RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 37

Suchergebnisse

Deskriptoren: Casas Homs, Josep Maria (1894-1979)


1Artikel  La paraula plebà
Casas Homs, Josep Maria. (1981) - In: Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària Bd. 2 (1981) S. 97-107

2Buchbeitrag  Del reparto de Valencia por el rey don Jaime I
Casas Homs, Josep Maria. (1980) - In: Primer congreso de historia del País Valenciano 2 S. 453-457

3Artikel  Un il·lustre barceloní poc conegut. Contribució a la biografía de Berenguer Morey, ciutadà de Barcelona
Casas Homs, Josep Maria. (1978) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 6 (1978) S. 189-196

4Monographie  Llibre del batlle reial de Barcelona, Berenguer Morey (1375-1378)
Casas Homs, Josep Maria. - Barcelona (1976)

5Buchbeitrag  Interpretació histórico-geogràfica d'un inventari medieval
Casas Homs, Josep Maria. (1975) - In: Miscel.lània Pau Vila S. 215-219

6Artikel  Reparació d'una galera l'any 1390
Casas Homs, Josep Maria. (1974) - In: Miscelánea de textos medievales (AF) Bd. 2 (1974) S. 167-218

7Artikel  La confraria deis ferrers de Balaguer als segles XV-XVII
Casas Homs, Josep Maria. (1973) - In: Ilerda. Humanitats Bd. 34 (1973) S. 241-251

8Buchbeitrag  Notes sobre l'ensenyament de la gramàtica als monestirs catalans
Casas Homs, Josep Maria. (1972) - In: II Colloqui d'Història del Monaquisme Català Tl. 1 S. 199-204

9Artikel  Galeres catalanes trescentistes . Enrolament de llurs tripulacions
Casas Homs, Josep Maria. (1972) - In: Cuadernos de historia economica de Cataluña Bd. 8 (1972) S. 9-96

10Monographie  Ambient gramatical a Barcelona durant el segle XV
Casas Homs, Josep Maria. - Barcelona (1971)

11Artikel  L'esperit i el nom de Valldonzella
Casas Homs, Josep Maria. (1971) - In: Estudis Cistercencs Bd. 7 (1971) S. 5-17

12Monographie  El castell de Castellar l'any 1388
Casas Homs, Josep Maria. - Sabadell (1970)

13Artikel  L'heretatge d'un mercader barceloní a les darreries del s. XIV
Casas Homs, Josep Maria. (1969 - 1970) - In: Cuadernos de historia economica de Cataluña Bd. 3 (1969/70) S. 9-112

14Monographie  Obres en prosa / Joan de Castellnou
Johan <de Castelnou>. Casas Homs, Josep Maria [Hrsg.]. - Barcelona (1969)

15Artikel  Qüestió de limits entre l'abat de Santes Creus i el senyor de Foix
Casas Homs, Josep Maria. (1968) - In: Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Bd. 3, 28 (1968) S. 431-439

16Artikel  El mestratge de Marian Aguiló
Casas Homs, Josep Maria. (1967 - 1968) - In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Bd. 32 (1967/68) S. 139-187
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/195950/269951

17Artikel  Les "Llaors" de Barcelona i P.J. Comes
Casas Homs, Josep Maria. (1967) - In: Cuadernos de arqueologia e historia de la Ciudad Bd. 10 (1967) S. 247-260

18Buchbeitrag  Reflex de la vida litúrgica en la literatura profana del s. XV
Casas Homs, Josep Maria. (1967) - In: II Congrés litúrgic de Montserrat S. 140-180

19Buchbeitrag  Elecció d'una abadessa de Valldonzella l'any 1476
Casas Homs, Josep Maria. (1966) - In: I Colloqui d'Història del Monaquisme Català Tl. 1 S. 63-84

20Artikel  El vilafranquí Joan Barba i Roca abat de Santes Creus
Casas Homs, Josep Maria. (1965 - 1969) - In: Santes Creus Bd. 3 (1965/69) S. 423-433

RI-Opac SucheTreffer: 37