RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 63

Suchergebnisse

Deskriptoren: Chudziak, Wojciech (1962-)


1Sammelwerk  Pradoliny pomorskich rzek: kontakty kulturowe i handlowe spoleczenstw w pradziejach i wczesnym sredniowieczu
Fudzinski, MiroslawSwietoslawski, WitoldChudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Gdansk (2017)

2Buchbeitrag  W kwestii genezy klasztora benedyktynskiego w Mogilnie
Chudziakowa, JadwigaChudziak, Wojciech. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 705-741

3Artikel  Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chelminskiej w okresie wczesnego sredniowiecza w swietle tradycji miejsca centralnego [Stronghold settlement in Kuyavia and Chelmno Land in the Early Middle Ages in the light of the central place tradition]
Chudziak, Wojciech. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 41-58
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.003/12545

4Artikel  helmno i Torun. Poczatki miast na ziemi chelminskiej [Chelmno and Torun. The origins of towns in Chelmno Land]
Chudziak, WojciechBojarski, Jacek. (2015) - In: Archaeologia historica polona Bd. 23 (2015) S. 83-106
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2015.003/10174

5Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne osadnictwo Pojezierza Zachodniopomorskiego w najnowszych badaniach osrodka torunskiej archeologii - nowe pytania, stare problemy
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Pomorze we wczesnym sredniowieczu w swietle zródel archeologicznych S. 19-32

6Artikel  Dlugi wiek XIII w Chelmnie [The 'long' 13th century in Chelmno]
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Archaeologia historica polona Bd. 22 (2014) S. 55-68
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2014.003/6584

7Buchbeitrag  Z badán nad funkcjea matych i srednich warowni na obszarze Pomorza
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 43-60

8Buchbeitrag  Socio - cultural functions of the island in Zólte
Chudziak, WojciechKazmierczak, R.Pranke, Piotr. (2014) - In: The island in Zólte on Lake Zaranskie S. 441-450
https://www.academia.edu/13088055

9Buchbeitrag  Forms of State-bonds in the Lower Wista River Basin During the Early Piast Period "casus, terra culmensis"
Chudziak, Wojciech. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 83-112

10Artikel  Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Zóltego na Pomorzu Zachodnim jako przyklad tzw. pomorskiej szkoly ornamentyki skandynawsko-insularnej [Ornaments of wooden objects from Zolte in Western Pomerania as an example of so called Pomeranian school of Scandinavian-insular decorations]
Chudziak, WojciechKazmierczak, Ryszard. (2013) - In: Archaeologia historica polona Bd. 21 (2013) S. 7-30
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2013.001/2954

11Buchbeitrag  Remarks on particular material of Scandinavian culture in Pomerania
Chudziak, Wojciech. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 151-178

12Buchbeitrag  Miejsca kultu poganskiego w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pomorza we wczesnym sredniowieczu
Chudziak, Wojciech. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu S. 27-50

13Buchbeitrag  Przestrzen poganskiego sacrum w krajobrazie przyrodniczo-kulturovvym Slowian pomorskich [Pagan sacrum space in the natural and culture scenery of Pomeranian Slaves ]
Chudziak, Wojciech. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 289-318

14Sammelwerk  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kaldusie (stanowisko 4)
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2010)

15Artikel  Chelmno/Kulm - Genese und Funktion einer frühmittelalterlichen Stadt
Chudziak, Wojciech. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 19-40

16Artikel  Ze studiów nad geneza wczesnosredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza [From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania]
Chudziak, WojciechKazmierczak, RyszardNiegowski, JacekWazny, Tomasz. (2009) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 57 (2009) S. 99-132

17Sammelwerk  Czlowiek i srodowisko przyrodnicze we wczesnym sredniowieczu w swietle badan interdyscyplinarnych
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2008)

18Buchbeitrag  Z badan nad wczesnosredniowiecznym zespolem osadniczym w Kaldusie na Pomorzu Nadwislanskim (lata 2000-2003)
Bojarski, JacekChudziak, WojciechWeinkauf, Marcin. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 369-382

19Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny grot wióczni z Netna - przyczynek do studiów nad chrystianizacja. Pomorza Srodkowego
Chudziak, Wojciech. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 647-656

20Sammelwerk  Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej
Chudziak, WojciechMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Torún [u.a.] (2006)

RI-Opac SucheTreffer: 63