RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 114

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Przemysław Urbańczyk


1Monographie  Co sie stalo w 1018 roku?
Urbanczyk, Przemyslaw. - Poznán (2018)

2Monographie  Boleslaw Chrobry - lew ryczacy
Urbanczyk, Przemyslaw. - Torun (2017)

3Buchbeitrag  Early Medieval Strongholds in Polish Lands
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Fortified Settlements in Early Medieval Europe S. 95-106

4Sammelwerk  The past societies: Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages (Vol. 1-5)
Urbanczyk, Przemyslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

5Sammelwerk  Czersk - Wzgórze Zamkowe. Badania 1874-1983
Urbanczyk, PrzemyslawTrzeciecki, Maciej [Hrsg.]. - Czersk - Wzgórze Zamkowe (2016)

6Monographie  Co sie stalo w 966 roku?
Urbanczyk, Przemyslaw. - Poznan (2016)

7Buchbeitrag  Who were medieval "Wolinians"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 33-42

8Sachtitel  [Bibliographie]
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016)
https://iaepan.academia.edu/PrzemyslawUrbanczyk

9Buchbeitrag  Central places as foundations of the early Piast state
Urbanczyk, Przemyslaw. (2016) - In: GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien S. 343-354

10Artikel  Polabian Slavs and processes of political consolidation
Urbanczyk, Przemyslaw. (2015) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 245-256

11Buchbeitrag  Piast lands in the 10th century: "imitatio" or "refutatio imperii"?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Das lange 10. Jahrhundert. Struktureller Wandel S. 71-83

12Buchbeitrag  Boleslav IV - the duke of Prague
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: The Great Moravian tradition and memory of Great Moravia S. 103-122

13Buchbeitrag  Archeologia grodzisk w badaniach wczesnych panstw Europy Srodkowej
Urbanczyk, Przemyslaw. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 27-36

14Monographie  Central Europe in the high Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900 - c. 1300
Berend, NoraUrbanczyk, PrzemyslawWiszewski, Przemyslaw. - Cambridge [u.a.] (2013)

15Buchbeitrag  Political and economic status of the Odra estuary area at the turn of the 1st and the 2nd millennia AD
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 59-72

16Buchbeitrag  Jak powstawaly panstwa w czasach ksztaltowania sie monarchii wczesnopiastowskiej ?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Instytucja "wczesnego panstwa" w perspektywie wielosci i róznorodnosci S. 317-330

17Buchbeitrag  Archaeologia versus historiam, czyli razem czy osobno?
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam S. 128-136

18Buchbeitrag  The eastern neighbours of the Piasts in the 10th century
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 71-80

19Buchbeitrag  Violent Peace in Medieval Iceland
Urbanczyk, Przemyslaw. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 205-218

20Monographie  ... mysli o sredniowieczu: [w 40-lecie pracy naukowej autora]
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wodzislaw Slaski (2013)

RI-Opac SucheTreffer: 114