RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 40

Suchergebnisse

Deskriptoren: Alma, Redmer H. (1963-)


1Buchbeitrag  Familieverbanden tussen de Noord-Nederlandse adel en Oostfriese adel 15de en 16de eeuw
Alma, Redmer H.. (2013) - In: ... doch die Welt nicht Heimat mir? S. 81-92

2Buchbeitrag  Postume heraldiek. Adellijke kwartieren in Stad en Lande
Alma, Redmer H.. (2012) - In: Opstellen Arnold Gevers S. 51-94

3Sammelwerk  Adel en heraldiek in de Nederlanden: adellijke identiteit en representatie ; opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012
Alma, Redmer H. [Hrsg.]. - Hilversum (2012)

4Artikel  Klauwboeken - Entstehung, Entwicklung und Überlieferung
Alma, Redmer H.. (2011) - In: Quaerendo Bd. 41 (2011) S. 57-71

5Buchbeitrag  Das Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe (Cartago)
Alma, Redmer H.. (2011) - In: Archive im Web - Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen S. 154-161

6Buchbeitrag  Adel in Winsum in de Late Middeleeuwen
Alma, Redmer H.. (2007) - In: Winsum 1057-2007 S. 127-157

7Sammelwerk  Winsum 1057-2007
Alma, Redmer H. [Hrsg.]. - Winsum (2007)

8Buchbeitrag  Medieval heraldry in the province of Groningen
Alma, Redmer H.. (2005) - In: L'héraldique régionale S. 11-17

9Buchbeitrag  Adel en boeren rond Appingedam in de late Middeleeuwen
Alma, Redmer H.. (2005) - In: De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam S. 25-32

10Artikel  Adel in het Westerkwartier
Alma, Redmer H.. (2005) - In: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis Bd. 12 (2005) S. 35-74

11Artikel  Genealogiebeoefening in Groningen tot de zeventiende eeuw
Alma, Redmer H.. (2005) - In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie Bd. 59 (2005) S. 5-16

12Artikel  Grafzerken te Schildwolde
Alma, Redmer H.. (2004) - In: Groninger kerken Bd. 21 (2004) S. 57-58

13Monographie  De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam
Boer, Edze de. Alma, Redmer H. [Bearb.]. - Bierum (2004)

14Artikel  De Ommelander ridderschap (1498-1516)
Alma, Redmer H.. (2003) - In: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis Bd. 10 (2003) S. 7-70

15Artikel  Vernoeming in de stad Groningen en de Ommelanden in de 16de eeuw
Alma, Redmer H.. (2003) - In: Naamkunde Bd. 35 (2003) S. 11-40

16Artikel  Drentse Heraldiek
Alma, Redmer H.. (2003) - In: Drents genealogisch jaarboek Bd. 10 (2003) S. 230ff.

17Artikel  Drentse schultezegels
Alma, Redmer H.. (2003) - In: Drents genealogisch jaarboek Bd. 10 (2003) S. 82-86

18Artikel  Drentse Herladiek V
Alma, Redmer H.. (2002) - In: Drents genealogisch jaarboek Bd. 9 (2002) S. 184-186

19Artikel  Drentse Heraldiek
Alma, Redmer H.. (2001) - In: Drents genealogisch jaarboek Bd. 7 (2000) S. 171-177

20Artikel  Drentse Heraldiek
Alma, Redmer H.. (2001) - In: Drents genealogisch jaarboek Bd. 8 (2001) S. 100-101

RI-Opac SucheTreffer: 40