RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 32

Suchergebnisse

Thesaurusbegriffe: 118775758


1Monographie  Reformni kazatelstvi a Jakoubek ze Stribra [Reform preaching and Jakoubek of Stríbro]
Soukup, Pavel. - Praha (2011)

2Monographie  Jakoubek ze Stríbra a pocátky utrakvistického kazatelství v ceských zemích: Studie o Jakoubkove postile z let 1413 - 1414 [ Jacobellus of Mies and the beginnigs of utraquist preaching in the Czech Lands. A study on Jacobellus' postil from 1413-1414]
Marek, Jindrich. - Praha (2011)

3Artikel  Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stríbra. [Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubeks von Stríbro]
Krmícková, Helena. (2009) - In: Studie o rukopisech Bd. 39 (2009) S. 73-87

4Monographie  Dve staroceska utrakvisticka dila Jakoubka ze Stribra
Jacobus <de Misa>. Cejka, MirekKrmícková, Helena [Hrsg.]. - Brno (2009)

5Artikel  Nekolik poznámek ke kázání 'Qui non diligit me' Jakoubka ze Stríbra [Einige Anmerkungen zur Predigt Qui non diligit me des Jakobell von Mies]
Krúpová, Andrea. (2009) - In: Studia historica Brunensia Bd. 56 (2009) S. 121-129
http://hdl.handle.net/11222.digilib/115318

6Artikel  Výklad a autorita bible v polemice mezi Janem Gersonem a Jakoubkem ze Stríbra z roku 1417 [The Exegesis and Authority of the Bible in the Polemic between Jean Gerson and Jakoubek of Stríbro in 1417]
Coufal, Dušan. (2008) - In: Listy filologické Bd. 131 (2008) S. 45-71

7Buchbeitrag  Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelcický
Soukup, Pavel. (2007) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 6 S. 87-109

8Buchbeitrag  "Sed heu hodie!": Kritika církve v Jakoubkových kázánich k duchovenstvu ["Sed heu hodie!" Criticism of the Church in Jakoubek's sermons addressed to the clergy.]
Soukup, Pavel. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 438-453

9Sammelwerk  Jakoubek ze Stríbra. Texty a jejich pusobení
Halama, OtaSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2006)

10Artikel  Príspevek k dejinám husitství: Jakoubka ze Stríbra kázání Venit Helias. [Magistri Iacobelli de Misa tractatus Venit Helias]
Krúpová, Andrea. (2006) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity Bd. 13 (2006) S. 187-195

11Buchbeitrag  K pocátkum Jakoubkovy literární cinnosti: nejstarší univerzitní kázání
Soukup, Pavel. (2006) - In: Jakoubek ze Stríbra. Texty a jejich pusobení S. 121-152

12Artikel  Dobývání hradu Skály v roce 1413 a husitská teorie války. Ke spisku Jakoubka ze Stríbra o duchovním boji. [Die Eroberung der Burg Skala im Jahre 1413 und die hussitische Theorie des Krieges. Zu einer Schrift Jakobells von Mies über den geistigen Kampf]
Soukup, Pavel. (2003) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 9 (2003) S. 175-210

13Buchbeitrag  Vliv Mateje z Janova na utrakvismus Jakoubka ze Stríbra a Mikuláše z Dráždan
Krmícková, Helena. (2002) - In: Mistr Matej z Janova ve své a v naší dobe S. 78-88

14Artikel  Doplnek k soupisu literárního odkazu M. Jakoubka ze Stríbra. Nová fakta k Jakoubkovu spisku "Posicio de imaginibus et adoracione illarum" z roku 1417
Halama, Ota. (2001) - In: Studie o rukopisech Bd. 34 (2001) S. 241-244

15Artikel  Jakoubkuv traktát Contra usura a židovská otázka [ Das Traktat Contra usuram des Jakob von Mies und die jüdische Frage]
Kavka, František. (2001) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 40 (2000) S. 17-24

16Buchbeitrag  Art. Jakobell von Mies (Jakoubek ze Stríbra), theologischer Denker und Reformator in Böhmen (ca. 1370-1429)
Macek, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 296

17Buchbeitrag  Art. Jakob v. Mies (1372-1429)
Tilly, Michael. (1990) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 2 S. Sp. 1472-1474

18Buchbeitrag  Die "revelatio" des Jacobellus von Mies über die Kelchkommunion (1966)
Seibt, Ferdinand. (1987) - In: Seibt, Hussitenstudien S. 113-120

19Artikel  Vztah Prahy a Tábora v bádání o Jakoubekovi ze Stríbrna [Die Beziehungen zwischen Prag und Tabor in der Forschung über Jacobellus von Mies]
Ransdorf, Miroslav. (1985) - In: Folia historica Bohemica Bd. 9 (1985) S. 33-88

20Artikel  Literární polemika mistru Jakoubka ze Stríbra a Ondreje z Brodu o laicky kalich [Die literarische Polemik des Magisters Jakoubek ze Stríbra (i.e. Jakobellus von Mies) und Ondrej z Brodu (i.e. Andreas von Brod) über den Laienkelch]
Kadlec, Jaroslav. (1981) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 21 (1981) S. 71-88

RI-Opac SucheTreffer: 32