RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 151

Suchergebnisse

Deskriptoren: Boer, Dick Edward Herman de (1947-)


1Sachtitel  [Bibliographie]
Boer, Dick Edward Herman de. (2016)
https://rug.academia.edu/ddeboer

2Artikel  Een fake-bevalling
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Madoc Bd. 8 (2015) S. 222-223

3Sachtitel  In het water gevonden: het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180
Duisterwinkel, Juliette [Bearb.]. Boer, Dick Edward Herman deJ.Jongen, Ludo [Hrsg.]. - Hilversum (2015)

4Buchbeitrag  Iberian identities - some final remarks
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Catalonia and Portugal. The Iberian Peninsula from the Periphery S. 523ff.

5Artikel  Op zoek naar de verblijfplaats van een middeleeuwse abt: Emo in Rome (1212)
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Roma Aeterna Bd. 3 (2015) S. 64-72

6Artikel  At the Meeting Point of Historical Disciplines
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 130, 4 (2015) S. 67-78

7Artikel  Met zang en Wimpel: Leiden en de Spaanse Armada
Boer, Dick Edward Herman de. (2015) - In: Jaarboekje voor geschiedenis Leiden Bd. 107 (2015) S. 6-34

8Buchbeitrag  De Hanze 1350-1550: Handelssteden in de Nederlanden
Boer, Dick Edward Herman de. (2014) - In: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema's S. 37-40

9Sammelwerk  Sicke Benninge en zijn kroniek: Een Groninger burger over opkomst en verval van zijn stad rond 1500
Rinzema, Anton J.Beek, L. vanBoer, Dick Edward Herman deZwart, C. [Hrsg.]. - s.l. (2014)

10Buchbeitrag  De Moderne Devotie: reflectie, educalie en sociale-culturele cohesie in de Duits-Nederlandse grensregio
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350 - 1580) Tl. 1 S. 9-28

11Buchbeitrag  Het zwaard van de aartsengel
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Lagen in Stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen S. 120-125

12Sammelwerk  Die Devotio Moderna: sozialer und kultureller Transfer (1350 - 1580) (Vol. 1-2)
Boer, Dick Edward Herman deKwiatkowski, Iris [Hrsg.]. - Münster (2013)

13Buchbeitrag  The Creation and Failure of a Cohesion. The Building Bricks of a Territorial Concentration in the Perspective of Regional Clustering in the Low Countries Until the End of the 14th Century
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen S. 32-61

14Artikel  Globaal en ‘global' verzoend in twee banden
Boer, Dick Edward Herman de. (2013) - In: Queeste Bd. 20 (2013) S. 49-52

15Buchbeitrag  Bûter, brea en griene tsiis. Langues et identités au Moyen Age, quelques observations
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Identitats (2012) S. 153ff.

16Artikel  Il viaggio dell'abate Emo. Dalla Frisia con furore
Boer, Dick Edward Herman deHeering, A.. (2012) - In: Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale Bd. 16 (2012) S. 32-41

17Buchbeitrag  Putten uit bronnen, bronnen uit putten. De sociale geschiedenis van waterput en beerput
Benders, Jeroen F.Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Nederland Stedenland. Continuïteit en Vernieuwing S. 150-164, 293-294

18Artikel  On the kings of Portugal, or how an image of a far-away region came to be established in Holland
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: e-Journal of Portuguese History Bd. 10, 1 (2012)

19Buchbeitrag  In het voetspoor van Emo: De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212
Boer, Dick Edward Herman de. (2012) - In: Reizen in woelige tijden S. 7-21

20Monographie  Emo's reis: een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212
Emo <Werumiensis>. Boer, Dick Edward Herman de [Hrsg.]. - Leeuwarden (2011)

RI-Opac SucheTreffer: 151