RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 89

Suchergebnisse

Deskriptoren: Cetwinski, Marek (1945-)


1Buchbeitrag  Jan Dlugosz o poczatkach Gniezna i tamtejszym "delubrum primanum" Plutona-Nyji
Cetwinski, Marek. (2016) - In: FS Jerzy Hauzinski S. 407-420

2Buchbeitrag  Kosciól i blade widmo poganstwa: sredniowieczna historiografia o chrystianizacji ziem polskich [The Church and the Pale Spectre of Paganism: the Medieval Historiography of the Christianization of the Polish Lands]
Cetwinski, Marek. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 103-113, 114

3Buchbeitrag  "...ut auondam Ioseph in Egypto..." ('Ksiega henrykowska o notariuszach ksiazat slaskich)
Cetwinski, Marek. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 182-190

4Artikel  Czesi w rocznikach polskich
Cetwinski, Marek. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 177-185
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s177-185/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s177-185.pdf

5Artikel  Styl "Ksiegi henrykowskiej"
Cetwinski, Marek. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 2 (2012) S. 118-125
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s118-125/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s118-125.pdf

6Buchbeitrag  Grzech czy prawomocny wyrok? Tragedia Zbigniewa w opisach sredniowieczny chkronik
Cetwinski, Marek. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 57-64

7Buchbeitrag  Gnieznienskie koronacje w przekazach
Cetwinski, Marek. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 235-242

8Buchbeitrag  Bibliografia prac prof. dr. hab. Marka Cetwinskiego za lata 1968-2010
Cetwinski, Marek. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. XVIIff.

9Buchbeitrag  Jak pisac rozprawy genealogiczne?
Cetwinski, Marek. (2010) - In: Rody na Slasku, Rusi Czerwonej i w Malopolsce. Sredniowiecze i czasy nowozytne S. 9-19

10Buchbeitrag  Radków, grudzien 1425 roku: wspólnota w godziníe próby
Cetwinski, Marek. (2010) - In: FS Kazimierz Jasinski (2010) S. 167-180

11Buchbeitrag  Problemy modernizacji w historiografii polskiej. "Rewolucja XIII wieku"?
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Miedzy zacofaniem a modernizacja S. 11-18

12Buchbeitrag  Metodologia wyrazania pozqdanej koncepcji ustrojowej w kronice Wincentego i jej wspolczesne implikacje
Cetwinski, MarekMatuszewski, Jacek Stefan. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 415-422

13Buchbeitrag  Norweski wielorybnik. Przyczynek do dziejów handlu baltyckiego we wczesnym sredniowieczu
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 24-32

14Buchbeitrag  "Ubrani w szaty weselne". Zródlo ruskie o zdobyciu Sandomierza przez Tatarów
Cetwinski, Marek. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 341-348

15Buchbeitrag  Czechy Przemyslidów w "Kronice ksiazat polskich". Przyczynek do "polityki historycznej"?
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 385-390

16Buchbeitrag  Ziemia Klodzka w panstwie czeskim Przemyslidów (koniec XI w. - 1310 r.)
Cetwinski, Marek. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 17-40

17Buchbeitrag  Slaskie echa zjazdu gasawskiego: terazniejszosc a przeszlosc - fikcja wyjasniajca w twórczosci kronikarzy
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Gasawa w pamieci historycznej. W zwiazku z 620. rocznica lokacji miasta S. 61-80

18Buchbeitrag  Mediewista wobec zrodel
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow S. 15-22

19Buchbeitrag  Piastowie slascy w opinii 'Kroniki wielkopolskiej'
Cetwinski, Marek. (2008) - In: Historia u Piastów, Piastowie w historii S. 77-88

20Buchbeitrag  Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa
Cetwinski, Marek. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 169-178

RI-Opac SucheTreffer: 89