RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 51

Suchergebnisse

Deskriptoren: Carreras Candi, Francesc (1862-1937)


1Monographie  Folklore y costumbres de España (Vol. 1-3)
Carreras Candi, Francesc. - Barcelona (1931 - 1933)

2Artikel  Dos mujeres célebres de la casa de Urgell (Siglo XV)
Carreras Candi, Francesc. (1929 - 1930) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 14 (1929/30) S. 1-14, 194-201, 238-244, 325-343
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/199801/276110
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/199719/276156
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/199701/276162
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/199672/276175

3Artikel  Sagrada Hostia tacada de sanch en lo Pla de Sant Tirs (Segle XV)
Carreras Candi, Francesc. (1927 - 1928) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 13 (1927/28) S. 260-262
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/199883/275802

4Artikel  Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya
Carreras Candi, Francesc. (1926 - 1928) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 12 (1926/28) S. 37-63, 121-153, 189-208, 286-295, 368-380, 419-423, 520-533
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200148/276070
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200142/276078
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200135/276086
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200121/276094
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200113/276101
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200108/275755
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200097/275764

5Buchbeitrag  Idea del avenç urbá de Catalunya al segle XIV
Carreras Candi, Francesc. (1925) - In: III Congrés d'història de la Corona d'Aragó Tl. 1 S. 165-228

6Artikel  Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya
Carreras Candi, Francesc. (1923 - 1926) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 11 (1923/26) S. 293-335, 365-431
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200271/275740
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200196/275746

7Artikel  Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya. (Segles XIII a XVIII) Ordinacions o establiments de Tortosa (1340-1344)
Carreras Candi, Francesc. (1923 - 1924) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 11 (1923/24) S. 365-431
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200196/275746

8Artikel  Les usances o privilegis de la Sèu d'Urgell (Any 1470)
Carreras Candi, Francesc. (1923 - 1924) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 11 (1923/24) S. 265-292
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200270/275739

9Artikel  Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya. (Segles XII a XVIII) Ordinacions de La Guardia dels Prats (Any 1275); Ordinacions de Barcelona (Any 1301); Ordinacions de Cabacers (Any 1315); Ordinacions de Mostaçaferia de Solsona (Any 1434)
Carreras Candi, Francesc. (1923 - 1924) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 11 (1923/24) S. 292-334
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200271/275740

10Artikel  Lo passament de la Verge Maria (Llibret talismàn del segle XV)
Carreras Candi, Francesc. (1921 - 1922) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 10 (1921/22) S. 196-222
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200606/275653

11Artikel  1396. - Procés en la Guardia Alada, d'un misteriós crim, descubert maravellosament
Carreras Candi, Francesc. (1921 - 1922) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 10 (1921/22) S. 404-424
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200565/275667

12Artikel  Itinerari del rey Anfós II "lo Lliberal" (1285-1291)
Carreras Candi, Francesc. (1921 - 1922) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 10 (1921/22) S. 61-83
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200639/275639

13Artikel  Los antichs Colegis Notarials de Catalunya (Segles XIV al XVIII)
Carreras Candi, Francesc. (1921 - 1922) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 10 (1921/22) S. 177-193
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200604/275651

14Sammelwerk  Geografía general del reino de Valencia (Vol. 1-5)
Carreras Candi, Francesc [Hrsg.]. - Barcelona (1920 - 1927)

15Artikel  Introducció de la festa de Sant Jordi en la Carona d'Aragó
Carreras Candi, Francesc. (1916) - In: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya Bd. 26 (1916) S. 113-120

16Monographie  La Ciutat de Barcelona
Carreras Candi, Francesc. - Barcelona (1916)

17Artikel  Les obres de la Catedral de Barcelona 1298-1445
Carreras Candi, Francesc. (1913 - 1914) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 7 (1913/14) S. 22-30, 128-136, 302-317, 510-515
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/201731/275984
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/201291/275996
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/201119/276033
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/200997/276052

18Artikel  Lo retaule barceloni de la Santa Creu, obraa d'en P. Terrers y d'en F. Vergós
Carreras Candi, Francesc. (1913 - 1914) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 7 (1913/14) S. 217-220
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/201141/276018

19Buchbeitrag  Desenrotllament de la institució notarial a Catalunya en lo segle XIII
Carreras Candi, Francesc. (1913) - In: I congreso de historia de la Corona de Aragón Tl. 2 S. 751-789

20Artikel  Lo retaule barceloní de la Santa Creu, obra d'en P. Terrers y d'en F. Vergós
Carreras Candi, Francesc. (1913) - In: Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 7, 52 (1913) S. 217-220

RI-Opac SucheTreffer: 51