RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 67

Suchergebnisse

Deskriptoren: Köslin


1Buchbeitrag  Nazwy osobowe burmistrzów Koszalina do 1350 roku
Chludzinski, Andrzej. (2010) - In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii S. 89-104

2Buchbeitrag  Opieka duchowna biskupstwa kamienskiego (in spiritualibus) nad cysterkami koszalinskimi w sredniowieczu
Popielas-Szultka, Barbara. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 565-576

3Buchbeitrag  Magiczno-symboliczna organizacja przestrzeni masywu Góry Chelmskiej kolo Koszalina w srediowieczu i czasach nowozytnych
Kuczkowski, Andrzej. (2008) - In: Czary i Czarownictwo na Pomorzu S. 59-74

4Artikel  AD 1107: Boleslaw w Koszalinie
Romanik, Henryk. (2006) - In: Rocznik koszalinski Bd. 34 (2006) S. 79-88

5Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne grodzisko w Kretominie pod Koszalinem. Komunikat o rezultatach badan archeologicznych w latach 1977-1979
Skrzypek, Ignacy W.. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 55-74

6Artikel  Póznosredniowieczna nadmorska osada rybacka w Plesnej, gm. Be;dzino, pow. Koszalin
Janocha, Henryk. (2005) - In: Folia praehistorica Posnaniensia Bd. 13/14 (2005) S. 293-309

7Sammelwerk  Archiwum Panstwowe w Koszalinie: Informator o zasobie archiwalnym [ Das Staatsarchiv in Köslin. Findbuch]
Chlistowski, Waldemar [Hrsg.]. - Warszawa (2005)

8Buchbeitrag  Die herzogliche Münzstätte in Köslin: Ein Beitrag zur landesherrlichen Münzprägung in Pommern
Krüger, Joachim. (2004) - In: Najnowsze badania nad numizmatyka S. 101-112

9Sammelwerk  Koszalin od sredniowiecza do wspólczesnosci: katalog wystawy [Koszalin vom Mittelalter bis zur Gegenwart: Ausstellungskatalog]
Szewczyk, Danuta [Bearb.]. - Koszalin (2004)

10Buchbeitrag  Archeologiczne badania ratowiczne na terenie starego miasta w Koszalinie [Archäologische Rettungsgrabungen auf dem Gebiet der Altstadt von Köslin (Koszalin)]
Skrzypek, Ignacy W.. (2004) - In: FS Tadeusz Nawrolski S. 181-192

11Artikel  Bibliografia regionu koszalinskiego 1 I 2003 r. - 31 XII 2003 r. w wyborze
Kowal, Anna. (2004) - In: Rocznik koszalinski Bd. 32 (2004) S. 155-175

12Artikel  Stan i potrzeby badan nad Góra Chelmska (Krzyzanka) kolo Koszalina
Kuczkowski, Andrzej. (2004) - In: Koszalinskie zeszyty muzealne Bd. 24 (2004) S. 69-94

13Buchbeitrag  Monety zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum w Koszalinie
Mielniczuk, Barbara. (2004) - In: Najnowsze badania nad numizmatyka S. 143-145

14Monographie  Koszalin od sredniowiecza do wspólczesnosci
Szewczyk, Danuta. - Koszalin (2003)

15Artikel  Die Zuordnung der Prägungen Herzog Bogislaws XIV. von Pommern zur Münzstätte Köslin
Krüger, Joachim. (2002) - In: Numismatisches Nachrichtenblatt Bd. 51 (2002) S. 253-255

16Artikel  Die herzogliche Münzstätte in Köslin
Krüger, Joachim. (2001) - In: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte Bd. 39, 4 (2001) S. 13-19

17Buchbeitrag  20 lat diecezji koszalinsko-kolobrzeskiej
Jez, Ignacy. (2000) - In: W 1000-lecie powstania biskupstwa w Kolobrzegu S. 269-281

18Sammelwerk  1000-letnie dziedzictwo chrzescijanskie Pomorza Srodkowego. [Katalog wystawy] Muzeum w Koszalinie [Das 1000-jährige christliche Erbe Hinterpommerns]
Kalicki, Jerzy [Hrsg.]. - Koszalin (2000)

19Buchbeitrag  Udzial konwentu cysterek w rozwoju Koszalina
Guzikowski, Krzysztof. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 591-596

20Buchbeitrag  Klasztor cysterek w Koszalinie. Problematyka badan archeologiczno-architektonicznych
Fijalkowski, Andrzej. (2000) - In: 1000-letnie dziedzictwo chrzescijanskie Pomorza Srodkowego S. 48-51

RI-Opac SucheTreffer: 67