RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 75

Suchergebnisse

Deskriptoren: Lublin


1Reihe Colloquia Mediaevalia Lublinensia
- Lublin (2013 -)

2Buchbeitrag  Ze studiów nad kultura prawna kancelarii miejskiej póznosredniowiecznego Lublina
Resztak, Milosz. (2013) - In: Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury prawnej w miastach póznosredniowiecznej Polski S. 109-130

3Buchbeitrag  Fire in a Medieval and Early-Modern Town - a Local Disaster Only? The Example of Lublin
Rozwalka, Andrzej. (2013) - In: Studies on disasters, catastrophes and the ends of the world in sources S. 261-266

4Buchbeitrag  Pamiatki zwiazane z Grunwaldem w Lublinie
Jakiminska, Grazyna. (2012) - In: 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje S. 117-128

5Artikel  Elity chlopskie w Polsce w XV-XVI wieku (Rodziny Baków-Tomczyków i Zegadlów w podlubelskiej wsi Konopnica) [Peasant elites in Poland between the 15th and 16th centuries (Families of Bak-Tomczyk and Zegad?o in Konopnica, a village near Lublin)]
(2011) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 7 (2011) S. 186-204

6Sammelwerk  Lublin a ksiazka: centrum i peryferie: materiay z konferencji naukowej z okazji 35-lecia studiow bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej ; [Lublin, 5 - 6 listopada 2009 r.]
Krawczyk, Antoni [Hrsg.]. - Lublin (2011)

7Artikel  Z badan nad elitami malomiasteczkowymi w Polsce XV-XVI wieku (Rajcy i lawnicy miasta Kamionki w ziemi lubelskiej) [From the studies on provincial elites in the 15th-16th century in Poland (Town councilors of Kamionka in Lublin area)]
Kordas, Maciej. (2011) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 7 (2011) S. 205-226

8Sammelwerk  Blogoslawiony Jan Duns Szkot 1308-2008: Materialy Miedzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia smierci bl. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 8-10 kwietnia 2008. [Blessed John Duns Scotus 1308-2008: Proceedings of the international congress in occasion of the 700th Aniversary of his death at the Catholic University of Lublin John Paul II, April 8-10, 2008.]
Zielinski, Edward IwoMajeran, Roman [Hrsg.]. (2010)

9Artikel  Archaeology, history and the heruls: the Lublin region in the Late Roman Period and the Migration Period
Niezabitowska-Wisniewska, Barbara. (2009) - In: Barbaricum Bd. 8 (2009) S. 195-239

10Sammelwerk  Slowianszczyzna w tworzeniu Europy (X - XIII/XIV w.): pytania o strategie badan: europeizacja a przelom cywilizacyjny ; [II Kongres Mediewistow Polskich, Lublin, 19 - 21 wrzesnia 2005 roku]
Rosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

11Buchbeitrag  A settlement in Nieszawa Kolonia and the problem of the end of the Przeworsk Culture in the western Lublin region
Stasiak-Cyran, Marta. (2008) - In: The turbulent epoch. New materials S. 309-328

12Buchbeitrag  St. Brigitta of Sweden, the battle of Tannenberg (Grunwald) and the foundation of the monastery: Triumphus Mariae in Lublin
Ekdahl, Sven. (2008) - In: FS Krzysztof A. Kuczynski S. 287-301

13Sammelwerk  Mediewistyka polska w XX wieku: II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19 - 21 wrzesnia 2005 roku]
Kwiatkowski, Stefan [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

14Buchbeitrag  Ein völkerwanderungszeitliches Grab (?) aus Spiczyn bei Lublin
Luczkiewicz, Piotr. (2008) - In: The turbulent epoch. New materials S. 219-226

15Sammelwerk  Pamietnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki: archiwista w swietle zródel historycznych, Lublin, 28 - 29 kwietnia 2005
Losowski, Janusz [Hrsg.]. - Lublin (2007)

16Artikel  Heliga Birgitta, slaget vid Tannenberg och grundandet av klostret Triumhus Mariae i Lublin
Ekdahl, Sven. (2007) - In: Slavica Lundensia Bd. 23 (2007) S. 1-23
http://journals.lub.lu.se/index.php/sl/article/view/9986/8419

17Buchbeitrag  Heliga Birgitta, Slaget vid Tannenberg och grundandet av klostret "Triumphus Mariae" i Lublin.
Ekdahl, Sven. (2007) - In: Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan S. 1-23

18Sammelwerk  "Septem artes" w ksztaltowaniu kultury umyslowej w Polsce sredniowiecznej ; II Kongres Mediewistow Polskich, Lublin, 19 - 21 wrzesnia 2005: wybrane zagadnienia
Michalowska, Teresa [Hrsg.]. - Wroclaw (2007)

19Artikel  Robotnicza parafia Lublina na Tatarach
Bober, Sabina. (2007) - In: Nasza przeszlosc Bd. 108 (2007) S. 337-354

20Buchbeitrag  Dominikanie w Lublinie. Zarys historiograficzny
Gapski, Henryk. (2006) - In: Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury S. 7-22

RI-Opac SucheTreffer: 75