RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 45

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Kadlubek


1Artikel  Equus maculis, czyli sporu o czytanie Kadlubka ciag dalszy [Equus maculis, or the Controversy Over Reading Kadlubek Revisited]
Boron, Piotr. (2017) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 13 (2017) S. 45-54

2Artikel  The biblical roots of "The Legend of the Wawel Dragon", i.e. the tale of the whole-eater (holophagus) from the "Kronika polska" (The Chronicle of Poland) of Wincenty Kadlubek and from the later Polish annalist testimonies in relation to "The Story of Bel and the Snake" from the Book of Daniel (Dan 14:23-27)
Parchem, Marek. (2016) - In: Studia Gdánskie Bd. 38 (2016) S. ??

3Buchbeitrag  Die Herkunftsgeschichte der Piasten als politisches Konzept der Gegenwart des Chronisten Vinzenz Kadlubek (1150-1223)
Vercamer, Grischa. (2015) - In: Idoneität - Genealogie - Legitimation S. 365-386

4Buchbeitrag  Estudio de las ediciones de la Chronica Polonorum de Vicente Kadlubek
García-Ochoa Rojas, Irene. (2015) - In: Ianua Classicorum. Temas y formas del mundo clásico Tl. 3 S. 263-270

5Buchbeitrag  Gusta poetyckie mistrza Wincentego i mi-strza Jana. Wincenty Kadlubek i jego komentator wobec twórczosci Horacego, Owidiusza i Wergiliusza
Chmielewska, Katarzyna. (2015) - In: Komentarz Jana z Dabrówki do Kroniki biskupa Wincentego S. 153-170

6Monographie  Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius
Kadlubek, Vincentius. Mühle, Eduard [Hrsg.]. - Darmstadt (2014)

7Buchbeitrag  Das Problem der Fürstenmacht zur Zeit von Vincentius Kadlubek
Gawlas, Slawomir. (2013) - In: Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa S. 273-308

8Buchbeitrag  Witness to crisis? Power and resonance in the 'Chronicle of the Poles' by Wincenty Kadlubek
Bisson, Thomas Noel. (2010) - In: Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiograpy S. 205ff.

9Buchbeitrag  Uczta rozrachunku (Quentin Tarantino, Wincenty Kadlubek, Bruno z Kwerfurtu, Richer z Reims). Krótko o pewnym schemacie narracyjnym racjonalizujacym przedstawiana rzeczywistosc
Banaszkiewicz, Jacek. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 634-646

10Buchbeitrag  Co Kadlubek mdgl wiedziec o teatrze?
Bering, Piotr. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 378-383

11Artikel  Biskup Wincenty Kadlubek wobec krakowskiej kapituly katedralnej: (w sprawie donacji dziesiecin czchowskich)
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: Cistercium mater nostra Bd. 2, 2 (2008) S. 55-64

12Buchbeitrag  Pierwsza bitwa Kazimierza Sprawiedliwego, czyli zelazne regufy prezentacji wojennego debiutu wielkiego bohatera (Kadlubek, ks. IV, rozdz. 14)
Žmudzki, Pawel. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 307-318

13Artikel  Blogoslawiony Wincenty Kadlubek w hagiografii staropolskiej
Zawadzki, Roman Maria. (2008) - In: Cistercium mater nostra Bd. 2, 2 (2008) S. 193-203

14Artikel  Blogoslawiony Wincenty Kadlubek w kaznodziejstwie polskim: przeglad problematyki
Panus, Kazimierz. (2008) - In: Cistercium mater nostra Bd. 2, 2 (2008) S. 205-213

15Buchbeitrag  Art. Wincenty Kadlubek
Güttner-Sporzynski, Darius von. (2006) - In: The Crusades. An Encyclopaedia S. 1283
https://www.academia.edu/399583

16Artikel  Sapientis verbum. Alcune reminiscenze filosofico-letterarie nella 'Chronica Polonorum' di Vincenzo Kadlubek
Kaluza, Zénon. (2006) - In: Archivio storico italiano Bd. 164 (2006) S. 3-36

17Buchbeitrag  Traces of Oral Tradition in the Oldest Polish Historiography: Gallus Anonymus and Wincenty Kadlubek
Dymmel, Piotr. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 343-363

18Monographie  Kronika Polska / Mistrz Wincenty
Kadlubek, Vincentius. Kürbis, Brygida [Hrsg.]. - Wroclaw (2003)

19Buchbeitrag  Blogoslawiony Wincenty Kadlubek w sztuce (rozeznanie problemu)
Samek, Jan. (2001) - In: Mistrz Wincenty Kadlubek. Czlowiek i dzielo, posmiertny kult i legenda S. 93-101

20Sammelwerk  Mistrz Wincenty Kadlubek. Czlowiek i dzielo, posmiertny kult i legenda. Materialy sesji naukowej, Kraków 10 marca 2000
Prokop, Krzysztof Rafal [Hrsg.]. - Kraków (2001)

RI-Opac SucheTreffer: 45