszawa (1985)

17Monographie  Rus i normanny
Lowmianski, Henryk. - Moskva (1985)

18Artikel  Zagadnienie politeizmu slowianskiego
Lowmianski, Henryk. (1984) - In: Przeglad historyczny Bd. 75 (1984) S. 655-693
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4-s655-693/Przeglad_Historyczny-r1984-t75-n4-s655-693.pdf

19Buchbeitrag  The rank nobility in medieval Poland
Lowmianski, Henryk. (1984) - In: The Polish Nobility in the Middle Ages S. 21-54

20Monographie  Studia nad dziejami Wielkiego Ksielstwa Litewskiego
Lowmianski, Henryk. - Poznán (1983)

RI-Opac SucheTreffer: 53