RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 13

Suchergebnisse

Suchbegriffe: Zbigniew Perzanowski


1Sammelwerk  Corpus inscriptionum Poloniae. Bd. 8: Województwo Krakowskie. Tl. 1: Katedra Krakowska na Wawelu
Perzanowska, AgnieszkaPerzanowski, Zbigniew [Bearb.]. - Warszawa [u.a.] (2002)

2Buchbeitrag  Dawny Zator [Das alte Zator]
Perzanowski, Zbigniew. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 387-400

3Buchbeitrag  Sredniowieczny Zmigród au Moyen Âge
Perzanowski, Zbigniew. (1992) - In: FS Józef Szymanski (1992) S. 277-287

4Artikel  Sredniowieczny Zmigród
Perzanowski, Zbigniew. (1990) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 45 (1990) S. 277-287
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s277-287/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s277-287.pdf

5Buchbeitrag  Sredniowieczny Wojnicz
Perzanowski, Zbigniew. (1989) - In: Zródloznawstwo i studia historyczne S. 65-73

6Sammelwerk  Corpus inscriptionum Poloniae. Bd. 8: Województwo Krakowskie. Tl. 2: Bazylika Mariacka w Krakowie
Piech, ZenonPerzanowski, Zbigniew [Bearb.]. - Warszawa [u.a.] (1987)

7Monographie  Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 10: 1370-1405
Dlugossius, Johannes. Perzanowski, ZbigniewGaweda, Stanislaw [Bearb.]. Turkowska, Danuta [Hrsg.]. - Warszawa (1985)

8Artikel  Dzieje rekopisu "Banderia Prutenorum" w swietle notatek proweniencyjnych
Perzanowski, Zbigniew. (1982) - In: Studia historyczne Bd. 25 (1982) S. 485-494

9Artikel  Cuda swietego Stanislawa
Perzanowski, Zbigniew. (1981) - In: Analecta Cracoviensia Bd. 11 (1979) S. 47-141
http://www.mgh-bibliothek.de//etc/dokumente/a138141.pdf

10Monographie  Opactwo benedyktyn'skie w Lubiniu: studia nad fundacja i rozwojem uposazenia w sredniowieczu
Perzanowski, Zbigniew. - Lublin (1978)

11Artikel  Rekopisy Ksiegi brackiej i Nekrologu opactwa lubinskiego [Les manuscrits du Liber fraternitatis et de l'Obituaire de l'abbaye des Bénédictins de Lubin]
Perzanowski, Zbigniew. (1976) - In: Studia zródloznawcze Bd. 21 (1976) S. 79-84

12Sachtitel  Ksiega bracka i nekrolog Opactwa Panny Marii w Lubiniu = Liber fraternitatis et liber mortuorum abbatiae Sanctae Mariae Lubinensis
Perzanowski, Zbigniew [Hrsg.]. - Warszawa (1976)

13Artikel  Honorarium autorskie Galla-Anonima
Perzanowski, Zbigniew. (1959) - In: Nasza przeszlosc Bd. 9 (1959) S. 19-37

RI-Opac SucheTreffer: 13