RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 33

Suchergebnisse

Thesaurusbegriffe: 118674722


1Monographie  Bibliografia Lulliana 1870-1973
Brummer, Rudolf. - Mallorca (1991)

2Buchbeitrag  Algunes notes sobre una versió catalana gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal
Brummer, Rudolf. (1989) - In: Miscel.lània Joan Fuster Tl. 1 S. 27-35

3Artikel  Les tres redaccions del "Libre de consolació d'ermità" - indicis del mètode literari de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1988) - In: Zeitschrift für Katalanistik Bd. 1 (1988) S. 168-175

4Buchbeitrag  Algunes notes sobre el Libre del gentil e los tres savis de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1988) - In: Studia M. de Riquer Tl. 3 S. 25-34

5Artikel  La importàcia de la novel·la "Blanquerna" de Ramon Llull en les literatures europees de l'edat mitjana
Brummer, Rudolf. (1986) - In: Randa Bd. 19 (1986) S. 137-142

6Buchbeitrag  Un passatge de la Divina Commedia de Dante en dues traduccions catalanes
Brummer, Rudolf. (1986) - In: Estudis Josep Romeu i Figueras Tl. 1 S. 133-141

7Buchbeitrag  Una qüestió debatuda: Ramon Llull va escriure llibres en àrab?
Brummer, Rudolf. (1985) - In: Miscel.lània Antoni M. Badia i Margarit S. 55-69

8Artikel  Die Vitia Principalia als allegorische Gestalten bei einigen Autoren des XIII. Jahrhunderts: Huon de Méry, Rutebeuf, Ramon Llull, Bono Giamboni
Brummer, Rudolf. (1984 - 1986) - In: Estudis romànics Bd. 19 (1984/86) S. 185-195

9Buchbeitrag  Ramon Llull i Dante Alighieri, parallels literaris
Brummer, Rudolf. (1983) - In: Actes del sisè col.loqui international de llengua i literatura catalanes S. 241-255

10Buchbeitrag  Hi ha un model literari per al Libre de contemplació en Déu de Ramon Llull?
Brummer, Rudolf. (1981) - In: Miscellània Pere Bohigas Tl. 1 S. 241-255

11Buchbeitrag  Sobre una versió italiana del Fèlix de Ramon Llull. Mss. de Venècia i de Munic
Brummer, Rudolf. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Tl. 2 S. 127-133

12Artikel  Sobre una versió italiana del "Fèlix" de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1979) - In: Estudis universitaris catalans Bd. 23 (1979) S. 127-134

13Artikel  Sobre les fonts literàries del "Blanquerna" de Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1979) - In: Iberoromania Ser. NF, Bd. 9 (1979) S. 1-11

14Artikel  L'enseignement de la langue arabe à Miramar, faits et conjectures
Brummer, Rudolf. (1978) - In: Estudios lulianos Bd. 22 (1978) S. 37-48

15Monographie  Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum ; 1870 - 1973
Brummer, Rudolf. - Hildesheim (1976)

16Monographie  Katalanische Sprache und Literatur
Brummer, Rudolf. - München (1975)

17Artikel  Die älteste Handschrift des "Libre de contemplació" von Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1971) - In: Estudios lulianos Bd. 15 (1971) S. 145-151

18Buchbeitrag  Bemerkungen zu einer Madrider Handschrift von Dantes Divina Commedia mit der spanischen Marginalübersetzung des Don Enrique de Villena.
Brummer, Rudolf. (1971) - In: FS Rudolf Palgen S. 15-22

19Buchbeitrag  Zu einer frühen französischen Übersetzung des katalanischen Libre de Blanquerna von Ramon Llull
Brummer, Rudolf. (1971) - In: FS Mario Wandruszka (1971) S. 639-647

20Artikel  Ramon Llull und das Studium des Arabischen
Brummer, Rudolf. (1969) - In: Zeitschrift für romanische Philologie Bd. 85 (1969) S. 132-143

RI-Opac SucheTreffer: 33