RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 47

Suchergebnisse

Deskriptoren: Czechowicz, Boguslaw (1967-)


1Monographie  Na czesko-morawsko-slaskim styku: o wiekach XV-XVIII i trudnym ich postrzeganiu
Czechowicz, Boguslaw. - Opole (2016)

2Monographie  Monety - zamek - nagrobek. Ksiaze Karol I z Podiebradów (1476-1536) miedzy dziedzictwem przodków w dokonaniami potomków
Fukala, Radek. Czechowicz, Boguslaw [Hrsg.]. - Cervený Kostelec (2015)

3Buchbeitrag  O badaniach nad mecenatem biskupa wroclawskiego Jana IV Rotha
Czechowicz, Boguslaw. (2014) - In: Slaska republika uczonych Tl. 6 S. 121-133

4Buchbeitrag  ANNA DUCISSA FILIA REGIS BOHEMIAE HIC SEPULTA. Wokót memorii fundatorki wroclawskiego konwentu klarysek [ANNA DUCISSA FILIA REGÍS BOHEMIAE HIC SEPULTA. Über die memoria der Stifterin des Breslauer Klarissenstiftes]
Czechowicz, Boguslaw. (2013) - In: Svatá Anežka Ceská a velké ženy její doby S. 219-232

5Buchbeitrag  Zeugnisse regionaler Identität am Beispiel Böhmens und Schlesiens (über die Verknüpfung geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Forschung)
Czechowicz, Boguslaw. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen S. 446-463

6Artikel  Around the social and legal conditions and Jerusalemite associations of abbatial church in Henryków
Czechowicz, Boguslaw. (2012) - In: Hereditas monasteriorum Bd. 1 (2012) S. 73-84
http://hm.kasaty.pl/?fileToDownload=/wp-content/uploads/2014/08/hm1-084.pdf

7Buchbeitrag  Lokale Synthese zweier dynastischer Traditionen. Das historische Gedächtnis von Schweidnitz im 15.-18. Jahrhundert
Czechowicz, Boguslaw. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 278-296

8Buchbeitrag  Dèjiny psané architekturou
Czechowicz, Boguslaw. (2011) - In: Uzemi vychodnich Cech od stredoveku po rany novovek S. 104-127

9Artikel  Wokól poczatków Ksiestwa Olawskiego. Przyczynek do badan tytulatury ksiazecej na Slasku w XV wieku
Czechowicz, Boguslaw. (2011) - In: Historica. Revue pro historii a príbuzné vedy Bd. 2 (2011) S. 1-10

10Buchbeitrag  Ziebice - zapomniany punkt na historycznej i kulturowej mapic miedzy Wroclawiem a Praga? / Minsterberk - opomenuty bod na historické a kulturní mapé mezi Vratislavii a Prahoti?
Czechowicz, Boguslaw. (2010) - In: Ziebice - miasto sw. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej S. 11-15

11Sammelwerk  Dom der Innenstadt = Katedrála uprostred mesta: Magdalenenkirche in Breslaus Kultur und Geschichte
Czechowicz, Boguslaw [Hrsg.]. - Wrolaw (2010)

12Sammelwerk  Glogovia Maior - Wielki Glogów pomiedzy blaskiem dziejów i cieniem ruin
Czechowicz, BoguslawKonopnicka, Malgorzata [Hrsg.]. - Zielona Góra [u.a.] (2010)

13Buchbeitrag  Slaski azyl? Wokól tytulatury i pozycji publicznoprawnej ksiazat ziebickich z dynastii podiebradzkiej / Slezsky azyl. v zálezitosti titulatury a právnepolitického postavení minsterberskych knízat z podébradské dynastie
Czechowicz, Boguslaw. (2010) - In: Ziebice - miasto sw. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej S. 49-62

14Sammelwerk  Ziebice - miasto sw. Jerzego: dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej
Czechowicz, Boguslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

15Buchbeitrag  Wroclawska swiatynia magdalenska jako wezlowe zagadnienie slaskiej humanistyki czyli miedzy intelektualna prowokacja a rejestrem faktów i kontekstów
Czechowicz, Boguslaw. (2010) - In: Dom der Innenstadt. Magdalenenkirche in Breslaus Kultur und Geschichte S. 15-52

16Buchbeitrag  Widzenie arcybiskupa, czyli dlaczego rewolucja husycka wybuchla w Pradze
Czechowicz, Boguslaw. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 661-664

17Buchbeitrag  Biblijny dydaktyzm póznosredniowiecznych rezydencji jako element funcjonowania dvoru [Biblical Didacticism in Late Medieval Residences as a Component of Court Activity]
Czechowicz, Boguslaw. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 363-378

18Buchbeitrag  Królewska swiatynia hradeckich mieszczan. Miedzy historia sztuki a biblijnym dylematem.
Czechowicz, Boguslaw. (2009) - In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejcka v Hradci Králové 1308-2008 S. 61-79

19Buchbeitrag  W otchlaniach historiograficznej mistyfikacji. Ziemia Klodzka w polskich publikacjach historycznych w latach 1945-1990 [Über den Klüften historiographischer Mystifikationen. Das Glatzer Land in polnischen Geschichtsveröffentlichungen aus den Jahren 1945-1990. ]
Czechowicz, Boguslaw. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 252-282

20Buchbeitrag  Martyrologia i promocja spolecznej uzytecznosci kleru slaskiego jako element reakcji na husytyzm
Czechowicz, Boguslaw. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 308-320

RI-Opac SucheTreffer: 47