RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 90

Suchergebnisse

Deskriptoren: Cingolani, Stefano Maria (1956-)


1Buchbeitrag  Diritto e memoria: monarchia e municipalità a Barcellona nei secoli XII-XIV
Cingolani, Stefano Maria. (2017) - In: Aysso es lo comessamen. Écritures et mémoires du Montpellier médiéval S. 257-270

2Artikel  Perché leggere? Chi legge? Come legge? Il caso catalano
Cingolani, Stefano Maria. (2016) - In: Medioevo romanzo Bd. 40 (2016) S. 136-159

3Sachtitel  [Bibliographie]
Cingolani, Stefano Maria. (2016)
http://independent.academia.edu/StefanoMariaCingolani

4Artikel  Lleida, agost (?) 1214
Cingolani, Stefano Maria. (2016) - In: Revista de dret històric Català Bd. 15 (2016) S. 77-93

5Buchbeitrag  Joglars, ministrers i xantres a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Observacions i perspectives de recerca a propòsit d'un diplomatali en curs
Cingolani, Stefano Maria. (2016) - In: Cobles e lays, danses e bon saber S. 237-267

6Artikel  Entretenimientos, fiestas, juegos y placeres en la corte de los reyes de Aragón en el siglo XIV
Cingolani, Stefano Maria. (2016) - In: En la España medieval Bd. 39 (2016) S. 225-248
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/article/view/52339/48231

7Artikel  The 1240-1 Accounts of the Vicar Perer Ferrer and a Heretic Hunt around Barcelona
Cingolani, Stefano MariaSmith, Damian J.. (2016) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 124 (2016) S. 26-52

8Sammelwerk  L'herètica pravitat a la Corona d'Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324)
Grau Torras, SergiBerga Salomó, EduardCingolani, Stefano Maria [Hrsg.]. - Barcelona (2015)

9Sachtitel  Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)
Cingolani, Stefano Maria [Hrsg.]. - Barcelona (2015)

10Buchbeitrag  The myth of the origins and the royal power in the late medieval Crown of Aragon
Cingolani, Stefano Maria. (2015) - In: Catalonia and Portugal. The Iberian Peninsula from the Periphery S. 243-267
https://www.academia.edu/11894929

11Monographie  Vida, viatges i relats de Ramon Muntaner
Cingolani, Stefano Maria. - Barcelona (2015)

12Monographie  La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410)
Cingolani, Stefano Maria. - Barcelona (2015)

13Artikel  Com sobreviure a l'edat mitjana. Bernat Metge i Joan Rois de Corella: dues vides originals (i dos fracassos)
Cingolani, Stefano Maria. (2015) - In: L'aiguadolç Bd. 43/44 (2015) S. 97-106

14Buchbeitrag  Muret 1213. La cruïla de Muret
Cingolani, Stefano Maria. (2014) - In: Els càtars, una ruta per Catalunya S. 23-36
https://www.academia.edu/8709317

15Artikel  L'Abat Oliba, el poder i la paraula
Cingolani, Stefano Maria. (2014) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 31 (2014) S. 115-162
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/278163/366010
https://www.academia.edu/6357085

16Monographie  Sant Jordi. Una llegenda mil·lenària
Cingolani, Stefano Maria. - Barcelona (2014)

17Buchbeitrag  Pere III el Cerimoniós
Cingolani, Stefano Maria. (2013) - In: Història de la literatura catalana Tl. 1 S. 188-218

18Artikel  La Reina María y los funerales de su madre Brianda D'Agout, condesa de Luna, en Zaragoza (1399-1401).: Aproximación al estudio de los rituales funerarios de los monarcas de la Corona de Aragón
Cingolani, Stefano Maria. (2013) - In: Aragón en la edad media Bd. 24 (2013) S. 71-90
https://www.academia.edu/6568897
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4754676.pdf

19Buchbeitrag  El Llibre del rei En Pere de Bernat Desclot
Cingolani, Stefano Maria. (2013) - In: Història de la literatura catalana Tl. 1 S. 123-151

20Buchbeitrag  El Abad Oliba y la construcción de un modelo político-cultural en Ripoll (estudio del ms. París, BNF Lat. 2858)
Cingolani, Stefano Maria. (2012) - In: Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso S. 723-732
https://www.academia.edu/3768743

RI-Opac SucheTreffer: 90