RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 45

Suchergebnisse

Thesaurusbegriffe: 118808524


1Artikel  Církev ceskoslovenská husitská a památka Jana Žižky. [The Czechoslovak Hussite Church and the Memory of Jan Žižka]
Cervený, Vladimír. (2009) - In: Husitský Tábor Bd. 16 (2009) S. 303-308

2Buchbeitrag  Jan Žižka z Trocnova v ceskoslovenské faleristice [Jan Žižka of Trocnov in Czechoslovak Orders and Awards]
Hus, Miroslav. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 881-892

3Buchbeitrag  Obraz Jana Žižky v historických povestech [Das Bild von Jan Žižka in den historischen Sagen.]
Krausová, Milada. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 709-726

4Buchbeitrag  Bojovný Jan Hus a romantický Jan Žižka: obraz husitství ve francouzské literature George Sand a Victor Hugo [Combative Jan Hus and Romantic Jan Žižka: a Picture of the Hussite Movement in French Literature George Sand and Victor Hugo.]
Olšáková, Doubravka. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 841-851

5Buchbeitrag  Žižka a ceský severozápad aneb dobytí mesta Chomutova husity roku 1421 [Žižka and the Czech North-West or the conquest of the town of Chomutov by the Hussites in 1421.]
Hlavácek, Petr. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 67-78

6Buchbeitrag  Bratr Žižka, pan Hynek Krušina a ti ostatní. Pokus o komparaci [Brother Žižka, Mr Hynek Krušinya and the others. An attempt to compare.]
Urban, Jan. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 571-584

7Buchbeitrag  Jan Žižka v díle Františka M. Bartoše [ Jan Žižka in František M. Bartoš's Work.]
Hrdlicka, Jaroslav. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 761-767

8Buchbeitrag  Jan Žižka - otázky bez odpovedí [Jan Žižka - Questions without Answers.]
Kejr, Jirí. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 25-37

9Buchbeitrag  Hesla o Janu Žižkovi v encykopediích západní a strední Evropy v 19. století [Artikel über Jan Žižka in den Enzyklopädien West- und Mitteleuropas im 19. Jahrhundert]
Koralka, Jirí. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 121-129

10Buchbeitrag  Ikonografie pecetí Jana Žižky z Trocnova a jiných husitských bojovníku [ Ikonografie der Siegel von Jan Žižka von Trocnov und von anderen hussitischen Kämpfern]
Ružek, Vladimír. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 491-519

11Buchbeitrag  Obraz Jana Žižki V russkoj literature XIX-XX vekov [ Jan Žižka's image in the Russian literature of the XIX-XX centuries]
Lapteva, Ljudmila Pavlovna. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 95-120

12Sammelwerk  Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12.-14. ríjna 2004
- Tábor (2007)

13Buchbeitrag  Žižka "demokrat a republikán" v reflexi roku 1848 [Žižka "Demokrat und Republikaner" in Reflexion des Jahres 1848]
Zumr, Josef. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 755-759

14Buchbeitrag  Žižka a husitství ocima dneška [Johann Žižka und das Hussitentum aus heutiger Sicht]
Šmahel, František. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 17-23

15Buchbeitrag  Jan Žižka ve velkých a malých dejinách. Príspevek k interpretaci narativních pramenu husitské doby [Jan Žižka in big and small history]
Cornej, Petr. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 39-60

16Buchbeitrag  Mistr František Bílek a Bratr Jan Žižka. Studie k problematice husitských tradic v kulture a historii ceských zemí - Pokus o zhodnocení Bílkova díla v Žižkove meste [Meister František Bílek und Bruder Jan Žižka.]
Valícek, Vladimír. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 873-880

17Buchbeitrag  Nekolik poznámek k teologické inspiraci táborského Božího bojovníka dvacátých let 15. století ve svetle indícií Žižkových listu a Vojenského rádu [Einige Bemerkungen zur theologischen Inspiration des Táborer Gotteskämpfers der 20jahre des fünfzehnten Jahrhunderts im Lichte der Indizien von Žižkas Briefen und seiner Militärordnung]
Holecek, František J.. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 195-276

18Buchbeitrag  Jan Žižka z Trocnova v ceské medailérské tvorbe [Jan Žižka von Trocnov in der böhmischen Medaillenprägung.]
Hásková, Jarmila. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 771-788

19Buchbeitrag  Žižkova bitva u Skalice 1424 [ Žižkas Schlacht bei Skalice 1424.]
Wolf, Vladimír. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 61-65

20Buchbeitrag  Žižka, husité a Španelé [Žižka, die Hussiten und die Spanier.]
Štepánek, Pavel. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 131-159

RI-Opac SucheTreffer: 45