RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

RI-Opac SucheTreffer: 134

Suchergebnisse

Deskriptoren: Mohács


1Buchbeitrag  Scapegoats or competitors? The expulsion of Jews from Hungarian towns on the aftermath of the battle of Mohács (1526)
Szende, Katalin G.. (2015) - In: Expulsion and Diaspora Formation S. 51-84

2Buchbeitrag  "Pro patria pugnando contra Tucram oppetiit". Die Erinnerung an Graf Stefan Schlick († 1526 bei Mohács) als kulturelles Propagandainstrument
Tresp, Uwe. (2014) - In: Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert S. 125-140

3Buchbeitrag  Eruditio ac lepor. Humanizmus a Mohács elötti Váradon
Kristóf, Ilona. (2014) - In: FS László Solymosi S. 705-722

4Buchbeitrag  Die Schlacht bei Mohács 1526
Lengyel, Zsolt K.. (2013) - In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz S. 851-864

5Buchbeitrag  Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok államaiban: II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban
Bárány, Attila. (2013) - In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai S. 367-384
http://www.academia.edu/6994559

6Artikel  Kolozsvár és a központi hatalom kapcsolata a Mohács utáni évtizedekben
Flóra, Ágnes. (2013) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 8 (2013) S. 25-46

7Buchbeitrag  Tyrnau/Nagyszombat in den Jahrzehnten nach Mohács
Bessenyei, József. (2012) - In: Hof - Stadt - Hauptstadt. Herrscher- und Aristokratenresidenzen vom 14. bis 18. Jahrhundert S. 253-262

8Buchbeitrag  Die Schlacht bei Mohács und ihre Vorgeschichte
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 365ff.

9Buchbeitrag  Der mittlere Adel unmittelbar vor Mohács
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 199-232

10Buchbeitrag  István Werböczy als Politiker in der Zeit vor Mohács (1526)
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 253-290

11Buchbeitrag  Les premières traces de la pensée militaire hongroise avant la bataille de Mohâcs (1526)
Veszprémy, László. (2011) - In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles S. 11-28

12Buchbeitrag  Die innenpolitische Lage des ungarischen Staates vor Mohács
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 291-354

13Artikel  Kálnai Imre föesperesi és királyi titkári kinevezése (1523-1525). Adalé kok a pápaság magyar személyi politikájához Mohács elött
Lakatos, Bálint. (2010) - In: Századok Bd. 144 (2010) S. 411-432

14Buchbeitrag  A mezögazdaság történetéhez a Mohács elötti Budán: Gallinczer Lénárt számadáskönyve 1525-böl
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 407-447

15Monographie  Mohács (1526): Soliman le Magnifique prend pied en Europe centrale
Szabó, János B.Tóth, Ferenc. - Paris (2009)

16Buchbeitrag  Pécs és az egyházmegye Mohács után
Varga, Szabolcs. (2009) - In: A pécsi egyházmegye története. 1. A középkor évszázadai, 1009-1543 S. 195-209

17Buchbeitrag  Müvelödés oktatás Mohács után
Varga, Szabolcs. (2009) - In: A pécsi egyházmegye története. 1. A középkor évszázadai, 1009-1543 S. 587-592

18Buchbeitrag  A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben
Bilkei, Irén. (2009) - In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon S. 87-130

19Artikel  Egy újkori kistáj a Mohács elötti Magyarországon. 1., A Tiszazug történeti vázlata a honfoglalástól az Árpád-kor végéig
Bagi, Gábor. (2009) - In: A Tiszántúli Történész Társaság közleményei Bd. 4 (2009) S. 9-32
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=803775

20Buchbeitrag  A 14. század derekától Mohácsig
Fedeles, Tamás. (2009) - In: A pécsi egyházmegye története. 1. A középkor évszázadai, 1009-1543 S. 109-154

RI-Opac SucheTreffer: 134