RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 61

Suchergebnisse

Deskriptoren: Beuthen


1Buchbeitrag  Das Gymnasium illustre in Beuthen an der Oder
Ruckova, Marketa. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 487-506

2Sammelwerk  Corpus inscriptionum Poloniae. Bd. 10, 4: Powiat Nowosolski: lapidaria w Bytomiu Odrzanskim i Kozuchowie
Górski, Karol [Bearb.]. Zdrenka, Joachim [Hrsg.]. - Torún (2009)

3Artikel  Zur Geschichte der Heiligenverehrung in Beuthen OS.
Drabina, Jan. (2007 - 2008) - In: Oberschlesisches Jahrbuch Bd. 23/24 (2007/08) S. 13-22

4Artikel  Prepozytura premonstratensów w sredniowiecznym Bytomiu
Drabina, Jan. (2007) - In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 5 (2007) S. 171-182
https://doi.org/10.24917/2404

5Monographie  Atlas historyczny Bytomia = Geschichtlicher Atlas von Beuthen (OS.)
Krawczyk, Jaroslaw A.Nadolski, Przemyslaw. - Bytom (2006)

6Monographie  Zycie codzienne w Bytomiu: od lokacji do I wojny swiatowej 1254 - 1914
Drabina, Jan. - Bytom (2006)

7Sammelwerk  Bytomski slownik biograficzny
Drabina, Jan [Hrsg.]. - Bytom (2004)

8Buchbeitrag  Lokalizacja sredniowiecznego zamku bytomskiego w swietle zródel archiwalnych i badan archeologicznych
Jedynak, Zdzislaw. (2004) - In: Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich S. 77-90

9Buchbeitrag  The "Castrum Munitissimum Bytom" - a local power centre of the early Piast State.
Mozdzioch, Slawomir. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 305-318

10Sammelwerk  Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich. (Materialy z interdyscyplinarnej konferencji naukowej w Bytomiu w dniach 18-19 listopada 2004 r.)
Bozek, Gabriela [Hrsg.]. - Katowice (2004)

11Sammelwerk  Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

12Buchbeitrag  Miejskie mury obronne w Bytomiu w swietle badan archeologicznych.
Pierzak, Jacek. (2004) - In: Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich S. 63-76

13Buchbeitrag  Architektura sredniowiecznego kosciola Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Bytomiu
Szopa, Ryszard. (2004) - In: Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich S. 91-110

14Buchbeitrag  Bytom historyczny. Miasto - ludzie
Drabina, Jan. (2004) - In: Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich S. 9-23

15Buchbeitrag  Mozliwosci poznawcze archeologii w badaniach miast na przykladzie Bytomia
Andrzejewska, Aldona. (2004) - In: Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich S. 53-62

16Buchbeitrag  Zakony i parafie. Z dziejów wzajemnych kontaktów w archidiakonacie opolskim i dekanacie bytomskim do konca XIV wieku (zarys problemu funkcjonowania parafii pod patronatem zakonnym)
Kloch, Bogdan. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 145-155

17Sammelwerk  Bytomskie zabytki. Praca zbiorowa
Drabina, Jan [Hrsg.]. - Bytom (2001)

18Monographie  Historia Bytomia 1254-2000 [ Geschichte Beuthens 1254-2000]
Drabina, Jan. - Bytom (2000)

19Buchbeitrag  Rozplanowanie przestrzenne sredniowiecznego i nowozytnego rynku bytomskiego w swietle najnowszych badan archeologicznych.
Andrzejewska, Aldona. (2000) - In: Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta S. 279-289

20Sammelwerk  Cmentarze bytomskie od sredniowiecza do wspólczesnosci. Praca zbiorowa
Drabina, Jan [Hrsg.]. - Bytom (1999)

RI-Opac SucheTreffer: 61