RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 1,9 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 30

Suchergebnisse

Suchbegriffe: kerny terézia


1Buchbeitrag  Emlékkonferencia Károly Róbert koronázásának 700. évfordulója alkalmából
Kerny, Terézia. (2011) - In: Károly Róbert és Székesfehérvár S. 188-201

2Artikel  "Szent László, Erdély védoszentje" ["Saint-Ladislas, le saint patron de Transylvanie"]
Kerny, Terézia. (2010) - In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Bd. 3 (2010) S. 161-184

3Sammelwerk  Mátyás király és a fehérvári reneszánsz [King Matthias and the Renaissance Fehérvár]
Kerny, Terézia [Hrsg.]. - Székesfehérvár (2010)

4Buchbeitrag  Patronage of St. Ladislas fresco cycles during the Sigismund period in connection with a contract of inheritance
Kerny, Terézia. (2010) - In: Essays Ernö Marosi S. 259-272

5Artikel  Szent László tiszteletének kutatástörténete (1977-2007)
Kerny, Terézia. (2008) - In: Arrabona Bd. 46 (2008) S. 15-36

6Buchbeitrag  Veneration of St Ladislas and the Hungarian Saints in the Court of Matthias Corvinus. Personal Devotion, State and Monarchic Representation
Kerny, Terézia. (2008) - In: Matthias Corvinus the king. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court S. 397-400

7Buchbeitrag  Zsigmond király halála, temetése és "síremléke" Tinódi Sebestyén Zsigmond király és császárnak krónikája címü költeményében
Kerny, Terézia. (2008) - In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika S. 143-159

8Artikel  1453. Adalékok és fölvetések Habsburg (V.) László Szent László tiszteletéhez
Kerny, Terézia. (2008) - In: Arrabona Bd. 46 (2008) S. 363-390

9Artikel  The Renaissance - Four Times Over. Exhibitions Commemorating Matthias's Accession to the Throne
Kerny, Terézia. (2008) - In: The Hungarian quarterly Bd. 49, 190 (2008) S. 79-90

10Buchbeitrag  Kísérlet Szent imre herceg képzömüvészeti ábrázolásának megújításásra a XIX. század második felében [Die "stilgerechte" Ikonographie des heiligen Emmerich. Versuch einer Erneuerung der künstlerischen Darstellung des heiligen Prinzen Emmerich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 131-137

11Buchbeitrag  Adalékok a pálos rend középkori Szent László tiszteletéhez (1291-1630)
Kerny, Terézia. (2007) - In: Decus solitudinis S. 574-587

12Buchbeitrag  A szepeshelyi föoltár magyar szent királyokat ábrázoló táblaképe [Eine Tafel des Hochaltars von Szepeshely mit der Darstellung der heiligen ungarischen Könige]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 99-105

13Buchbeitrag  Szerkesztöi gondolatok
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 9-14

14Buchbeitrag  A kerlési ütközet megjelenése és elterjedése az irodalomban, majd a képzömüvészetben
Kerny, Terézia. (2007) - In: Folklór és vizuális kultúra S. 202-257

15Buchbeitrag  A "magyar szentek" fogalmának átalakulása a XV. század végétöl a XVII. század végéig [Die Wandlungen des Begriffs "ungarische Heilige" vom Ende des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 109-111

16Buchbeitrag  A magyar szent királyok tisztelete és ikonográfiája a XIV. század közepéig [Verehrung und Ikonographie der heiligen ungarischen Könige bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts]
Kerny, Terézia. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 73-82

17Sammelwerk  Szent Imre 1000 éve: Székesfehérvár 1007-2007: tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából
Kerny, Terézia [Bearb.]. - Székesfehérvár (2007)

18Buchbeitrag  Begräbnis und Begräbnisstätte von König Sigismund
Kerny, Terézia. (2006) - In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg S. 475-479

19Artikel  Das Engelskrönungsmotiv in der Ikonographie König Stephans des Heiligen
Kerny, Terézia. (2004) - In: Acta ethnographica Hungarica Bd. 49 (2004) S. 313-342

20Artikel  Szent Kálmán és Könyves Kálmán kultuszáról
Kerny, Terézia. (2001) - In: Ars Hungarica Bd. 29 (2001) S. 9-32

RI-Opac SucheTreffer: 30