RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 15

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Klementyna Żurowska


1Buchbeitrag  Krakowska bazylika sw. Gereona: O recepcji motywów nadmozanskich i sródziemnomorskich w polowie 11 wieku
Zurowska, Klementyna. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 81-95

2Artikel  Kto budowal krypte pod przezbiterium bazyliki Sw. Gereona (Sw. Marii Egipcjanki) na Wawelu?
Zurowska, Klementyna. (2007) - In: Folia historiae artium Ser. NS, Bd. 11 (2007) S. 17-26

3Buchbeitrag  Kraków, Tyniec i benedyktyni
Zurowska, Klementyna. (2007) - In: FS Jerzy Gadomski Tl. 1 S. 227-233

4Sammelwerk  Lapides viventes: zaginiony Kraków wieków srednich ; ksiega dedykowana profesor Klementynie Zurowskiej
Gadomski, Jerzy [Bearb.]. - Kraków (2005)

5Buchbeitrag  Zespól palacowy w Werli. Ze studiów nad wczesnosredniowieczna architektura palacowa
Zurowska, Klementyna. (2002) - In: FS Lech Kalinowski (2002) S. 147-164

6Buchbeitrag  Sakralarchitektur in Polen.
Zurowska, Klementyna. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 502-506

7Buchbeitrag  Art. Wislica
Zurowska, Klementyna. (2000) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 11
http://www.treccani.it/enciclopedia/wislica_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

8Artikel  Au seuil de l'architecture chrétienne en Pologne. Ostrów Lednicki
Zurowska, KlementynaRodzinska-Chorazy, Teresa. (1998) - In: Cahiers de civilisation médiévale Bd. 41 (1998) S. 35-54

9Buchbeitrag  Art. Ostrow Lednicki
Zurowska, Klementyna. (1998) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 9
http://www.treccani.it/enciclopedia/ostrow-lednicki_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

10Buchbeitrag  Kosciól sw. Mikolaja w Wislicy na tle romanskich jednonawowych budowli sakralnych
Zurowska, Klementyna. (1997) - In: Wislica - nowe badania i interpretacje S. 57-60

11Artikel  Architektura monumentalna u progu chrzescijanstwa w Polsce
Zurowska, Klementyna. (1988) - In: Nasza przeszlosc Bd. 69 (1988) S. 115-131

12Buchbeitrag  Romanskie detale architektoniczne i fragmenty rzezb odnalezione w Tyncu w latach 1970-1980
Zurowska, Klementyna. (1986) - In: Studia Lech Kalinowski S. 111-120

13Artikel  Dzialalnosc architektoniczna benedyktynów w Wielkopolsce w drugiej polowie XI wieku
Zurowska, Klementyna. (1971) - In: Folia historiae artium Bd. 6/7 (1971) S. 121-136

14Artikel  Romanski kosciol opactwa benedyktynów w Tyncu
Zurowska, Klementyna. (1971) - In: Folia historiae artium Bd. 6/7 (1971) S. 49-120

15Buchbeitrag  L'origine du vocable de Notre-Dame dans les chapelles palatines des premiers Piast en Pologne
Zurowska, Klementyna. (1966) - In: Mélanges René Crozet Tl. 1 S. 159-167

RI-Opac SucheTreffer: 15