RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 49

Suchergebnisse

Deskriptoren: Bakala, Jaroslav (1931-2008)


1Artikel  Kazimír I. Opolský ve svetle listinných svedectví. [Kasimir I. von Oppeln im Licht der Urkundenaussagen]
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 1 (2008) S. 37-48

2Buchbeitrag  K periodizaci stredovekých dejin Slezska.
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: K periodizaci dejin Slezska. Sborník S. 53-60

3Artikel  K pocátkum katedrální scholasterie ve Vratislavi
Bakala, Jaroslav. (2008) - In: Slezsky sbornik Bd. 106 (2008) S. 36-50

4Artikel  Láska ci politika? O duvodech snatku Violy Tešínské a Václava III
Bakala, Jaroslav. (2007) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 29, 7 (2007) S. 17-20

5Artikel  K diskusím o zrodu Opavy. [Zur Diskussion über die Entstehung der Stadt Opava]
Bakala, Jaroslav. (2006) - In: Opava. Sborník k dejinám mesta Bd. 5 (2006) S. 5-8

6Buchbeitrag  Die mährischen Enklaven im Mittelalter
Bakala, Jaroslav. (2006) - In: Die mährischen Enklaven in Schlesien S. 71-81

7Artikel  700 let Ujazdského rejstríku
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Tešínsko Bd. 48 (2005) S. 14-16

8Artikel  První tešínský vévoda Meško. [Mieszko der erste Herzog von Teschen]
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity. Historie Bd. 12 (2005) S. 197-204

9Artikel  Nejstarší válka Piastovcu a Prmyslovcu o Slezsko
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Slezsky sbornik Bd. 103 (2005) S. 241-258

10Buchbeitrag  Brody a mosty v listinách za vlády Premysla Otakara II.
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Staré stezky. Sborník referátu S. 30-39

11Artikel  První tešínský vévoda Meško [Mieszko der erste Herzog von Teschen]
Bakala, Jaroslav. (2005) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity. Historie Bd. 219, 12 (2005) S. 197-204

12Buchbeitrag  Hukvaldský pán Jindrich z Kytlic
Bakala, Jaroslav. (2004) - In: Hukvaldské etudy S. 17-24

13Artikel  K otázce peti holasických hradisek z pohledu historika. [Zur Frage der fünf Golensizer Burgwälle aus dem Gesichtspunkt eines Historikers]
Bakala, Jaroslav. (2004) - In: Opava. Sborník k dejinám mesta Bd. 4 (2004) S. 3-6

14Monographie  Bílí Chorvati v promenách ranestredoveké Evropy. Laborator nepretržitého enigmatu [Weisskroaten in den Metamorphosen des frühmittelalterlichen Europas]
Bakala, Jaroslav. - Opava (2004)

15Buchbeitrag  Z dejin stredoveké ekonomiky v jižním Slezsku
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 65-74

16Buchbeitrag  Prinesl rok 1335 prelom v dejinách Slezska? [ 1335: Eine Wende in der Geschichte Schlesiens?]
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 305-311

17Artikel  K etnickým vztahum slovanské populace v jižním Poodrí. [Zu den ethnischen Beziehungen der slawischen Population im südlichen Oder-Gebiet]
Bakala, Jaroslav. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 113-121

18Buchbeitrag  Výklady o protohistorii Horního Slezska a jejich problémy [Interpretationen der Frühgeschichte Schlesiens und ihre Bildungsprobleme]
Bakala, Jaroslav. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 191-199

19Monographie  Moravskoslezské pomezí v promnách 13. vku: výbor z lánk a studií [Die mährisch-schlesische Grenze im Wandel des 13. Jahrhunderts: Eine Auswahl von Artikeln und Studien]
Bakala, Jaroslav. - Brno (2002)

20Buchbeitrag  Stredovek Starého sveta - pragmatická obhajoba nepuvodnosti
Bakala, Jaroslav. (2002) - In: FS Vladimír Wolf S. 21-26

RI-Opac SucheTreffer: 49