RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 46

Suchergebnisse

Deskriptoren: Caspers, Charles M. A. (1953-)


1Buchbeitrag  The Sacrament of the Eucharist and the Conversion of Geert Grote
Caspers, Charles M. A.. (2016) - In: FS Rainer Berndt S. 523-536

2Buchbeitrag  The Original Place and Meaning of Corpus Christi in the Liturgical Year
Caspers, Charles M. A.. (2015) - In: Il corpus domini. Teologia, antropologia e politica S. 171-187

3Buchbeitrag  Libri ordinarii as a Source for Cultural History. Introduction
Caspers, Charles M. A.Tongeren, Louis van. (2015) - In: Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte S. 15-28

4Sammelwerk  Unitas in pluralitate: Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte ; Libri ordinarii as a source for cultural history
Tongeren, Louis vanCaspers, Charles M. A. [Hrsg.]. - Münster (2015)

5Buchbeitrag  Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte. Zur Einführung
Caspers, Charles M. A.Tongeren, Louis van. (2015) - In: Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte S. 1-14

6Buchbeitrag  The Spiritual Meaning of the Feasts of Trinity Sunday and Corpus Christi in the Low Countries. An Exploration with the Aid of libri ordinarii
Caspers, Charles M. A.. (2015) - In: Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte S. 357-380

7Monographie  Een bovenaardse vrouw: zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam
Caspers, Charles M. A.. - Hilversum (2014)

8Buchbeitrag  Modern Devout Authors on fides, spes and caritas (Low Countries, 15th c.)
Caspers, Charles M. A.. (2014) - In: Fides Virtus. The Virtue of Faith from the Twelfth to the Early Sixteenth Century S. 467-482

9Buchbeitrag  Ex voto. Christian pilgrimage during the Middle Ages and beyond
Caspers, Charles M. A.. (2014) - In: Unterwegs im Namen der Religion S. 51-60

10Artikel  Über die Schwelle: Mittelalterliche Liturgie am Kirchenportal
Caspers, Charles M. A.. (2013) - In: Liturgisches Jahrbuch Bd. 63 (2013) S. 63-80

11Buchbeitrag  Mysterium depopulatum - Understanding Late Medieval Worship and Piety with the Aid of Michel de Certeau
Caspers, Charles M. A.. (2013) - In: Spiritual spaces. History and mysticism in Michel de Certeau S. 45-58

12Artikel  In the Eyes of Others. The Modern Devotion in Germany and the Netherlands: Influencing and Appropriating
Caspers, Charles M. A.Müller, DanielaKeßler, Judith. (2013) - In: Church history and religious culture Bd. 93 (2013) S. 489-503

13Buchbeitrag  No Places of Pilgrimage without Devotion(s)
Caspers, Charles M. A.. (2012) - In: Loci sacri. Understanding sacred places S. 123-138

14Buchbeitrag  Joy and sorrow: the meaning of the blood of Christ in the late middle ages
Caspers, Charles M. A.. (2012) - In: Blood, symbol, liquid S. 37-61

15Buchbeitrag  Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities
Caspers, Charles M. A.Hofman, Rijcklof H. F.. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 9-16

16Buchbeitrag  Heilig Aduard. De Sint-Bernardusabdij als godsdienstig centrum en cultusoord
Caspers, Charles M. A.. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 81-106

17Buchbeitrag  De vijf kruiswonden: Christus' lijden, dood en verheerlijking in beeld en geschrift (ca. 1400 - ca. 1550).
Caspers, Charles M. A.. (2009) - In: God en kunst S. 58-75

18Buchbeitrag  The militant spirituality of Thomas à Kempis. Illustrated with the help of his "Sermons to the novices regular"
Caspers, Charles M. A.. (2008) - In: FS Kees Waaijman S. 367-383

19Artikel  Bidden in twee talen: Een beschouwing van het bidgedrag van clerici, religieuzen en leken in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.
Caspers, Charles M. A.. (2008) - In: Queeste Bd. 15 (2008) S. 3-16

20Sammelwerk  Heiligen en hun wonderen: uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden
Caspers, Charles M. A.Raedts, Peter G. J. M. [Hrsg.]. - Budel (2007)

RI-Opac SucheTreffer: 46