RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 405

Suchergebnisse

Deskriptoren: Gnesen


1Sammelwerk  Gniezno - wczesnosredniowieczny zespól grodowy
Sawicki, TomaszBis, Magdalena [Hrsg.]. - Warszawa (2018)

2Buchbeitrag  Art. Gnesen
Finger, Heinz. (2017) - In: Lexikon des gesamten Buchwesens online
https://referenceworks.brillonline.com/entries/lexikon-des-gesamten-buchwesens-online/gnesen-COM_070574

3Artikel  Listy biskupa wloclawskiego i arcybiskupa gnieznienskiego Jana Gruszczynskiego do rady miasta Gdanska [The Letters of Jan Gruszczynski, the Bishop of Wloclawek and the Archbishop of Gniezno to the City Council of Gdansk]
Wlodarski, Lukasz. (2017) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 13 (2017) S. 153-167

4Artikel  The Romanesque Bronze Doors at Gniezno Cathedral Church: Some New Remarks
Weclawowicz, Tomasz. (2017) - In: Folia historica cracoviensia Bd. 23 (2017) S. 105-118

5Monographie  The Gniezno Summit: the religious premises of the founding of the Archbishopric of Gniezno
Michalowski, Roman. - Leiden [u.a.] (2016)

6Buchbeitrag  Les médaillons de Gniezno et les gants pontificaux dans l'archéologie funéraire
Dabrowska, Elzbieta. (2016) - In: From Studies in the Culture of Medieval Europe S. 17-24

7Buchbeitrag  Gniezno a Kosciól
Binias-Szkopek, Magdalena. (2016) - In: Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski S. 125-143

8Artikel  Magdeburg/Poznan and Gniezno. The Emergence of the Polish Ecclesiastical Hierarchy and its Dichotomy
Kiss, Gergely. (2015) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 8 (2015) S. 23-34
https://www.academia.edu/22403508

9Buchbeitrag  Saint Adalbert - A Patron of Gniezno, Poland and Europe
Szalek, Ewa. (2015) - In: Espace sacré, mémoire sacrée. Le culte des évêques dans leurs villes (IVè - XXè siècle) S. 191-202

10Artikel  The Early-Medieval silver hoard from the environs of Gniezno: Islamic coins
Malarczyk, Dorota. (2014) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 9 (2014) S. 117-133

11Artikel  Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieznienskim na przelomie XV i XVI wieku [The location of farmsteads and petty gentry villages in the poviat of Gniezno at the turn of the 15th century]
Karczewska, Joanna. (2014) - In: Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym Bd. 29 (2014) S. 19-40

12Artikel  Initiator, Partner, Risikofaktor. Der polnische König und die Synoden des Gnesener Metropoliten 1447-1643
Faber, Elke. (2014) - In: Annuarium Historiae Conciliorum Bd. 46 (2014) S. 157-190

13Artikel  Gniezno czy Magdeburg? Ze studiów nad rywalizacja o prymat nad organizacja diecezjalna Kosciola katolickiego w Polsce w latach 30. XII wieku
Kosonowski, Mateusz. (2014) - In: Nasza przeszlosc Bd. 121 (2014) S. 5-56

14Buchbeitrag  Wokól kwestionariusza i metod badan nad miejscem dokumentu w dzialalnosci arcybiskupów gnieznienskich [The role of charters in the activities of Gniezno archbishops: remarks on the auestionnaire and research methods]
Polak, Wojciech. (2013) - In: Kultura pisma w sredniowieczu. Znane problemy, nowe metody S. 139-152

15Buchbeitrag  Gnesen - Magdeburg - Bamberg - Rom. Frühe Kirchenbeziehungen zwischen Polen, dem mitteldeutschen Raum und Italien
Strzelczyk, Jerzy. (2013) - In: Italien, Mitteldeutschland, Polen. Geschichte und Kultur S. 99-120

16Artikel  Kilka uwag o prozopografii i zwiazkach rodzinnych najblizszych krewnych arcybiskupów gnieznienskich Mikolaja Traby i Wojciecha Jastrzebca [A few remarks on prosepography and family relationships of the closest relatives of Mikolaj Traba and Wojciech Jastrzebiec, archbishops in Gniezno]
Szybkowski, Sobieslaw. (2013) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 9 (2013) S. 106-132

17Artikel  "… sicut in libro de passione martiris potest propensius inveniri". Die vermeintliche Quelle und der politische Kontext der Darstellung des "Aktes von Gnesen" bei Gallus Anonymus
Jaros, Sven. (2013) - In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung Bd. 62 (2013) S. 555-580
https://www.academia.edu/11376765

18Buchbeitrag  Grody tzw. centralne pierwszej monarchii piastowskiej w przestrzeni sakralnej. Przyklad Gniezna (paralele czeskie) [Central castles of the earliest Piast monarchy in the sacral sphere, taking Gniezno as an example (parallels with Bohemia)]
Kara, Michal. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 459-486

19Artikel  Znovu k datu hnezdenské korunovace krále Václava II. [Once again to the date of the coronation of King Wenceslas II in Gniezno]
Jan, Libor. (2012) - In: Casopis matice moravské Bd. 131 (2012) S. 129-134

20Buchbeitrag  The Ducal Headgear of Archbishops of Gniezno
Strózyk, Pawel. (2012) - In: Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht S. 171-178

RI-Opac SucheTreffer: 405