RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 70

Suchergebnisse

Deskriptoren: Cambier, Albert (20. Jh.)


1Artikel  De struktuur van de Sint-Hermeskrypte van Ronse en haar betekenis,
Cambier, Albert. (2012) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 61 (2012) S. 55-104

2Artikel  Twee relieken van St.-Hermes in Warbeye, (Kleve)? Nood dwingt… een merkwaardige verklaring (brief)
Cambier, Albert. (2011) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 60 (2011) S. 393-399

3Artikel  Van wanneer precies dateert de St-Hermeskrypte van Ronse?
Cambier, AlbertKerkhove, Herman. (2007) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 56 (2007) S. 259-266

4Artikel  Hoe de herkomst van Cypriaan De Rore ontrafeld werd. Ronse. 1515/16 - Parma. 1565.
Cambier, Albert. (2007) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 56 (2007) S. 23-34

5Artikel  Zit er een groot fossiel in een der romaanse kapitelen in de Sint-Hermeskrypte?
Cambier, Albert. (2004) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 53 (2004) S. 141-144

6Artikel  Nieuws over de St Hermes-katakombe ("van Basilla") te Rome
Cambier, Albert. (2004) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 53 (2004) S. 145-146

7Artikel  Het XVIIIe eeuws manuscript met de Officies van de feesten van de heilige Hermes en der heiligen Cornelius en Cyprianus
Cambier, Albert. (2004) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 53 (2004) S. 147-174

8Artikel  De ontdekking van een beschilderde altaarnis in de ondergrondse Sint-Hermes kerk te Ronse.
Cambier, Albert. (2003) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 52 (2003) S. 9-18

9Artikel  De ontdekking van twee fragmenten van het huldedicht van Paus Damasus (366-384) ter ere van de Heilige Hermes.
Cambier, Albert. (2003) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 52 (2003) S. 19-28

10Artikel  Gulden Sporen, oude Kerkkoren en aloude Krypten
Cambier, Albert. (2002) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 51 (2002) S. 233-240

11Artikel  De hagiografie van de Heilige Hermes. Waarheid en fictie
Cambier, Albert. (2002) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 51 (2002) S. 273-298

12Artikel  De "Westhenegouwse" Westtoren van de Sint-Hermeskerk te Ronse
Cambier, Albert. (2001) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 50 (2001) S. 279-290

13Artikel  De Zonnewijzer op de Sint-Hermeskerk te Ronse
Cambier, Albert. (2001) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 50 (2001) S. 273-278

14Artikel  De weerslag van het groot Westers Schisma tot in de Vlaamse Ardennen
Cambier, Albert. (2000) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 49 (2000) S. 17-28

15Artikel  Waarom zitten er nu half-rondbogige kryptevensters in het laatgotische gedeelte van het koor der Sint-Hermeskollegiaal (1511 - 1526)
Cambier, Albert. (2000) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 49 (2000) S. 57-64

16Artikel  Een verwaarloosde, maar merkwaardige historische bron over de kleine Sint-Pieterskollegiaal (later parochiekerk) naast de grote Sint-Hermeskerk
Cambier, Albert. (1999) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 48 (1999) S. 59-68

17Artikel  De merkwaardige omzwervingen der zeldzaam geredde scheepbreukelingen uit een ooit rijk-opgezette reeks historische bronnen van de geschiedenis van Ronse: De Acta Capitularia
Cambier, Albert. (1999) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 48 (1999) S. 29-36

18Artikel  De lijkkisten van de Heren van Amengijs in de grafkelder onder de Sint-Bavokerk aldaar en hun opschriften
Cambier, Albert. (1999) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 48 (1999) S. 183-196

19Artikel  Een halve eeuw onderzoekingen en ontdekkingen betrettende de Kleine Sint-Pieterskerk le Ronse
Cambier, Albert. (1998) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 47 (1998) S. 251-276

20Artikel  De muzikale kuituur in de eerste helft van de XVIe eeuw in de Sint-Hermeskollegiaal te Ronse
Cambier, Albert. (1997) - In: Annalen van de Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse Bd. 46 (1997) S. 55-202

RI-Opac SucheTreffer: 70