RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 58

Suchergebnisse

Deskriptoren: Geirnaert, Noël (1951-)


1Artikel  Ter Doest in verval in de veertiende eeuw? Het bestuur van de abt Willem De Smidt (ca. 1360-ca.1385)
Geirnaert, Noël. (2015) - In: Rond de Poldertorens Bd. 57 (2015) S. 52-54

2Artikel  A Bruges Donor Identified: Canon Victor de Zwavenarde (ca. 1413 -1481)
Callewier, HendrikGeirnaert, Noël. (2013) - In: Metropolitan Museum journal Bd. 48 (2013) S. 81-86

3Artikel  Hoe Memling Brugge beleefde
Geirnaert, Noël. (2012) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 149 (2012) S. 404-

4Artikel  Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis
Geirnaert, Noël. (2011) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 148 (2011) S. 45-

5Buchbeitrag  Op zoek naar Egidius. Het laatmiddeleeuwse Brugge in het Gruuthuse-handschrift
Geirnaert, Noël. (2010) - In: Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank S. 169-180

6Artikel  De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310)
Geirnaert, Noël. (2010) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 147 (2010) S. 247-255

7Artikel  Anale volkswijsheid bij een Brugse makelaar en in oude rabelais-vertalingen
Geirnaert, Noël. (2007) - In: Biekorf Bd. 107 (2007) S. 112

8Artikel  Abdis Elisabeth van Schorisse, mondaine gastvrouw van Pero Tafur Oudenaarde 1438
Geirnaert, Noël. (2006) - In: Biekorf Bd. 106 (2006) S. 314-315

9Buchbeitrag  De Duinenabdij en de graven van Viaanderen
Geirnaert, Noël. (2005) - In: De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen S. 168-179

10Buchbeitrag  'Aultre naray - Tant que je vive'. De gebedscontext van twee beroemde Bourgondische lijfspreuken
Geirnaert, Noël. (2004) - In: Opstellen Elly Cockx-Indestege Tl. 1 S. 83-86

11Buchbeitrag  Brugse stadsrekeningen met opdrachten aan Gerard David 1487-1499
Geirnaert, Noël. (2003) - In: Topstukken uit het stadsarchief Brugge S. [4 S.]

12Buchbeitrag  Cisterziënzerabdijen in het middeleeuwse Vlaanderen: handschriften uit de abdijen Ten Duinen, Ter Doest en Clarmarais
Vandamme, LudoGeirnaert, Noël. (2002) - In: Besloten wereld, open boeken: middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst S. 57-77

13Buchbeitrag  Universitas mercature. Kooplieden, cultuur en religie in het middeleeuwse Brugge. [Marchands, culture et religion à Bruges au Moyen Âge.]
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Hanzekooplui en Medicibankiers S. 151-162

14Buchbeitrag  Joodse aanwezigheid in Brugge. [La présence juive dans la Bruges du Moyen Âge]
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Hanzekooplui en Medicibankiers S. 97-98

15Buchbeitrag  Les bibliothèques cisterciennes dans la Flandre médiévale: manuscrits de l'abbaye des Dunes, de Ter Doest et de Clairmarais
Vandamme, LudoGeirnaert, Noël. (2002) - In: Le vaste monde à livres ouverts S. 57-78

16Buchbeitrag  Van Vlaanderen naar Brabant: Hugo van der Goes, lekenbroe- der in Rooklooster
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 351-356

17Artikel  Bronnen van het stadsarchief. De handschriften
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Archiefleven (Brugge) Bd. 9, 4 (2002) S. 2-3

18Buchbeitrag  The Bruges nation of Piacenza: the social-economic context of a pre-Eyckian 'Legenda Aurea'?
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Liber amicorum Maurits Smeyers S. 669-675

19Artikel  Putten uit honderd jaar Biekorf. 1. De rekeningen van het Kortrijkse klooster Sion 1521-1552. 2. Het testament van Anselm Adornes (1470)
Geirnaert, Noël. (2001) - In: Biekorf Bd. 101 (2001) S. 97-105

20Buchbeitrag  Some experiences of an archivist in Bruges
Geirnaert, Noël. (2001) - In: Early Netherlandish painting at the crossroads S. 40-45

RI-Opac SucheTreffer: 58