RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 111

Suchergebnisse

Deskriptoren: Cateura Bennasser, Pau (1949-)


1Buchbeitrag  Jaume III: el final sobrat d'un projecte inacabat
Cateura Bennasser, Pau. (2016) - In: Jaume III de Mallorca i el seu temps S. 13-48

2Buchbeitrag  La 'Taula de Canvi Municipal' entre 1401 y 1405 (en el reino de Mallorca)
Mercader Frau, AntonioCateura Bennasser, Pau. (2015) - In: Inversors, banquers i jueus. Les xarxes financeres a la Corona d'Aragó S. 121-136

3Sammelwerk  Inversors, banquers i jueus. Les xarxes financeres a la Corona d'Aragó (s. XIV-XV)
Cateura Bennasser, PauMaíz Chacón, JorgeTudela Villalonga, Lluís [Hrsg.]. - Palma de Mallorca (2015)

4Buchbeitrag  Els inversors en deute públic al regne de Mallorca (segles XIV-inicis del segle XV): análisi prosopográfic
Cateura Bennasser, Pau. (2015) - In: Inversors, banquers i jueus. Les xarxes financeres a la Corona d'Aragó S. 15-38

5Buchbeitrag  Los compradores de Deuda Pública en el reino de Mallorca (1355-1429)
Cateura Bennasser, Pau. (2014) - In: Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos S. 31-42

6Sammelwerk  Banca Pública y Banca Privada en el reino de Mallorca (s. XIII-XIV)
Cateura Bennasser, PauMercader Frau, Antonio [Bearb.]. - Palma (2014)

7Buchbeitrag  L'Església de Mallorca en temps de Jaume I
Cateura Bennasser, Pau. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 2 S. 269-282

8Buchbeitrag  Consumo e impuestos en el reino medieval de Mallorca
Cateura Bennasser, Pau. (2013) - In: La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV) S. 21-42

9Buchbeitrag  Desestabilització social, autoritarisme i reformes al regne de Mallorca (1387-1410)
Cateura Bennasser, Pau. (2013) - In: El compromiso de Caspe (1492), cambio dinásticos y constitucionalismo en la Corona de Aragón S. 279-293

10Buchbeitrag  Repoblament i ordenado espacial de Villa de Mallorca
Cateura Bennasser, Pau. (2012) - In: Jaume I i el seu temps 800 anys després S. 93-108

11Artikel  El Regne de Mallorca en temps de Martí l'Humà (1396-1410)
Cateura Bennasser, Pau. (2011) - In: Lluc , 877 (2011) S. 41-44

12Buchbeitrag  Jaume I i el govern de Mallorca i Eivissa (1230-1276)
Cateura Bennasser, Pau. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 131-142

13Buchbeitrag  La construcción de la ciudad comercial medieval: el caso de Mallorca
Cateura Bennasser, Pau. (2010) - In: Construir la ciudad en la Edad Media S. 21-54

14Sammelwerk  Recaptar per a pagar deutes: el Còdex 29 de l'Arxiu del regne de Mallorca (1390)
Cateura Bennasser, Pau [Hrsg.]. - Palma (2009)

15Buchbeitrag  Del prèstec al censal: imposts i crèdit en el Regne de Mallorca (segle XIV)
Cateura Bennasser, Pau. (2009) - In: Recaptar per a pagar deutes S. 135-158

16Buchbeitrag  El crédit municipal en el regne de Mallorca (1355-1374)
Cateura Bennasser, Pau. (2009) - In: El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca S. 11-40

17Sammelwerk  El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca: (segles XIV-XV)
Cateura Bennasser, Pau [Hrsg.]. - Palma (2009)

18Buchbeitrag  Jaume I: conquesta i organització del regne de Mallorca
Cateura Bennasser, Pau. (2008) - In: El rei Jaume I. Fets, actes i paraules S. 33-51

19Buchbeitrag  Crédito y fiscalidad en las villas rurales de Mallorca (1315-1410)
Cateura Bennasser, Pau. (2008) - In: Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España S. 59-80

20Monographie  L'administració atrapada: crèdit, finances i adaptacions fiscals en el regne de Mallorca (segle XV)
Cateura Bennasser, Pau. - Palma de Mallorca (2008)

RI-Opac SucheTreffer: 111